ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΜΑΪΟΥ

,

.

26 Μαΐου

,

366.—Ὁ στασιαστὴς Προκόπιος ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Αὐτοκράτορα Βάλη. Μὲ αὐτοκρατορικὴ διαταγὴ ἀποκεφαλίσθηκε ἐπὶ τόπου, ἐνῷ ἀκολούθησε ἄγριος διωγμὸς ἐναντίον τῶν ὑποστηρικτῶν του. Μία ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τοῦ Μαρκέλλου, συγγενοῦς τοῦ Προκοπίου, πνίγηκε στὸ αἷμα καὶ ἡ σύγκρουση ἔληξε μὲ τὴν παράδοση καὶ τῶν τελευταίων θρᾳκικῶν ὀχυρῶν.

866.—Ο Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών αναγορεύεται συμβασιλέας τού Μιχαήλ Γ΄. Γεννήθηκε στην Χαριούπολη Ραιδεστού τής Θράκης από ταπεινή οικογένεια χωρικών. Όταν ήταν σε βρεφική ακόμη ηλικία, λόγω των συνεχών επιδρομών των βουργάρων τού Κρούμου, οι γονείς του όπως και χιλιάδες άλλες οικογένειες αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν πέρα από τον Δούναβη. Μπόρεσαν να επιστρέψουν στην Θράκη όταν ο Βασίλειος ήταν είκοσι πέντε ετών. Από τότε, προοδευτικά, είχε μία ανοδική πορεία στην διοικητική ιεραρχία έως ότου κατέλαβε την θέση τού Παρακοιμώμενου (ανώτατος διοικητής τής ρωμαϊκής διοίκησης με μεγάλη εξουσία), έχοντας την εύνοια τού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄.

1612.—Τα πειρατικά τού Αγίου Στεφάνου από την Μάλτα αρπάζουν πλοιάριο από το οποίο σκλάβωσαν και δύο ανθρώπους, κοντά στην νήσο Σάμο. Ήταν τούρκοι σε σκάφος Ελλήνων.

1638.—Γιά δεύτερη φορά το ίδιο καράβι πέφτει θύμα πειρατών, σε διάστημα μόλις 21 ημερών (βλ. 5/5ου). Ήταν κουρσάρικα αυτά που συνέλαβαν τους άτυχους, με καπετάνιους έναν από το Λιβόρνο και τον άλλο (καπετάν Νικολός) από την Ζάκυνθο. Οι ιδιώτες Φλωρεντινοί κουρσάροι, συνεχίζοντας την παράδοση τού στόλου τους, όποτε έβγαιναν στο ελληνικό Αρχιπέλαγος επάνδρωναν τα πλοία τους και με Έλληνες. Ορισμένοι δε μικροκαπετάνιοι κατάφεραν να εξελιχθούν σε μεγάλους πειρατές.

1646.—Μοίρα τού Βενετικού στόλου συγκρούεται προ των Δαρδανελίων με την προφυλακή τού οθωμανικού στόλου υπό την διοίκηση τού νέου καπετάν πασά Αλή Μουσά, με αμφίρροπα όμως αποτελέσματα.

1659.—Μεγάλη ναυμαχία μεταξύ ενός πλοίου τού Μεγάλου Δούκα τής Τοσκάνης και τού τουρκικού στόλου τού νέου καπουδάν πασά, στο στενό τής Κω. Αφού σκοτώθηκε το μεγαλύτερο μέρος τού πληρώματος τού χριστιανικού πλοίου και πολλοί τούρκοι, τελικώς το  πλοίο των δυτικών με τα 36 κανόνια αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο στην Κω.

1770.—Λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλώφ και των Ελλήνων τής Πελοποννήσου. Από τις αρχές τού 18ου αιώνα, οι Ρωσο-οθωμανικοί πόλεμοι (1711, 1736-1739, 1768-1774, 1787-1792, 1806-1812) διεξάγονταν κυρίως στις ευρωπαϊκές κτήσεις τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και στο Αιγαίο μετά το 1770. Η εξέγερση που εκδηλώθηκε το 1770 στην Πελοπόννησο, τα λεγόμενα «Ορλωφικά», σχεδιάσθηκε και οργανώθηκε από Ρώσους αξιωματούχους στην υπηρεσία τής τσαρίνας Αικατερίνης Β΄ και Πελοποννησίους, κατά κύριο λόγο, κοτζαμπάσηδες και αρχιερείς· κράτησε περίπου τρεις μήνες, γιά να κατασταλεί σχετικά εύκολα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο ανθρώπινο και παραγωγικό δυναμικό τού τόπου.

1791.—Αναφορά ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου από την Θεσσαλονίκη, γνωστοποιεί την πειρατική δράση τού Έλληνα Γκέκα ο οποίος προκαλούσε καταστροφές στον Θερμαϊκό κόλπο.

1794.—Οι τούρκοι τής Σμύρνης αποκεφαλίζουν τον Θεσσαλονικέα Νεομάρτυρα Αλέξανδρο. Ο Άγιος Αλέξανδρος νωρίτερα είχε εξισλαμιστεί και μάλιστα ανήκε στο τάγμα των Δερβίσηδων.

1799.—Γεννιέται ο σημαντικός Ρώσος ποιητής, συγγραφέας και Φιλέλλην, Αλεξάντερ Πούσκιν. Το πάθος και η αγάπη του γιά την Ελλάδα, αναβρύζουν από το μεγάλο ποιητικό και λογοτεχνικό του έργο, δίνοντάς μας ταυτόχρονα και σημαντικό υλικό το οποίο αποτελεί βασική ιστορική πηγή γιά την επανάσταση τού 1821 στην Μολδοβλαχία. Στην αλληλογραφία του, στα σημειώματα «γιά την Επανάσταση τού Υψηλάντη» και σε άλλα γραπτά του, ο Πούσκιν μάς δίνει ζωντανή περιγραφή των επαναστατικών γεγονότων στις ηγεμονίες.

1821.—Η Συνέλευσις των Καλτεζών συνιστά την Γερουσίαν τής Πελοποννήσου και εκλέγει τα μέλη της.  Σε αυτήν συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την Μακεδονία. «Συνέλευσις προκρίτων Πελοποννησίων 2 ώρας μακράν τής Βλαχοκερασιάς τής Τριπόλεως εν Καλτετζαίς τής επαρχίας Μαντινείας και σύστασις Γερουσίας». Ετελέσθη ακολούθως δοξολογία, καθ’ ην ωρκίσθησαν πάντες «…ενώπιον τού Υψίστου Θεού, εν βάρει συνειδότος και τής τιμής μας». Ο Απόστολος Β. Δασκαλάκης, τακτικός καθηγητής Ιστορίας τής Νεωτέρας Ελλάδος, στο έργο του «Τα τοπικά Πολιτεύματα κατά την Επανάστασιν τού 1821», σημειώνει ότι: “…Αγνοούμεν την ακριβή ημέραν τής ενάρξεως των εργασιών, συνήθως δε προσδιορίζεται η 26 Μαΐου εκ τής χρονολογίας την οποίαν φέρει το έγγραφον τής διασωθείσης πράξεως-διακηρύξεως. (…) Την ημέραν τής ενάρξεως τής συνελεύσεως πρέπει μάλλον να τοποθετήσωμεν περί την 20ήν Μαΐου 1821”.

.—Η Πελοποννησιακή Γερουσία με πρόεδρο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, έλαβε στην συνέλευση των Καλτετζών την απόφαση συστάσεως «Γενικής Εξουσίας», στην οποία θα αναθέσουν τα βάρη τής όλης διοικήσεως και τής Διευθύνσεως τού Αγώνα, καθώς επίσης και αυτά τής Αστυνομεύσεως τού τόπου. Οι πρόκριτοι τής Πελοποννήσου αποφάσισαν κι’ έδωσαν απεριόριστες εξουσίες στην εν λόγω Διοίκηση.

.—Οι Υδραίοι με έγγραφό τους διορίζουν τον Γιακουμάκη Τομπάζη Αρχιναύαρχο τού Στόλου κατά τον αγώνα εναντίον των τούρκων. «Ἡ κοινὴ βουλὴ τῆς πατρίδος, θέλουσα νὰ διαφυλαχθῇ ἡ καλὴ σύστασις καὶ εὐταξία είς τὸν στόλον της εἰς τὸν παρόντα πόλεμον, ἀποκατέστησεν ἐσὲ ἀρχηγὸν εἰς τὰ καράβια της. […] Ἡ πατρὶς παραγγέλει ἐσὲ τὸν ἀρχηγόν, νὰ διαφυλάξετε τὴν ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἀρχηγῶν καὶ καπεταναίων, νὰ συμβουλεύησαι μὲ ὅλους εἰς κάθε σου κίνημα, νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς συντρόφους σας, νὰ εἶσθε πρόθυμοι νὰ κτυπήσετε τὸν ἐχθρόν, ἂν δοκιμάση νὰ ἔβγῃ ἀπὸ τὰ κάστρα.[…] Ἂν δὲ καὶ τίς ἀπὸ ἐσᾶς ἐναντιωθῆ εἰς ὅσα παραγγέλλει ἡ πατρὶς ἔχει νὰ δώσῃ λόγον εἰς τὸ ὑψηλὸν κριτήριον τοῦ βασιλέως μας.» Ὕδρα 26 Μαΐου 1821, Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου Ὕδρας.

.—Ο Διαμαντής Χορμόβας ανέρχεται με ελαχίστους οπαδούς του εις τας επάλξεις τού φρουρίου τού Αντιρρίου. Οι τούρκοι όμως αντελήφθησαν τους ηρωικούς Έλληνας και τους κατεκρήμνισαν όλους (βλ.και 24/5).

.—«Μάχη εις Βούλτσαν εν χωρίω Ζαβιδένι τής Μολδαυΐας, υπό την ηγεσίαν των Α. Μιχαλόγλου, Μανάκη, Δ. Σερδάρη, Σολομού και Ζώτου εκ δε των τούρκων τού Καραφεΐζμπεη. Νίκη τούρκων».

.—(26-27/5)«Εθανατώθη έξω τού Τυργοβίστου τής Μολδαυΐας υπό των Νικ. Πάργα, Β. Καραβιά και Λασσάνη, διαταγῂ τού Αλεξάνδρου Υψηλάντου, ο  προδότης  Θεοδ. Βλαδιμιρέσκος». Μετά την σύλληψη τού Θ. Βλαδιμηρέσκου από τον Γεωργάκη Ολύμπιο, την 21η τού μήνα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διατάσσει την θανάτωσή του. Αιτίες ήταν η ύποπτη αυτονόμηση τού Βλαδιμηρέσκου από τις θέσεις των άλλων Φιλικών, αλλά και μία επιστολή του προς τον τοπικό πασά η οποία έφθασε στα χέρια τού Αλέξανδρου Υψηλάντη. «Ο Βλαδιμηρέσκου […] είχε υποσχεθεί στους τούρκους την εκτέλεση τού Ολύμπιου και την διάλυση τού σώματός του, που ήταν το ισχυρότερο που διάθεταν οι επαναστάτες. Πρόδιδε τις κινήσεις τού Υψηλάντη και ζητούσε μεταξύ των αξιωματικών του που είχαν οικειότητα με τον Ολύμπιο, αυτόν που θα εκτελούσε την δολοφονία. Επίσης δολοφονούσε και Έλληνες που βρίσκονταν στο σώμα του, όπως ο μπαϊρακτάρης Σαβάνης».

1822.—(20-26/5). Οι συνελθόντες εις Αρμένους Κρήτες πληρεξούσιοι, ψηφίζουν το πρώτον προσωρινόν πολίτευμα τής νήσου και εκλέγουν Κυβερνήτην (Γενικόν Έπαρχον) τον φερόμενο ως υποδειχθέντα υπό τού Δ.Υψηλάντη, Μιχαήλ Κομνηνόν Αφεντούλιεφ.

1826.—Οι τουρκαλβανοί τού Κιουταχή καταλαμβάνουν την Ι. Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας  κατόπιν σκληρής πολιορκίας 23 ημερών (βλ.3/5). Την Ι. Μονή υπερασπίζονταν 150 άνδρες τού Καραϊσκάκη και 25 Μοναχοί. Λόγω των συνεχών αποτυχιών τους οι τούρκοι  έσκαψαν λαγούμια (υπόγειες στοές) γιά να την ανατινάξουν.

1828.—Έγινε στα στενά των Χαλάρων Κρήτης νέα μάχη αμφίρροπος μεταξύ Ελλήνων και τούρκων. «Άλλη μάχη εις τα στενά των Χαλάρων τής Κρήτης αμφίρροπος, καθ’ ην έλαβον μέρος εκ μεν των Ελλήνων οι Παλιός Τσιριντάκης, Π. Παπαδάκης, Εμ. Βουγιουκλάκης, Μ. Μουστάκας, Εμ. Νταλαβέρης, Μ. Κόρακας, Κ. Βενέρης, Ν. Γαλανός, Αν. Βούρβαχης, Ι. Δεληγιάννης και Ξενοθοδωρής, κατά Μουσταφάπασα».

1834.—Ολοκληρώθηκε η δίκη των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα. Σε οξεία αντιπαράθεση οι Μαιζών και Πολυζωίδης, ιδίως μετά το τέλος τής δίκης, όταν η πλειοψηφία αποφάσισε την εις θάνατον καταδίκη. Την κατάσταση έσωσε τελευταία στιγμή ο Μαυροκορδάτος ζητώντας την αναβολή τής εκτελέσεως, σε αντίθεση με βουλευτές (πρωτοστατούντος τού Κωλέττη) οι οποίοι ζητούσαν την άμεση εκτέλεση τής δικαστικής αποφάσεως.

.—Κανονικότατη μάχη μεταξύ Χωροφυλακής και ληστανταρτών στην θέση Γεωργαρολιθάρι τής Παρνασσίδος. Αποτέλεσμα τής μάχης ήταν ο φόνος των 3 αρχιληστών Τζιμογιάννη, Ραγκούζα και Κεφαλά, μαζί με 8 άνδρες τους, ενώ από την πλευρά τής Χωροφυλακής έπεσε ένας άνδρας κι’ άλλος ένας τραυματίστηκε. Το φαινόμενο τής ληστείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση με την περιφέρεια να υποφέρει οδυνηρά!

1835.—Ορίζεται διά διατάγματος, ότι πάντες οι αρχηγέται ελληνικών οικογενειών δικαιούνται ν’ αποκτήσουν ως προικοδότημα εθνικά κτήματα αξίας μέχρι 2.000 δραχμών. Ο Όθων έλαβε αυτά τα  μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση των αγωνιστών. Έτσι δημοσιεύτηκε ο νόμος περί προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών, με τον οποίο οριζόταν ότι όλοι οι αρχηγοί οικογενειών που είχαν πάρει μέρος στην Επανάσταση τού 1821 έπαιρναν γραμμάτια 2.000 δραχμών, με τα οποία θα αγόραζαν κτήματα. Επί τής ουσίας όμως ο νόμος αυτός έμεινε στην θεωρία και υπήρξαν αρκετοί αγωνιστές που ενώ είχαν δώσει τα πάντα στον αγώνα, στο τέλος πέθαναν «στην ψάθα» (βλ.και 20/5).

1877.—Προς αντιμετώπισιν τής εκ τού εκραγέντος Ρωσοτουρκικού πολέμου δημιουργηθείσης καταστάσεως εν Ελλάδι, όπου το φιλοπόλεμον πνεύμα ήτο εντονώτατον, σχηματίζεται υπό την προεδρίαν τού γηραιού ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη οικουμενική κυβέρνησις, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί (Αλ. Κουμουνδούρος, Χ. Τρικούπης, Επ. Δεληγιώργης, Θ. Δεληγιάννης και Θρ. Ζαΐμης). Η Μεγάλη Ιδέα αποτέλεσε την κυρίαρχη ιδεολογία τού Ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρου τού ελληνικού χώρου γενικότερα αμέσως μετά  το 1830.

1887.—(ν. ημ.) Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλονίζει την νήσο Ζάκυνθο, δίχως όμως αναφορές γιά μεγάλης εκτάσεως ζημιές.

1896.—Η πολιορκία τού Βάμου και η σφαγή χριστιανών στα Χανιά. Στις 14/26 Μαΐου, σκοτώθηκαν 4 ακόμα Χριστιανοί στα Χανιά σε νέες συγκρούσεις στους δρόμους. Ο ένας μάλιστα από τους Χριστιανούς υπέστη τα πιό βάρβαρα βασανιστήρια που μπορούσε να επινοήσει ο μουσουλμανικός φανατισμός. Το πρωί τής ίδιας ημέρας φάνηκαν έξω από τα Χανιά τα πρώτα πολεμικά των Μεγάλων Δυνάμεων τα οποία είχαν καλέσει οι Πρόξενοι. Μολονότι οι δολοφονίες και το ντουφεκίδι σταμάτησαν, ο πανικός δεν έπαψε να κατέχει τους Χριστιανούς, από τους οποίους αρκετά γυναικόπαιδα είχαν καταφύγει στα Προξενεία γιά να σωθούν από νέα σφαγή. Τα Χριστιανικά μαγαζιά παρέμειναν κλειστά και το ίδιο ίσχυσε και γιά τα σπίτια. Συνολικά οι νεκροί από τα αιματηρά γεγονότα μέσα στα Χανιά στα περίχωρα και στα γύρω χωριά, ήταν περίπου 50, από τους οποίους οι 40 ήταν χριστιανοί. Από τα όσα έγραψαν Έλληνες σε ημερολόγια, αναμνήσεις ή μελέτες, οι μουσουλμάνοι είχαν προσχεδιάσει την σφαγή γιά να προκαλέσουν αντιπερισπασμό στους πολιορκητές τού Βάμου.

1904.—Περίπου 200 Ευρωπαίοι αξιωματικοί αποστέλλονται στην Μακεδονία γιά την στελέχωση τής Μακεδονικής χωροφυλακής. Αρχηγός τού Σώματος ήταν ο Στρατηγός Ντε Τζώρτζη.

1906.—Μέρα μεσημέρι στην αγορά τού Μοναστηρίου, βούργαρος κομιτατζής πυροβολεί πισώπλατα τον Έλληνα Ιωάννη Κόνιο.

1912.—Η Ελλάδα υπογράφει την συμφωνία των Βαλκανικών λαών εναντίον τής τουρκίας.

1914.—Ο Σαν Τζουλιάνο δηλώνει απεριφράστως στην Ιταλικήν Βουλή, κατά την συνεδρίασή της σαν σήμερα: «Εις ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται να διαταραχθεί η Αδριατική ισορροπία εις βλάβην ημών και προς όφελος άλλης δυνάμεως, είτε μεγάλης είτε μικρής». Φυσικά, δεν εννοεί άλλο από την δημιουργία τού ολοκαίνουργιου κράτους με το όνομα «αλβανία» και τα σενάρια διαμοιρασμού τής περιοχής σε Ελλάδα και Σερβία.

1917.—Οι Ιταλοί, αφού πρώτα ανακήρυξαν την αλβανία σε Ιταλικό προτεκτοράτο, προέβησαν  στην κατάληψη των Ιωαννίνων. Με το τέλος τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την κατάρρευση τής Δυαδικής Μοναρχίας των Αψβούργων, η Ιταλία ούσα μεταξύ των νικητών δεν παρέλειψε να «κληρονομήσει» από την πεσούσα Αυστροουγγρική αυτοκρατορία όσα μπορούσε περισσότερα. Επεξέτεινε την σφαίρα επιρροής της στην αλβανία, όπου ειδικά μετά την σταθεροποίηση τού φασισμού η κατάληψη τής αλβανίας δεν αποτελούσε παρά την προβαθμίδα γιά μεταγενέστερη κατάκτηση τής Ελλάδος. Με την προοπτική αυτή επεδίωξε την προσάρτηση τού ελληνικού Νομού Θεσπρωτίας στο αλβανικό προτεκτοράτο της. Ο παράγων Τσάμηδες θα παίξει σημαντικό ρόλο στα σχέδιά της.

1918.—Στις 13/26 Μαΐου, ο διοικητής τής Μεραρχίας Αρχιπελάγους, εξέδωσε διαταγή επιχειρήσεων γιά την κατάληψη των υψωμάτων Τουμουλούζ – Σερφ Βολάν και την σταθεροποίηση στις νέες αυτές θέσεις. Την κύρια προσπάθεια αναλάμβαναν το 1ο Σύνταγμα Σερρών και τα 5ο και 6ο Αρχιπελάγους, η Διλοχία Μηχανικού, δύο ουλαμοί πυροβολικού τού 1ου Συντάγματος Αφρικανών και ένας Γαλλικός λόχος Φλογοβόλων, σε σύνδεσμο με την Μεραρχία Κρήτης.

.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο  Αντώνης Χριστοφορίδης, πυγμάχος και κατοπινός παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία βαρέων βαρών. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί συμμετέχοντας ως εθελοντής στον πόλεμο τού 1917. Με πάρα πολλές δυσκολίες η μητέρα του κατάφερε να επιβιβαστούν σε ένα καράβι και να φτάσουν πρόσφυγες στον Πειραιά. Άλλα τρία μέλη τής οικογένειας θα τα βρουν αργότερα, έξι όμως χάθηκαν γιά πάντα. Το προσφυγόπουλο τής Μικρασιατικής καταστροφής έγινε πρωτοπυγμάχος Ευρώπης και παγκόσμιος Πρωταθλητής. Το 1938 είχε νικήσει στο κατάμεστο από ναζί Σπορτ Πάλας τού Βερολίνου, τον Γερμανό πρωταθλητή Έντερ, αναγκάζοντας τον Χίτλερ να φύγει πριν λήξει ο αγώνας.

1919.—Αρχίζει η αντικατάσταση των Ελληνικών Μονάδων τού Εκστρατευτικού Σώματος στην Μεσημβρινή Ρωσία από ρουμανικά στρατεύματα.

.—Εις Μ. Ασίαν ο Ελληνικός Στρατός εκδιώκει τούρκους ατάκτους.

.—Χιλιάδες τούρκοι στρατολογούνται στην Μικρά Ασία, υπό τις διαταγές αξιωματικών τού τουρκικού και τού γερμανικού στρατού.

1920.—Στο Μέτωπο τής Μικράς Ασίας σημειώνεται δράσις πυροβολικού και περιπόλων.

1922.—Εις Μικράν Ασίαν η Ελληνική Στρατιά ενεργεί επιθέσεις αναγνωρίσεως των θέσεων τού εχθρού.

1923.—Η παραίτηση τής τουρκίας των αξιώσεών της γιά αποζημιώσεις, η παράδοση τού Καραγάτς και τού τριγώνου τού Άρδα ως αντάλλαγμα από την κυβέρνηση και η οριοθέτηση των συνόρων στον Έβρο. Το βράδυ τής προηγούμενης ημέρας (25 Μαΐου), όλα ήταν έτοιμα γιά την απόβαση ελληνικών δυνάμεων στην Ανατολική Θράκη. Τα πλοία που προορίζονταν να κάμουν αποβάσεις σε καθορισμένες ακτές τής Ανατολικής Θράκης είχαν γεμίσει και όλοι κατά μήκος τού Έβρου περίμεναν με το δάκτυλο στην σκανδάλη να τον διαβούν. Ο πόλεμος φαινόταν βέβαιος πλέον, αναπόφευκτος. Γνωρίζοντας τα καθέκαστα, οι Άγγλοι μέσω τού Βενιζέλου πρόλαβαν και διέρρευσαν την πληροφορία στον Ινονού, ο οποίος την επόμενη ημέρα (26 Μαΐου), ήλθε σε συμφωνία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και απέσυρε το αίτημα να… μην ζητήσουν οι τούρκοι πολεμικές αποζημιώσεις από τους Έλληνες. Αυτό, παρουσιάζεται ακόμη και σήμερα ως μεγάλη διπλωματική μας νίκη. (…) Ο Ναύαρχος Χατζηκυριάκος έγραφε προς τον Πλαστήρα: «Και αρμόζουν αι πανηγυρικοί εκδηλώσεις διά την ειρήνην καθ’ ην στιγμήν 1,5 εκατομμύριων πρόσφυγες και άλλοι αναμενόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως, βλέπουν εαυτούς καταστρεφομένους οριστικώς και ανεκλήτως ;»

1925.—Σε τηλεγράφημα προς το υπουργείο Ναυτικών, αναφέρεται ότι στον κόλπο τής Δόμβραινας παρουσιάστηκε φάλαινα μήκους 40 έως 50 μέτρων.

1927.—Ενώ ο Βενιζέλος κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα προ ενός μηνός δήλωνε την αποχώρησή του από την πολιτική, καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά την ανάληψη τού αξιώματος τού προέδρου τής Δημοκρατίας.

1928.—Προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα.

.—Νέος ανασχηματισμός τής κυβερνήσεως υπό τού Ζαΐμη.

1930.—Ο υπουργός Παιδείας τάσσεται υπέρ τής ιδρύσεως ελληνικού Εθνικού Μελοδράματος.

1932.—Παραιτείται η κυβέρνηση τού Ελευθέριου Βενιζέλου. Πολιτικοί σχολιαστές κρίνουν το γεγονός ως φυσικό επακόλουθο τής οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, αλλά και διαφόρων ατυχών περιστατικών, που δεν ήταν πάντα σε θέση να ελέγχει ο Πρωθυπουργός.

.—Ορκίζεται ενώπιον τού Προέδρου τής Δημοκρατίας η πρώτη μεταβενιζελική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Κυβέρνησε μέχρι τις 5 Ιουλίου.

1940.—Θεμελιώνεται στην Ελλάδα το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

1941.—Νέα σκληρά μέτρα γιά τους κατοίκους τής Βορείου Ελλάδος από τους βούργαρους κατακτητές. Στα Σέρρας υποχρεώνουν τις εκκλησίες να τελούν το μυστήριο στα βουργάρικα, τους κατοίκους να φέρουν την βουργάρικη σημαία στα σπίτια, και, υπό την απειλή τού κλεισίματος, τα καταστήματα να αναγράφουν στα βουργάρικα τις πινακίδες (γιά όσους δεν γνωρίζουν, αυτοί υπήρξαν οι βούργαροι στην Ελλάδα).

.—Οι Γερμανοί συνεχίζουν τις μάχες των εναντίον των Ελληνοβρετανών εις Κρήτην και καταστρέφουν τας υπό των Ελλήνων κατεχομένας περιοχάς. Ο στρατηγός Φρέϊμπεργκ, διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων, εξ αιτίας των δυσμενών εξελίξεων διατάζει την εκκένωση τής Κρήτης. 

.—Δύο Λόχοι τού Ελληνικού 5ου ΣΠ ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. 

.—Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων.

1943.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Δημήτριος Γκίζας κοντά στο αεροδρόμιο Σίντι Μπαράνι τής Αιγύπτου, όταν εκτελώντας χαμηλή πτήση και βυθίσεις, το σκάφος του προσέκρουσε στο έδαφος και έπιασε φωτιά.

.—Στον δρόμο από Γραβιά προς Άμφισσα αντάρτες τού ΕΛΑΣ κτυπούν ιταλικό τάγμα το οποίο κατευθύνονταν στην Άμφισσα.

1947.—Αποβιβάζονται στην Μακρόνησο οι πρώτοι στρατιώτες τού Β΄ Τάγματος σκαπανέων γιά την δημιουργία στρατοπέδου συγκεντρώσεως κομμουνιστών, το οποίο είχε σαν σκοπό την ‘’ανάνηψή τους’’. Στην αρχή οι εκτοπισμένοι ήταν αριστεροί ή απλά ‘’δημοκρατικοί’’ στρατιώτες που εξέτιαν την θητεία τους χωρίς όπλο.

1951.—Αεροσκάφος μας C-47 στην Κορέα, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής από το Ταεγκού στο Κίμπο, προσέκρουσε λόγω κακοκαιρίας σε λόφο κοντά στην πόλη Ταεζόν και συνετρίβη. Νεκροί είναι οι: Βαμβούκας Αναστάσιος (κυβερνήτης), Μάμαλης Νικόλαος (συγκυβερνήτης) και τα μέλη τού πληρώματος, Σπυρίδων Οικονομόπουλος και Ανδρέας Αρτσίτας. Στην δράση τού Ελληνικού Σμήνους καθ’ όλη την διάρκεια τού πολέμου, απωλέσαμε δώδεκα αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και τέσσερα αεροπλάνα. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε ενεργά, σχεδόν από την επομένη τής αφίξεώς της (1/12/1950), στις επιχειρήσεις διασώσεως τής 1ης Αμερικανικής Μεραρχίας Πεζοναυτών. Αποτελείτο από σμήνος επτά αεροπλάνων C-47 (Dakota) με δύναμη 67 ανδρών (25 ιπτάμενο προσωπικό και τα υπόλοιπα προσωπικό εδάφους).

1956.—Παραιτείται ο υπουργός Εξωτερικών τής Ε.Ρ.Ε, Σπυρίδων Θεοτόκης, ενώ θα ακολουθήσει ο υπουργός Γεωργίας, Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσας.

1968.—Πραγματοποιείται η τελετή θεμελιώσεως τής Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών, από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.

1975.—Γιά πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία τής Ελληνικής Αστυνομίας γιά την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

1977.—Λόγω πτώσεως τού πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215 τής 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών στα Ίσθμια Κορινθίας, σκοτώθηκαν ο χειριστής Ζιώτας Μιχαήλ και οι εκπαιδευόμενοι χειριστές Γεωργίου Νικόλαος και Λιάσκος Χαράλαμπος.

.—Υπογραφή διμερούς Συμφωνίας με την Ιταλία γιά την οριοθέτηση τής υφαλοκρηπίδας.

1978.—Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός και θιασάρχης τού θεάτρου, Κυβέλη Ανδριανού. Γνωστή τόσο γιά την σκηνική της παρουσία, όσο και γιά την σκανδαλώδη ζωή της, παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο τον Γεώργιο Παπανδρέου.

1980.—Η «Καστοριά» κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο νικώντας στον τελικό τον «Ηρακλή» με 5-2 στο γήπεδο τής Νέας Φιλαδέλφειας με 3 γκολ τού Τσιρώνη και από ένα των Σημαιοφορίδη και Δίντσικου.

1988.—Φαινόμενα κομματοκρατίας και συντεχνιών. Οι καθηγητές τής Μέσης Εκπαιδεύσεως αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις στην διάρκεια των προαγωγικών και των γενικών εξετάσεων (!..). Η απεργία δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην Παιδεία και ανεστάλη έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα.

1993.—Πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο γλύπτης Μέμος Μακρής. Το 1945 βρέθηκε στο Παρίσι με υποτροφία τής γαλλικής κυβερνήσεως. Το ’47 είχε πλέον το δικό του ατελιέ, αλλά το 1950, στην περίοδο τού ψυχρού πολέμου, οι γαλλικές αρχές τον απέλασαν. Από τότε (Ιανουάριο τού 1951) εγκαταστάθηκε στην Βουδαπέστη, όπου καθιερώθηκε με τα γλυπτά του τα οποία υπηρέτησαν πιστά τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Μετά την αιματηρή καταστολή τής Ουγγρικής επαναστάσεως και την εισβολή των Σοβιέτ, αναδείχθηκε περισσότερο χάρις στην στενή του συνεργασία με τους εισβολείς. Μία από τις δημιουργίες του είναι το κεφάλι από χαλκό με τα χαρακτηριστικά τού Νίκου Σβορώνου, το οποίο βρίσκεται στον χώρο τού Πολυτεχνείου. Στην βάση του, φέρει ονόματα φοιτητών που σκοτώθηκαν στην διάρκεια τής Γερμανικής Κατοχής.

1995.—Στην αλβανία η Βουλή εγκρίνει νόμο, που επιτρέπει την μετανάστευση και την εργασία στο εξωτερικό (!..).

2006.—Απεβίωσε η Άννα Σικελιανού, δεύτερη σύζυγος τού Άγγελου Σικελιανού και συγγραφέας.

2010.—Ο Τάσος Μαντέλης κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή τής Βουλής σχετικά με την υπόθεση Ζήμενς (Siemens) ομολόγησε μεν την είσπραξη χρημάτων, αλλά ως αιτία προέβαλε την προεκλογική χορηγία και όχι την παράνομη προμήθεια κατά την περίοδο όπου διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση Σημίτη. Οκτώ χρόνια μετά, το δευτεροβάθμιο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τον πρώην υπουργό ένοχο γιά την κατηγορία τής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ύψους 450.000 γερμανικών μάρκων, με πλειοψηφία 4 προς 1.  Η ποινή είναι πενταετής αλλά εξαγοράσιμη προς 40 ευρώ την ημέρα. Σημειωτέον ότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο  ο Μαντέλης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος γιά το αδίκημα τού ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενώ το αδίκημα τής δωροδοκίας είχε παραγραφεί…

2014.—Η συνάντηση Πάπα Φραγκίσκου και Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, 50 χρόνια μετά την κοινή επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο Παύλος ο 6ος και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας στα Ιεροσόλυμα, το 1964. Προηγήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προκαθημένων και μία ώρα αργότερα, ενώθηκαν στον Ναό τής Αναστάσεως με τους υπόλοιπους επικεφαλής των Χριστιανικών Εκκλησιών γιά την Οικουμενική προσευχή. Με αυτή την συνάντηση, βάσει κοινών δηλώσεων, εγκαινιάστηκε «μία νέα περίοδος επικοινωνίας και διαλόγου ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία».

2019.—Οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τον  πρώτο γύρο των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών. Η ψηφοφορία είχε διάρκεια από τις 7:00 το πρωί έως τις  7.00 το απόγευμα. Η εκτεταμένη αποχή, ειδικά στις Ευρωεκλογές, αποδόθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα τού Τύπου, αφ’ ενός, στην εκτίμηση μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων ότι οι Ευρωεκλογές δεν επηρεάζουν την ζωή των πολιτών στις επιμέρους χώρες και, αφ’ ετέρου, στην διολίσθηση τής αξιοπιστίας των μεγάλων κομμάτων που έχουν χειρισθεί μέχρι σήμερα τις τύχες τής Ευρώπης σε συνδυασμό με την απουσία αξιόπιστων εναλλακτικών. Το κόμμα των ΑΝΕΛ τού Πάνου Καμένου, με την ενσωμάτωση στο 74,96%, συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 0,80% και δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση