Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

,

Παιδιὰ στὸ Ρίμπνοβο. Φωτογραφία: Ν.Θ. Κόκκας

 ,

Κείμενο τοῦ Ν.Κόκκα  “Οἱ Πομάκοι τῆς βουλγαρικῆς Ροδόπης” ἀπό τὸ βιβλίο Μετασχηματισμοὶ τῆς Συλλογικῆς Ταυτότητας τῶν Πομάκων, ἐκδ. Σπανίδη, 2006.

,

Τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ἡ βουλγαρικότητα τῶν Πομάκων, θεωρήθηκε σὰν κεντρικὰ στοιχεῖο, τόσο τῶν ἐθνογραφικῶν ἐρευνῶν στὴ βουλγαρία ἀπό τὸν 19ο αἰώνα μέχρι πρόσφατα, ὅσο καὶ τῶν ἐπίσημων κρατικῶν παρεμβάσεων. Ἰδιαίτερα τὰ ὀνόματα τῶν Πομάκων, ἔγιναν γιὰ πολλές δεκαετίες τὸ πεδίο μάχης γιὰ τὴν διαπραγμάτευση τῆς πολιτικῆς τους ὑπακοῆς. Οἱ προσπάθειες ἀφομοίωσης τῶν Πομάκων στὸ βουλγαρικὸ κράτος, ἔγιναν σὲ διάφορα στάδια:

1 .Ἡ πρώτη ἐπιχείρηση μετονομασίας καὶ βαπτίσματος τῶν Πομάκων ἔγινε στὰ χρόνια τοῦ πρώτου Βαλκανικοῦ πολέμου, ἀνάμεσα στὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1913. Τὸ Φιλελεύθερο Κόμμα τοῦ Vasil Radoslavov, κέρδισε τὶς ἐκλογές τοῦ 1913 χάρις στὴν ὑπόσχεση πρὸς τοὺς Πομάκους ψηφοφόρους, πὼς θὰ τοὺς ἐπιστρέψουν τὰ παλαιᾶ τους ὀνόματα…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ κείμενο στὸ : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση