ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

.

Μύθοι καὶ θρύλοι ποὺ ὁρίζουν τὴν ὕπαρξη τῆς Αἴγινας, ἡ ὁποία ἀπό νύμφη ἔγινε νησί

 

[ ] Ἡ Αἴγινα εἶναι νησὶ μὲ μεγάλη προϊστορία καὶ ἡ μυθιστορία μας, ταυτίζει τὴν δημιουργία της μὲ τὴν ἐπιθυμία τῶν θεῶν νὰ κάνουν ἕνα δῶρο στὸν πιὸ ἐνάρετο τῶν ἀνθρώπων, τὸν Αἰακό, προϊστορικό βασιλιὰ πρόγονο τοῦ Ἀχιλλέα, τοῦ Πηλέα, τοῦ Τελαμῶνα καὶ τοῦ Νεοπτόλεμου, ἡρώων ποὺ ἐνέπνευσαν τὸν Πίνδαρο νὰ ὁνομάσῃ τὴν Αἴγινα, «Τροφὸ Ἡρώων».

[ ] Σύμφωνα μὲ τὸ μύθο ὁ Αἰακός παντρεύτηκε τὴν Ἐνδηίδα καὶ ἀπό τὸ γάμο τους γεννήθηκαν ὁ Πηλέας καὶ ὁ Τελαμῶνας, ἐνῶ μὲ τὴ Νηρηίδα Ψαμάθη, ὁ Αἰακός ἀπέκτησε ἀκόμη ἕνα γιὸ, τὸν Φῶκο, τὸν πιὸ ἐπιδέξιο ἀνάμεσα στοὺς νέους σὲ ὅλα τὰ ἀγωνίσματα. Ὁ Πηλέας καὶ ὁ Τελαμῶνας, ἀπό ζήλια σκότωσαν τὸν Φῶκο καὶ ὀργισμένος ὁ Αἰακός, ἔδιωξε τοὺς γιοὺς του ἀπό τὴν Αἴγινα. Ὁ Πηλέας κατέφυγε στὴ Φθία καὶ ἐκεῖ ἀπέκτησε ἀπό τὴ Θέτιδα τὸν Ἀχιλλέα. Ὁ Τελαμῶνας πῆγε στὴ Σαλαμίνα, ὅπου ἀπέκτησε γιὸ τὸν Αἴαντα, βασιλιὰ τῆς Σαλαμίνας καὶ ἥρωα τοῦ τρωικοῦ πολέμου. Τὰ παιδιὰ τοῦ Φώκου, ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ τοῦ Παρνασσοῦ τὴν ὁποία ὁνόμασαν ἀπό τὸν πατέρα τους, Φωκίδα.

 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση