Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

Ἡ Πύλη τοῦ Θριάμβου ἀπό τὰ τείχη τῆς Ἀδριανουπόλεως-χαρακτικὸ τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀπό τὸ ἀρχεῖο Δημητρίου Γκεντσίδη.
Ἡ Πύλη τοῦ Θριάμβου ἀπό τὰ τείχη τῆς Ἀδριανουπόλεως-χαρακτικὸ τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνα, ἀπό τὸ ἀρχεῖο Δημητρίου Γκεντσίδη.

,

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

……….(…)  Ἡ Ἀδριανούπολη, μία ἀπό τὶς μεγαλουπόλεις τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν τὸ τελευταῖο σημαντικὸ ὀχυρὸ τῆς αὐτοκρατορίας πρὶν ἀπό τὴν Βαλκανικὴ ἐνδοχώρα. Πραγματικὴ συμπρωτεύουσα, ἀστικὸ κέντρο ὀχυρωμένο μὲ ἀκρόπολη στὸ ἐσωτερικό του, ἦταν ἡ σημαντικότερη πόλη τῆς Θρᾲκης. Ἡ μακρόχρονη πίεση ποὺ δέχτηκε ἀπό τοὺς τούρκους, ὁ ἀποκλεισμός, ἡ πολιορκία, ἡ ἀντίσταση καὶ ἡ κατάληψή της [1361/2], δηλώνουν τὴν σημασία ποὺ εἶχε γι’ αὐτούς· ἡ πτώση της, τοὺς ἔφερε πιὸ κοντὰ στὸν βασικὸ τους στόχο, τὴν Βασιλεύουσα….


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση