ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,,

,

9 Ιανουαρίου

,

475.—Η σύζυγος τού θανόντος αυτοκράτορα Λέοντα Α΄, συνωμοτεί εναντίον τού γαμβρού της Ζήνωνος και τον απομακρύνει από την Κωνσταντινούπολη. Στον θρόνο τού εγγονού της, γυιού και διαδόχου τού Ζήνωνος, ανέρχεται ο αδελφός της, Βασιλίσκος. Η σύντομη βασιλεία του έληξε τον Αύγουστο τού επόμενου έτους (476), οπότε ο Ζήνων επανήλθε στον θρόνο και παρέμεινε έως το 491. Το κύριο χαρακτηριστικό εκείνης τής περιόδου ήταν τα θρησκευτικά προβλήματα (Αρειανισμός) τα οποία επηρέαζαν και την πολιτική ζωή. Παράλληλα, η παρουσία των Γότθων και των Οτρογότθων (ειδικότερα στο στρατιωτικό σώμα τής Αυτοκρατορίας) ήταν έντονη και με αρνητικές επιπτώσεις. Επί βασιλείας Λέοντος Α΄, ο κίνδυνος αυτών των φύλων εξαφανίστηκε τελείως. Επί Ζήνωνος, οι Οστρογότθοι απομακρύνθηκαν από την χερσόνησο τού Αίμου και διοχετεύθηκαν στην Ιταλία, κίνηση η οποία ανακούφισε το Ανατολικό τμήμα.

.—Σαν σήμερα καταστράφηκε από πυρκαγιά η Βιβλιοθήκη τής Κωνσταντινουπόλεως, την οποία είχε δημιουργήσει ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός. Μελετώντας τα ομηρικά και ησιόδεια έργα και εν συνεχεία τους κορυφαίους Έλληνες στοχαστές και συγγραφείς, ο Ιουλιανός παγίωσε μία γνώμη γιά τις ηθικές και αισθητικές αξίες ενός τέλειου κόσμου. Θεωρούσε δε ότι αυτές επιβαλλόταν να γίνουν κτήμα όλων των κατοίκων τής επικράτειάς του μέσω μιάς εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, έργο όμως που δεν ευτύχησε να υλοποιήσει. Πρώτον διότι ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι ο χριστιανισμός είχε πλέον ριζώσει βαθιά ως κοινωνικό και θρησκευτικό ρεύμα, σε μία εποχή που ο κόσμος αναζητούσε καταφυγή στα μηνύματα τής μεσσιανικής διδασκαλίας. Δεύτερον διότι οι αλλαγές που επιθυμούσε να επιφέρει ήταν μάλλον ακατόρθωτο να κατανοηθούν σε μία κοινωνία ήδη γαλουχημένη στον χριστιανικό τρόπο σκέψεως, πέραν τού ότι διακρινόταν και από έναν «ελιτισμό» και βρήκε ανταπόκριση σε μία περιορισμένη πνευματική κοινότητα. Την μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη αντιμετώπισε στην χριστιανική Αντιόχεια.

869.—Πρωινό Κυριακής, την ώρα τής Θείας Λειτουργίας ένας καταστρεπτικότατος και ιδιαιτέρως φονικός σεισμός έπληξε την Βασιλεύουσα. Ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων, εκκλησιών αλλά και μέρος των τειχών, κατέρρευσαν. Σε μία από τις επίσημες εκκλησίες η οποία κατέρρευσε, στην Παναγία τού Συντάγματος, βρισκόταν ο διάδοχος και μετέπειτα Αυτοκράτορας Λέοντας ΣΤ’. Η εκκλησία κατέρρευσε πλήρως φονεύοντας πλήθος κόσμου, αλλά ο ίδιος σώθηκε όντας κάτω από την αψίδα τής εξώθυρας, προσπαθώντας να βοηθήσει τον κόσμο να εξέλθει. Το επίκεντρο τού φονικού Εγκέλαδου των 6,6 Ρίχτερ εντοπίστηκε στην Προποντίδα.

1001.—Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μετά από ακόμη μία επιτυχή εκστρατεία κατά των βουργάρων, «…κἀκεῖθεν τῇ ἐννάτῃ τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην». Αφού τερμάτισε με αιφνιδιαστική επίθεση την πολιορκία των Σερβίων και έτρεψε σε φυγή τον Σαμουήλ και τον Νικολιτσά, επέστρεψε γιά λίγο πίσω, και επισκεύασε τα φρούρια που είχε καταστρέψει στην Θεσσαλία ο Σαμουήλ. Κυρίευσε όσα είχαν ακόμη στην κατοχή τους οι βούργαροι, τους οποίους μετέφερε και εγκατέστησε στο Βολερό τής Θρακικής χερσονήσου. Αφήνοντας σε όλα αυτά τα οχυρά αξιόμαχες φρουρές, κινήθηκε προς τον βορρά, κατέλαβε τα Βοδενά και τα διασφάλισε με αξιόλογη φρουρά. Στην συνέχεια μετέφερε τους βούργαρους κατοίκους τους επίσης στο Βολερό και επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα ανέθεσε στον άξιο στρατηγό του, Νικηφόρο Ουρανό, την διασφάλιση τού ανατολικού μετώπου από τους Άραβες, λόγω νέων επιδρομών τους στην Κοίλη Συρία και γύρω από την Αντιόχεια. Στην θέση τού Ουρανού στην Θεσσαλονίκη διόρισε τον πατρίκιο Αριανίτη και την αρχηγία τού στρατεύματος τής Φιλιππουπόλεως ανέθεσε στον Νικηφόρο Ξιφία. Το σχέδιο τού Αυτοκράτορα ήταν να αποκλείσει τον Σαμουήλ από τις παραδουνάβειες κτήσεις του, με τους στρατηγούς του να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία, ενώ ο ίδιος με βάση την Θεσσαλονίκη επιχείρησε νικηφόρες μάχες εξασφαλίζοντας την πρόσβαση προς την βόρειο Ελλάδα. (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Κ. Παπαρρηγόπουλου).

1015.—Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, αφού έκανε ένα πέρασμα στα απελευθερωμένα από τους βουργάρους εδάφη, όπου πυρπόλησε μέχρι και τα ανάκτορα τού βασιλιά τους Γαβριήλ Ραδομηρού. Όταν ο Βασίλειος πληροφορήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1014 τον θάνατο τού Σαμουήλ και την ανάρρηση στον θρόνο τού γυιού του, Γαβριήλ,  αποφάσισε στην μέση τού χειμώνα να κάνει νέα εκστρατεία. Πυρπόλησε τα ανάκτορα τού Γαβριήλ στο Βουτέλιο, κατέλαβε τα φρούρια τού Πριλάπου και τού Στυπείου και στην συνέχεια, μέσω τού ποταμού Τσερνά, δηλαδή τού αρχαίου Εριγώνα, και των Βοδενών (Έδεσσα), επέστρεψε ξανά στην Θεσσαλονίκη. (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Κ. Παπαρρηγόπουλου).

1018.—Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος επέστρεψε στην Βασιλεύουσα. Μετά τις νέες επιτυχίες του κατά των βουργάρων, ο Αυτοκράτορας Βασίλειος, επέστρεψε στα Βοδενά (Έδεσσα) και από εκεί στην Βασιλεύουσα. Όταν έμαθε ότι ο Ιωάννης, βασιλιάς των βουργάρων και ο Κρακράς, με ισχυρή δύναμη και έχοντας σκοπό να προσλάβουν και Πετσενέγους, ετοίμαζαν επίθεση, ποθώντας εδώ και καιρό μία εκ τού συστάδην σύγκρουση την οποία συνεχώς απέφευγαν οι πολέμιοί του, έσπευσε με προθυμία να τους συναντήσει από την περιοχή τής Καστοριάς που επιχειρούσε. Βαδίζοντας προς αυτούς, κυρίευσε και πυρπόλησε το φρούριο Βοσιγράδ, ωχύρωσε την Βέροια και δήωσε τις περιοχές γύρω από το Όστροβο και το Μόλισκο. Πάλι όμως οι ελπίδες του διαψεύστηκαν, διότι όταν οι Πετσενέγοι αρνήθηκαν συμμαχία με τους βούργαρους, ο Ιωάννης και ο Κρακράς δεν τόλμησαν να επιχειρήσουν επίθεση. Έμαθε όμως γιά μία ενέδρα που έστησε ο Ιωάννης στον Κωνσταντίνο Διογένη, και αμέσως αφού προήλασε έφιππος λέγοντας, «[…] ὅστις πολεμιστής ἀκολουθείτῳ μοι», εμφανίσθηκε αιφνιδιαστικά στον χώρο τής ενέδρας σκορπίζοντας τον πανικό στους βούργαρους οι οποίοι τρέχοντας προς το στρατόπεδο τού Ιωάννη κραύγαζαν, «Βεζήτε τζαίζαρ», δηλαδή «φύγετε, ο Αυτοκράτωρ». Αφού σκοτώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν αρκετοί, ο Βασίλειος επέστρεψε στην πρωτεύουσα στις 9 Ιανουαρίου 1018.  (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Κ. Παπαρρηγόπουλου)   

1502.—Ένα διάταγμα, που εκδόθηκε από τον μέγα Μάγιστρο τής Ρόδου, όριζε ότι όλοι οι ενήλικοι Εβραίοι έπρεπε να βαπτιστούν χριστιανοί. Όσοι απ’ αυτούς δεν το επιθυμούσαν, μέσα σε 40 μέρες θα έπρεπε να πουλήσουν τις περιουσίες τους και να φύγουν γιά την Νίκαια τής Προβηγκίας, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα τους πουλούσαν σκλάβους και οι περιουσίες τους θα δημεύονταν.

1511.—Απεβίωσε ο σπουδαίος λόγιος και πρώτος Έλληνας εκδότης στο Μεδιόλανο (Μιλάνο) και στην Φλωρεντία, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης. Με το έργο του ο Χαλκοκονδύλης συνέβαλε στην αναβίωση των Ελληνικών γραμμάτων στην δυτική Ευρώπη. Ο σημαντικός μας λόγιος, γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο τού 1423, αλλά το 1435 λόγω τής φραγκικής κατοχής, κατέφυγε με  την οικογένειά του στο Δεσποτάτο τού Μυστρά, το οποίο είχε αναδειχθεί σε πνευματική πρωτεύουσα τής εποχής. Ειδικά μετά την άφιξη στις αρχές τού 15ου αιώνα τού πλέον αξιόλογου και δημιουργικού από όλους τους βυζαντινούς στοχαστές, τού Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα, ο Μυστράς απέκτησε διεθνή φήμη. Προς τιμήν τού Πλήθωνα, ο Κοσμάς Μέδικος ίδρυσε την Ακαδημία στην Φλωρεντία. Κοντά του μαθήτευσε φιλοσοφία ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης και αγάπησε την αρχαία ελληνική γραμματεία και τον πλατωνισμό. Το 1449 ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης πήγε στην Ρώμη όπου συνέχισε τις σπουδές του δίπλα στον λόγιο – επιστήμονα και μεταφραστή τού Αριστοτέλη, Θεόδωρο Γαζή, ο οποίος είχε καταφύγει από την Θεσσαλονίκη στην Ιταλία λόγω τής τουρκικής κατοχής. Δίδαξε την ελληνική γλώσσα στην Ρώμη και στην Περούτζια έως το 1463, και κατόπιν πήγε στην Πάντοβα όπου ανέλαβε στο εκεί Πανεπιστήμιο την έδρα των αρχαίων ελληνικών έως το 1472. Ακολούθησε η εγκατάστασή του στην Φλωρεντία, όπου εκεί, εκτός από την διδασκαλία, ασχολήθηκε με την έκδοση ολόκληρου τού σωζόμενου έργου τού Ομήρου, έχοντας ως πηγή παλαιό χειρόγραφο υλικό και  τα υπομνήματα τού Αρχιεπισκόπου Ευσταθίου τής Θεσσαλονίκης. Τελευταία πόλη που εγκαταστάθηκε έως το τέλος τής ζωής του, ήταν το Μεδιόλανο (Μιλάνο) όπου εξέδωσε τρία ακόμα βιβλία: τον «Ισοκράτη», το εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Σουίδα» και «Τα ερωτήματα».

1562.—Φλωρεντινοί και Βενετοί έρχονται σε άτυπη συμφωνία η οποία αφορούσε τα ελληνικά μέρη. Οι πρώτοι, μπορούσαν να ασκήσουν πειρατεία στα ελληνικά νερά, απλώς απέφευγαν με κάθε τρόπο συγκρούσεις με τους δεύτερους.

1694.—Απεβίωσε στο Ναύπλιο ο Φραγκίσκος Μοροζίνι από λιθίαση (πάθηση των νεφρών ή τού ουροποιητικού), λίγο πριν ξαναρχίσει τις προετοιμασίες γιά νέα εκστρατεία στην Χαλκίδα. Υπήρξε ο δόγης τού στόλου των Δυτικών δυνάμεων κατά τις τελευταίες επιχειρήσεις τους στο Αιγαίο. Όταν η Βενετία αποφάσισε τον Ιανουάριο τού 1684 την διεξαγωγή πολέμου κατά των οθωμανών με στόχο την κατάληψη τής Πελοποννήσου, ο Μοροζίνι έχοντας την εμπειρία τής πολιορκίας τού Χάνδακα, διορίστηκε αρχιστράτηγος τού εκστρατευτικού σώματος, ενώ ο Κένιξμαρκ ανέλαβε την διοίκηση των χερσαίων δυνάμεων. Υπό την αρχηγία αυτών των δύο βομβαρδίστηκε η Ακρόπολις των Αθηνών και ο Παρθενώνας. Τον Μοροζίνι δε, εξουσιοδότησε η Γαληνοτάτη Δημοκρατία, γιά να κλέψει και αποστείλει «εκείνο που θα έκρινε πιό σπουδαίο και καλλιτεχνικό, δυνάμενο να επαυξήσει την αίγλη τής Κυριάρχου». Προσπαθώντας να αποσπάσει από το δυτικό αέτωμα τα καλλίτερα διατηρημένα αγάλματα τα οποία δεν είχαν καταπέσει από τον βομβαρδισμό –μεταξύ αυτών ήταν τα άλογα τής Θεάς Αθηνάς και ο Ποσειδών– , το αέτωμα κατέπεσε και τα αρχαία γλυπτά καταστράφηκαν οριστικά.

1792.—Η τουρκία αναγκάζεται να υπογράψει την Συνθήκη τού Ιασίου μετά την ήττα της στην πολεμική αναμέτρηση με την Ρωσία τής Μεγάλης Αικατερίνης και έτσι τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών. Στην Ρωσία περιήλθαν σημαντικά εδαφικά κέρδη στις περιοχές των ποταμών Δνείστερου και Δούναβη. Με την Συνθήκη, η τουρκία παραχωρούσε στην Ρωσία τα επί τής Δυτικής Ουκρανίας παράλια τού Ευξείνου Πόντου. Ο Λάμπρος Κατσώνης, αρνούμενος να υπακούσει στην εντολή παύσεως των στρατιωτικών επιχειρήσεων, απάντησε ότι : «Ἐάν ἡ αὐτοκράτειρα συνωμολόγησε τὴν εἰρήνη της, ὁ Κατσώνης ἀκόμη δὲν συνωμολόγησε τὴν ἐδικήν του».

1822.—«Την 9 Ιανουαρίου 1822 η Εθνική Συνέλευσις τής Επιδαύρου εψήφισε το καταρτισθέν υπό τού Ιταλού λογίου Βικεντίου Γαλλίνα, προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος, διά τού οποίου κατέστησε Γενικήν Κυβέρνησιν, απαρτισθείσαν εκ δύο σωμάτων, τού Βουλευτικού και τού Εκτελεστικού, έθεσε δε υπ’ αυτήν τας τέσσαρας τοπικάς διοικήσεις· ήτοι τής Πελοποννήσου, των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, τής Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος και τής Δυτικής Ελλάδος

1823.—Η ρωσική κυβέρνησις, δ’ υπομνήματός της προς τας άλλας Μεγάλας Δυνάμεις, προτείνει, προς λύσιν τού ελληνικού ζητήματος, την σύστασιν τριών ηγεμονιών, κατά το πρότυπον τής Βλαχίας και Μολδαυΐας. Αι εν λόγω ηγεμονίαι, θα συνεκροτούντο ως ακολούθως: Πρώτη: Θεσσαλία, Φθιώτις, Βοιωτία, Αττική. Δευτέρα: η δυτική Ελλάς μετά τής «βενετικής» παραλίας, ήτοι η Ήπειρος, Αιτωλία και Ακαρνανία. Τρίτη: Πελοπόννησος μετά τής Κρήτης. Διά τας νήσους επρότεινε δημοτικούς θεσμούς και τοπικήν αυτοδιοίκησιν. Αι τρεις ηγεμονίαι θα πλήρωνον ετήσιον φόρον εις την τουρκίαν και θα εξεπροσωπούντο υπό τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Στο ρωσικό υπόμνημα, υπογραμμίζεται ο «κίνδυνος από την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο θα ήταν δυνατό να καταστεί φωλιά των στασιαστών όλης τής Ευρώπης. Ο κίνδυνος αυτός, θα ήταν μεγαλύτερος εάν το κράτος αυτό θα ήταν χειραφετημένο και εκτός τής ρωσικής επιρροής, αλλά περισσότερο εντός τής αγγλικής». Να τονίσουμε επίσης ότι η Ρωσία, αποδέχτηκε την πρόταση γιά τουρκικές φρουρές σε ορισμένα οχυρά τής κάθε ηγεμονίας, και έθεσε υπό την εγγύηση όλων των Μεγάλων Δυνάμεων την πραγμάτωση τού αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων.

1853.—Απεβίωσε (9 προς 10 Ιανουαρίου) ο σημαντικός Δάσκαλος τού Γένους και αγωνιστής, Θεόφιλος Καΐρης, λόγιος και θεολόγος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Συμμετείχε στην Επανάσταση τού 1821 και μετά την ίδρυση τού ελληνικού κράτους οργάνωσε σχολείο στην Άνδρο, λόγω όμως τής θρησκευτικής του διδασκαλίας, υπέστη διώξεις που τελικά οδήγησαν στον θάνατό του.

1855.—Απεβίωσε ο λόγιος Νεόφυτος Νικόλαος Βάμβας, με καταγωγή από την Χίο· υπήρξε από τους σημαντικότερους λογίους και Διδασκάλους τού Γένους, καθώς και εκπρόσωπος τού νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ως γραμματέας τού Δημήτριου Υψηλάντου, έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση και προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες μέσω των ενθαρρυντικών λόγων του και των εμψυχωτικών κηρυγμάτων του στα πεδία των μαχών. Κατά την διαμονή του στο Παρίσι επιδόθηκε στην σπουδή τής Φιλοσοφίας, τής Φιλολογίας και των Φυσικών Επιστημών και εισήλθε στον φιλικό κύκλο τού Κοραή. Ο Κοραής καλλιέργησε στον Βάμβα το ενδιαφέρον γιά την μετάφραση τής Αγίας Γραφής στην νεοελληνική, πράγμα το οποίο πραγματοποίησε, προκαλώντας την αποδοκιμασία τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

1869.—Ολοκληρώθηκε η Διεθνής διάσκεψη που συγκλήθηκε στο Παρίσι και περιλάμβανε και ελληνο-τουρκικά θέματα, με βασικότερο το ζήτημα τής Κρήτης. Άρχισε την 28η 12ου τού 1868 και, στα πλαίσιά της αποσοβήθηκε ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύρραξη. Με την διακήρυξή της, η διάσκεψη καλούσε την Ελλάδα να πάψει πλέον να υποθάλπει ή έστω να ανέχεται τον σχηματισμό ανταρτικών ομάδων στο έδαφός της και τον εφοδιασμό στους λιμένες της πλοίων που βοηθούσαν απόπειρες εξεγέρσεων σε οθωμανικά εδάφη (ενν. την Κρήτη), ενώ παράλληλα οδήγησε την κυβέρνηση Βούλγαρη σε παραίτηση (βλ. 20/1ου).

1892.—Συνεχίζονται οι σεισμικές δραστηριότητες στην περιοχή τής Λάρισας. Ήταν ημέρα Σάββατο γιά τον σημερινό και ώρα οχτώ το πρωί. Θα συνεχίσουν μέχρι τα τέλη τού Φεβρουαρίου.

1895.—Μετά από το χθεσινό μεγάλο συλλαλητήριο στο Πεδίον τού Άρεως, οι φήμες γιά παραίτηση τής κυβερνήσεως Τρικούπη είναι έντονες.

1899.—Έναν μήνα μετά την άφιξη τού Ύπατου Αρμοστή Κρήτης πρίγκιπα Γεώργιου τής Ελλάδος, δημοσιεύτηκε το πρώτο σημαντικό διάταγμα «Περί συγκροτήσεως τής Κρητικής Συνελεύσεως». Βάσει αυτού ανατέθηκε σε δεκαεξαμελή επιτροπή αποτελούμενη από  12 χριστιανούς και 4 μουσουλμάνους, (με Α΄ πρόεδρο τής Κρητικής Βουλής τον Ιωάννη Σφακιανάκη από το Βραχάσι Μεραμπέλλου), η σύνταξη σχεδίου Συντάγματος. Ταυτοχρόνως προκηρύχθηκαν γιά τις 24 τού ιδίου μηνός εκλογές των πληρεξουσίων. Η Κρητική Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 8 Φεβρουαρίου 1899.

1900.—Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Λάτσιο, ο αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος στην Ρώμη, ο οποίος εκτός από την ομάδα ποδοσφαίρου φιλοξενεί πάνω από 30 άλλα αθλήματα. Οι ιδρυτές της, επέλεξαν ως χρώματα τού συλλόγου το γαλάζιο και το λευκό γιά να τιμήσουν την Ελλάδα και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποφάσισαν δε να την ονομάσουν Λάτσιο, από το όνομα τού ευρύτερου γεωγραφικού διαμερίσματος όπου χτίστηκε η Ρώμη, το Lazio ή Λάτιον στα Ελληνικά.

1902.—Η δημόσια τάξις έχει διασαλευθεί. Καθημερινά φθάνουν τηλεγραφήματα στην πρωτεύουσα από πολλές επαρχίες, τα οποία καταγγέλουν ληστείες, φόνους, συμπλοκές και επιθέσεις κατά των Αρχών.

1913.—Νέα επίθεση που έγινε από τις 7 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, με κύρια προσπάθεια κατά τού Οχυρού Μπιζάνι, αναχαιτίστηκε και πάλι από τους τούρκους, με πολλές μάλιστα απώλειες γιά τις Ελληνικές δυνάμεις.

1914.—Η Ιταλία δεν θα εκκενώσει τα Δωδεκάνησα εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι αξιώσεις της έναντι τής τουρκίας (!..). Παρά τού ότι οι αξιώσεις της ικανοποιήθηκαν στην πάροδο τού χρόνου, εκκένωση των Δωδεκανήσων βεβαίως δεν έγινε, το αντίθετο μάλιστα. Οι Δωδεκανήσιοι όμως ποτέ δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν τον πόθο τους γιά Ένωση με την Ελλάδα. Υπήρξαν στιγμές που τέτοιου είδους εκδηλώσεις κατεπνίγησαν εις το όνομα των διπλωματικών χειρισμών, όπως αυτός στην Θεσσαλονίκη την Άνοιξη τού 1926, όπου η κυβέρνηση Βενιζέλου, «ἀπαιτήσει Ἰταλοῦ προξένου Θεσσαλονίκης», εξεδίωξε βίαια από την εκκλησία τής Αγίας Σοφίας τούς Δωδεκανησίους, «καταρρακώσαντες λάβαρον αὐτῶν, καὶ ἀποκλείσαντες συμμετοχὴν Δωδεκανησίων Ἐθνικής ἑορτῆς».(Ἐφημερίς «ΕΜΠΡΟΣ»)

1920.—Αρχίζει η λειτουργία τού υποκαταστήματος Σμύρνης τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος με προσωρινό διευθυντή τον Αλέξανδρο Κοριζή, γενικό επιθεωρητή τής Τράπεζας, αποσπασμένο ως οικονομικό σύμβουλο τού Έλληνα αρμοστή Α. Στεργιάδη.

1921.—Στην Μ. Ασία οι εμπόλεμοι δρουν διά περιπόλων.

.—Σύμφωνα με Έλληνα αρχιστράτηγο, ο στρατός μας, με πλήρη ελευθερία δράσεως, είναι ικανός να πλήξει καίρια και ανεπανόρθωτα το κεμαλικό κίνημα.

.—Αρχίζει η τμηματική παράδοση των ατάκτων δυνάμεων τού Κιρκάσιου Ετέμ μπέη, ο οποίος την προηγουμένη είχε ζητήσει άσυλο στην Ελληνική Ζώνη.

1922.—Στα πλαίσια τής Ευρωπαϊκής του περιοδείας προς αναζήτηση λύσεως στο αδιέξοδο τής Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης δήλωσε από το Λονδίνο αισιόδοξος γιά τα εθνικά μας θέματα…

1923.—Πανπροσφυγική διαμαρτυρία,  γιά την άδικη απόφαση περί ανταλλαγής πληθυσμών. Επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρεσβείες. Παρά τις διαμαρτυρίες και τα ψηφίσματα, η κυβέρνηση Βενιζέλου θα υπογράψει στις 30 Ιανουαρίου δύο ελληνοτουρκικές συμβάσεις. Την απόδοση των πολιτικών κρατουμένων, την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου και την σύμβαση περί ανταλλαγής πληθυσμών. Με την δεύτερη σύμβαση προβλεπόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή των Ελλήνων χριστιανών ορθοδόξων που κατοικούσαν στην τουρκία, με τους μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην Ελλάδα. Από την σύμβαση εξαιρούντο οι Έλληνες τής Κωνσταντινουπόλεως και των νησιών Ίμβρου και Τενέδου καθώς και οι μουσουλμάνοι τής Δυτικής Θράκης. Με την ίδια σύμβαση επικυρώθηκε και ο ξεριζωμός 1.500.000 Ελλήνων τού Πόντου και τής Μικράς Ασίας που επιβίωσαν από την γενοκτονία και κατέφυγαν στην Ελλάδα. Η τουρκία φρόντισε με νέες γενοκτονικές πολιτικές να καταπατήσει γιά άλλη μία φορά Συνθήκες και να ξεριζώσει τους Έλληνες τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Ίμβρου και τής Τενέδου, φωνασκώντας από την άλλη γιά τα δικαιώματα των «τούρκων» τού Ελλαδικού χώρου.

.—Το βενιζελικό πραξικόπημα με αρχηγό τον Πλαστήρα δίνει αμνηστία σε όλα τα πολιτικά αδικήματα,  εκτός εκείνων γιά τα οποία έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις (!..).

.—Νέος ανασχηματισμός στην κυβέρνηση τού πραξικοπηματία στρατιωτικού, Στυλιανού Γονατά.

1925.—Οι αρχές τής χώρας, με διάταγμα, αποφασίζουν την απαγόρευση αγοράς κτημάτων και οικοπέδων στα παραμεθόρια Ελληνικά εδάφη.

1930.—Σημειώνονται σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών.

1930.—Νέο Νομοθετικό Διάταγμα των αλβανών, αποτελούμενο από 34 άρθρα, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των θρησκευτικών κοινοτήτων. Σκοπός τους η διάλυση τής Ομογένειας και ο,τιδήποτε την συνδέει με το υπόλοιπο Γένος.

1934.—Το αεροπλάνο τύπου Μπρίστολ (Bristol) με χειριστή τον Ευάγγελο Ματθαίου, ενώ εκτελούσε άσκηση φωτοπολυβόλου στο Μενίδι Αττικής και έχοντας ως πλήρωμα τον ίκαρο, Μαρινάτο Πέτρο, υπέστη απόσπαση των πηδαλίων κλίσεως και κατέπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα την ανάφλεξή του και τον θάνατο των ιπταμένων μας.  http://www.pasoipa.org.gr/

1935.—Στην Αθήνα λαμβάνει χώρα μεγάλο συλλαλητήριο γιά τα έκτροπα των Ιταλών σε βάρος των κατοίκων τής Δωδεκανήσου. Τα καταστήματα Αθηνών την ημέρα αυτή θα παραμείνουν κλειστά.

1937.—Ο θεσμός τής Ελεύθερης Σχολής Κοινωνικής Πρόνοιας τού Ι. Μεταξά, αρχίζει την λειτουργία του.

1938.—Τελούνται εν Αθήναις οι γάμοι τού τότε Διαδόχου Παύλου, μετά τής πριγκιπίσσης τού Μπρούνσβικ—Αννοβέρου, Φρειδερίκης.

1941.—Το Β΄ Σώμα Στρατού κατέλαβε την Κλεισούρα και μέχρι το τέλος τού μηνός την κορυφογραμμή τού όρους Τρεμπεσίνα. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η Ελληνική Αεροπορία συνέδραμε αποφασιστικά τα επίγεια τμήματα. Μέχρι το τέλος τού μηνός, η Ιταλική Αεροπορία συνέχιζε τους βομβαρδισμούς εναντίον κατοικημένων πόλεων και η Ε.Β.Α., (Ελληνική Βασιλική Αεροπορία), καιρού επιτρέποντος, αντιδρούσε δυναμικά.

.—Κατά την διάρκεια τής τρίτης πολεμικής περιπολίας (5/1 – 12/1) στο στενό τού Οτράντο, με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Διονύσιο Ζέπο, το Υ/Β «Τρίτων Υ-5», βύθισε το ιταλικό Υ/Β «Neghelli» το οποίο βρισκόταν στην επιφάνεια. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δυσμενείς συνθήκες, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της, μερίμνησαν γιά περισυλλογή ναυαγών, αλλά λόγω παρουσίας εχθρικών αεροσκαφών ο κυβερνήτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έρευνα.

.—Απεβίωσε ο ποιητής, ιατρός και χάλκινος ολυμπιονίκης των Ολυμπιακών Αγώνων τού 1896 στα 800 μέτρα, Δημήτριος Γολέμης. Η καταγωγή του ήταν από το Γολέμι τής Κονίσπολης (Βόρειος Ήπειρος), απ’ όπου ο παππούς του, καταδιωγμένος από τους τούρκους,  διέφυγε κι’ εγκαταστάθηκε στην Λευκάδα. Περίεργος από την φύση του ο Δημήτριος Γολέμης δεν μπόρεσε να ισορροπήσει κοντά στα συνήθη ανθρώπινα μέτρα. Μία ιδιάζουσα πνευματική ανησυχία τον έφερε στους δρόμους πολλών επιστημών: ιατρικής, νομικής, και θεολογίας.

1944.—Κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ επιτέθηκαν εναντίον Ελλήνων αντιστασιακών ανταρτών, στην Τριάδα τού Νομού Σερρών. Άφησαν τρεις νεκρούς και έφυγαν.

1945.—Απεβίωσε στον Βόλο ο δικηγόρος, πολιτευτής, δημοσιογράφος και δάσκαλος από την Νιγρίτα Σερρών, Αθανάσιος Αργυρός.

1948.—Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α-7 ο νόμος «Περί Προσαρτήσεως τής Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα». Τον είχε υπογράψει ο βασιλέας Παύλος Α΄. Ακολούθησε η δημοσίευση τού νόμου περί διοικήσεως τής Δωδεκανήσου,  στο ΦΕΚ Α-39 στις 14 Φεβρουαρίου τού ιδίου έτους. Με τον νόμο αυτό, που αποτελεί την ληξιαρχική πράξη τής Ενσωματώσεως τής Δωδεκανήσου στην μητέρα Ελλάδα, τερματίστηκε το μεταβατικό στάδιο τής Ελληνικής στρατιωτικής διοικήσεως. Η 7η Μαρτίου 1948, ορίστηκε ως ημέρα τής πανηγυρικής τυπικής ενσωματώσεως.

1954.Η Ελλάδα καθιερώνει το προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείας.

1957.—Ο Ελληνισμός τής Ηπείρου (βορείου) υφίσταται νέους βίαιους διωγμούς, δηώσεις και δολοφονίες από το καθεστώς Χότζα.

1964.—Διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές γιά την 16η  Φεβρουάριου.

1965.—Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει επισήμως ότι, 4.000 Έλληνες τής Κωνσταντινουπόλεως εγκατέλειψαν την τουρκία το 1964.

1971.—Σπάνιοι ζωϊκοί οργανισμοί ανακαλύφθηκαν σε σπήλαιο των Καλαβρύτων. Ένα σπάνιο δημιούργημα φύσης όπου εκτός από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές και τους παράξενους σχηματισμούς του, έχει κάτι που το καθιστά μοναδικό στο είδος του στον κόσμο· τις αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες που εκτείνονται σε τρεις ορόφους. Από τα ευρήματα τού σπηλαίου αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος το χρησιμοποίησε από την Νεολιθική εποχή και σε όλη την διάρκεια τής Πρωτομεσοελλαδικής μέχρι και την Υστεροελλαδική περίοδο, με πληθυσμούς που αποτελούσαν νεαρά άτομα, παιδιά, προέφηβοι και νεαροί ενήλικες, με βιολογική συγγένεια. Από την ανασκαφή τού καθηγητή Ι. Μελέντη το 1965 στην φυσική είσοδο τού σπηλαίου, ήλθαν στην επιφάνεια αξιόλογα ευρήματα.

1973.Οι «Τάϊμς (Καιροί) τής Νέας Υόρκης» μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία γιά την παροχή «διευκολύνσεων» στις αμερικανικές δυνάμεις έγραψαν: «Η πρωτεύουσα τής Ελλάδος έγινε σήμερα επισήμως το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο τού αμερικανικού ναυτικού στην Ευρώπη».

1975.—Το καθεστώς των Απριλιανών, χαρακτηρίζεται επισήμως ως πραξικόπημα και όχι «Επανάσταση» όπως αυτοαποκαλούνταν.

1977.—Ο τουρκοκύπριος Ραούφ Ντεκτάς, ζητά συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο με σκοπό να συζητήσουν γιά το Κυπριακό. Η συνάντηση θα γίνει στις 27 τού μήνα.

1979.—Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης (Γιάγκος) Πεσμαζόγλου, αναγγέλλει την ίδρυση τού Κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. «Το ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ ιδρύθηκε στις αρχές τού 1979 από στελέχη κυρίως προερχόμενα από την διάσπαση τής ΕΔΗΚ που είχε προηγηθεί το 1978, με πρώτο πρόεδρο τον Γιάγκο Πεσμαζόγλου. Δεδομένου ότι κάποια από αυτά τα στελέχη είχαν ήδη εκλεγεί βουλευτές στις εκλογές τού 1977, το νεοσυσταθέν κόμμα είχε αυτομάτως και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μετείχε γιά πρώτη φορά στις εκλογές τού 1981 σε κοινή κάθοδο με το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων (ΚΑΕ) τού Αλέξανδρου Μπαλτατζή (41.126 ψήφοι, 0,72% και καμμία έδρα), ενώ στις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν ταυτόχρονα έλαβε 241.666 ψήφους (4,26%) και μία έδρα γιά τον πρόεδρο Γιάγκο Πεσμαζόγλου».

1982.—Τρεις θάνατοι από το ψύχος σημειώνονται στην Ελλάδα.

.—Υπογραφή νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος – Γαλλίας γιά εξοπλισμούς.

1992.—Η Ιερά Σύνοδος, θέτει σε διαθεσιμότητα τον μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, επειδή θεωρεί ως μη εποικοδομητική την επαναφορά του στην μητρόπολη τής πόλεως.

.—Ανακοινώνεται από το περιβάλλον τού πολιτικού Γ. Γεννηματά ότι, ο υπουργός τού Πα.Σο.Κ. θα μεταβεί στο Λονδίνο γιά ιατρικές εξετάσεις. Δύο χρόνια μετά, στις 25/4/1994, πέθανε από καρκίνο.

1997.—Ο Αρχιφύλακας Λάππας Βασίλειος, πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο από δραπέτη φυλακών στον Πύργο Ηλείας κατά την διάρκεια επιχειρήσεως συλλήψεώς του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

2015.—Ἀπελαύνονται ἄμεσα τὰ δεκατρία μέλη τῆς παρακρατικῆς ὀργανώσεως «Ἐπιτροπὴ Ταλὰτ Πασᾶ» (Talat Paşa Komitesi: TPK) τὰ ὁποῖα σκόπευαν νὰ πραγματοποιήσουν ἐκδήλωση ἀρνήσεως τῶν Γενοκτονιῶν ποὺ ἔχει διαπράξει ἡ τουρκία, στὴν πλατεία Συντάγματος. Οἱ ἑλληνικὲς ἀρχές, ἐπέδωσαν ἔγγραφο μὲ τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζονταν ὡς ἀνεπιθύμητα πρόσωπα καὶ ὡς ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν διατάραξη τῆς εἰρήνης τῶν πολιτῶν καὶ τῆς ἀσφάλειας τῆς χώρας καὶ τοὺς ὑποχρέωσαν νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν ἐπόμενη τῆς ἀφίξεώς τους πτήση, μὲ προορισμὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τους στὴν τουρκία τοὺς ὑποδέχθηκαν μέλη τῆς ΤΡΚ μὲ τουρκικὲς σημαῖες καὶ συνθήματα ὅπως «εἴμαστε στρατιῶτες τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ».

2019.—Απεβίωσε αιφνιδίως η Βιολέτα Σμυρνιού-Παπαθανασίου, πρόεδρος τού Συνδέσμου  Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης, δραστήρια και δημιουργική μέχρι την τελευταία στιγμή. Η εκλιπούσα, σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία τής Φλώρινας και μετεκπαιδεύτηκε στα παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης ενώ παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Γερμανία. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία της ως δασκάλα από το ιστορικό χωριό Παύλος Μελάς τής Καστοριάς, όπου υπηρέτησε γιά 10 χρόνια και ανακηρύχτηκε επίτιμη δημότης του, ενώ ασχολήθηκε ενεργά με την εθνική και πολιτιστική ανάπτυξη τής περιοχής των Κορεστίων. Είχε πλούσια δραστηριότητα στον κοινωνικό τομέα και ήταν μέλος εθνικών και διεθνών οργανισμών. Είχε δώσει πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Από το 1978, ήταν πρόεδρος ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους τής Θεσσαλονίκης, τού συνδέσμου Μοναστηριωτών και των πέριξ η «Καρτερία», υλοποιώντας δράσεις με στόχο την καταγραφή και την μελέτη τής ιστορικής παρουσίας τού Ελληνισμού στην περιοχή τής Πελαγονίας, την διατήρηση και διάσωση τής Ελληνικής γλώσσας και τού ελληνικού πολιτισμού στην ίδια περιοχή. Είναι συγγραφέας τού ιστορικού ντοκουμέντου «Μάννα η Μακεδόνισσα», που περιγράφει την ιστορία μιάς λησμονημένης ηρωίδας, ενώ το βιβλίο της «Μοναστήρι ιστορική περιπλάνηση στην πάτρια γη», τιμήθηκε με διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών.

.—Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Εθνικής Άμυνας, αρνήθηκε ενώπιον τής εθνικής αντιπροσωπείας να δηλώσει ευθέως ότι υπάρχει κυβερνητική συνοχή και ότι ο ίδιος δεν βρίσκεται στην πόρτα εξόδου από την δικομματική κυβερνώσα πλειοψηφία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο «μεγάλος πατριώτης» Πάνος Καμένος, περίμενε/ήλπιζε από τους σκοπιανούς (!..) να μην κυρώσουν στην Βουλή τους την «συμφωνία» των Πρεσπών, γιά να μην ρίξει την κυβέρνηση. Κυριολεκτικώς στο παρά πέντε πριν την κύρωσή της από την ελλαδική Βουλή, και, με διαρροές από το κόμμα του «μεγάλων προσωπικοτήτων», αποφάσισε να «επαναστατήσει»…

.—Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τού OPENTV και στην Έλλη Στάη, ο πρωθυπουργεύων Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η ‘’λύση’’ τού Μακεδονικού, είναι μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες τής μέχρι τώρα θητείας του… χαρακτηρίζοντας την προδοτική ‘’συμφωνία’’ των Πρεσπών «Πατριωτικό καθήκον μας»(!..).

2020.—Η αποτυχία στην διαχείριση τού λεγόμενου (μέχρις πλήρους πλύσεως τού εγκεφάλου) ‘’προσφυγικού’’, οδήγησαν σε παραίτηση τον Στρατή Καραγεωργίου από την θέση τού Προέδρου τής Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε.) Λέσβου. Με ανακοίνωση που απέστειλε στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ο Καραγεωργίου κατάγγειλε την κυβέρνηση γιά την διαχείριση τής συνεχιζόμενης παράνομης εισβολής αλλοδαπών. Συγκεκριμένα στην δήλωση ανέφερε: «Μετά από έξι χρόνια ως Πρόεδρος τής ΝΟ.Δ.Ε. Λέσβου είμαι στην δυσάρεστη θέση να παραιτηθώ από την θέση αυτή, διαφωνώντας με τις ενέργειες τής κυβέρνησης τής Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το νησί τής Λέσβου. Ευχαριστώ τα μέλη τής Νέας Δημοκρατίας γιά την στήριξή τους, παραμένω απλό μέλος τού κόμματος»… Γιά τα υπόλοιπα νησιά δεν πήρε θέση ο πρόεδρος. Το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκε από μέλος τού κόμματος είναι κατανοητό, διότι έρχονται και εκλογές.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση