ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (8-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

.

Βολανάκης Κωνσταντίνος «Κάψιμο τής τουρκικής φρεγάτας»

 

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ – Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (8-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

.

……….Τὰ ξημερώματα τῆς Παρασκευῆς 8 Σεπτεμβρίου 1822, ὁ ὀθωμανικός στόλος φάνηκε πλέοντας ἀνατολικὰ τῶν Σπετσῶν. Ἠδη οἱ Σπετσιῶτες, γνωρίζοντας τὶς κινήσεις τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου, εἶχαν μεταφέρει τὶς οἰκογένειες καὶ τὰ παιδιὰ τους στὴν Ὕδρα, ὅπου ἐγκατέστησαν μία μικρὴ φρουρὰ 30 ἀνδρῶν ὑπό τὸν Ἰωάννη Μέξη. Τὸ νησὶ τῆς Ὕδρας ἐκεῖνες τὶς μέρες, ἔχοντας καὶ τοὺς πρόσφυγες ἀπό τὰ Μικρασιατικὰ παράλια ποὺ εἶχαν γλυτώσει τὴν σφαγή, εἶχε 40.000 ψυχές.

……….Ὁ ὀθωμανικὸς στόλος, ἀποτελούμενος ἀπό τὶς ναυτικὲς μοῖρες ΠΟτῆς τουρκίας, αἰγύπτου, ἀλγερίου, τύνιδος καὶ μπαρμπαριᾶς, εἶχε ἐκτόπισμα 62.000 τόνων, δύναμη πυρὸς 2.800 πυροβόλων καὶ τὰ πληρώματά του ἀνέρχονταν σὲ 17.000 ἄνδρες.

……….Τὰ πλοῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου, εἶχαν συνολικὰ ἐκτόπισμα 23.000 τόνων, δύναμη πυροβολικοῦ ἀπό 700 κανόνια, ἐνῶ τὸ ἄθροισμα τῶν πληρωμάτων του δὲν ξεπερνοῦσε τοὺς 4.500 ἄνδρες.

……….Ἀκολούθησε σφοδρὴ ναυμαχία μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ ὀθωμανῶν. Ὁ Ἑλληνικός Στόλος, ὑπό τὴν ἀρχηγία τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη, ἐξανάγκασε τὸν ὀθωμανικό σὲ ὑποχώρηση. Τὶς ἐπόμενες μέρες, ὁ τοῦρκος Ναύαρχος Χοσρὲφ Μεχμὲτ πασᾶς, προσπάθησε νὰ ἐπαναλάβῃ τὴν ἐπιχείρηση καταστροφῆς τῶν Σπετσῶν καὶ ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Ναυπλίου, λόγῳ ὅμως τῆς στενῆς παρακολούθησης ἀπό τὸν τρινήσιο στόλο καὶ τὸν φόβο τῶν πυρπολικῶν, τὶς ἐσπερινὲς ὧρες τῆς 14ης Σεπτεμβρίου, ἀπέπλευσε γιὰ τὴν βάση του, χωρὶς νὰ πραγματοποιήσῃ τοὺς σκοποὺς του.
,

Η συνέχεια στό : http://www.istorikathemata.com/
,

Αφήστε μια απάντηση