ΠΩΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

,

,

Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1992, ὁλοκληρώνεται στὴν Ἀκρόπολη ἡ μετακίνηση τοῦ πέμπτου κίονα τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ Παρθενώνα, ἡ ὁποία εἶχε καταστραφεῖ ἐν μέρει ἀπό τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ Μοροζίνι, τῷ 1687.

Πῶς χτίστηκε ὁ Παρθενῶν

Ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Παρθενώνας εἶναι τό σημαντικότερο καί τελειότερο κτίσμα στόν κόσμο εἶναι βαθιά ριζωμένη στή σκέψη μας. Ὅμως ὁ Παρθενώνας, ὡς ἰδεολογικό, καλλιτεχνικό καί ἀρχιτεκτονικό πρότυπο, εἶναι σχετικά πρόσφατη ἀνακάλυψη. Ὁ ναός παρέμενε οὐσιαστικά ἄγνωστος γιά ἑκατοντάδες χρόνια καί μόνο μέ τήν ἐκ νέου ἀνακάλυψη τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, τό 18ο καί 19ο αἰώνα, ἀναγνωρίστηκε ὡς τό σπουδαιότερο μνημεῖο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

Ἀπό τή στιγμή πού ἡ δυτική σκέψη ἐπιχείρησε μιὰ συνολική ἑρμηνεία τῆς πορείας τῆς ἀνθρωπότητας μέ κριτήριο τήν πολιτισμική καί κοινωνική σχέση τῶν διαδοχικῶν ἐποχῶν της, ἡ Ἑλλάδα τῶν κλασικῶν χρόνων κατάκτησε μία ξεχωριστή θέση: ἀναγνωρίστηκε ὅτι στήν ἀθηναϊκή δημοκρατία, γιά πρώτη φορά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὅλες οἱ δημιουργικές ἐκφράσεις μιᾶς κοινωνίας κορυφώθηκαν ταυτόχρονα.

Κι ἀφοῦ κάθε σημαντικὸ δημιούργημα μιᾶς κοινωνίας ἀποτελεῖ πιστὴ ἔκφραση τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς, ὁ Παρθενῶν ἀναγνωρίστηκε ὡς ἠ τελειότερη ἔκφρασή της. Γιατὶ σὲ ἕνα καὶ μόνο κτίριο, ἕνα ἔργο τέχνης στὸ σύνολό του, δὲν συνοψίστηκε μόνο ἡ δεινότητα τῶν δημιουργῶν του, ἀλλά ἡ ἰδανική σύνθεση τῆς πολιτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς σκέψης τῆς κοινωνίας ποὺ τὸ δημιούργησε

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση