ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο ΕΛΛΗΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

,

,

ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,

,

ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο ΕΛΛΗΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

,,

του Κίμωνος Γ. Κοεμτζόπουλου

..

……….Τὸν Ζήση Σωτηρίου, τὸν ἄγνωστο σχεδὸν στοὺς πολλοὺς μεγάλο Μακεδόνα, ποὺ πάμπολλες ὑπηρεσίες εἶχε προσφέρει στὴν Ἑλλάδα σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ὥς τὸ 1886 ποὺ πέθανε πάμπτωχος στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ τάφηκε στὸ Α’ Νεκροταφεῖο μὲ τὸ παράπονο, ὅτι δὲν εἶδε τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του ἐλεύθερη, τὸν ἔβγαλε ἀπό τὴν ἀφάνεια, ὅπως ἔκανε καὶ γιὰ τόσους ἄλλους Μακεδόνας, ὁ ἀξέχαστος συμπολίτης του Ταξίαρχος Νίκος Κοεμτζόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔγραψε μὲ μεγάλη γιὰ τὸν Ἥρωά μας αὐτόν ἀγάπη ἕνα βιβλίο μὲ τὸν τίτλο, ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο ΕΛΛΗΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ .

……….[ ] Ὁ Ζήσης γεννήθηκε τὸ 1799 στὰ Σέρβια ὅπου καὶ τελείωσε τὸ Δημοτικό Σχολεῖο. Μικρὸς πῆγε στὴ Βουδαπέστη. Ἐκεῖ μορφώθηκε καὶ ἔμαθε καὶ πολλὲς γλῶσσες: Οὐγγρικά, Γερμανικὰ, Γαλλικὰ, Ἰταλικά. Στὰ Σέρβια εἶχε μάθει καὶ τὰ Τούρκικα. Στὴ Βουδαπέστη ἀσχολούνταν, ὄχι μόνο μὲ τὸν «Λόγιο», μὰ καὶ μὲ τὸν «Κερδῶο» Ἑρμή. Ὡς «Πραμματευτὴς» ἔκανε σεβαστὴ περιουσία. Δὲν ξεχνοῦσε ὅμως καὶ τὴν Πατρίδα του ποὺ στέναζε κάτω ἀπό τὴν Τούρκικη σκλαβιά.

……….Μόλις κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὁ Ζήσης Σωτηρίου πούλησε ὅλη τὴν περιουσία του, ἔκανε ἕνα Σῶμα ἀπό Ἕλληνες τῆς Οὐγγαρίας, τὸ ἐξόπλισε μὲ δικὰ του ἔξοδα καὶ ἔφυγε σὲ παράταξη, συνοδευμένος ὡς τὶς «Πύλες» τῆς Βουδαπέστης ἀπό χιλιάδες Οὔγγρους, νὰ πολεμήσει γιὰ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας. Πιάστηκε ἀπό τοὺς Τούρκους αἰχμάλωτος καὶ κλείστηκε στὶς φυλακὲς τῆς Θεσσαλονίκης μαζὺ μὲ χιλιάδες ἄλλους Ἕλληνες. Σώθηκε ἔπειτα ἀπό μεγάλο «μπαχτσὶς» (φιλοδώρημα) καὶ μὲ τὴν ἐπέμβαση, φαίνεται τοῦ Προξενείου τῆς Αὐστρίας.

……….Πολέμησε στὴ Χαλκιδικὴ καὶ στὸ Ἅγιο Ὄρος μὲ τὸν Ἐμμανουήλ Παπᾶ, στὴ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ στὸν Ὄλυμπο. Σὰν πνίγηκε στὸ αἷμα ἡ Ἐπανάσταση ἐκείνη στὴ Μακεδονία μας ἀπό τὰ στρατεύματα τοῦ Ἀμπού Λουμποῦτ, ὁ Ζήσης Σωτηρίου κατέβηκε το 1822 μαζὺ μὲ χιλιάδες ἄλλους Μακεδόνες στὴ νότιο Ἑλλάδα καὶ ὅλοι τους πολέμησαν ἐκεῖ γενναῖα, ἀδελφωμένοι μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες παντοῦ ὅπου παρουσιαζόταν ἀνάγκη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση