ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΙΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ (+29/9/1943)

,

,

ΙΕΡΕΙΣ

.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

,

Ιερ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ

,

,
……….Ὁ π. Ἐυάγγελος Τσαμᾶτος, καταγόταν ἀπό τὴν Παραμυθία. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε ὡς ἱερεύς στὸν ἱερό Ναὸ Παναγίας κι ἔπειτα στὸν Ἅγιο Νικόλαο Σιαμετίου. Στὸν Βαλκανικὸ πόλεμο, ἔλαβε μέρος καὶ τραυματίσθηκε. Κατὰ τὴν Κατοχή, ὅταν δὲν ὑπῆρχε ὁ Μητροπολίτης, ἔμεινε στὴ Μητρόπολη συμβουλεύοντας καὶ ἐνθαρρύνοντας τοὺς χριστιανούς. Στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ ’43 τὸν ἔπιασαν οἱ Γερμανοὶ μὲ ἄλλους προκρίτους καὶ τοὺς τουφέκισαν ἔξω ἀπ’ τὴν πόλη στὴ θέσι «Ἀγρός Τσαμάτου».

……….[Συμπληρωματικὰ ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Χρ. Τσαμάτου: «’Eν Παραμυθία τῇ 29/ 9/ 1943», ὁ Παπαβαγγέλης, τὴν τελευταῖα νύχτα καὶ λίγο πρὶν τὴν ἔξοδό τους πρὸς τὸν τόπο τῆς ἐκτελέσεως, στὶς 29 Σεπτεμβρίου, ἔψαλλε γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ὅλους τοὺς συγκρατούμενούς του, τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία. Πηγὴ τῆς φωτογραφίας τοῦ ἱερέα, εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ κυρίου Παναγιώτη Τσαμάτου] .

,29-9-1943 Ο ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

,


  • Περισσότερα γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν 49 προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : http://ellinoistorin.gr/?p=21738  

Αφήστε μια απάντηση