ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΕΠΗΡΑ -ΑΡΙΑ. (Α’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ”)

,

,

,

,

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1825, ὁ  ὀθωμανικός στόλος ἀναχωρεῖ γιὰ τὸ Μεσολόγγι, γιὰ νὰ τὸ πολιορκήσῃ καὶ ἀπό τὴ θάλασσα.

.

Δ. Σολωμός, Σχεδίασμα Α´, ἀπό τὸ “Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι”, μελωποιημένο ἀπό τὸν Χρῆστο Λεοντῆ.

«Τότες ἐταραχτήκανε τὰ σωθικά μου, καὶ ἔλεγα πὼς ἦρθε ὥρα νὰ ξεψυχήσῳ· κ᾿ εὑρέθηκα σὲ σκοτεινὸ τόπο καὶ βροντερό, ποὺ ἐσκιρτοῦσε σὰν κλωνὶ στάρι, στὸ μύλο ποὺ ἀλέθει ὀγλήγορα, ὡσὰν τὸ χόχλο στὸ νερὸ ποὺ ἀναβράζει· ἐτότες ἐκατάλαβα πὼς ἐκεῖνο ἤτανε τὸ Μεσολόγγι· ἀλλὰ δὲν ἔβλεπα μήτε τὸ κάστρο, μήτε τὸ στρατόπεδο, μήτε τὴ λίμνη, μήτε τὴ θάλασσα, μήτε τὴ γῆ ποὺ ἐπάτουνα, μήτε τὸν οὐρανό· ἐκατασκέπαζε ὅλα, τὰ πάντα, μαυρίλα καὶ πίσσα, γιομάτη λάμψι, βροντή, καὶ ἀστροπελέκι· καὶ ὕψωσα τὰ χέρια μου καὶ τὰ μάτια μου, νὰ κάμω δέηση, καὶ ἰδοὺ μές᾿ τὴν καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα μὲ φόρεμα μαῦρο σὰν τοῦ λαγοῦ τὸ αἷμα, ὅπου ἡ σπίθα ἔγγιζε κ᾿ ἐσβενότουνε· καὶ μὲ φωνή, ποὺ μοῦ ἐφαίνονταν πὼς νικάει τὴν ταραχὴ τοῦ πολέμου, ἄρχισε:

Τὸ χάραμα ἐπῆρα τοῦ ἥλιου τὸ δρόμο, κρεμῶντας τὴ λύρα τὴ δίκαιη στὸν ὥμο, κι ἀπ’ ὅπου χαράζει ὥς ὅπου βυθᾶ, τὰ μάτια μου δὲν εἶδαν τόπον ἐνδοξότερον ἀπὸ τοῦτο τὸ ἁλωνάκι.»

,

,πηγὴ : http://www.hellenicparliament.gr/

,

.

Αφήστε μια απάντηση