Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

,

Ἡ Πύλη τοῦ Θριάμβου ἀπό τὰ τείχη τῆς Ἀδριανουπόλεως-χαρακτικὸ τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀπό τὸ ἀρχεῖο Δημητρίου Γκεντσίδη.
Ἡ Πύλη τοῦ Θριάμβου ἀπό τὰ τείχη τῆς Ἀδριανουπόλεως-χαρακτικὸ τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀπό τὸ ἀρχεῖο Δημητρίου Γκεντσίδη.

,

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

(…)  Ἡ Ἀδριανούπολι, μία ἀπό τὶς μεγαλουπόλεις τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν τὸ τελευταῖο σημαντικὸ ὀχυρό τῆς αὐτοκρατορίας πρὶν ἀπό τὴν Βαλκανικὴ ἐνδοχώρα. Πραγματικὴ συμπρωτεύουσα, ἀστικό κέντρο ὀχυρωμένο μὲ ἀκρόπολη στὸ ἐσωτερικό του, ἦταν ἡ σημαντικότερη πόλη τῆς Θρᾲκης. Ἡ μακρόχρονη πίεση ποὺ δέχθηκε ἀπό τοὺς τούρκους, ὁ ἀποκλεισμός, ἡ πολιορκία, ἡ ἀντίστασι καὶ ἡ κατάληψή της [1361/2], δηλώνουν τὴν σημασία ποὺ εἶχε γι’ αὐτούς· ἡ πτώσι της, τοὺς ἔφερε πιὸ κοντὰ στὸν βασικὸ τους στόχο, τὴν Βασιλεύουσα….

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸwww.e-istoria.com

,

Αφήστε μια απάντηση