Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΪΓΥ-Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

Θρᾲκη· ὁ πρῶτος διωγμὸς.
Θρᾲκη· ὁ πρῶτος διωγμὸς.

,

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΕΪΓΥ-Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

Μαρίας Σαμπατακάκη, ἱστορικοῦ

,

……….Στὶς 24/29 Σεπτεμβρίου τοῦ 1924, ὑπογράφηκε τὸ πρωτοκόλλο Πολίτη – Καλφώφ μὲ σκοπὸ τὴν περαιτέρω προσταστία τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν μειονοτήτων· τὸ συγκεκριμένο πρωτόκολλο ἀκολούθησε τὴν συνθήκη τοῦ Νεϊγύ μὲ τὴν ὁποία ξεριζώθηκε ὁ ἑλληνισμός ποὺ κατοικοῦσε ἐπί χιλιάδες ἔτη σὲ ἐδάφη ποὺ οἱ νέες συνθῆκες ὅρισαν ὡς βουλγαρικά.

……….Ἡ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλου ἦταν ἄνευ οὐσίας, διότι οἱ Ἕλληνες τῶν βουλγαρικῶν πλέον ἐδαφῶν εἶχαν ἤδη ἐκδιωχθεῖ. Ἡ τελικὴ διευθέτηση τοῦ Μακεδονικοῦ Ζητήματος, ἐπῆλθε μετὰ τὴν λήξη τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. Ἡ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου ποὺ τερμάτισε τὸν Α’Βαλκανικὸ πόλεμο, προκάλεσε τὴν δυσφορία στὴν βουλγάρικη πλευρά, ἡ ὁποία ἐνῶ ἔφερε τὸ μεγαλύτερο βάρος τῆς σύγκρουσης μὲ τὸν ὀθωμανικό στρατὸ στὴν Θρᾲκη, δὲν κατόρθωσε νὰ ἐκπληρώσῃ τοὺς ἐδαφικούς της στόχους.

……….Θεωρῶντας τὸν ἑαυτό της ἀδικημένο, ἡ βουργαρία κήρυξε πόλεμο κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Σερβίας.Τὸ γεγονός ὅτι μετὰ τὴν λήξη τοῦ Β’Βαλκανικοῦ πολέμου καὶ τὴν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου, διευθετήθηκαν τὰ σύνορα, οἱ ἐπεκτατικές της ἐπιδιώξεις δὲν ἰκανοποιήθηκαν οὔτε ἀνακόπηκε ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς της. Ἔτσι προσανατολίσθηκε στὶς κατευθύνσεις ἐπιβολῆς ἐθνικῆς ὁμογένειας, ἀφομοίωσης ἤ ἐκδίωξης μειονοτικῶν πληθυσμῶν.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση