Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958

,

Ὁμαδικές σφαγὲς Ἑλλήνων ἀπό τούρκους παρὰ τὸ Κιόνελι – Μὲ κύρια καὶ καθαρὴ εὐθύνη μελῶν τῶν δυνάμεων «ἀσφαλείας» (στρατοῦ, ἀστυνομίας καὶ ἐπικουρικῶν τῶν Ἐγγλέζων) - Σ’ αὐτές τὶς ἄμορφες μᾶζες μετατράπηκαν οἱ κάτοικοι Κοντεμένου ποὺ κατακρεουργήθηκαν ἀπό τούρκους βανδάλους – Τὰ ὀνόματα τῶν ὀκτώ νεκρῶν: Κωστάκης Ν.Μουρρῆς 34ἐτῶν, Εὐριπίδης Κυριάκου 24, Πέτρος Σταύρου 21, Γεώργιος Σταύρου 17, Σωτήρης Λοΐζου 17, Ἰωάννης Σταύρου Παρπέρης 31, Χαράλαμπος Σταύρου 34, καὶ Χριστόδουλος Σταύρου 34.
Ὁμαδικές σφαγὲς Ἑλλήνων ἀπό τούρκους παρὰ τὸ Κιόνελι – Μὲ κύρια καὶ καθαρὴ εὐθύνη μελῶν τῶν δυνάμεων «ἀσφαλείας» (στρατοῦ, ἀστυνομίας καὶ ἐπικουρικῶν τῶν Ἐγγλέζων) – Σ’ αὐτές τὶς ἄμορφες μᾶζες μετατράπηκαν οἱ κάτοικοι Κοντεμένου ποὺ κατακρεουργήθηκαν ἀπό τούρκους βανδάλους – Τὰ ὀνόματα τῶν ὀκτώ νεκρῶν: Κωστάκης Ν.Μουρρῆς 34ἐτῶν, Εὐριπίδης Κυριάκου 24, Πέτρος Σταύρου 21, Γεώργιος Σταύρου 17, Σωτήρης Λοΐζου 17, Ἰωάννης Σταύρου Παρπέρης 31, Χαράλαμπος Σταύρου 34, καὶ Χριστόδουλος Σταύρου 34.

,

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΩΝ-ΚΥΠΡΟΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958

.

……….Ἡ Σφαγὴ στὸ Κιόνελι ὑπῆρξε ἡ εἰδεχθέστερη κορύφωση τῆς προμελετημένης ἀπό τὸ Λονδίνο καὶ τὴν Ἄγκυρα ἀξιοποίησης τῆς τουρκικῆς μειονότητας, γιὰ τὴν ἀπόκρουση τοῦ ἀντιαποικιακοῦ, ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα ποὺ διεξήγαγε ἡ Κύπρος μὲ τὴν ΕΟΚΑ καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ Κυπριακοῦ σὲ «ἑλληνο-τουρκικό πρόβλημα διακοινοτικῶν σχέσεων».

……….Χωρὶς νὰ εἶχε προηγηθεῖ  κ α μ μ ί α   ἐπίθεση τῆς ΕΟΚΑ ἐναντίον τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, καὶ μὲ ὑποκίνηση τῶν Ἐγγλέζων, ἡ τουρκία συγκρότησε τὴν τρομοκρατικὴ ΤΜΤ μὲ ἐπικεφαλῆς τούρκους ἀξιωματικούς, γιὰ νὰ χυθῇ αἷμα ἀνύποπτων, ἄοπλων καὶ ἀθώων καὶ νὰ «θεμελιωθῇ» ἡ ἀπαίτηση τῆς διχοτόμησης.

……….(…) Παράλληλος κύριος στόχος τῆς ΤΜΤ, ἀπό τὴν ἀρχή καὶ σὲ πλήρη συνεργασία μὲ τοὺς Βρετανούς, ἦταν ἡ ἐκτροπή τοῦ Κυπριακοῦ. Ἀπό ζήτημα ἀπελευθερωτικοῦ – ἀντιαποικιακοῦ ἀγῶνα, νὰ προβληθῇ ὡς ἑλληνοτουρκικό πρόβλημα αἱματηρῶν διακοινοτικῶν συγκρούσεων. Χρειαζόταν νὰ χυθῇ τόσο αἷμα, ὧστε νὰ προκληθῇ ἀσίγαστο μῖσος. Κορύφωση ἐκείνων τῶν προσπαθειῶν, ὑπῆρξε ἡ Σφαγὴ τῶν Κοντεμενιωτῶν στὸ Κιόνελι, στὶς 12 Ἰουνίου 1958.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση