ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΣ

,

,

Τοῦ Μανώλη Καλαθάκη ταξίαρχου ἐ.ἀ. 

.

……….(…)Τὸ 1828 ὁ Ἠπειρώτης ἀρχηγός τοῦ ἄτακτου ἱππικοῦ τοῦ Ἀγῶνα Μιχαὴλ Χατζημιχάλης Νταλιάνης ἀπό τὸ Δελβινάκι τῆς Πρεμετῆς, ἔπεσε μαζὶ μὲ 385 Ἠπειρῶτες (Δροσουλίτες) στὸ Φραγκοκάστελο τῶν Χανίων, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Κρήτης.

Τὸ 1912-13, Σώματα Κρητῶν ἀγωνιστῶν, τὸ «Ἀνεξάρτητο Σύνταγμα Κρητῶν» καὶ ἡ «Κρητικὴ Χωροφυλακή», πολέμησαν στὸ Μπιζάνι. Τὸ 1914 τὰ Σώματα Κρητῶν ἀγωνιστῶν συνέχισαν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν αὐτονομία τῆς Β. Ἠπείρου. Ἔτσι ἡ Κρήτη ἀνταπέδωσε εὐγενικά τὸ αἷμα στὴν Ἤπειρο.

……….Οἱ ὅροι Βόρειος Ἤπειρος καὶ βορειοηπειρωτικό ζήτημα ἦταν ἄγνωστοι πρὶν τὸ 1913, γιατὶ ἡ Ἤπειρος ἦταν ἑνιαῖα. Μετὰ τὸν Α’Βαλκανικὸ Πόλεμο, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Αὐστροουγγαρία ἀπέσπασαν τὸ βόρειο τμῆμα της καὶ τὸ παραχώρησαν στὴν ἀλβανία.

……….(…) Ἡ Κρήτη πάντα πρώτη στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους, ἔσπευσε νὰ βοηθήσῃ τὸν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τῆς Β. Ἠπείρου. Τὰ ἐθελοντικὰ σώματα ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων συνέχισαν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν αὐτονομία τῆς Β. Ἠπείρου.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση