ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ (29-30/11/1822)

,

" Πολεμιστὴς τοῦ 1821" ἔργο τοῦ Σπυρίδωνα Προσαλέντη.
” Πολεμιστὴς τοῦ 1821″ ἔργο τοῦ Σπυρίδωνα Προσαλέντη.

 

Τοῦ Δικηγόρου-Συγγραφέα Τάκη Α. Σαλκιτζόγλου.

,
Ἀπόσπασμα ἀπό αἴτηση – ἀναφορά τοῦ Δημητρίου Μοσχονησιώτη ποὺ σώζεται στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, γραμμένη στὶς 15 Μαρτίου 1825 ἀπό ἄτομο γραμματισμένο ποὺ γνωρίζει καλὰ τὴν ἑλληνική, φέρει ὅμως τὴν ἰδιόχειρη ὑπογραφή τοῦ ἰδίου τοῦ Μοσχονησιώτη. (…)

«Ὅτε δὲ ἔγινε ἡ ἔφοδος Παλαμηδίου, ἐγῶ πρῶτος πηδήσας ἕνδον τοῦ τείχους, ἐγῶ πρῶτος καὶ μόνος ἐμβῆκα εἰς ὅλας τὰς δάπιας, καὶ ἀνεβαίνων τὴν κλίμακα καὶ μὲ τὰ ἐργαλεῖα ἀνά χεῖρας ἤνοιγα τὰς θύρας καὶ εἰσήρχοντο οἱ λοιποί»…

(…) Τὰ γεγονότα τῆς Ἁλώσεως τοῦ Παλαμηδίου εἶναι γνωστὰ ἀπό τοὺς 30-11-1822 Nauplioἱστοριογράφους τῆς Ἐπανάστασης, ἰδιαίτερα ἀπό τὸν Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδη καὶ ἀπό τὴ διεξοδικὴ μονογραφία τοῦ Πάνου Λιαλιάτση. Ὅλοι τονίζουν τὴν ἀποφασιστική συμβολὴ τοῦ Ἀϊβαλιώτη ἀγωνιστή Δημητρίου Μοσχονησιώτη, ὁ ὁποῖος προθυμοποιήθηκε ν’ ἀνέβῃ πρῶτος στὰ τείχη, ὑπερπήδησε τὶς ἐπάλξεις, ὅρμησε πρῶτος καὶ μόνος μέσα στὸ κάστρο καὶ μὲ τὸ θάρρος καὶ τὴν ἄφοβη παλικαριᾶ του, ἐξουδετέρωσε τὴν τουρκικὴ φρουρά.

(…)  Ὁ Δημήτριος Μοσχονησιώτης γεννήθηκε στὶς Κυδωνίες (Ἀϊβαλὶ) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στὶς 2 Ἰουνίου 1821, οἱ τοῦρκοι καταστρέψανε τὴν πόλη γιὰ νὰ ἐκδικηθοῦν τοὺς Ἕλληνες ποὺ εἶχαν πυρπολήσει ἕνα (δίκροτο) πλοῖο τους στὴν Ἑρεσό στὶς 27 Μαῒου 1821. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ σώθηκαν ἀπό τὴν σφαγή, ἦταν κι ὁ Δημήτριος Μοσχονησιώτης, καθὼς καὶ ὁ πατέρας του Νικόλαος. Κατέφυγαν στὸ Ναύπλιο, ὅπου ἐντάχτηκαν στὶς Ἑλληνικές Δυνάμεις. Ὁ Δημήτριος ὑπηρέτησε ἀρχικά ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ Θάνου καὶ κατόπιν – κατὰ τὴν ἅλωση τοῦ Παλαμηδίου – ὑπό τὸν Στάϊκο Σταϊκόπουλο ὡς Ἐνωμοτάρχης. Μαζὶ μὲ τὸν πατέρα του Νικόλαο, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ σχεδίασαν καὶ ὑλοποίησαν –μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Σταϊκόπουλου – τὸ σχέδιο ἐκπόρθησης τοῦ Παλαμηδίου τὴν παραμονὴ τοῦ Ἁγίου Ανδρέα στὶς 30 Νοεμβρίου 1822.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση