Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ (1826-1827)

 

Ἔργο τοῦ ζωγράφου Γιάννη Νίκου μὲ θέμα τὸν Καραϊσκάκη (Μάχη Φαλήρου)
Ἡ προέλαση τοῦ Καραϊσκάκη στὴν ἀνατολικὴ Ῥούμελη

……….[…]Ὅταν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826, τὸ ἡρωικό Μεσολόγγι ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Κιουταχῆ, ἀκολούθησε ἡ τρομακτικὴ ἐρήμωση ὁλόκληρης τῆς Ρούμελης. Οἱ κάτοικοι, ὅσοι γλύτωσαν τὸ μαχαίρι τῶν τούρκων, ἀποκαμωμένοι, πεινασμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι προτίμησαν τὴν «προστασία» καὶ τὴν ἀμνηστεία ποὺ τοὺς ὑποσχέθηκε ὁ παμπόνηρος Κιουταχῆς. Δυστυχῶς δὲν ἔλειψαν κι’ ἐκεῖνοι ἀνάμεσά τους καὶ κάποιοι προσκυνημένοι καπεταναῖοι ποὺ μὴ ἔχοντες ἰδιαίτερο λόγο νὰ θυσιάσουν τὰ συμφέροντά τους γιὰ κάτι ἀβέβαιο, διέσπειραν τὸ πνεῦμα τῆς ἡττοπάθειας καὶ τοῦ ραγιαδισμοῦ καὶ συνεργάστηκαν μὲ τὸν Κιουταχῆ.

……….Μέσα σ’ αὐτή τὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα τῆς φοβίας καὶ τῆς τρομοκρατίας, ἕνας μόνο δὲν δείλιασε. Ὁ Καραϊσκάκης!Τρέχει στὸ Ναύπλιο καὶ ζητεῖ νὰ τοῦ δώσουν στρατό. Οἱ ἀντίπαλοί του ποὺ τόσο τὸν κατέτρεξαν, δὲν τολμοῦν πιὰ νὰ τὸν ταπεινώσουν. Ἡ κυβέρνηση βλέπει ὅτι εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν πατρίδα ἀπό τὴν καταστροφή. Γι’ αὐτό, ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Ζαΐμη στὶς ἀρχές Ἰουλίου 1826, τὸν ἀνακηρύσσει ἀρχιστράτηγο.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

    (Στὸ τραγούδι ἡ “μικρὴ” Τζένη Ξεφτέρη ποὺ βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς της. Στίχοι: Θεόδωρος Σαντᾶς, Μουσική: πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης).

Αφήστε μια απάντηση