Έκαναν έργα οι Έλληνες στη Σμύρνη;

.

Ἀδειοῦχοι στρατιῶτες στὴν Σμύρνη.
Ἀδειοῦχοι στρατιῶτες στὴν Σμύρνη.

,

1919.—Συνιστάται Ελληνική Υπάτη Αρμοστία εν Σμύρνη με εντολή των συμμάχων της Αντάτ (Ιταλία-Αγγλία-Γαλλία). Ύπατος Αρμοστής διωρίσθη ο Αριστείδης Στεργιάδης. Μερικές απ’ τις πολιτιστικές μεταρρυθμίσεις που η Ελληνική Διοίκησις είχε εισαγάγει στην περιοχή της Σμύρνης ήταν, να καταργήσει τους «οίκους ανοχής» που βρίσκονταν σε κεντρικές περιοχές της πόλεως, να απαγορεύσει το χαρτοπαίγνιο στις λέσχες και στα ιδιωτικά σπίτια, να συντηρήσει και βελτιώσει με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου τα τουρκικά σχολεία, εξακολουθώντας την λειτουργία τους, να διατηρήσει σε ισχύ το τούρκικο σύστημα στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, διορίζουσα προκρίτους Μουσουλμάνους στα διάφορα χωριά για να εποπτεύουν στην εφαρμογή του.

Οργάνωσε υγειονομική υπηρεσία, για την κατάρτιση στατιστικών, την βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών και την καταπολέμηση επιδημιών και μεταδοτικών ασθενειών, όπως της ελονοσίας, της συφιλίδος κλπ. Το Ίδρυμα Υγιεινής που αποτελείτο από δύο τμήματα, το ένα της Υγιεινής και το άλλο της Βακτηριολογίας, ήταν έτοιμο να λειτουργήσει όταν οι τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη και είχε στη διάθεση του εγκαταστάσεις παρόμοιες προς εκείνες των μεγάλων Πανεπιστημίων της Ευρώπης, καθώς και μια καλή βιβλιοθήκη και πλήρη εξοπλισμό σε εργαλεία. Ουδέποτε θα του έλειπαν χρήματα ή βοήθεια και θα ήταν στην υπηρεσία όλων των τάξεων, ανεξάρτητα από το δόγμα ή τη φυλή στην οποία θ’ ανήκαν.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: https://egolpio.wordpress.com/

Αφήστε μια απάντηση