ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

.
27  Ιανουαρίου

.

450.—Ισχυρός σεισμός συγκλονίζει την Βασιλεύουσα την νύκτα τής 26ης προς 27η Ιανουαρίου. Η πεντηκονταετία 438 ως 488, χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Την σημαδεύουν δύο σεισμοί εντάσεως 8–9 βαθμών και άλλοι τρείς, καταστρεπτικότεροι, εντάσεως 9-10 βαθμών. Ο θεωρούμενος σεισμός των αρχών τού 450, συγκλόνισε την Πόλη την νύκτα τής 26ης προς 27ην Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον χρονογράφο τού στ΄ αιώνος, Ιωάννη Μαλάλα (44, σελ. 363,364), «[…] επί τής αυτού βασιλείας – ήτοι Θεοδοσίου του Β΄ – έπαθεν υπό θεομηνίας εν πρώτοις Κωνσταντινούπολις υπό σεισμού μηνί Ιανουαρίω κστ’ (=26) εν νυκτί, από των λεγομένων Τρωαδησίων εμβόλων μέχρι τού Χαλκού Τετραπύλου. Όστις βασιλεύς ελιτάνευσε μετά τής συγκλήτου και τού όχλου και τού κλήρου ανυπόδητος επί ημέρας πολλάς». Ο χρονογράφος τού Πασχαλίου Χρονικού προσθέτει ότι «[…] αι μετασεισμικαί δονήσεις εξηκολούθησαν επί χρόνον ώστε μη τολμάν τινα εν οίκω μενείν […] τινές δε έλεγον και πυρ εν ουρανώ τεθεάσθαι». Ο Λυκασθένης αναφέρει ότι «ήνοιξεν η γη» και ότι «η θάλασσα εις την αρχήν υπεχώρησε και πύρινα σχήματα εθεάθησαν εις τον ουρανόν». Ακολούθησαν μετασεισμοί επί έξι μήνες.

945.—Ο παραμερισμένος και απομονωμένος από τον Ρωμανό Λεκαπηνό, Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, επωφελήθηκε από την στάση των συμβασιλέων Στεφάνου και Κωνσταντίνου εναντίον τού πατέρα τους, Ρωμανού Λεκαπηνού – τον οποίο εκθρόνισαν και έκλεισαν σε μοναστήρι –, και με την υποστήριξη τού στρατού και τού λαού, τους εκθρόνισε με την σειρά του, μένοντας μόνος κύριος τής εξουσίας. Τον Στέφανο εξόρισε στην Πάνορμο τής Θρακικής Χερσονήσου, ενώ τον Κωνσταντίνο τον απέστειλε στην Τερέβιθο. Ο Στέφανος μεταφέρθηκε σε διάφορα νησιά και έζησε ήσυχα στην Λέσβο επί δέκα εννέα έτη, ενώ ο Κωνσταντίνος, ο οποίος αποφάσισε μετά από δύο χρόνια να αποδράσει, σκοτώθηκε από τους φύλακες. Στο μεταξύ πέθανε και ο πατέρας τους Ρωμανός. Κατά την εικοσαετή του απομόνωση, ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος αφιερώθηκε στην μελέτη και συγγραφή, δείχνοντας ζήλο γιά την συγκέντρωση και επεξεργασία πηγών. Έγραψε αξιόλογες πραγματείες, όπως «Ιστορική διήγησις τού Βίου τού Βασιλείου Α΄», στην οποία δικαιώνει το έργο τού παππού του· στα έργα του «Περί θεμάτων» (De thematibus), με βάση παλαιότερες πηγές καταγράφει την διοικητική οργάνωση των επαρχιών και στο «Περί βασιλείου τάξεως» (De ceremoniis aulae byzantinae), αξιοποίησε παλαιότερα αρχειακά κείμενα γιά τις διπλωματικές σχέσεις τής Αυτοκρατορίας με τους άλλους λαούς και γιά τις τελετές τού Παλατιού.

1784.—Στον Γαλατά τής Κωνσταντινουπόλεως, αποκεφαλίζεται ο νεομάρτυρας Δημήτριος. Ο άγιος Νεομάρτυρας Δημήτριος, ο οποίος διακρινόταν γιά το κάλλος τού προσώπου του και το ήθος τής καρδιάς του, εργαζόταν στον Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως στο οινοπωλείο τού Χατζή Παναγιώτη, χριστιανού επίσης στο θρήσκευμα. Κάποιοι μωαμεθανοί θαμώνες τού οινοπωλείου, προσπάθησαν να προσηλυτίσουν τον Δημήτριο. Όταν όμως εκδιώχθηκαν από τον Δημήτριο και τον ιδιοκτήτη τού οινοπωλείου μία άλλη ημέρα, λόγω τού ότι είχαν μεθύσει, εξοργίστηκαν και αποφάσισαν να εκδικηθούν. Κατήγγειλαν τότε τον Δημήτριο ως υπεύθυνο τραυματισμού ενός συντρόφου τους. Στην διάρκεια τής απολογίας του ενώπιον τού Βεζύρη, μη μπορώντας να αποδείξει την αθωότητά του, τέθηκε στον Δημήτριο το δίλημμα εξισλαμισμός ή θάνατος. Ο άγιος δεν αρνήθηκε τον Χριστό, παρά τους εκφοβισμούς, τις υποσχέσεις και τους δελεασμούς. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1784 και ετελειώθη διά ξίφους.

1822.—«Ὁ τουρκικός στόλος ὑπό τοὺς Καρᾶ-Ἀλῆ πασᾶ καὶ Ἰσμαήλμπεη Γιβραλτάρ, ἀφοῦ ἔπλευσεν ἔξω τῆς Ὕδρας ἐπεσίτισεν εἶτα τὴν Μεθώνην». Ο τουρκικός στόλος διέσπασε την πολιορκία τής Μεθώνης και εφοδίασε την πόλη. Τα φρούρια τής Μεθώνης, Κορώνης, Πατρών και Ρίου, τής Κορίνθου και τού Ναυπλίου, έναν χρόνο μετά από την κήρυξη τής Επαναστάσεως, εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό οθωμανική κατοχή. Τα ελληνικά πλοία, παρ’ ότι παρεμπόδισαν σε κάποιες περιπτώσεις τον ανεφοδιασμό των πολιορκημένων, δεν ήταν δυνατό να τον αποτρέψουν εντελώς. Με εξαίρεση το φρούριο τής Κορίνθου το οποίο παραδόθηκε στους Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Υψηλάντη στις αρχές Ιανουαρίου 1822, οι άλλες πολιορκίες δεν απέδωσαν.

1826.—Ισχυρός σεισμός καταγράφεται στο Άγιον Όρος, δίχως όμως πληροφορίες γιά θύματα και ζημιές.

1827.—Ο ηρωικός θάνατος τού Ελληνικής καταγωγής Συνταγματάρχη τού γαλλικού στρατού, Διονύσιου Βούρβαχηστην μάχη τού Καματερού. «Μάχη εἰς τὸ χωρίον Καματερὸν τοῦ Δήμου Φυλῆς τῆς Ἀττικῆς καὶ νίκη τούρκων. Ἐνταῦθα ἐφονεύθη ὁ Κεφαλλὴν (Σφακιανὸς τῇ καταγωγῇ), Διονύσιος Βούρβαχης, Συνταγματάρχης τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ. Ἀρχηγοὶ δὲ κατ’ αὐτὴν τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Βάσσος Μαυροβουνιώτης, Ν. Βάσσος, Βούρβαχης, Π. Νοταρᾶς καὶ Καβάδης, τῶν δὲ τούρκων ὁ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶς Κιουταχῆς». Με το χάραμα τής 27ης Ιανουαρίου, τουρκική δύναμη 2.000 πεζών και 600 ιππέων, υποστηριζόμενη από δύο πυροβόλα, κατέφθασε στην πεδιάδα τού Καματερού και επιτέθηκε στο σώμα τού Συνταγματάρχη Βούρβαχη, το οποίο βρισκόταν σε προχωρημένη θέση χωρίς καμμία κάλυψη. Ο γενναίος Συνταγματάρχης προσπάθησε να συγκρατήσει την ορμή τού εχθρικού ιππικού, αλλά έπεσε νεκρός από τα κτυπήματα των σπαθιών των ντελήδων. Η μάχη έγινε σώμα με σώμα και κατέληξε σε ελληνική ήττα. Γιά άλλη μία φορά φάνηκε ότι ο ανταρτοπόλεμος που εφάρμοζαν οι Έλληνες οπλαρχηγοί όπως ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήταν αποτελεσματικότερος από την τακτική πολέμου που εφάρμοζαν οι Ευρωπαίοι αξιωματικοί. Αυτή ήταν και η βασική αιτία διαφωνιών τού Καραϊσκάκη με τον Φαβιέρο. Στο πεδίο τής μάχης τού Καματερού έπεσαν 300, μεταξύ των οποίων ήταν ο Προκόπης Λέκκας, ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης και δύο Φιλέλληνες αξιωματικοί. Γιά να δώσει έμφαση στην νίκη του, η οποία γινόταν εναντίον τακτικού στρατού υπό την διοίκηση Ευρωπαίων αξιωματικών, ο Κιουταχής απέκοψε τα κεφάλια τού ηρωικού Συνταγματάρχη και των Φιλελλήνων αξιωματικών, και τα έστειλε μαζί με δεκάδες άλλα στον σουλτάνο. Μετά την μάχη ο πασάς έστειλε νέα μηνύματα στους αρχηγούς των πολιορκημένων, Νικόλαο Κριεζώτη και Στάθη Κατσικογιάννη, καλώντας τους να παραδοθούν. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

1867.—Αρκετές είναι οι καταστροφές σε περιοχές των Ιωαννίνων, αποτέλεσμα σεισμού μεγέθους 6,2 Ρίχτερ ο οποίος έπληξε την περιοχή.

1871.—Συνδιάσκεψη στο Παρίσι γιά την ουδετερότητα τού Ευξείνου Πόντου.

1873.—Το κόμμα τού Δεληγιώργη αναδείχτηκε πρώτο στις εκλογές. Από τις 190 έδρες, ο νικητής έλαβε 85 και η αντιπολίτευση των Κουμουνδούρου, Βούλγαρη, Λομβάρδου, Τρικούπη, Ζαΐμη, 105.

1900.—Στον σύλλογο «Παρνασσός» πραγματοποιούνται πειράματα γιά τον ασύρματο τηλέγραφο.

1905.—Η τρομοκρατία στην Μακεδονία συνεχίζεται. Καθημερινοί οι φόνοι Χριστιανών από βουργάρικες συμμορίες κομιτατζήδων.

.—Ισχυρός μετασεισμός, έρχεται να συμπληρώσει το κακό το οποίο προκάλεσε ο καταστροφικός τής 7ης Ιανουαρίου στην Μαγνησία. Αρκετά ήταν τα σπίτια που έπαθαν ζημιές, ενώ, κατέρρευσαν τουλάχιστον τρία.

1908.—Οι εξαφανίσεις και οι διωγμοί στην Μακεδονία είναι φαινόμενο καθημερινό. Στην περιοχή τού Μελένικου, ένας νεαρός άνδρας από το χωριό Μποντόβο δολοφονήθηκε από βούργαρους ενώ ο τουρκικός στρατός συνέλαβε αγωνιστή πράκτορά μας στο χωριό Κλημάνταζα.

.—Οι  μέχρι τότε ιπποκίνητοι τροχιόδρομοι (γνωστοί ως τραμ) τής Θεσσαλονίκης, γίνονται ηλεκτροκίνητοι. Τα τραμ εξυπηρετούσαν δύο γραμμές· η μία από το Ντεπό ως το λιμάνι μέσω των οδών Βασιλίσσης  Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου Α΄, Λεωφόρου Νίκης και λίγο αργότερα μέσω τής οδού Τσιμισκή, και η δεύτερη από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έως τον Κήπο των Πριγκίπων. Δύο ακόμη κάθετες γραμμές, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το Συντριβάνι μέσω τής οδού Εθνικής Αμύνης η μία, και από το λιμάνι μέσω τής οδού Βενιζέλου ως την Εγνατία, ολοκλήρωναν το δίκτυο που εξυπηρέτησε με μικρές αλλαγές τους Θεσσαλονικείς ως το 1957.

1913.—Ξεκινά εκ νέου η μεγάλη επίθεση κατά τού οχυρού Μπιζανίου υπό τις διαταγές τού Διαδόχου Κωνσταντίνου. Η επιχείρηση απελευθερώσεως των Ιωαννίνων είχε εξελιχθεί σε στατικό αγώνα, αφού οι Ελληνικές Δυνάμεις δεν μπορούσαν να υπερκεράσουν τις τουρκικές. Ωστόσο, μέσα στον Φεβρουάριο οι τούρκοι θα πραγματοποιήσουν δύο ανεπιτυχείς επιθέσεις (στις 5 και στις 14). Από τότε η κατάσταση γιά τα Ελληνικά στρατεύματα θα αλλάξει προς το καλύτερο, μιάς και η κυβέρνηση τού Ισμαήλ Μπέη δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την φρουρά των Ιωαννίνων. Έτσι, στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά των Ιωαννίνων, η οποία τις βραδυνές πλέον ώρες κατέληξε στην πρόταση παραδόσεως από τον Εσσάτ Πασά. Στις 22 Φεβρουαρίου ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος συνοδευόμενος από τον Ελληνικό Στρατό, εισήλθε νικητής στην πόλη.

1920.—Με συνθήματα κατά των νέων εργατικών νομοσχεδίων τάσσονται εργάτες που συγκεντρώνονται στο «Αθήναιον».

1921.—Στην Μ. Ασία οι αντιμαχόμενοι Έλληνες και τούρκοι δρούν με πυροβόλα.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά τής Μ. Ασίας δρα με πυροβολικό και περιπόλους.

.—Η Διάσκεψη των Κανών, η οποία ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 1921, διακόπτει τις εργασίες της χωρίς να οριστεί νέα ημερομηνία γιά την επανασύγκλισή της. Το γενικό κλίμα πού επικράτησε στην Διάσκεψη, μόνο “φιλελληνικό” δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέδειξαν στην Ελλάδα ότι πρέπει να αποσύρει τον στρατό της από την Μικρά Ασία και αναγνώρισαν “ντε φάκτοτο καθεστώς τού Μουσταφά ΚεμάλΟ Γούναρης είχε υποβάλλει υπόμνημα στον Κώρζον, εκθέτοντας την κακή οικονομική κατάσταση τής Ελλάδος, την μείωση τού ηθικού τού στρατού λόγω τής παρατάσεως τού πολέμου και την ενίσχυση των κεμαλικών δυνάμεων με υλικό από την Γαλλία, την Ιταλία και την Ρωσία. Στο υπόμνημα τόνιζε επίσης, ότι αν η Αγγλία δεν ενίσχυε την Ελλάδα, τουλάχιστον με ίσης αξίας υλικό, η Ελλάδα θα αναγκάζονταν να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Μικρά Ασία.

1924.—Ιταλία και Σερβία υπογράφουν στην Ρώμη Συμφωνία, με την οποία δεσμεύονται ότι καμμία χώρα δεν θα υπεισέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στα εσωτερικά τής αλβανίας. Βεβαίως, κανείς τους δεν τήρησε τα υπογεγραμμένα και όλα αυτά εις βάρος και τής Ελληνικής Ομογένειας τής Βορείου Ηπείρου.

1925.—Με το νέο Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας, η Διεθνής Επιτροπή καθορίζει τα Ελληνοαλβανικά σύνορα λεπτομερώς. Βασίστηκε αφ’ ενός μεν στο Πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας τής 17ης Δεκ. 1913, αφ’ ετέρου δε στην απόφαση τής Συνδιασκέψεως των Πρεσβευτών, τής από 27ης Ιουλίου 1923.

1930.—Η επεισοδιακή επιλογή τής δεσποινίδας Αλίκης Διπλαράκου γιά να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά καλλιστεία. Σαν σήμερα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φρέντυ Γερμανό, πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ολυμπία εκδήλωση, διοργανωμένη από την Ένωση Συντακτών,  γιά την επιλογή τής Ελληνίδας που θα εκπροσωπούσε την χώρα μας στα Ευρωπαϊκά καλλιστεία. Όμως, με αφορμή την εκτός κανονισμού εκλογή τής Αλίκης Διπλαράκου, ξέσπασαν επεισόδια τέτοιας εντάσεως, που η Επιτροπή διέφυγε από την πίσω πόρτα τού θεάτρου. Ο νεαρός τότε δημοσιογράφος Αλέκος Λιδωρίκης, περιγράφοντας τα επεισόδια, ανέφερε ότι οι θεατές έφτασαν στο σημείο να αλληλοσυμπλέκονται μέσα στην πλατεία τού θεάτρου Ολυμπία. Τελικά, η Αλίκη Διπλαράκου έλαβε μέρος στα Ευρωπαϊκά καλλιστεία και εξελέγη «Μις Ευρώπη 1930», ενώ στα καλλιστεία τού Ρίο Ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία, κατέκτησε την β΄ θέση ως «Μις Υφήλιος 1930».

1941.—Οι ιταλικές δυνάμεις στο μέτωπο και ιδίως στην περιοχή τού Β΄ Σώματος Στρατού, επιτίθενται σφοδρά και αναγκάζουν τις δυνάμεις μας να συμπτυχθούν.

.—Κατά την διάρκεια σφοδρής θαλασσοταραχής και ενώ το πλοίο του εκτελούσε αποστολή συνοδείας, χάθηκε στα κύματα ο Σημαιοφόρος Γεώργιος Αθανασίου. Το σκάφος το οποίο υπηρετούσε, ήταν το αντιτορπιλικό «Θύελλα».

1943.—Ο Ιερός Λόχος, μετά από ειδική συγκρότηση και εκπαίδευση, ξεκίνησε γιά την Δυτική Έρημο γιά την εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων στα μετόπισθεν των συμπτυσσόμενων τμημάτων τού Άξονα (Γερμανίας και Ιταλίας). Ο Ιερός Λόχος συνεργαζόταν με περιπόλους των  Βρετανικών Special Air Service (S.A.S.) Μετά από την ολοκλήρωση τής εκπαιδεύσεως τού Ιερού Λόχου στο Νεοζηλανδικό στρατόπεδο Πεζικού (Ελ Μαάντι) και ύστερα από συνεργασία τού Χριστόδουλου Τσιγάντε με τον τότε διοικητή τού Βρετανικού Συντάγματος των S.A.S, Αντισυνταγματάρχη Ντέϊβιντ Στέρλινγκ, ο Λόχος μεταστάθμευσε στο Ελ Καμπρίτ τής Αιγύπτου. Εκεί άρχισε να εκπαιδεύεται σε ένα νέο είδος πολέμου, τις καταδρομικές επιχειρήσεις στα μετόπισθεν τού αντιπάλου. Από τότε και μέχρι το καλοκαίρι τού 1945 ο Ιερός Λόχος έδρασε στην Βόρειο Αφρική και στα νησιά τού Αιγαίου.

.—Το αντιτορπιλικό «Αδρίας», ενώ βρισκόταν 360 μίλια ΒΔ τού ακρωτηρίου Finisterre, βύθισε, σύμφωνα με σοβαρές ενδείξεις, το γερμανικό υποβρύχιο (Υ/Β) U-553. Μετά από την επισκευή του, στις αρχές Ιανουαρίου 1943, το αντιτορπιλικό «Αδρίας», έπλευσε προς την Μεσόγειο λαμβάνοντας μέρος σε συνοδείες νηοπομπών.

1944.—Οι ορδές των κομμουνιστών στην Σπάρτο, άφησαν πίσω τους καπνίζοντα ερείπια και σώματα κομματιασμένα. Κατασπαραγμένο και κατατρυπημένο ήταν και το σκίνος τού ιερέα Κωνσταντίνου Χρήστου.

.—Στο Ελατοχώρι τού Νομού Πιερίας, οι απάνθρωποι Γερμανοί εκτελούν 32 κατοίκους. Οι αθώες ψυχές έγιναν σφάγια ως αντίποινα γιά την δράση ανταρτών στην περιοχή τους.

1953.—Νέα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα αρχίζουν να λειτουργούν στην Θεσσαλία και σε άλλα διαμερίσματα τής χώρας.

1958.—Στα τέλη Ιανουαρίου (27-28/1), τουρκοκύπριοι οργανώνουν διαδηλώσεις με επίκεντρο την Αμμόχωστο και την Λευκωσία, θέλοντας να προωθήσουν το σχέδιο διχοτομήσεως τής Κύπρου. Μαζί με τις διαδηλώσεις, έγιναν και ένοπλες επιθέσεις τούρκων εναντίον Ελλήνων. Στην τούρκικη συνοικία ένας νεαρός Έλληνας σκοτώθηκε από τούρκους που τού επιτέθηκαν με ξύλα. Πρόσχημα γιά τους βανδαλισμούς ήταν το γεγονός ότι άγνωστοι έριξαν βόμβα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Λευκωσίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερεις τούρκοι φρουροί, από τους οποίους ο ένας αργότερα πέθανε.

.—Κυπριακός Αγώνας. Ο Μιχαήλ Πάρης φονεύθηκε από τούρκους παρά την Αθηαίνου ἤ Αθηένου.

1963.—Ένας από τούς ισχυρότερους παγετούς γιά την Ελλάδα, είναι αυτός ο οποίος καταγράφηκε στην Πτολεμαΐδα όπου το θερμόμετρο «πάγωσε» στους -27,6° C.  Στην πόλη των Σερρών το θερμόμετρο έδειχνε -23° C.

1968.—Μετά από τις Η.Π.Α. και την Αγγλία, το καθεστώς των Συνταγματαρχών αποκαθιστά τις σχέσεις του και με άλλες χώρες.

1971.—Η νέα Βουλή διενεργεί αγιασμό και την επόμενη μόλις ημέρα διαγράφεται από την Ε.Ο.Κ.

1974.—Απεβίωσε από καρδιακή προσβολή στο κρησφύγετό του στην Λεμεσό, ο ήρωας Γεώργιος Γρίβας-Διγενής. Οι διάδοχοί του, αποφασίζουν την αναστολή τής δράσεως τής ΕΟΚΑ Β΄. Γέννημα θρέμμα τής Κυπριακής γης, ο Γρίβας μεγάλωσε γαλουχημένος με το όραμα μιάς Μεγάλης Ελλάδας. Τις στρατιωτικές του σπουδές τις ξεκίνησε το 1916 από την Σχολή Ευελπίδων στην Αθήνα. Τα χρόνια τού μεσοπολέμου συνέχισε με ενθουσιασμό την στρατιωτική του κατάρτιση και σταδιοδρομία. Επιλέχθηκε γιά φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές τής Ελλάδας και τής Γαλλίας. Συμμετείχε στην Μικρασιατική εκστρατεία, όπως και στον πόλεμο τού ’40, ίδρυσε την αντιστασιακή οργάνωση Χ κατά την διάρκεια τής κατοχής, με αποκορύφωμα την ίδρυση τής ΕΟΚΑ, η οποία είχε σκοπό την απελευθέρωση τής Κύπρου και την Ένωσή της με την Ελλάδα. Μέχρι τον θάνατό του δεν εγκατέλειψε ποτέ το όραμά του.

1975.—Η τουρκία απορρίπτει την ελληνική πρόταση γιά παραπομπή τού ζητήματος τής υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Ιστορικώς, το θέμα ήλθε στην επιφάνεια τον Νοέμβριο τού 1973, όταν η τουρκική κυβέρνηση δημοσίευσε απόφαση και χάρτη βάσει τού οποίου εκχωρούσε το μισό περίπου βόρειο Αιγαίο στην κρατική εταιρεία πετρελαίων γιά έρευνα και εκμετάλλευση. Το θέμα όμως τής παραπομπής στην Χάγη άνοιξε τον Ιανουάριο τού 1975, όταν η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε γιά πρώτη φορά επισήμως την πρόταση προς την κυβέρνηση τής τουρκίας. Μέσω χειρισμών της, η τουρκία προχώρησε στον στρατηγικό της στόχο , ο οποίος ήταν και είναι : α) αποδοχή εκ μέρους τής Ελλάδος υπάρξεως περισσοτέρων τής μίας διαφορών στο Αιγαίο, β) αποδοχή εκ μέρους τής Ελλάδος υπάρξεως γκρίζων ζωνών και συγκαταθέσεώς της γιά παραπομπή τού ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με την κυριαρχία σε δεκάδες νησιά και βραχονησίδες που ανήκουν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και τής Μεγίστης (Καστελλόριζου).

1977.—Με την παρουσία τού Γενικού Γραμματέα τού Ο.Η.Ε, πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ Μακαρίου και Ντεκτάς.

1980.Ημερομηνία θανάτου τού Αιγυπτιώτη λογοτέχνη πεζογράφου Γιάννη Χατζηαντρέα, γνωστότερου ως Στρατή Τσίρκα, σε ηλικία 69 ετών.

.—Μια καταπληκτική δήλωση τού Κονίτσης Σεβαστιανού από τις Βρυξέλλες αναφέρει: «[…] Εμείς οι Έλληνες δεν ζητάμε γιά την Βόρειο Ήπειρο τίποτε περισσότερο από ό,τι ζητάει η ίδια η αλβανία γιά το Κοσσυφοπέδιο, την ένωσή μας με την Ελλάδα».

.—Οι αρχές συλλαμβάνουν και παραπέμπουν σε δίκη πράκτορες των Σκοπίων. Οι αλητήριοι αναρτούσαν ανθελληνικές αφίσες στην πρωτεύουσα.

.—Νέες επαφές τού υπουργού Εξωτερικών με Ευρωπαίους ηγέτες (Φινλανδούς) γιά το ‘’Σκοπιανό’’ ζήτημα.

1996.—Ελικόπτερο τής τούρκικης εφημερίδας «Χουριέτ» με δύο δημοσιογράφους της, προσγειώνεται στα Ίμια αντικαθιστώντας την Ελληνική σημαία με μία τουρκική. Οι κινήσεις τής τουρκίας γιά δημιουργία ζητήματος γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, έχουν άμεση σχέση με την πρόκληση των επεισοδίων στα Ίμια και αφορούν ένα συστηματικό μακροπρόθεσμο σχέδιο εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελλάδος. Το περιστατικό των Ιμίων μπορεί να χαρακτηριστεί η κορυφαία πράξη κλιμακώσεως. Η ενέργεια των δημοσιογράφων τής Χουριέτ,  μαγνητοσκοπήθηκε και παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου. Δύο από τα μέλη τής αποστολής ήταν άτομα χαρακτηρισμένα ως ανεπιθύμητα στην Ελλάδα, καθώς εμπλέκονταν στην πρόκληση επεισοδίων στην Θράκη και θεωρούνταν ενεργούμενα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Η πράξη τους εμφανίστηκε ως «ιδιωτική πρωτοβουλία» και, αρχικώς τουλάχιστον, αποδοκιμάστηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

2001.—Την νύχτα τής 26ης προς την 27η Ιανουαρίου, απεβίωσε στο Βελιγράδι η σπουδαία ιστορικός τής αρχαίας Μακεδονίας, Φανούλα Παπάζογλου. Η Φανούλα Παπάζογλου γεννήθηκε το 1917 στο Μοναστήρι. από γονείς  Έλληνες βλαχικής καταγωγής. 

2015.—Στην τελετή ορκωμοσίας τής νέας κυβερνήσεως, μετά από τον πολιτικό όρκο που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μένοντας σταθερός στις πεποιθήσεις του, ακολούθησε η διπλή ορκωμοσία των μελών. Πρώτα ορκίστηκαν τα μέλη των οποίων επιλογή ήταν ο θρησκευτικός όρκος. Πρόκειται γιά τον πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ. Πάνο Καμένο και τα υπόλοιπα μέλη τού κόμματός του, Έλενα Κουντουρά, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, Παναγιώτη Σγουρίδη και Τέρενς Κουίκ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, θρησκευτικό όρκο έδωσε ο πρώην βουλευτής τού ΠαΣοΚ Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Γιάννης Πανούσης, ο Δημήτρης Μάρδας, επίσης προερχόμενοι από το ΠαΣοΚ και ο Παναγιώτης Νικολούδης.

2018.—Το Πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφέρει ότι ο Τσίπρας απέτυχε να λάβει πολιτική στήριξη στο Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, για τις διαπραγματεύσεις τής ονομασίας των Σκοπίων. Αφορμή ήταν οι δηλώσεις τής ‘’αντιπολιτεύσεως’’, στις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν ζήτησε συνταγματικές αλλαγές στα Σκόπια ως «απαραίτητη προϋπόθεση» γιά οποιεσδήποτε συνομιλίες, σημειώνοντας πως το παράθυρο ευκαιρίας γιά μία συμφωνία, έκλεισε…  

2019.—Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν περίπου 400 πολίτες στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή την παρουσία τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα Μνήμης τού Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν γιά την υπογραφή τού Παυλόπουλου στην απόφαση κυρώσεως τής προδοτικής ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’. Ο Προκόπης μπήκε λάθρα από την πίσω πόρτα τού Μεγάρου, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες καταφέρθηκαν και εναντίον τής Κατερίνας Νοτοπούλου (υφ. Μακεδονίας- Θράκης) και τού Σωκράτη Φάμελλου (υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας) οι οποίοι παραβρέθηκαν επίσης στην εκδήλωση. Άνδρες των ΜΑΤ, αφού έριξαν χημικά γιά να διαλύσουν την διαμαρτυρία, προχώρησαν και σε προσαγωγές πολιτών.

.—Δημοσιεύματα τού Τύπου, αναφέρονται στο ότι η κύρωση τής προδοτικής ‘’Συμφωνίας των Πρεσπών’’ εξελίσσεται σε πύρρειο νίκη γιά τον πρωθυπουργεύοντα Αλέξη Τσίπρα. Η «επόμενη ημέρα» τον βρίσκει αντιμέτωπο με πολλαπλά και δύσκολα διαχειρίσιμα προβλήματα, ενώ ο χρόνος προς τις κάλπες μετράει αντίστροφα. Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαμόρφωσε με μοχλό την ‘’Συμφωνία’’, μπορεί να αποδειχθεί βαρίδι γιά την κυβέρνησή του, καθώς προεξοφλείται ότι όλοι όσοι εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον στήριξαν, θα φιλοξενηθούν (όπως και έγινε), στα ψηφοδέλτια τού κυβερνώντος κόμματος, ενισχύοντας τις καταγγελίες περί συναλλαγής. Παρά την παροχολογία εν όψει των εκλογών, το σκηνικό πόλωσης που δημιούργησε η κυβερνητική προπαγάνδα, αλλά και την πίεση η οποία ασκήθηκε στα μικρότερα κόμματα, η κυβέρνηση δεν αποκόμισε κέρδη.

.—Ο Γίρκι Κατάϊνεν, αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και αρμόδιος γιά θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, παραδέχτηκε σαν σήμερα ότι: «[…] το βάρος των φόρων και των εισφορών στις επιχειρήσεις (που επιβλήθηκε στην Ελλάδα), ειδικά στα χαμηλά εισοδήματα, είναι υψηλότερο απ’ ό,τι σε άλλα κράτη- μέλη».

.—Από την 1η μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2019, η παράνομη εισβολή αλλοδαπών πάσης φύσεως στον Έβρο, έφτασε στον αριθμό των 596. Οι 202 έφτασαν με βάρκα στο λιμάνι τής Αλεξανδρούπολης (!..). Σύμφωνα με δηλώσεις τού εκπροσώπου τής Ύπατης Αρμοστείας τού Ο.Η.Ε., Φιλίπ Λεκλέρκ, η άφιξη με βάρκες στο λιμάνι Αλεξανδρουπόλεως «είναι μία νέα τάση»!.. η οποία καταγράφηκε το 2018 και το 2019.

.—Τριπλασιάστηκαν τα θύματα επιπλοκών τής γρίπης, φτάνοντας τους 18 νεκρούς στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 27 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία τού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι 14 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς με νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 4 ασθενείς με νοσηλεία εκτός Μ.Ε.Θ.. Πρόκειται γιά 14 άνδρες και 4 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 25 έως 90 έτη. Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα τής εποχικής γρίπης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν στις 31 Ιανουαρίου σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Έως τις 14 Φεβρουαρίου ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 56.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση