ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21- ΑΙΝΙΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1800-1881

,

……….Στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1800, γεννήθηκε ὁ Ἀγωνιστὴς τοῦ ’21 καὶ λόγιος πολιτικός, Δημήτριος Οἰκονόμου Αἰνιάν, στὸ Μαυρίλο τοῦ Τυμφρηστοῦ. Ἦταν τὸ μικρότερο παιδὶ τῆς οἰκογένειας τοῦ παπα – Ζαχαρία Οἰκονόμου.

……….Ὑπηρέτησε τὸν Ἀγῶνα, ἀρχικὰ ὡς ἁπλὸς στρατιώτης καὶ στὴν συνέχεια ὡς γραμματέας τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐθνοσυνέλευσης καὶ ἀπὸ τὸ 1826, ὡς γραμματικὸς τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. Πέθανε στὴν Στυλίδα τὸ 1881 πάμπτωχος.

……….Στὴν Κωνσταντινούπολη ἐγκαταστάθηκε μὲ τὴν οἰκογένειά του, ὅταν ὁ πατέρας του διορίστηκε διευθυντής στὴν Σχολὴ τοῦ Γένους στὰ Θεραπειᾶ τὸ 1806. Ἐκεῖ ὁλοκλήρωσε καὶ τὶς σπουδὲς του. Στὴν Φιλικὴ Ἐταιρεία μυήθηκε τὸ 1818, ἐνῶ ἤδη μέλη της ἦταν ὁ πατέρας του και τὰ δύο μεγαλύτερα ἀδέλφια του.  Μετὰ τὶς διώξεις τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μὲ τὸ ξέσπασμα τῆς Ἐπαναστάσεως, κατέφυγε τὸ 1822 στὴν Ὀδησσό, καὶ ἀπό ‘κεῖ ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα, ὅπου καὶ ὑπηρέτησε τὸν Ἀγῶνα.

……….Ἡ ζωὴ τοῦ Δημητρίου Αἰνιάνος, χαρακτηρίζεται ἀπό τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐνασχόλησής του μὲ τὴν πολιτική, φρόντισε γιὰ τὴν ἵδρυση τυπογραφείων, βιβλιοδετείων καὶ σχολείων στὴν ἑλληνικὴ ἐπαρχία καὶ ἀρνήθηκε νὰ ὑποχωρήσῃ σὲ τακτικὲς ψηφοθηρίας καὶ πελατειακῶν σχέσεων.

……….Στὰ γράμματα πρωτοεμφανίστηκε μὲ τὴν δημοσίευση τοῦ ποιήματος “Ὡδή στὸ Μεσολόγγι” στὴν ἐφημερίδα “Γενικὴ Ἐφημερίς τῆς Ἑλλάδος” τὴν ἡμέρα τῆς Ἐξόδου.  Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἔργου του εἶναι ἡ ρεαλιστικὴ γραφή, ὁ κοινωνικοπολιτικὸς προβληματισμὸς καὶ ἡ συνειδητὴ στράτευση στὴν ὑπηρεσία τοῦ διδακτισμοῦ καὶ τοῦ ἡθικοῦ παραδειγματισμοῦ.

Μεταξὺ τῆς ἐργογραφίας του συμπεριλαμβάνονται καὶ τὰ:

1) Ὁ Καραϊσκάκης·  ἡ τοῦ Καραϊσκάκη βιογραφία καὶ λεπτομερὴς ἔκθεσις τῆς τελευταίας ἐκστρατείας αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν Ἀθηνῶν.

2) Δημητρίου Αἰνιάνος, Ἄπαντα· Ἀπομνημονεύματα Καραϊσκάκη καὶ ἄλλων ἀγωνιστῶν.


Αφήστε μια απάντηση