ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1880-1948)

,

,

12345

,

,Στέργιος Βλάχβεης

.

……….Ὁ καπετάνιος Στέργιος Βλάχμπεης καταγόταν ἀπό τὴν Κάτω Τζουμαγιά, τὴν σημερινή Ἡράκλεια τῆς Σιντικῆς. Προσῆλθε ἀπό τοὺς πρώτους στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα καὶ ὑπηρέτησε στὴν ἀρχή ὡς ἁπλὸς ἐθελοντής ὁπλίτης σὲ ἀντάρτικα σώματα.

……….Ἀναχώρησε γιὰ ἀνάπαυση στὴν Ἀθήνα καὶ οἱ ὑπόλοιποι διασκορπίστηκαν στὰ ἄλλα σώματα. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ τοὺς ἀδελφούς Γερογιάννη, ποὺ διεύθυναν τὸν Κεντρικὸ Μακεδονικὸ Σύλλογο. 666666Τὸν παρακίνησαν καὶ ἀνέλαβε ἕνα μικρὸ ἀντάρτικο σῶμα στὴν Χαλκιδική. Τὸν κάλεσε ὁ Φλωριᾶς νὰ ἔλθῃ στὴν περιοχὴ τῆς Τζουμαγιᾶς, ἀλλά δὲν ἤλθε ἀμέσως διότι ἐπεδίωκε νὰ γίνῃ ἀρχηγός ὅλων τῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τοῦ Λαγκαδᾶ. Μπροστὰ στὴν ἀνάγκη νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα, ὑπερίσχυσε τῶν προσωπικῶν του ἐπιδιώξεων ὁ πατριωτισμὸς του, καὶ ἀποφάσισε νὰ ἔλθῃ στὶς Σέρρες. Ὑποτάχθηκε στὶς διαταγὲς τοῦ Κέντρου τῶν Σερρῶν καὶ ἀνέλαβε ὡς ὁπλαρχηγός τὸ δωδεκαμελὲς ἀντάρτικο σῶμα τοῦ ἀποβιώσαντος Χατζηπανταζῆ μὲ τοὺς ἐκ Σερρῶν ἄνδρες, Τζαβέλα Νίκο, Μακούλη Μήτσου, Δεμερτζῆ Βασίλειο, Χρυσάφη Κώστα, Σαμαρᾶ Νάκο, Γκαϊντατζή Βασίλειο, καὶ τὸν ἀπό τὴν Καβάλα Μπαχτσεβαντζή Ἀθανάσιο καὶ ἄλλους. Ἀνέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στὴν περιοχὴ τῆς Τζουμαγιᾶς καὶ τοῦ Μπέλες.

……….Ἄριστος σκοπευτής, ἔξυπνος καὶ ἱκανὸς ὁπλαρχηγός, ὀργάνωσε ἀποτελεσματικότερα τὸ ἀντάρτικό του σῶμα, δημιουργώντας ἀσφαλέστερες συνθῆκες δράσης, μὲ κρύπτες καὶ καταφύγια. Διακρίνονταν γιὰ τὴν γενναιότητα, τὴν τόλμη του καὶ τὴν ἡγετική του ἱκανότητα. Ἔδρασε ἀποτελεσματικά στὸν δυτικὸ κάμπο τῶν Σερρῶν.

……….Μὲ τοὺς δώδεκα ἄνδρες τοῦ ἀντάρτικου σώματος, ἐπισκέπτονταν ὅλα τὰ χωριὰ τῆς δυτικῆς περιφερείας τῶν Σερρῶν. Διαφώτιζαν τοὺς κατοίκους γιὰ τὰ ὕπουλα σχέδια καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν βουλγάρων. Ἵδρυσαν στὰ περισσότερα χωριὰ τοπικὲς ὁμάδες ἄμυνας κατὰ τῶν βιαιοτήτων τῶν βουλγάρων καὶ ἔπεισαν τοὺς ἀμφιταλαντευομένους ἐξ αἰτίας τῆς βίας νὰ παραμείνουν μὲ κάθε θυσία στὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐπανέφεραν στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τὰ χωριὰ ποὺ εἶχαν προσχωρήσει στὴν Ἐξαρχία μὲ τὴ βία τῶν συμμοριῶν Σαντάσκι καὶ Σαράφωφ. Οἱ βουλγαροκομιτατζῆδες προσπάθησαν μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν ἐξουδετερώσουν, ἀλλά δὲν τὸ κατόρθωσαν.

……….Ἀποτελεσματική ὑπῆρξε ἡ δράση τοῦ ἀντάρτικου σώματος Βλάχμπεη στὴν περιοχὴ τοῦ Πετριτσίου καὶ τῶν Πορροΐων. Ἀναδείχθηκε ἀντάξιος μακεδονομάχος σὲ διάφορες ἀποστολές. Ἐπέδειξε θάρρος, γενναιότητα καὶ ἀποφασιστικότητα στὶς κρίσιμες περιστάσεις καὶ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Ἀναγνωρίστηκε ἀπό τοὺς συναδέλφους του σὰν ἡγετική φυσιογνωμία.

……….Ὑπῆρχαν στὴν Τζουμαγιᾶ 30 οἰκογένειες, ποὺ προσχώρησαν στὴν Ἐξαρχία. Αὐτές ἀπαιτοῦσαν νὰ δεσμεύσουν τὸν ἕνα ἀπό τοὺς δύο ναοὺς τῆς Τζουμαγιᾶς γιὰ νὰ λειτουργοῦν στὰ βουλγαρικά. Ἀντέδρασαν οἱ πατριαρχικοί καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ κτίσουν δικὸ τους ναό. Δὲν τοὺς ἄφησαν οὔτε στὸν καινούργιο ναό νὰ λειτουργήσουν στὰ βουλγαρικά, διότι θὰ γίνονταν ἑστία προσηλυτισμοῦ στὴν Ἡράκλεια.

……….Οἱ Ρουμᾶνοι προσπαθούσαν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν δράση τους στὴ Τζουμαγιά, γιὰ νὰ ἱδρύσουν δικὸ τους Σχολεῖο. Δὲν τὸ κατόρθωσαν, διότι τὸ σῶμα τοῦ Βλάχμπεη ἐξόντωσε τοὺς πρωτοστᾶτες τῆς προσπάθειας αὐτῆς καὶ ἀπογοήτευσε τοὺς ἄλλους. Προέβαιναν ἄμεσα σὲ ἀντίποινα ἐξόντωσης τῶν κομιτατζήδων, ποὺ δολοφονοῦσαν ἀθώους Ἕλληνες. Ἀπάλλαξαν ὁλόκληρη τὴν δυτικὴ περιοχὴ τῶν Σερρῶν ἀπό τοὺς πράκτορες καὶ τοὺς προπαγανδιστὲς τῶν βουλγάρων. Κλόνισαν τὸ ἠθικό τῶν βουλγαριζόντων. Κατέστησαν κατανοητὸ στοὺς ἀρχηγούς τῶν βουλγαροκομιτατζήδων Τάτσκα κ.λπ. ὅτι δὲν μποροῦν νὰ συναγωνισθοῦν μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἔτσι τοὺς ἀνάγκασαν νὰ ὑποχωρήσουν.

……….Ὁ Βλάχμπεης ἐξελέγη κατ’ ἐπανάληψη πρόεδρος καὶ μετὰ δήμαρχος τῆς Ἡράκλειας καὶ πέθανε τὸΝ Δεκέμβριο τοῦ 1948.


  • Πηγή: «Ὁ Μ.Α. στὸν Νομὸ Σερρῶν», τοῦ Κυριάκου Παπακυριάκου. ,

Αφήστε μια απάντηση