ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

.

29-10-1912 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29 Οκτ. 1912-ο Γεώργιος Α΄ εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη.

.

Ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης

.

Γράφει ὁ Γιῶργος Σκαμπαρδώνης στὴν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σὲ μία συζήτηση ποὺ εἶχε γίνει πέρσι στὴν TV100, ὑπῆρχε ἕνα ἐρωτηματολόγιο ἀπ’ τὸ πανεπιστήμιο περὶ Θεσσαλονίκης. Σὲ μία παράγραφο, ἀναφερόταν ἡ φράσις, ἤ ἡ ἐρώτησις :

«ἑνσωμάτωσις τῆς Θεσσαλονίκης στὸ νεοελληνικὸ κράτος».

Καὶ εἶπα ὅτι δὲν ὑπῆρχε «ἑνσωμάτωσις», ἀλλά καθαρὴ

Α Π Ε Λ E Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Ι Σ.

Καὶ εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν πανεπιστημιακὸ νὰ χρησιμοποιῇ καὶ σὲ δημόσιο λόγο τὴν λέξι «ἑνσωμάτωσις», εἴτε λόγῳ ψευδο-ιδεολογίας, εἴτε γιὰ νὰ παραστήσῃ τὸν προοδευτικὸ (κρατικοδίαιτοι ἐπαναστάτες), εἴτε ἐπειδή εἶναι..ἀνιστόρητος.

Καὶ μᾶλλον εἶναι ὕβρις γιὰ τοὺς 1.500 Ἕλληνες σκοτωμένους στὴν μάχη τῶν Γιαννιτσῶν μὲ τοὺς τούρκους, ποὺ διέλυσε τὸ τουρκικὸ στράτευμα, καὶ γιὰ τοὺς 10.000 Ἕλληνες νεκροὺς στὶς νικηφόρες μᾶχες Κιλκίς – Λαχανᾶ, τὸ 1913, κατὰ τῶν Βουλγάρων, ποὺ οὺσιαστικά αὐτές ἐμπέδωσαν τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς πόλης καὶ ἀπέτρεψαν ὁριστικῶς τὴν βουλγαρικὴ ἀπειλή – ἄν νικιόμασταν στὸ Κιλκὶς, ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν χαμένη.

Καὶ εἶναι μᾶλλον ὕβρις γιὰ τὰ ὅσα τράβηξε ὁ ἑλληνισμός τῆς Θεσσαλονίκης ἐπί πέντε σχεδὸν αἰῶνες ἀπό τοὺς τούρκους : σφαγὲς, ταπεινώσεις, ἐξευτελισμούς κι ἐξανδραποδισμούς – ἄσε τὸ πνευματικὸ σκοτάδι : ἐπί 482 χρόνια δὲν γράφτηκε σ’ αὐτή τὴν πόλη οὔτε ἕνα τουρκικὸ λογοτεχνικὸ κείμενο. Μαυρίλα.

Ἀλλά εἶναι τὸ γνωστὸ τρὶκ: ὅποιος ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα καὶ τὴν ἱστορία τῆς χώρας του, εἶναι ἐθνικιστής.

 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση