Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ–Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ (10-12/11/1940)

,Δημιουργία τοῦ Rowland Langmaid – Destroyer Attacking the Littorio. Βρετανικὸ National Maritime Museum

(Operation Judgement  10/11/1940)

Γιάννης Τερνιώτης

……….Ἡ εἴσοδος τῆς Ἰταλίας στὸν Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1940, ἄλλαξε δραματικὰ τὴν στρατηγικὴ κατάσταση στὴν Μεσόγειο σὲ βάρος τοῦ Βρετανικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ παρουσία τοῦ πανίσχυρου Ἰταλικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, ποὺ ἐξορμοῦσε ἀπὸ τὴν βάση του στὸν Τάραντα, ἀποτελοῦσε μία μόνιμη ἀπειλὴ γιὰ τὶς βρετανικὲς νηοπομπὲς οἱ ὁποῖες διέσχιζαν τὴν Μεσόγειο καὶ ἀνάγκαζε τὸ Βασιλικὸ Ναυτικὸ νὰ διατηρῇ στὴν περιοχὴ ὑπερβολικὰ μεγάλο ἀριθμὸ σκαφῶν.

Τὰ Ἰταλικὰ θωρηκτὰ Littorio and Vittorio. Τὸ Littorio ὑπέστη σοβαρὲς ζημιὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιθέσεως.

 

 

Rowland Langmaid - Admiral Andrew Browne Cunningham
Rowland Langmaid – Admiral Andrew Browne Cunningham

……….Καθὼς ὁ Βρετανικὸς Στόλος τῆς Μεσογείου, ἐνισχυόταν σταδιακὰ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν Ἰταλικὴ ἀπειλὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ Β΄ΠΠ, ὁ ναύαρχος Κάννιγκαμ προσπαθοῦσε μὲ κινήσεις τῶν ναυτικῶν μονάδων του, νὰ προκαλέσῃ τὸν Ἰταλικὸ Στόλο σὲ μία μεγάλης κλίμακας ἀναμέτρηση. Οἱ Ἰταλοὶ μὲ τὴν σειρὰ τους, ἄν καὶ διέθεταν ἀριθμητικὰ ἰσχυρότερο στόλο, ἔδειχναν διστακτικοὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς βρετανικὲς προκλήσεις. Τὸ βασικὸ μειονέκτημα τοῦ Ναυτικοῦ τους ἦταν ὅτι δὲν διέθεταν ἀεροπλανοφόρα…(…) Ὁ ναύαρχος Κάννιγκαμ γνώριζε κατὰ βάθος τὴν αἰτία τῆς στάσης τῶν Ἰταλῶν.

……….Τὰ δύο νεότευκτα θωρηκτὰ τοῦ Ἰταλικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ, τὸ «Littorio» καὶ τὸ «Vittorio Veneto», καθὼς καὶ ἕνα ἐκσυχρονισμένο θωρηκτό, τὸ «Andrea Doria», δὲν ἦταν ἀκόμα ἔτοιμα γιὰ ἐπιχειρησιακὴ δράση…(…) Στὸ τέλος ὅμως τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1940, οἱ δοκιμὲς τῶν «Littorio» καὶ «Vittorio Veneto» ὁλοκληρώθηκαν καὶ ἡ κατάσταση σὲ βάρος τῶν Βρετανῶν χειροτέρευε. (…) Ἐπιπρόσθετα οἱ πληροφορίες ὅτι σύντομα στὴν Μεσόγειο θὰ ἄρχιζε νὰ ἐπιχειρῇ ἡ «Λούφτβάφε» (Luftwaffe), καὶ ἔτσι οἱ Βρετανοὶ θὰ εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὸ ποὺ δὲν διέθεταν οἱ Ἰταλοί, ὁδήγησαν τὸν Κάννιγκαμ καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του στὴν λήψη τῆς ἀποφάσεως. Ἔπρεπε νὰ πλήξουν τὸ συντομότερο δυνατὸ τὶς μεγάλες ναυτικὲς μονάδες τοῦ Ἰταλικοῦ Στόλου μέσα στὴν κυριότερη ἐπιθετικὴ τους βάση, τὸν Ναύσταθμο τοῦ Τάραντα…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com
Rowland Langmaid HMS Illustrious Attack on Taranto
Rowland Langmaid – HMS Illustrious Attack on Taranto Βρετανικὸ National Maritime Museum

Αφήστε μια απάντηση