Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

,

Λεοντόκαστρο - Τραπεζοῦντα
Λεοντόκαστρο – Τραπεζοῦντα

 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
Οἱ λέοντες τῆς Τραπεζοῦντος». Τὰ τελευταῖα ἀδέρφια τῶν ἀετῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Σωκράτη Κρακρᾶ, καθηγητὴ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Φιλολογίας

.

……….Στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1351, ἡ Θεοδώρα Καντακουζηνή, ἀνεψιὰ τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνοῦ, παντρεύτηκε τὸν νεαρὸ ἀκόμα Αὐτοκράτορα Τραπεζοῦντος, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνό. Ἀπὸ τὸν γάμο τους ἀπέκτησαν ἕξι παιδιά. Ἡ Α. Βακαλούδη, συνοψίζει τὰ βασικὰ γνωρίσματα μίας ὑποψήφιας αὐτοκράτειρας «στὴν ἀνυπέρβλητη ὡραιότητα, τὴν παρθενία, τὴν εὐγένεια καταγωγῆς καὶ τὴν ἄμεπτη ἠθική».

……….Ἀναφορικὰ μὲ τὴν Τραπεζοῦντα, ἡ χρυσὴ περίοδός της εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν Ἀλέξιο τὸν 3ο, ποὺ ἀποκατέστησε τὴν εἰρήνη μετὰ ἀπό δεκαετὴ ἐμφύλιο πόλεμο, νίκησε τοὺς τουρκομάνους, ἔκτισε μοναστήρια καὶ εὐαγεῖς οἴκους καὶ ὁδήγησε τὴν Αὐτοκρατορία σὲ πρωτοφανὴ ἄνθηση.(…) Ὅταν οἱ Βενετοὶ ἐπιτέθηκαν στὸν γενουατικὸ στόλο στὸ λιμάνι τῆς Τραπεζοῦντος, ὁ Ἀλέξιος ὁ 3ος, τοὺς ἀπομάκρυνε δίνοντάς τους προνόμια. Ἀκόμη, ἀνανέωσε τὶς συμμαχίες μὲ τοὺς γειτονικοὺς τούρκους ἐμίρηδες καὶ τοὺς Γεωργιανοὺς μὲ ἐπιγαμίες, καὶ βοήθησε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση