ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Ε.Ο.Κ.Α. αρχίζει την δράση της στην Κύπρο.
1 Απριλίου

334 π.Χ. .—Διάβασις τού Ελλησπόντου από τον Μέγα Αλέξανδρο. «Ἅμα δὲ τῷ ἦρι ἀρχομένῳ ἐξελαύνει ἐφ’ Ἑλλησπόντου, τὰ μὲν κατὰ Μακεδονίαν τε καὶ τοὺς Ἕλληνας Ἀντιπάτρῳ ἐπιτρέψας, αὐτὸς δὲ ἄγων πεζοὺς μὲν σὺν ψιλοῖς τε καὶ τοξόταις οὐ πολλῷ πλείους τῶν τρισμυρίων, ἱππέας δὲ ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους». (Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις).

527.—Αναγόρευση τού Ιουστινιανού σε «νοβιλίσσιμον» (nobilissimus) από τον Αυτοκράτορα θείο του, Ιουστίνο Α΄. Μέσα στο μεγάλο τρικλίνιον τού παλατιού, μπροστά στην σύγκλητο, στους στρατιώτες τής φρουράς, στους αντιπροσώπους τού στρατού, ο Αυτοκράτορας Ιουστίνος Α΄ (ή πρεσβύτερος) ανέβηκε στον θρόνο και ανήγγειλε επίσημα πως, με την αίτηση τού λαού του αναγόρευε «νοβιλίσσιμον», διάδοχό του, τον ανεψιό του, Ιουστινιανό. Ορθός στα δεξιά τού μονάρχη, ο πατριάρχης Επιφάνιος πρόφερε τις επίσημες προσευχές και ολόκληρη η σύναξη αποκρίθηκε ευλαβικά: «Αμήν».

799.—Δεύτερη τής Διακαινησίμου και η Αυτοκράτειρα Ειρήνη εισέρχεται στην Πόλη με χρυσό άρμα μοιράζοντας άφθονα χρήματα στον λαό.

815.—Ημέρα Αναστάσεως και ο Θεόδοτος χειροτονείται ως ο νέος μας Πατριάρχης.

1081.—Ο  ανέρχεται στον θρόνο τής Αυτοκρατορίας μετά από επανάσταση με την οποία εκθρόνισε τον Νικηφόρο Βοτανειάτη.  Αυτή είναι η έναρξη τής δυναστείας των Κομνηνών. Ο Αλέξιος Κομνηνός παρέμεινε στον θρόνο μέχρι τις 15 Αυγούστου τού 1118, έχοντας ως συμβασιλέα μετά από το 1092, τον γυιό του, Ιωάννη Β΄ Κομνηνό. Τον Αλέξιο Κομνηνό Α΄, διέκρινε η πολιτική μεγαλοφυΐα και η διπλωματική ικανότητα. Εναντίον τού Ροβέρτου Γυισκάρδου χρησιμοποίησε την Βενετία, εναντίον τού Τσαχά τους αντιμαχόμενους εμίρηδες, κατατρόπωσε τους Πετζενέκους με την βοήθεια των Κουμάνων, χρησιμοποίησε εναντίον των τούρκων τους Σταυροφόρους, και εναντίον των Σταυροφόρων τους τούρκους, αυξάνοντας παράλληλα και την στρατιωτική ισχύ τής Αυτοκρατορίας και σταθεροποιώντας το εσωτερικό της.

1205.—Πέθανε από δυσεντερία (ή δηλητηριάστηκε), ο βασιλιάς τής Κύπρου Αμαλρίκ Β΄ των Ιεροσολύμων ή Αμαλρίκ Α΄ τής Κύπρου ή Αμαλρίκ των Λουσινιάν ή Αμορί. Διαδέχθηκε τον άτεκνο αδελφό του, Γκυ, σαν βασιλιάς τής Κύπρου το 1194 έως τον θάνατό του, οπότε και τον διαδέχθηκε ο γυιός του, Ούγος Α΄.

1717.—Σὲ ἐπιστολὴ τῆς λαίδης Montagu, μαθαίνουμε γιὰ τὸν ἐμβολιασμό ποὺ γινόταν στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τῆς εὐλογιᾶς. Ἔγραψε ἡ λαίδη σὰν σήμερα: «[…]γίνεται ἀπὸ γριὲς κάθε Σεπτέμβριο, ὅταν κατασιγάζῃ ἡ ζέστη. Σχηματίζονται ὁμάδες ἀπὸ 15 ἔως 20 ἂτομα, συγκεντρώνονται σ΄ ἕνα σπίτι καὶ καλοῦν τὴ γριὰ ποὺ σπεύδει μ΄ἕνα καρυδότσουφλο γεμάτο πῦο ἀπὸ φλύκταινες εὐλογιᾶς ἤπιας μορφῆς. Ἀφοῦ ρωτήσει καθένα “ποιά φλέβα θὰ σοῦ ἀνοίξω”, παίρνει μιὰ μικρὴ βελόνα, χαράζει τὸ δέρμα καὶ ἀποθέτει στὴν ἀμυχὴ ὅσο πῦον ἔχει προσκολληθῇ στὴ μύτη τῆς βελόνας. Ὕστερα δένει τῆν πληγή, ἀφοῦ τὴν σκεπάσῃ μὲ μιὰ κούπα καρυδότσουφλο. Μ΄αὐτὸ τὸν τρόπο προκαλεῖ τέσσερες ἢ πέντε ἀμυχές

1788.—Μόλις 3 ημέρες πριν την άφιξη τού Λάμπρου Κατσώνη στην Ζάκυνθο (βλ. 4/4ου), το κουρσάρικο πλοίο «Αετός τής Ρωσίας» με καπετάνιο τον Χριστόφορο Γιοργιόβιτς καταπλέει κι’ αυτό στο νησί. Ενίσχυσε το πλήρωμά του με επιπλέον 40 Κεφαλλονίτες, φθάνοντας τους εκατόν σαράντα στο σύνολο, κατόπιν δε ρίχτηκε και αυτό στον κλεφτοπόλεμο.

1804.—Μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες και κατόπιν ενεργειών των προεστών τού νησιού προς τον Άγγλο ναύαρχο Νέλσον, επιτυγχάνεται η απελευθέρωση αιχμαλώτων Υδραίων από Άγγλους πειρατές. Το καράβι με τα εμπορεύματα όμως κρατήθηκε, όπως επίσης τα κεφάλαια, ενώ οι νεκροί δεν δικαιώθηκαν ποτέ (γιά το τραγικό περιστατικό βλ. 5 Αυγούστου 1803).

1813.—Η Γενική Συνέλευση των κατοίκων τού Μελένικου, εγκρίνει το πρώτο γνωστό στην Βόρειο Ελλάδα γραπτό Καταστατικό, το «Κοινόν Μελενίκου». Ίσχυσε έως το 1860.

1821.—Η ελληνική σημαία υψώνεται εις το φρούριον τής Λεβαδείας, όπερ, όμως, βραδύτερον, όπως και η πόλις, κατελήφθησαν εκ νέου υπό των τούρκων (βλ.& 31/3).

.—Οι Έλληνες υπό τον Κολοκοτρώνη στρατοπεδεύουν κοντά στην Τρίπολη, στην θέση Πιάνα. Λίγο αργότερα, στις 6 τού μήνα, δύναμη 4.000 τούρκων θα καταφέρει να τους αποτρέψει και να διαλύσει το στρατόπεδο τής Πιάνας.

.—«Στρατοπέδευσις Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἐν Τυργοβίστῳ τῆς Μολδαυΐας».

.—Ο τουρκικός όχλος τής Κωνσταντινουπόλεως, σφάζει ανηλεώς τους ευρισκομένους εις την εκκλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής Έλληνας (Κυριακή των Βαΐων), όπως κατά διαταγήν τού Σουλτάνου σε ολόκληρη την τουρκία.

.—Ο οπλαρχηγός Μπούσγος, υψώνει την σημαίαν τής Επαναστάσεως στην Θήβα. «Ὁ ὁπλαρχηγὸς Μποῦσγος κατὰ προτροπὴν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ὕψωσε τὴν σημαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως ἐν Θήβαις» (βλ.&3/4).

1822.—Η Χίος εξακολουθεί να κατασφάζεται και οι κάτοικοι εξανδραποδίζονται. Όσοι γλύτωσαν από το τουρκικό λεπίδι, εξανδραποδίζονται από τον κτηνώδη Καρά Αλή. «[…] Ἑβραῖοι, Ἀρμένιοι, Φράγκοι, ἐνέπαιζαν τοὺς δυστυχεῖς Χίους συμπράττοντες μὲ τοὺς Ὀθωμανούς και λέγοντας χλευαστικά στοὺς ἄτυχους Ἕλληνας: “Ἐλευθερία, ἐλευθερία, πᾶρε τὴν ἐλευθερία σου ἀπὸ τὸ γιαταγάνι…»

.—Οι Έλληνες επαναστάται τής Ναούσης, μάχονται ηρωϊκά εναντίον των τούρκων οι οποίοι πολιορκούν την πόλη. Ο Νικολαΐδης αναφερόμενος στην καταστροφή τής Νάουσας, έγραψε: «Ὕστερ’ ἀπὸ τὶς σφαγὲς τῆς Χαλκιδικῆς, ἡ ἐπανάσταση τῆς Μακεδονίας περιορίστηκε σὲ μερικὰ χωριὰ κοντὰ στὸν Ὄλυμπο καὶ στὴν Νάουσα. Περισσότερες ἀπὸ πέντες χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες εἶχαν ἔλθει νὰ βροῦν ἄσυλο σ’ αὐτὴν τὴν πόλη. Ὁ καπετὰν Καρατάσος καὶ οἱ πρόκριτοι Λογοθέτης καὶ Γάτσος, ἐπικεφαλῆς μερικῶν ἑκατοντάδων πολεμιστῶν, ἔκαμαν θαύματα ἀνδρείας, γιὰ νὰ ἀπωθήσουν τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, ποὺ ἦλθαν νὰ πολιορκήσουν τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τοῦ Ντοβρᾶ».

.—(1-15) Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δίνει φοβερή μάχη στην Αγία Μαρίνα τής Ρούμελης. Την ίδια ώρα, Άρειος Πάγος και Κυβέρνηση επεξεργάζονται σχέδιο εξοντώσεώς του. «Διάφοροι μάχαι ἐν Ἁγίᾳ Μαρίνῃ τοῦ Δήμου Φαλάρων τῆς Ἐπαρχ. Φθιώτιδος, ἐν μιᾷ τῶν ὁποίων ἐφονεύθη ὁ ἀρχηγὸς τῶν τούρκων. Νίκη Ἑλλήνων στρατηγουμένων ὑπό Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου».

.—Ο Νικηταράς στην Στυλίδα δίδει μάχη εναντίον των τούρκων και νικά αυτούς. «Μάχη ἐν Στυλίδι, πρωτεύουσα τοῦ Δήμου Φαλάρων τῆς Ἐπαρχίας Φθιώτιδος. Νίκη Ἑλλήνων ὁδηγουμένων ὑπὸ Νικήτα Σταματελοπούλου (Νικηταρᾶ) καὶ Δυοβουνιώτου».

.—Αποφασίζεται με νόμο η σύσταση τακτικού Ελληνικού Στρατού. Η Γενική Αρχηγία θα ανατεθεί στον Γερμανό στρατηγό Κάρολο Νόρμαν. Η πρώτη επίσημη πράξη που αφορά οργανωμένο Τακτικό Στρατό και το Νεοελληνικό Ιππικό, είναι ο Η΄ Νόμος «περί συστάσεως Τακτικού Στρατού» και θεσπίστηκε από το Βουλευτικό στην Κόρινθο. Ο νόμος θα περιλάμβανε εκτός των άλλων Όπλων, και Σώμα Ιππικού, το οποίο θα διακρινόταν σε Βαρύ και Ελαφρύ.

1824.—Στην δίκη παρωδία τού Γεώργιου Καραϊσκάκη την οποία έστησε ο Μαυροκορδάτος, ο Αρχηγός κηρύσσεται «[…] ένοχος εσχάτης προδοσίας, οι δε πολίτες διατάσσονται ν’ αποφεύγουν κάθε επικοινωνία μετά τού εχθρού τής πατρίδος, εφ’ όσον αυτός δεν μετανοήσει και προσπέσει στο έλεος των Ελλήνων και ζητήσει συγχώρεσιν». Φεύγοντας με 80 στρατιώτες, ασθενής, και χωρίς να τού δοθεί ο χρόνος που ζήτησε γιά να προετοιμαστεί, είπε δημόσια στον Μαυροκορδάτο:  Ε, ωρέ Μαυροκορδάτε, εσύ την προδοσίαν μου με την έγραψες εις το χαρτί και εγώ ογλήγορα ελπίζω να σού τη γράψω εις το μέτωπόν σου, γιά να φανείς ποιός είσαι. Στην πορεία τους απ’ τα διάφορα χωριά, οι αρχικά 80 πολεμιστές, έγιναν 1.500.

1826.—Ο Ανδρέας Μιαούλης αποτυγχάνει σε προσπάθειά του να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι. «Ἀποτυχία Μιαούλη ὡς πρὸς τὴν τροφοδότησιν τοῦ Μεσολογγίου».

1833.—(ν.ημ.) Ο τούρκος φρούραρχος των Αθηνών, Οσμάν Εφέντης, παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ (βλ.& 20/3).

1854.—Έναρξις τής Επαναστάσεως στην Χαλκιδική από τον Συνταγματάρχη Τσάμη Καρατάσο, γυιό τού ήρωα τού 1821, Γερο-Καρατάσο τής Νάουσας, ο οποίος ανακηρύσσεται “Αρχιστράτηγος Μακεδονίας”. Τον Μάϊο θα ξεσηκωθεί και η Δυτική Μακεδονία με αρχηγό τον Θεόδωρο Ζιάκα και η επανάσταση θα εξαπλωθεί στις περιοχές Γρεβενών, Σαμαρίνας, Βλαχοπλαγιάς.

1888.—(ν. ημ.) Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλονίζει την νήσο Ζάκυνθο, δίχως όμως αναφορές γιά μεγάλης εκτάσεως ζημιές.

1892.—(ή 1883) Απεβίωσε στο σπίτι τής αδελφής του στο Βύρτσμπουργκ, ο Φίλιππος Μαργαρίτης, Έλληνας ζωγράφος και φωτογράφος. Είναι ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος  ο οποίος απαθανάτισε την Ακρόπολη σε δαγκεροτυπία το έτος 1847. Σπούδασε ζωγραφική και λιθογραφία στο Παρίσι και άνοιξε το εργαστήριό του στην Αθήνα το 1837. Ταυτοχρόνως άρχισε να διδάσκει στην Σχολή Καλών Τεχνών το 1842. Με την τεχνική τής δαγκεροτυπίας απαθανάτισε αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών, μέλη τής Αθηναϊκής κοινωνίας και τής βασιλικής Αυλής, αλλά και τους δύο πρώτους βασιλείς των Ελλήνων, Όθωνα και Γεώργιο Α΄.

1900.—Ο πρίγκιπας Γεώργιος προωθείται ως ο επόμενος Ύπατος Αρμοστής στην Κρήτη.

1905.—Ο αυτοκράτορας τής Γερμανίας Γουλιέλμος, επισκέπτεται την Κέρκυρα.

.—Την 1/13 Απριλίου, οκτώ άνδρες από την Σδράλτση, ενισχύουν τις δυνάμεις τού Μακεδονομάχου Καπετάν Βάρδα (Γεώργιου Τσόντου).

.—Ο μακεδονομάχος Μάλλιος αποφασίζει να περιέλθει τα χωριά των Καστανοχωρίων, στην προσπάθειά του να αναπτερώσει το ηθικό των πατριαρχικών κατοίκων τής περιοχής και να μεταστρέψει τους εξαρχικούς στο Πατριαρχείο. Αφού περνάει τον Αλιάκμονα στην θέση Σμίξη, φθάνει την επομένη στο Τσουκαλοχώρι όπου και μίλησε στους προκρίτους τού χωριού. Στην συνέχεια κατευθύνεται στο Βιδελούστι, στο οποίο η συμπεριφορά τού σώματος τού Μαργαρίτη και η προδοσία τού Τζόβολου, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα (βλ. 31/3). Ο Μάλλιος εισέρχεται στο χωριό και σε συγκέντρωση ενθαρρύνει τους προκρίτους και την επιτροπή αγώνα. Εκεί συνάντησε τον Μαργαρίτη με το σώμα του και τον διέταξε να παρουσιαστεί στον Βάρδα στο Βογατσικό.

1906.—Αιμοσταγείς βούργαροι δολοφονούν με άγριο τρόπο τον Λιάκο Μαρκόπουλο, μέσα στην κατοικία του, στο Κρούσοβο τής Μακεδονίας. Μάλιστα το φονικό έγινε μέρα μεσημέρι. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με σφαγές αμάχων.

1911.—Αρχίζει την κυκλοφορία της η δεκαπενθήμερη εφημερίδα «Αυγή Δωδεκανησιακή» (ή αρχικά «Αυγή τής Καρπάθου»). Πρόκειται γιά το αρχαιότερο Πανδωδεκανησιακό όργανο, με εκδότη τον Μιλτιάδη Παπαμανώλη.

.—Οι πρώτοι διδάξαντες το «πογκρόμ», δηλαδή την μαζική και οργανωμένη βίαιη επίθεση εναντίον κάποιας συγκεκριμένης εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης ομάδας. Το απάνθρωπο Νεοτουρκικό Κομιτάτο αρχίζει να εφαρμόζει σε όλη την έκταση τής οθωμανικής αυτοκρατορίας τον αποκλεισμό των Ελλήνων εμπόρων. Στην Σμύρνη τοιχοκολλείται επίσημη ανακοίνωση με την οποία ζητείται από το μη ελληνικό στοιχείο να μην συχνάζει σε ελληνικά καφενεία, τα οποία ήδη έχουν επισημανθεί με ιδιαίτερα χρώματα.

1912.—Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φόρας, με 3 μέτρα και 47 εκατοστά, κατά την διάρκεια τού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Παναθηναϊκό στάδιο.

1913.—Η κυβέρνηση Βενιζέλου αποστέλλει μοίρα καταδρομικών στην επαναστατημένη Μεγίστη και αξιώνει από τους κατοίκους την υποστολή τής Ελληνικής Σημαίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα (28/2), οι κάτοικοι με την βοήθεια 30 Κρητικών, βάσει σχεδίου τού Ίωνος Δραγούμη, απέταξαν τους τούρκους από το νησί (…)

1914.—Εγκαθίσταται την Μεγάλη Τρίτη και 10 μήνες μετά από την εκλογή του, ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος ο Α΄ (Τρύφωνος). Εξελέγη τον Ιούνιο τού προηγούμενου έτους, αλλά, λόγω δυσκολιών εκ μέρους των Ιταλικών Αρχών κατοχής, καθυστέρησε να λάβει την θέση του. Τα Δωδεκάνησα ευρίσκονταν υπό Ιταλική διοίκηση από το 1912.

.—Ο Εμμανουήλ Μπενάκης αναλαμβάνει δήμαρχος Αθηναίων. Η δεύτερη κατά σειράν θητεία τού Εμμ. Μπενάκη, διήρκεσε έως τις 25 Νοεμβρίου τού 1916, όπου και τον διαδέχθηκε ο Γεώργιος Τσόχας.

1915.—(π. ημερολ.) Η Ελλάς, με διακοίνωση τής κυβερνήσεως Γούναρη, γνωστοποιεί στην Συμμαχία τής ΑΝΤΑΝΤ ότι θα λάβει μέρος στον πόλεμο κατά των τούρκων, «[…] προς τον τελικόν σκοπόν τής διαλύσεως τής οθωμανικής αυτοκρατορίας», όπως σημειώθηκε στην διακοίνωση.

1919.—Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Ουκρανία, συμπτύσσεται μετά από έντονη πίεση των μπολσεβίκων.

1920.—Στο μέτωπο τής Μ. Ασίας επικράτησε σχετική ηρεμία.

1921.—Ο τουρκικός στρατός κατόπιν των αποτυχιών του στην μάχην  Τουμλού Μπουνάρ, συνεπτύχθη στις γραμμές που απείχαν 2.000 – 5.000 μέτρα από τις ελληνικές γραμμές.

1922.—Σε ολόκληρον το μέτωπον, γίνεται δράσις πυροβολικού και περιπόλων.

1924.—Έπειτα από σχετική χορήγηση αμνηστίας,  ο Ιωάννης Μεταξάς επιστρέφει στην Ελλάδα. Η κατάσταση που συνάντησε ήταν πραγματικά δραματική, αφού το κόμμα του είχε διαλυθεί και λεηλατηθεί από τους Βενιζελικούς. Η θέση του πάντως γιά την συμμετοχή στα κοινά, χαρακτηρίζεται από την δήλωσή του, στις αρχές Απριλίου. «Δεν εννοώ να γίνω δημαγωγός. Εάν ο λαός δεν έχει το σθένος θυσιών πραγματικών, όπως διατηρήσει ή μάλλον αποκτήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, τότε δεν είναι κυρίαρχος».

.—Κατάληψη νησίδων τού Καστελλόριζου από τους τούρκους. Οι εφημερίδες τής εποχής γράφουν: «Μένομεν κατάπληκτοι από το πραξικόπημα των τούρκων, οι οποίοι, χωρίς να το περιμένει κανείς, κατέλαβον το ένα μετά το άλλο τα γύρω τού Καστελλορίζου νησάκια. Έως τώρα κατελήφθη η Ρω (ή Άγιος Γεώργιος), ο Καράβολας, η Στρογγυλή (ή Υψηλή) η Δασειά και η Πηγή, δηλαδή όλα όσα έχουν κάποιαν σημασίαν γιά μάς, διότι τα μικρότερα, που μένουν, είναι ξηροί βράχοι, μη έχοντες τίποτε να μάς προσφέρουν…»

1925.—Στην Σόφια ιδρύεται από τους κομμουνιστές η «Ηνωμένη Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωσις», η ΗΜΕΟ.

1929.—Από την εφημερίδα «Αυγή Δωδεκανησιακή», διαβάζουμε γιά το μεγάλο συλλαλητήριο που έκαναν οι Δωδεκανήσιοι των Αθηνών, υπέρ τής κατεχόμενης από τους Ιταλούς Ρόδου.

1930.—Σοβαρότατες ζημιές από ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώνονται στον Βόλο και στο Πήλιο.

1932.—Ο Βενιζέλος συνεχίζει την από τού βήματος τής Βουλής επίθεσή του κατά τού Τσαλδάρη (βλ. 31/3), λόγω τής αρνήσεως τού δεύτερου στην πρόταση τού Βενιζέλου γιά σχηματισμό οικουμενικής κυβερνήσεως. Ο Τσαλδάρης ανταπέδωσε με την ίδια σκληρότητα, και προχώρησε τις κατηγορίες του ακόμα και στην εποχή τής Συνθήκης των Σεβρών, κατηγορώντας τον Βενιζέλο και γιά την εποχή τής Μικρασιατικής καταστροφής.

.—Νέες απαιτήσεις πληρωμών γιά την 1η και 15η Απριλίου, που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές (τού προσφυγικού δανείου τού 1924), έρχονταν από το εξωτερικό. Επίσης, την 1η Απριλίου έπρεπε να καταβληθεί η δόση τής 15ης Απριλίου των χρεολυσίων των ομολογιών τής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης- Κωνσταντινουπόλεως.

1934.—Ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς αναλαμβάνει δήμαρχος Αθηναίων. Η διετής θητεία του, θα λήξει στις 15 Σεπτεμβρίου τού 1936, όπου θα παραδώσει στον Αμβρόσιο Πλύτα.

1935.—Με Συντακτική Πράξη καταργείται η Γερουσία η οποία είχε συσταθεί με το Σύνταγμα τού 1927 και προκηρύσσονται εκλογές (19/5) γιά την ανάδειξη Εθνοσυνελεύσεως. Την ίδια ημέρα αποφασίζεται η άρση τής ισοβιότητας των δικαστικών, ανεστάλη η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και αποφασίστηκε η εκκαθάριση των οργανισμών δημοσίου δικαίου.

.—Κατόπιν τής καταδικαστικής αποφάσεως που εξέδωσε το Στρατοδικείο με πρόεδρο τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, αποφασίζεται η καθαίρεση των καταδικασθέντων αξιωματικών που συμμετείχαν στο πραξικόπημα τής 1ης Μαρτίου 1935.

.—Μετά από την πρώτη δίκη τού Στρατοδικείου γιά το τελευταίο βενιζελικό πραξικόπημα (βλ. 30/3ου), διαδηλωτές οι οποίοι ζητούν την θανατική καταδίκη των υπαιτίων, απαιτούν την ταυτόχρονη παραίτηση τής κυβερνήσεως Τσαλδάρη (ο Τσαλδάρης δεν επιθυμούσε θανατικές καταδίκες).

1941.—Στο μέτωπο, οι Ελληνικές δυνάμεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίαν και επιτίθενται σφοδρώς εναντίον των Ιταλών εις στον τομέα Μπούμπεσι Τρεμπεσίνας.

.—Στο μέτωπο, ο 6ος και 2ος λόχος τού 53ου Συντάγματος, αντικαθίσταται από λόχους τού 27ου Συντάγματος.

1943.—Το υποβρύχιο «Κατσώνης» τορπίλισε στο λιμάνι τού Γυθείου μία γερμανική ναρκοθέτιδα 1.200 τόνων, κατά τής οποίας έβαλε τρεις τορπίλες. Ανατινάχθηκαν επίσης και δύο φορτηγίδες που ήταν παραβεβλημένες δίπλα της, οι οποίες μετέφεραν πυρομαχικά. Επρόκειτο γιά μία καταδρομική επιχείρηση, με διάρκεια μόλις πέντε λεπτών που αιφνιδίασε τον έκπληκτο αντίπαλο.

.—Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Ελασσόνας η Ελληνίδα κατάσκοπος ελληνοβρετανικής οργανώσεως, Έλλη Ζουρούδη, μετά από την σύλληψή της τον Σεπτέμβριο τού 1941. Φυγάδευσε δεκάδες στελέχη των συμμαχικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, ενώ μετέφερε έγγραφα και μηνύματα από, και, προς άτομα που τα ονόματά τους δεν ήξερε καν. Χρησιμοποίησε την λάμψη της και την ομορφιά της γιά δημόσιες σχέσεις με αξιωματικούς τού εχθρού, έτσι ώστε να τους απασχολήσει, την ίδια ώρα που άλλοι από την οργάνωση έψαχναν το σπίτι ή το γραφείο τους. Η ίδια ήταν από τις πρωτεργάτριες τού Ελληνικού Μελοδράματος, ενώ δίδασκε χορό σε νέες κοπέλες. Την προσέγγισή της γιά να προσφέρει στην πατρίδα ως κατάσκοπος, έκανε ο σμήναρχος Κώστας Βαλσάμης, υπασπιστής τού βασιλέα Γεώργιου Β΄. Γιά την προσφορά της τιμήθηκε από την βρετανική κυβέρνηση με τα υψηλότερα παράσημα τιμής.

.—Γερμανοί, συλλαμβάνουν τον γέροντα ιερέα  τού χωριού Κερασιά τής Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Κωνσταντίνο Πανταζή, τον οδηγούν σε μία αχυροκαλύβα και τον καίγουν ζωντανό (…) Αυτό ήταν το μαρτυρικό τέλος τού Ιεροεθνομάρτυρα πατέρα Κωνσταντίνου.

1944.—Εκδηλώνεται ακόμη ένα στασιαστικό κομμουνιστικό κίνημα των ελληνικών δυνάμεων τής Μέσης Ανατολής. Η απόφαση τής Κυβερνήσεως Τσουδερού (έως 14/4/1944) να αντικαταστήσει τους ναυάρχους Καββαδία, Αλέξανδρο Σακελλαρίου, και τον πλοίαρχο Κώνστα, από τους Γ. Ρούσσο, πλοίαρχο Αλεξανδρή και πλοίαρχο Τσιριμώκο αντίστοιχα, είχε ως στόχο να εξευμενίσει το στασιαστικό πνεύμα στις ένοπλες δυνάμεις, απομακρύνοντας (αδίκως), τους αξιωματικούς τής 4ης Αυγούστου και επαναφέροντας τους απότακτους Βενιζελικούς τού 1935. Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αποθράσυνση και η εντατικοποίηση τής κομμουνιστικής προπαγάνδας στα πληρώματα των ναυτικών μονάδων τού Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Στις αρχές Απριλίου τού 1944,  τα πλοία που ναυλοχούσαν στο λιμάνι τής Αλεξάνδρειας τέθηκαν υπό τον έλεγχο των στασιαστών και από τους ιστούς των πλοίων κατέβηκαν οι Ελληνικές σημαίες με το στέμμα και ανέβηκαν οι κομμουνιστικές.

.—Στο Ευπάλιον Δωρίδος, αντάρτες τού ΕΛΑΣ επιτίθενται κατά τού 5/42 Συντάγματος Ευζώνων τού Δημητρίου Ψαρρού. Αντάρτες εθνικών αντιστασιακών ομάδων, ανήκοντες στο ηρωικό 5/42, ενώ συνδιασκέδαζαν με κατοίκους τού Ευπαλίου Δωρίδος στο γυμνάσιο τού χωριού, δέχθηκαν επίθεση από ένα Τάγμα κομμουνιστών τού ΕΛ ΑΣ. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε συνεννόηση ΕΛΑΣιτών και Ψαρρού, προδίδοντας τα πάντα, οι κομμουνιστές ενεργούν αργά την νύκτα ύπουλη  επίθεση κατά των δυνάμεων τού 5/42. Οι ανθέλληνες συνέχισαν την άγρια καταδίωξη των ανδρών τής Εθνικής Αντιστάσεως επί 20 ημέρες, μέχρις ότου κατάφεραν να διαλύσουν τον ελληνικό σώμα και να κατακρεουργήσουν κτηνωδώς τον εθνομάρτυρα Ψαρρό.

.—Γερμανοί σε συνεργασία με δωσίλογους τής Εύβοιας, ενεργούν επιδρομή στα χωριά τής περιοχής Ιστιαίας, κατά την διάρκεια τής οποίας έρχονται σε σύγκρουση με κομμουνιστές τού ΕΛΑΣ. Σε αντίποινα, οι Γερμανοί, στις 4 Απριλίου θα εκτελέσουν 36 αθώους πολίτες.

1945.—Η τετράχρονη Κατοχή άφησε πίσω της μόνο ερείπια. Με διαλυμένο τον πρωτογενή τομέα, την βιομηχανική παραγωγή, τις υποδομές, και με τον πληθυσμό μειωμένο, αρχίζει η αμερικάνικη βοήθεια (UNRRA) προς την Ελλάδα. Έως τον Μάϊο τού 1947, εισήχθηκαν στην χώρα μας τρόφιμα αξίας 171,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Γιά την ανάπτυξη τής γεωργίας, η Οργάνωση διέθεσε μηχανήματα κ.λπ., αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ γιά φάρμακα πρόσφερε 7.540.000 δολάρια.

1947.—Ο βασιλεύς Γεώργιος Β΄ αποθνήσκει αιφνιδίως εις ηλικίαν 57 ετών.  Στον θρόνον τον διαδέχθηκε ο αδελφός του, Παύλος Α΄.

.—Ο μαρτυρικός θάνατος τού ιερέα τού χωριού Κήπος, Ηλία Γρίβα, τής Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Οι κομμουνιστές τον έσφαξαν σαν αρνί, αφού όμως πρώτα τού έδωσαν πάμπολλες μαχαιριές σε όλο του το σώμα. Την ίδια ώρα, στο χωριό έκαψαν και την κατοικία τού μάρτυρα. (Άλλη πηγή αναφέρει τον θάνατό του στις 2 Ιουλίου).

1948.—Στον Ελικώνα και τα Κρούσια, ο Εθνικός Στρατός καταδιώκει τους κομμουνιστές επιβουλείς τής χώρας.

1951.—Η ελληνική Βουλή εγκρίνει το νομοσχέδιο γιά την ψήφο των γυναικών.

1955.—Η Ε.Ο.Κ.Α. αρχίζει την δράση της στην Κύπρο. Ήταν εκείνη την ανοιξιάτικη πρώτη μέρα τού Απρίλη τού 1955 που τα όνειρα τού Κυπριακού Λαού γιά Λευτεριά και Ένωση με την μητέρα Πατρίδα έπαιρναν σάρκα και οστά. Αιώνες ολόκληρους ο Κυπριακός Ελληνισμός, καρτερικά περίμενε αυτή τη μέρα. Γενιές και γενιές γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έσβησαν μέσα στην καταφρόνια τής σκλαβιάς και τής ατίμωσης. Το ξημέρωμα τής 1ης Απριλίου 1955 ήταν διαφορετικό. Ακούστηκαν πολλές εκρήξεις βομβών σε όλες τις πόλεις, φυλλάδια γέμισαν τους δρόμους καλώντας τους Έλληνες τής Κύπρου να ξεσηκωθούν, μαθητές χύθηκαν στους δρόμους με τις γαλανόλευκες.

.—Ὁ ἡρωομάρτυρας τῆς ΕΟΚΑ Μάρκος Δράκος, ἠγήθηκε τῆς ὀμάδας του στὴν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς τότε Κυπριακῆς Ραδιοφωνικῆς Ὑπηρεσίας.

.—Κυκλοφόρησε η πρώτη προκήρυξη τού Διγενή που άρχιζε με τούτα τα λόγια:  «Με την βοήθειαν τού Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου τού Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα διά την αποτίναξιν τού αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μάς κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ή ταν ή επί τας».

.—Βρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία τής ΕΟΚΑ μαζί με τον Κάρυο Ανδρέα, και με σκοπό να προκαλέσουν συσκότιση στην Αμμόχωστο, πέθανε από ηλεκτροπληξία την νύχτα τής 31ης Μαρτίου προς 1η Απριλίου, ο Παντελή Μόδεστος. Είναι ο πρώτος νεκρός τού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος, ενώ πρώτος νεκρός εν ώρα μάχης είναι ο Χαράλαμπος Μούσκος στις 15/12 τού ιδίου έτους.

1975.—Με απόφαση τού Προέδρου τής Βουλής, συγκροτείται Επιτροπή με σκοπό να αναθέσει σε ζωγράφους την φιλοτέχνηση των προσωπογραφιών όσων διετέλεσαν Πρόεδροι των Εθνοσυνελεύσεων, τής Βουλής και τής Γερουσίας από το 1821 και να εγκρίνει την καλή εκτέλεση των έργων. Οι προσωπογραφίες των Προέδρων τής Βουλής, αναρτήθηκαν το 1978 στο Εντευκτήριο των Βουλευτών.

1982.—Έκρηξη βόμβας στην κατοικία τού πρεσβευτή των Η.Π.Α., δίπλα στην πρεσβεία. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε άλλη μία βόμβα που δεν είχε εκραγεί. Τα κτυπήματα αποδόθηκαν σε ενέργειες τής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΛΑ.

1985.—Δολοφονήθηκε ο Εισαγγελέας και λογοτέχνης Γεώργιος Θεοφανόπουλος έξω από την κατοικία του (οδός Λυκούργου 160-Καλλιθέα), από τρομοκράτες οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Άφησε πίσω την σύζυγό του και δύο ανήλικα τότε αγόρια. Ο εκτελεστής πλησίασε τον Εισαγγελέα και τον πυροβόλησε στο κεφάλι, στον λαιμό και στον θώρακα. Πριν διαφύγει με το δίκυκλο συνεργού του, πέταξε στον δρόμο μιά προκήρυξη τής πρωτοεμφανιζόμενης τότε «Αντικρατικής Πάλης» τού Χρήστου Τσουτσουβή. Η προκήρυξη τής οργανώσεως έγραφε: «Δεν θα σεβαστούμε την κοινωνική γαλήνη, που άλλωστε δεν υπήρχε ποτέ. Δεν θα την σεβαστούμε γιατί θέλουμε να μετέχουμε σε έναν πόλεμο που θα κάνει τον ύπνο σας εφιαλτικό. Έξω από τους νόμους και ενάντια στους νόμους των αφεντικών και τού κράτους. Θα πάρουμε τις τύχες και τις ζωές μας στα δικά μας χέρια». Η «Αντικρατική Πάλη», χρόνια μετά, αποδείχθηκε παρακλάδι τής τρομοκρατικής οργανώσεως «17 Νοέμβρη». Στην προκήρυξή τους δεν ανέφεραν γιά ποιόν λόγο τον δολοφόνησαν πέρα από αοριστολογίες και γενικεύσεις.

1990.—Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, σημειώνονται αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών τού ΠΑΣΟΚ και τής Ν.Δ. στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα.

1992.—Οι θεράποντες γιατροί τού δήμαρχου Αθηναίων Αντωνίου Τρίτση, αποκλείουν οριστικά το ενδεχόμενο βελτιώσεως τής υγείας του.

1994.—Παρανόμως περιέρχεται στο ελληνικό κράτος η περιουσία τού έκπτωτου βασιλέα Κωνσταντίνου Β’ και αφαιρούνται από τον ίδιο και την οικογένειά του η ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήρια, σύμφωνα με νομοσχέδιο τού τότε Υπουργείου Οικονομικών.

1995.—Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των Η.Π.Α. Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, χαρακτηρίζει νόμιμη την τουρκική επίθεση τής τουρκίας εναντίον των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ…

1996.—Απεβίωσε ο ηθοποιός τού Εθνικού Θεάτρου και ζωγράφος, Νίκος Τζόγιας. Πτυχιούχος τής Δραματικής Σχολής τού Εθνικού Θεάτρου, είχε επίσης παρακολουθήσει μαθήματα στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών καθώς και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εργάσθηκε κυρίως στο Εθνικό θέατρο από το 1944-1946, και από το 1957 πλέον όπου αργότερα ανέλαβε διευθυντής και καθηγητής τής υποκριτικής. Ενδιάμεσα εργάσθηκε στο ελεύθερο θέατρο με τους θιάσους των Μουσούρη, Κουν, Λογοθετίδη – Κατερίνας, αλλά και με δικό του θίασο, με την Ελένη Χατζηαργύρη. Πρωταγωνίστησε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές σειρές, ενώ πάμπολλες ήταν οι ραδιοφωνικές του συμμετοχές. Εκτός από την υποκριτική, η ζωγραφική ήταν η δεύτερή του αγάπη· πίνακές του παρουσιάστηκαν σε αρκετές εκθέσεις.

1997.—Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αρνείται την άδεια ανεγέρσεως ξενοδοχειακής μονάδας στην Ύδρα, μετά από αντιδράσεις πολιτιστικών φορέων.

2001.—Ο Γιώργος Σουφλιάς επιστρέφει στην Νέα Δημοκρατία κατά την διάρκεια των εργασιών τού πέμπτου συνεδρίου, τριάντα και πλέον μήνες μετά την διαγραφή του από το κόμμα.

2003.—Ανοίγει ο φάκελος τής τρομοκρατικής οργανώσεως 1η Μάη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λόγω ελλείψεως στοιχείων, αφήνεται μετά από την απολογία του, ο Μιχάλης Κασσίμης. Συμπληρωτικές διώξεις ασκεί ο εφέτης ανακριτής Λεωνίδας Ζερβομπεάκος σε βάρος των Κώστα Αγαπίου, Χρήστου Τσιγαρίδα, Ειρήνης Αθανασάκη και Αγγελέτου Κανά, γιά ενέργειες τού ΕΛΑ. Οι τρεις άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η Ειρήνη Αθανασάκη ζητά να απολογηθεί τον Μάϊο.

2004.—Χωρίς αποτέλεσμα λήγουν οι διαπραγματεύσεις γιά το Κυπριακό στην Λουκέρνη τής Ελβετίας καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν επί τού Σχεδίου Ανάν γιά την επίλυση τού προβλήματος.

2006.—Πεθαίνει η δήμαρχος Αμαλιάδας, Μαρίκα Μπότση. Ήταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην Ελλάδα.

2010.—Πεθαίνει ο πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός Τζαννής Τζαννετάκης.

2018.—Έκτη ημέρα τού «μαρτυρίου τής σταγόνας» γιά τους Θεσσαλονικείς, και ο προϊστάμενος τής Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε να γίνει έρευνα γιά την αναζήτηση ευθυνών σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην υδροδότηση τής συμπρωτεύουσας. Επί πλέον ζήτησε η έρευνα να επεκταθεί και στους πιθανούς κινδύνους που αφορούν την δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτού τού ελέγχου, ζήτησε να γίνει και οικονομικός στα κονδύλια που διακινήθηκαν (και αν διακινήθηκαν) στην ΕΥΑΘ γιά την συντήρηση των υποδομών και των δικτύων.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση