Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

,

ΠΟΝΤΟΣ

,

ΠΟΝΤΟΣ, ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ (ΑΛΥΤΡΩΤΗ) ΠΑΤΡΙΔΑ

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.

,

……….Σήμερα, στὴ λέξη Γενοκτονία, ἡ σκέψη μας αὐτόματα πηγαίνει στὰ δύο τραγικά γεγονότα τοῦ αἰῶνα μας, τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τὸ 1915 ὰπό τοὺς Νεότουρκους, καὶ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἐβραίων καὶ τῶν σλαβικῶν λαῶν τὸ 1940-1944, ἀπό τοὺς Γερμανούς.

……….Στὸν αἰῶνα μας (καὶ ὄχι μόνο) διαπράχθηκαν ἐγκλήματα Γενοκτονίας καὶ σὲ ἄλλους λαούς, ποὺ συνειδητᾶ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων προσπάθησε καὶ προσπαθεῖ νὰ ὑποβαθμίσῃ. Ἕνας ἀπό αὐτούς τοὺς λαούς, ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ὅλες τὶς μορφὲς καὶ τὶς μεθόδους γενοκτονίας ἀπό τὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο καὶ γιὰ τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ, τὸν ἀφανισμὸ τῆς κουρδικῆς ἐθνότητας καὶ τὴν διχοτόμηση τῆς Κύπρου, εἶναι καὶ ὁ ἑλληνισμός τοῦ Πόντου.

……….Ὁ ποντιακὸς ἑλληνισμός, ἀτύχησε νὰ δοκιμάσῃ ὅλες τὶς κατηγορίες ποὺ ἀναφέρονται στὴν σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ὡς πράξεις Γενοκτονίας.

……….Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, σὲ ἀντίθεση μὲ τῶν Ἀρμενίων, εἴτε ἐπισκιάστηκε ἀπό τὸν ὅγκο τῶν τραγικῶν περιπτώσεων τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ, ἐπειδή συνέπεσε χρονικά, εἴτε ἀποσιωπήθηκε ἀπό κυβερνητικὲς καὶ διπλωματικὲς ἐπιταγές, στὸ ὅνομα κάποιων διακρατικῶν συμφωνιῶν καὶ συμφερόντων.

……….Στὸ ἀκόλουθο ὀπτικοακουστικό, στὸ τέλος τοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα τὶς Παγκόσμιες Γενοκτονίες, ποὺ ἔγινε στὴν Μόσχα στὶς 28 Νοεμβρίου 2014, –  ὅπου τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσώπησε ὁ καθηγητὴς κύριος Κωνσταντῖνος Φωτιάδης – , τέθηκε ἀπό Ἕλληνα δημοσιογράφο, ἐρώτημα στὸν καθηγητὴ ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐριβάν  – ὑπεύθυνο καὶ γιὰ θέματα γενοκτονίας τῆς Ἀρμενίας -, «γιατί ἡ Ἀρμενία δὲν ἀναγνώρισε τὴν Ποντιακὴ Γενοκτονία, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει τὴν Ἀρμενική». Ἡ ἀπάντηση ποὺ δώθηκε, ἐξέπληξε δυσάρεστα.. εἰδικά ὅταν ἀναφέρθηκε ὁ λόγος..

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση