ΜΑΧΗ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ ΤΟΥ 5/42 ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (14/9/1943)

,

ΛΑΪΝΑΣ ΧΑΡ. ΠΕΣΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 14-9-1943
Ὁ Ὑπολοχαγός Λαϊνᾶς ἀνήκει στοὺς λίγους μαχητὲς τοῦ 5/42 ποὺ ἔπεσε μαχόμενος κατὰ γερμανῶν καὶ ὄχι δολοφονημένος ἀπό τὸν ΕΛΑΣ. [Εὐχαριστοῦμε τὸν χρήστη nauko γιὰ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό]

……….Ξημερώματα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1943,  ἀπόσπασμα 300 περίπου Γερμανῶν μὲ βαρὺ ὁπλισμό ξεκίνησε ἀπό τὸ Λιδωρίκι ποὺ ἐστρατονίζετο, μὲ κατεύθυνση τὸ χωριὸ Σκαλοῦλα. Στὴν πορεία του, ἡ πλαγιοφυλακὴ του διασταυρώθηκε μὲ περίπολο Ἑλλήνων ἀνταρτῶν ὑπό τὸν Ὑπολοχαγό Λαϊνᾶ Χ. Κατὰ τὴν συμπλοκὴ αὐτή ἔπεσε ἡρωικότατα μαχόμενος ὁ ἐν λόγῳ Ύπολοχαγός, ἐπιδεικνύοντας ἐξαιρετική τόλμη. Τὴν ἴδια διαγωγὴ ἔδειξε καὶ ὁ γενναῖος ἐπιλοχίας Ζαβός.

……….Μὲ τὸ πρῶτο φῶς τῆς αὐγῆς, οἱ Γερμανοί κύκλωσαν τὸ χωριὸ Σκαλοῦλα, καὶ ἀφοῦ συγκέντρωσαν ὅλους τοὺς κατοίκους καὶ ἰδίως τὰ γυναικόπαιδα στὴν ἐκκλησία, ἄρχισαν νὰ λεηλατοῦν καὶ νὰ πυρπολοῦν τὰ σπίτια χωρὶς ὅμως νὰ ὑπολογίσουν τὴν ἀντεπίθεση τοῦ 5/42 ἀπό τὸ ἀντέρεισμα Πλατῶ, ποὺ εἶχε ἐντολή νὰ ἐμποδίσῃ πάσῃ θυσία τοὺς Γερμανούς. Μετὰ τὴν αἰφνιδιαστική ἐπίθεση τοῦ 5/42, ἀκολούθησε σφοδρὴ ἀνταλλαγή πυρῶν καὶ παρὰ τὴν σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν βαριᾶ ὀπλισμένων Γερμανῶν, τελικὰ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ χωριὸ ἀτάκτως καὶ ὑπό τὸ καθεστὼς πανικοῦ, ἐγκαταλείποντας ἄλογα, πολυβόλα, πυρομαχικά, τρόφιμα καὶ ὅλα τὰ διαρπαγέντα εἶδη τῶν κατοίκων.

……….Χάρις στὴν αἰφνιδιστική ἐνέργεια τοῦ 5/42, διασώθηκαν τὰ γυναικόπαιδα καὶ τὸ χωριό, ἐκτός ἀπό 5 ἤ 6 κτήρια ποὺ πρόλαβαν νὰ τὰ πυρπολήσουν. Στὴν μάχη τραυματίσθηκε ὁ Ύπολοχαγός Καραδῆμας Ἀλέξανδρος καὶ 4 ἀντάρτες ἐλαφρῶς, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ εἶχαν 5-6 νεκροὺς καὶ 15-20 τραυματίες.


Πηγή :  http://clubs.pathfinder.gr/

Αφήστε μια απάντηση