ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

,

νήδυμος ὕπνος


……….Γλυκός ύπνος· ελαφρύς ύπνος· βαθύτατος ύπνος.

……….Π.χ. Η κυβέρνηση κοιμόταν τον νήδυμο ύπνο την ώρα τού συνοριακού επεισοδίου.

……….Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά συχνά συναντάται το επίθετο «νήδυμος» χωρίς το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό «ύπνος». Π.χ.: Άργησε γιατί κοιμήθηκε τον νήδυμον. Στην περίπτωση αυτή το ουσιαστικό «ύπνος» εννοείται.

……….Γιά την προέλευση τής φράσης Πρβλ. Ομ. Οδ., δ 793, μ 311. Πρβλ. συνών.: «καθεύδει υπό μανδραγόραν».

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση