ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ-Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΓΚΑΛΛΙΝΑ (1795 – 1842) ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α΄ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ

,

Σύλληψη μελῶν τῆς μυστικῆς ἑταιρείας τῶν ἐθνικιστῶν Καρμπονάρων στὴν Ἰταλία (1820-1823).
Η συμβολή τού Βικεντίου Γκαλλίνα στο πολιτειακό έργο τής Α’ Εθνικής Συνελεύσεως στην Επίδαυρο 

,

……….Ὁ Γκαλλίνα, μετὰ τὴν συντριβὴ τῆς Ἰταλικῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Καρμπονάρων, ἀκολούθησε τὸν Λόρδο Βύρωνα στὸ Μεσολόγγι, ὅπου κίνησε τὴν προσοχὴ τοῦ Μαυροκορδάτου, γιὰ τὸ ἐπαναστατικὸ του παρελθόν, τὴν φιλελληνικὴ του θέρμη, τὴν μόρφωσή του, καὶ τὶς ἐξαιρετικὲς πολιτειακὲς του γνώσεις.

……….Ἀκολούθησε τὸν Μαυροκορδᾶτο στὸ Ἄργος καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἐπίδαυρο, ὅπου συνδέθηκε μὲ τὸν Νέγρη καὶ συνεργάστηκε ὡς σύμβουλος καὶ γραμματέας του.

……….Στὶς 11 Μαρτίου 1822, κατ’ ἐξαίρεσῃ,  ἡ Α΄ Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου, τοῦ ἀπένειμε ἀργυρὸ μετάλλιο γιὰ τὴν συμβολὴ του στὸ ἐργο της.

……….Ἀπὸ διασωθῆσα ἐπιστολὴ μὲ ἡμερομηνία 6 Ἀπριλίου 1823, ποὺ ἐστάλη στὸν Μαυροκορδᾶτο ἀπὸ Καφφᾶ τῆς Κριμαῖας, μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἰταλός φιλέλλην, Βικέντιος Γκαλλίνα, ἀναχώρησε γιὰ Αἴγινα καὶ ἀπὸ ‘κεῖ γιὰ Σῦρο στὰ τέλη τοῦ 1822, ἀφοῦ προσλήφθηκε ἀπὸ Ὀλλανδὸ ἔμπορο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐμπορικὲς ὑποθέσεις στὴν Μαύρη Θάλασσα. Ἀπό τότε, δὲν ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἁγνοεῖται ἡ περαιτέρῳ τύχη του.

……….Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἀπομνημονευματογράφους καὶ ἱστορικοὺς τοῦ ἀγῶνος, θεωροῦν τὴν συμμετοχὴ τοῦ Γκαλλίνα στὴν σύνταξη τοῦ Πολιτεύματος θεμελιώδη, λόγῳ ἐλλείψεως πολιτειακῶν γνώσεων τῶν Ἑλλήνων πληρεξουσίων.

……….Ἐν τοῦτοις, κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς, δὲν φρόντισε νὰ συγκεντρώσῃ πληροφορίες καὶ νὰ τὶς παραδώσῃ στὴν Νεώτερη ἱστορία γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ φερόμενος ὡς συντάκτης τοῦ πολιτεύματος, ποιὲς ἦταν οἱ ἰδιότητές του, ἀπὸ ποῦ καὶ πῶς ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα, ποιὰ ἀκριβῶς ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ του στὴν σύνταξη τοῦ Πολιτεύματος, κάτω ἀπὸ ποιὲς περιστάσεις ἐγκατέλειψε μετὰ ἀπὸ λίγο τὴν χώρα, καὶ τὶ ἀπέγινε τελικῶς…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com 

 Ἐπιφανεῖς Ἰταλοὶ Φιλέλληνες στὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας

Αφήστε μια απάντηση