Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ – ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ

 

Φυλακὲς

.

Ἡ κόλαση τοῦ Δάντη – Στὶς φυλακὲς τοῦ Χότζα

.

……….Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1944,  ὁ  Ἐμβέρ Χότζα, ὁ μεγαλύτερος διώκτης τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀναλαμβάνει τὴν διακυβέρνηση τῆς ἀλβανίας. Ἡ ἀλβανική κυβέρνηση ἀναγνωρίστηκε ἄνευ ὅρων ἀπό τὴν ΕΣΣΔ καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπό τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Μεγάλη Βρετανία.

……….Εἶχε ὤς τὸν θάνατό του τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο κάθε πτυχῆς τοῦ πολιτικοοικονομικοῦ γίγνεσθαι τῆς χώρας, ἐξαπολύοντας κλίμα τρομοκρατίας ἐνάντια σὲ κάθε ἀντιφρονοῦντα, ἐνῶ τὴν τιμητικὴ τους στὶς διώξεις εἶχαν οἱ Ἕλληνες τῆς κατεχόμενης ἀπο τὴν ἀλβανία, Ἠπείρου.

……….Στὸ πλαίσιο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, τοὺς ἀνάγκασε νὰ μετοικήσουν στὰ βόρεια ὥστε νὰ ἐξαφανιστῇ τὸ Ἑλληνικό στοιχεῖο ἀπο τὶς συμπαγῶς Ἑλληνικές περιοχές, καὶ σὲ μία πρωτοφανὴ διαδικασία γενετικῆς παρέμβασης, ἐπέβαλε μεικτοὺς γάμους μεταξὺ Ἑλληνίδων καὶ ἀλβανῶν[πρακτικὴ ποὺ ἐπέβαλε καὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῆς βουργαρίας].

Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ – ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ
Οἱ ἀφανεῖς ἥρωες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Β.Ἠπείρου, καὶ ἡ ἐπιμελῶς κρυμμένη ἱστορία

……….[ ]τὴν στιγμὴ ποὺ ὁλοκλήρωνες καὶ τὴν τελευταία ὥρα τῆς ποινῆς, κάτι τὸ σπάνιο συνέβαινε, δοκίμαζες τρεῖς διαφορετικὲς γεύσεις: Τῆς ἀποφυλάκισης, τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς ξανασυλλήψεως. Ἀφοῦ ἔχεις ἀπομακρυνθεῖ περπατώντας κάπου μία ἤ δύο ὧρες ἀπό τὸ Στρατόπεδο, σοῦ ξαναέριχναν τὶς χειροπέδες. Ἡ κατηγορία ἦταν ξανὰ διαφώτιση καὶ προπαγάνδα.


Στὸ ἀκόλουθο ὁπτικοακουστικό, ὁ Μιχαὴλ Μάνος ἀπό τὴν Δερβιτσάνη Ἀργυροκάστρου (ἀντιδήμαρχος Δροπόλεως 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=xKwNPOr2h3Y), περιγράφει συνοπτικὰ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες ἀπό τοὺς ἀλβανοὺς λόγῳ τῆς ἐθνικότητάς τους. Έπίσης μιλάει μὲ πίκρα καὶ ἀπογοήτευση γιὰ τὸ ἑλλαδικὸ κράτος τὸ ὁποῖο ἀποσιωπᾶ αὐτά τὰ ἀναμφισβήτητα ἐγκλήματα, προβάλλοντας ἄλλα πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Μιλτιάδη ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν διευκρινιστικὴ πληροφορία του.

Αφήστε μια απάντηση