ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΜΑΪΟΥ

2018,

,

28 Μαΐου

,

585 π. Χ.—Συμβαίνει έκλειψη ηλίου η οποία είχε προβλεφθεί από τον Θαλή τον Μιλήσιο, έναν από τους επτά σοφούς τής Ελλάδος. Την πληροφορία μάς δίδει ο Ηρόδοτος στο α΄ βιβλίο του (Κλειώ), στο οποίο αναφέρεται στον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ Λυδών και Μήδων. Στο έκτο έτος, κατά την διάρκεια μιάς συμπλοκής, η ημέρα ξαφνικά μεταβλήθηκε σε νύκτα. Την μεταβολή αυτή είχε προβλέψει ο Θαλής ο Μιλήσιος στους Ίωνες, καθορίζοντας την εποχή που αυτή θα συνέβαινε. «…τῷ ἕκτῳ ἔτεϊ συμβολῆς γενομένης συνήνεικε ὥστε τῆς μάχης συνεστεώσης τὴν ἡμέραν ἐξαπίνης νύκτα γενέσθαι· τὴν μεταλλαγὴν ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς ὁ Μιλήσιος τοῖσι Ἴωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι, οὖρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον ἐν τῷ δὴ καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή». Το φυσικό αυτό γεγονός οδήγησε τούς Λυδούς και τούς Μήδους να συνάψουν βιαστικά ειρήνη.

969.—Ιερόσυλοι  Άραβες φονεύουν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη Ζ΄ και προβαίνουν σε καταστροφή τού ναού τής Αναστάσεως. Είναι η  δεύτερη καταστροφή που υφίσταται ο Ναός επί αραβοκρατίας. 

1386.—Η συνέλευση των ηγετών τής Κέρκυρας συγκαλείται γιά να εκλέξει πενταμελή επιτροπή η οποία θα συζητήσει τους όρους τής υποταγής της στους νέους ηγεμόνες, τους Βενετούς. Η Κέρκυρα καταλήφθηκε από τους Βενετούς στις 20 Μαρτίου, ενώ μέχρι τότε την κατείχαν οι Ναπολιτάνοι.

1453.—Οι συγκλονιστικότερες στιγμές τής χιλιετίας. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ διέταξε να γίνει την ημέραν αυτήν μεγάλη λειτουργία εις τον ναόν τής Αγίας τού Θεού Σοφίας, και αφού μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων, αποχαιρέτισε εν μέσω λυγμών και δακρύων τους οικείους και συμπολεμιστάς του. “[…]στήτε ανδρείως και μετά γενναίας ψυχής … […]Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσαρά τινα οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζήν· πρώτον μεν υπέρ τής πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ τής πατρίδος, τρίτον δε υπέρ τού βασιλέως ως χριστού κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων…”. Μετέβη κατόπιν εις την πύλην τού Ρωμανού, που ήτο το ασθενέστερον σημείον, και καθ’ όλην την νύκτα, παρέμεινε άγρυπνος, αναμένων τον εχθρόν εις την θέσιν ην είχε προκαθορίσει διά τον εαυτόν του.

1628.—Μετά από 1,5 μήνες παραμονής στην Ζάκυνθο, ο πειρατής sir Kenelm Digby αποχωρεί από τα Ιόνια γιά να συνεχίσει το «έργο» του το οποίο δεν ήταν άλλο από την πειρατεία. Ο Άγγλος ευγενής (…) υπήρξε από τους πλέον αιμοβόρους κουρσάρους, ρημάζοντας ό,τι έβρισκε εμπρός του δίχως διακρίσεις. Έχαιρε δε μεγάλης εκτιμήσεως από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι στην Ζάκυνθο τού είχαν παραχωρήσει σπίτι (επιπλωμένο) γιά όσο διάστημα παρέμεινε εκεί.

1658.—Συνεχίζει ο Βενετο-τουρκικός πόλεμος στο Αιγαίο, το οποίο έχει κατακλυσθεί από άγριους πειρατές. Ένα μικρό σκάφος είναι το σημερινό τους πλιάτσικο.

1744.—Ημερομηνία γεννήσεως τού εμπόρου και ευεργέτη από την Σιάτιστα, Γεώργιου Ζαβίρα.

1770.(ν.ημ.). Οι Ρώσοι υποχρεώνονται να υποχωρήσουν με βαριές απώλειες στο Ναυαρίνο (Πύλος). Ενώ μαζί με τους Μανιάτες κατείχαν το Ναυαρίνο από τις 10 Απριλίου, τα οθωμανικά στρατεύματα κατά την αντεπίθεσή τους ενώθηκαν με την φρουρά τής Κορώνης και κινήθηκαν να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους και τους Μανιάτες. Επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας μεταξύ Μεθώνης και Ναυαρίνου, αλλά η σφοδρότητα τής οθωμανικής επίθεσης υποχρέωσε τους Ρώσους να υποχωρήσουν με βαριές απώλειες.

1783.—Ημέρα Σάββατο και 11η τής νυκτός, η Λευκάδα «χορεύει» στους ρυθμούς τού Εγκέλαδου. Γιά πολλοστή φορά σε διάστημα ολίγων μόνον μηνών, καταστροφές και θάνατοι ντύνουν το νησί στα μαύρα.

1794.Οι Αγαρηνοί αποκεφαλίζουν στην Τρίπολη τον Νεομάρτυρα Μήτρο ή Δημήτριο. Νωρίτερα είχε εξισλαμιστεί και έφτασε μέχρι τον βαθμό τού επάρχου στον Μυστρά. Ήταν κρυπτοχριστιανός, ενώ η χριστιανική του δράση σκανδάλισε τους τούρκους. Ο Δημήτριος μαζί με τον Νεομάρτυρα Παύλο (+22 Μαΐου) τιμώνται ως πολιούχοι τής Τριπόλεως.

1802.—Ο νεομάρτυρας Ζαχαρίας από την Προύσα, μετά από φρικτά βασανιστήρια, αποκεφαλίζεται από τους τούρκους.

1807.—Ο Ρώσος ναύαρχος Σενιάβιν, ο οποίος εδώ και μήνες πολεμά με τούρκους στο Αιγαίο, έχοντας ακούσει γιά τα απίστευτα κατορθώματα και την ανδρεία τού Νίκου Τζάρα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον πλησιάσει και να συνάψει μαζί του συμμαχία.

1812.—Συνθήκη Βουκουρεστίου, δι’ ης ερρυθμίσθησαν τα σύνορα τής τουρκίας πρός την Ρωσίαν. Διά ταύτης επεβεβαιώθησαν τα προνόμια τής Μολδαυίας και Βλαχίας, διά δε την Σερβίαν ανεγνωρίζετο καθεστώς όμοιον προς εκείνο των νήσων τού Αιγαίου. Τότε ολόκληρη η περιοχή τής Βεσσαραβίας ενσωματώθηκε στην ρωσική αυτοκρατορίαΣτο Ισμαήλ (πόλη τής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Ρουμανία), στα πλαίσια τής ρωσικής πολιτικής, επιδιώχθηκε η ίδρυση διαφόρων οικισμών κατοικουμένων από βούργαρους, Γερμανούς και Λιποβάνους, προκειμένου να αναπτυχθεί η γεωργία. Πιθανότατα, εκείνη την περίοδο, αρκετοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι και εκμεταλλευόμενοι την αύξηση των εξαγωγών σιτηρών συνέστησαν αξιόλογους εμπορικούς Οίκους. Η δυναμική των Ελλήνων εμπόρων καταδεικνύεται και από την συμμετοχή τους στην Φιλική Εταιρεία, όπου σαράντα είχαν εγγραφεί ως μέλη της ήδη από τα πρώτα χρόνια. Μετά την είσοδο τού Ναπολέοντα στην Μόσχα, οι τούρκοι διέλυσαν την Συνθήκη και δολοφόνησαν τον διαπραγματευτή της, τον Έλληνα Δημήτριο Μουρούζη και τον αδερφό του, Μέγα Διερμηνέα. Μετά από λίγο, εισέβαλαν και πάλι στην Σερβία.

1821.—«Ο Τσόγκας κυριεύσας την Βόνιτσαν έκλεισε τους τούρκους εν τω φρουρίω». Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας κυριεύει δι’ εφόδου τα προς την Άρταν φρούρια Τεκκέν και Πλαγιάν στο δυτικό άκρο τής Ακαρνανίας και συλλαμβάνει πολλούς τούρκους αιχμαλώτους.

.—«Ναυμαχία διεξαχθείσα εν τω λιμένι Ερεσσού αμφίρροπος υπό Τομπάζη, Γκίκα Τσούπα και Ν. Αποστόλη».

.—«Μάχη Αγρινίου και νίκη Ελλήνων. Εν ταύτη έλαβον μέρος οι οπλαρχηγοί Αλέξ. Βλαχόπουλος, Δημ. Μακρής, Θεόδ. Γρίβας και Κώστας Σιαδήμας». Σαν σήμερα προς το τέλος τής ημέρας, ο κλοιός των Επαναστατικών δυνάμεων γύρω από το Βραχώρι είχε ολοκληρωθεί και τα χαράματα τής ίδιας νύχτας άρχισε η γενική επίθεση απ’ όλες τις μεριές. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα (27/5), ο Σιαδήμας με πεντακόσιους άνδρες είχε στρατοπεδεύσει στο Νογρί Τριχωνίδος και μαζί του ενώθηκαν διακόσιοι άνδρες τού Γρίβα, ενώ οι Μακρής και Ραζηκότσικας έπιασαν τα «γεφύρια τού Αλάμπεη» που βρίσκονταν μεταξύ Βραχωρίου και Μεσολογγίου. Τελικά οι τούρκοι εξαναγκάστηκαν σε συνθηκολόγηση.

.—(28-30/5). Εις το χωρίον Λάλα οι Έλληνες υπό τους Μεταξά, Παπούλα, Φωκά, Πανά, μάχονται εναντίον των Λαλαίων τουρκαλβανών. Ενάντια σε αυτή την μάστιγα τής Πελοποννήσου, ήλθαν οι Επτανήσιοι και ιδιαίτερα οι Κεφαλλήνες, αγνοώντας τις δικές τους δυσκολίες και την σκληρότητα των δικών τους  Άγγλων κατακτητών. Ένα επίλεκτο σώμα αποβιβάστηκε στην Γλαρέντζα και στις 20 Μαΐου ενώθηκε με Ζακυνθίους και Ηλείους στον Πύργο. Ήταν 400 Επτανήσιοι και 700 Ηλείοι υπό τον Σισίνη. Παράλληλα 600 Γορτύνιοι υπό τον Πλαπούτα Γεώργιον (ο οποίος και έπεσε ηρωικά σε επόμενη μάχη στις 9/6), 600 Ολύμπιοι υπό τον Τζανέτο Χριστόπουλο και 250 Τριφύλιοι με τον Μέλιο, στάλθηκαν από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ώστε να κοπεί η άνοδος των Λαλαίων στην Τρίπολη.

1822.—«Άφιξις Αιγυπτικού στόλου μετά στρατευμάτων εις Σούδαν υπό την ηγεσίαν τού Χασάν ή Αρναούτ πασά». Ο αιγυπτιακός στόλος, αποτελούμενος από 30 πολεμικά και 84 φορτηγά πλοία, προσορμίζεται σαν σήμερα στο λιμάνι τής Σούδας στην Κρήτη. Τις πρώτες ημέρες τού Ιουνίου θα καταφέρει να εισέλθει στα Ανώγια όπου προξένησε μεγάλες καταστροφές, κατέλαβε την Μαλάξα και κλόνισε σοβαρά την επανάσταση στο νησί. «Ο σουλτάνος βλέποντας ότι δεν μπορεί να καταστείλει την επανάσταση, ζήτησε την βοήθεια τού Μεχμέτ Αλή τής Αιγύπτου. Ο Μεχμέτ στις 28 Μαΐου 1822 με αρχηγό τον γαμπρό του Χασάν, αποβιβάζει από 114 πλοία αρκετές χιλιάδες τακτικό στρατό στην Σούδα. Ο Παναγιωτάκης και ο Σήφακας τους κτυπούν κατά την αποβίβαση σκοτώνοντας αρκετούς εχθρούς. Τότε ο Χασάν στρατοπέδευσε στον Κλαδισό ποταμό επιτηρούμενος από τους δύο παραπάνω πεντακοσίαρχους».

1825.—Ο Ιμβραήμ πασάς έφθασε και κατέλαβε τας Καλάμας, το Νησίον και τον Αλμυρόν επιφέροντας σημαντικάς ζημίας. «Ο Ιμβραήμ πασάς εκυρίευσε τας Καλάμας, το Νησίον, τας Κυτριάς τής Μεσσηνίας και τον Αρμυρόν, τού Δήμου Αβίας τής Επαρχίας Οιτύλου. Φυγή Ελλήνων ων ηγούντο οι Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και Γιατράκος».

.—Ο Κιουταχής εξ εφόδου προσεπάθησε να καταλάβει το Μεσολόγγιον αλλ’ απέτυχε. «Έφοδος Μεχμέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή κατά τού φρουρίου Μεσολογγίου. Έξοδος τής Φρουράς. Μάχη. Νίκη Ελλήνων».

1827.—«Εμφύλιος πόλεμος εν Ναυπλίω μεταξύ Κολοκοτρώνη και Θεοδώρου Γρίβα».

1872.—Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κηρύσσει την βουργαρική εκκλησία σχισματική. Η ίδρυση τής Εξαρχίας υπήρξε μακρόχρονη διαδικασία. Ήδη από το 1840 οι βούργαροι είχαν ζητήσει από το Πατριαρχείο να επιτραπεί η χρήση τής βουργαρικής στους ναούς. Οι σλάβοι αντιμετώπιζαν τους Έλληνες αρχιερείς με έντονη εχθρότητα, καθόσον μάλιστα ο σλαβικός κλήρος, ακόμη κι’ όταν γνώριζε κάποια ελληνικά, σπάνια κατόρθωνε να ανέλθει πάνω από τον βαθμό τού ενοριακού ιερέα. Η αίτηση ωστόσο τού 1840 απορρίφθηκε από το Πατριαρχείο. Το 1853, βούργαροι προσέφυγαν στον Μένσικοφ, τον Ρώσο Πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, γιά να αναλάβει την υπόθεσή τους. Η Πύλη, υποκύπτοντας σε ρωσικές πιέσεις, στις 28 Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1870, εξέδωσε φιρμάνι με το οποίο συστάθηκε ανεξάρτητη βουργαρική Εκκλησία με Εξαρχία στην Κωνσταντινούπολη.

1878.—Σαν σήμερα η μεγάλη μάχη τής Εμπάρου, κοντά στο χωριό Ξενιάκω τού Νομού Ηρακλείου.

1893.—Το τραμ τής Θεσσαλονίκης ξεκινά το πρώτο του δρομολόγιο το οποίο διέσχιζε την Εγνατία οδό. Επρόκειτο γιά έργο Βελγικής εταιρείας. Αυτός ο τρόπος αστικής συγκοινωνίας στην Συμπρωτεύουσα, θα σταματήσει ολοκληρωτικά στις 27/7/1957.

1895.—Ενώ η τρομοκρατία των βουργάρων στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Έδεσσα βρίσκεται σε έξαρση, η αντίδραση τού Γένους είναι καταπληκτική. Έλληνες από το Μοναστήρι και την Θεσσαλονίκη οργανώνουν μία τεράστια εκδρομή-διαδήλωση στην πόλη τής Εδέσσης ως συμπαράσταση. Από την Θεσσαλονίκη μία αμαξοστοιχία μεταφέρει 850 (!!) μαθητές, δασκάλους, προκρίτους, τον ίδιο τον Μητροπολίτη, τον τούρκο Διοικητή τής Αστυνομίας τού Βιλαετίου, μέχρι και φιλαρμονική ορχήστρα (!!). Από το Μοναστήρι ήλθαν επιπλέον 1.200 άνθρωποι, συνολικά, μαζί με τον Μητροπολίτη Πελαγονίας, όπως και επίσημοι από άλλες πόλεις τής Βορείου Ελλάδος. Έτσι (και μόνον έτσι) κρατήθηκε Ελληνική η Μακεδονία…

1897.—Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στην περιοχή τής Πελοποννήσου. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο σε ολόκληρη την μητροπολιτική Ελλάδα, μέχρι και την Βόρειο Ήπειρο αλλά και την Νότιο Ιταλία.

1903.—Μεγάλος σεισμός προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.000.

1906.—Μεταξύ Λεχόβου και Στρεμπένου, οι Μακεδονομάχοι Μπολάνης, Γύπαρης, Ανδρέας Δικόνιμος και Κανελλόπουλος, σχεδιάζουν εισβολή κατά σφηκοφωλιάς εγκληματιών βουργάρων τού χωριού Πρεκοπάνα καθώς αναμένουν τους οδηγούς τους. Την επομένη το πρωί θα γράψουν νέα Ιλιάδα, απέναντι σε εχθρό ο οποίος ήταν 30 φορές μεγαλύτερος (!..)

.—Οι αιμοδιψείς βούργαροι δολοφονούν αγρίως τον Έλληνα προύχοντα τού χωριού Βλάδοβο, Ιωάννη Μπέσιο.

1908.—«…βούλγαροι αντάρται μετά χωρικών οπλισμένων αγνώστου αριθμού, εισβαλόντες, περί την 6ην ώραν τής ημέρας τουρκιστί, εν τω Μετοχίω τής εν Άθω ιεράς μονής Ιβήρων, παρά το Μελένικον, εφόνευσαν διά πολύκροτων τον ιερέα τού Μετοχιού παπά Μελέτην, ηλικίας 35 ετών εκ Τενέδου καταγόμενον, την υπηρέτριαν, ηλικίας 65-70 ετών Ελένην Πασπαλούδη καλουμένην, την εγγονήν αυτής 8-10 ετών επίσης Ελένην, και μίαν εργάτιδα, Βαρβάραν καλουμένην, βλαστολογούσαν εν τη αμπέλω τού μετοχιού και ένεκα τής επικειμένης κατά την ώραν εκείνην βροχής εισελθούσαν εν αυτώ».

.—Ημερομηνία θανάτου τού καθηγητή τής ιατρικής-μαιευτικής Δημητρίου Κόνσολα.

1914.—Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφασίζει το κλείσιμο εκκλησιών και σχολείων ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τους ανελέητους διωγμούς τού Ελληνικού στοιχείου στην τουρκία, καθώς και γιά την καταπάτηση των προνομίων τους.

1917.—(28-30/5 π. ημ.). Τμήμα τού γαλλικού στρατού των «Συμμάχων» εισβάλλει στην Θεσσαλία (με τις ευλογίες τού Βενιζέλου), καταλαμβάνει την Ελασσόνα στις 29 και την Λάρισα στις 30. Η απόφαση γιά διορισμό Ύπατου Αρμοστή στην Ελλάδα έγινε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο διήμερης συναντήσεως μεταξύ των κορυφαίων ηγετών τής Αντάντ, οι οποίοι είχαν μοναδικό θέμα συζητήσεως την επίλυση τού «Ελληνικού ζητήματος». Η Γαλλική αποστολή είχε ως σκοπό να εξασφαλίσει την Αγγλική συγκατάθεση γιά ελευθερία κινήσεων στην Ελλάδα.

1919.—Ο Ελληνικός Στρατός ενεργεί καταδίωξιν τούρκων ατάκτων.

.—Ολοκληρώνεται η δημιουργία ζώνης ασφαλείας γύρω από την Σμύρνη, με την σταδιακή ενίσχυση τού Ελληνικού Σώματος (στις 5, 6, 10, 18 και 28 Μαΐου) φτάνοντας την δύναμη των 17.461 ανδρών. Στην κυριαρχία των Ελλήνων ήρθαν διαδοχικά οι πόλεις Βούρλα (4/5), Μενεμένη (8/5), Μαγνησία (12/5), Αϊδίνι (14/5), Κυδωνίες (17/5), Αξάριον (23/5) και Πέργαμος (30/5). Η ανάπτυξη των δυνάμεων πραγματοποιείται σε βάθος 120 χιλιομέτρων από τα παράλια τής Μικράς Ασίας [Στοιχεία Κωνσταντίνος Χαλάστρας].

1920.—(ν. ημ.). Συνεννόηση μεταξύ Ελληνικής και αλβανικής κυβερνήσεως γιά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών. Με την υπογραφή στην Καπεστίτσα μιάς προσωρινής συμφωνίας ανάμεσα σε Έλληνες και αλβανούς αντιπροσώπους, οι αλβανοί ανέλαβαν την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα τού Ελληνικού Στοιχείου, ενώ οι Έλληνες θα σταματούσαν την προέλαση τού Στρατού γιά την απελευθέρωση τής Κορυτσάς. Η συμφωνία είχε προσωρινό χαρακτήρα μέχρις ότου επιλυθεί οριστικά το Βορειοηπειρωτικό Θέμα από το Ανώτατο Διασυμμαχικό Συμβούλιο.

.—Στο Μέτωπο τής Μ. Ασίας σημειώνεται δράσις περιπόλων.

1921.—Ο Ελληνικός Στρατός στην Μικρά Ασία ετοιμάζει τις εξορμήσεις του.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά εις Μ. Ασίαν δέχεται επιθέσεις τούρκων.

1923.—«Την 28ην Μαΐου 1923 ανελάμβανε η Αστυνομία τα καθήκοντα, της εις τον Πειραιάν». Ήδη από την 1η Οκτωβρίου τού 1921 ξεκίνησε ο θεσμός από την Κέρκυρα, στην οποία λειτούργησε η νέα Αστυνομική Σχολή τον Μάιο τής ίδια χρονιάς, γιά να ακολουθήσει η Πάτρα τον Απρίλιο τού 1922. Ήταν αποτέλεσμα τού νόμου 2461/1919, με αρχική ισχύ γιά τις πόλεις των Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερκύρας και Θεσσαλονίκης.

1941.—Η Κρητική άμυνα εναντίον τής Γερμανικής περιορίζεται εις μικρόν θύλακα.

.—Σφοδρές μάχες στο Ρέθυμνο τής Κρήτης μεταξύ υπερασπιστών και Γερμανών. Δυστυχώς, οι αμυνόμενοι στερούνται πολεμοφοδίων.

.—Τις νυκτερινές ώρες οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τον λιμένα τής Σούδας Χανίων.

.—Πίπτει μαχόμενος στην μάχη τής Κρήτης, ο ηρωικός ομαδάρχης κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, Ιωάννης Κουτρούλης. Ήταν από τους Λάκκους Κυδωνίας Χανίων.

.—Την ίδια ημέρα, ο λαός τής Αθήνας αποθεώνει φάλαγγα Βρετανών αιχμαλώτων οι οποίοι υπερασπίζονταν την Κρήτη. Πρόκειται μάλλον γιά την πρώτη μαζική αντικατοχική εκδήλωση, μιάς και η οδός Πανεπιστημίου σείστηκε.

1942.—Ομάδα ανταρτών τής εθνικής αντιστασιακής οργάνωσης ΠΑΟ, επιτίθεται κατά Ιταλών στο Νεστόριο (Καστοριάς), εξοντώνοντας επτά Ιταλούς και λαμβάνοντας τέσσερεις από αυτούς αιχμάλωτους.

.—Την ίδια ημέρα, αντάρτες τής εθνικής αντιστασιακής οργάνωσης ΠΑΟ επιτίθενται κατά άλλης ομάδος Ιταλών και βουργαριζόντων, στο Άργος Ορεστικό. Εκεί, εξόντωσαν τέσσερεις Ιταλούς και 11 βούργαρους.

1943.—Μόλις δέκα πέντε ημέρες μετά την απαγωγή τού μετέπειτα εθνομάρτυρα Ψαρρού, και τής παρεμβάσεως των Άγγλων γιά απελευθέρωσή του, ο ΕΛΑΣ εκδίδει ανακοίνωση με την οποία συνιστά την αποφυγή αφοπλισμού ανταρτών εθνικών οργανώσεων καθώς επίσης την επιστροφή τού οπλισμού τού 5/42. Φυσικά, η διαταγή δόθηκε μόνον στα χαρτιά. Το περιστατικό τής απαγωγής τού Ψαρρού και τού αφοπλισμού τού 5/42 συνέβη στις 13 Μαΐου.

1944.—Οι κτηνώδεις Γερμανοί, εκτελούν δέκα πέντε αθώους ανθρώπους στην Κορινθία τούς οποίους είχαν μεταφέρει από το χωριό Άη-Γιάννης.

1947.—Στα πλαίσια τής παροχής βοήθειας στην χώρα μας (και άλλες 15 χώρες), η κυβέρνηση των Η.Π.Α.διά τού ΥΠΕΞ της, Μάρσαλ, αποστέλλει οικονομική ενίσχυση ύψους 100.000.000 δολαρίων.

1951.—Σκοτώθηκε στην περιοχή Βούλας ο αεροπόρος μας Ευάγγελος Παππάς, όταν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως, το αεροσκάφος του προσέκρουσε στο έδαφος και καταστράφηκε.

.—Ο Αλ. Παπάγος υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο, εκφράζοντας την πρόθεσή του να πολιτευτεί. Στην συνέχεια, ο Βασιλιάς Παύλος, επικαλούμενος εξαπάτηση τού Θρόνου (λόγω τής διαβεβαιώσεως τού Στρατάρχη ότι δεν θα πολιτευθεί), διέταξε τον αρχηγό Γ.Ε.Σ. στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο να συλλάβει τον Παπάγο αλλά η εντολή δεν εκτελέστηκε. Το βράδυ μεταξύ 30 Μαΐου και 31 Μαΐου εκδηλώθηκε το Κίνημα τού Ι.Δ.Ε.Α. από αξιωματικούς που πίστευαν ότι ο Παπάγος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τής Αρχιστρατηγίας ύστερα από πιέσεις τής βασιλικής οικογένειας. Ο Παπάγος παρενέβη τότε και διέταξε τους Κινηματίες να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους.

1952.—Παραχωρείται το δικαίωμα να εκλέγουν αλλά και να εκλέγονται οι γυναίκες, τόσο στις Δημοτικές όσο και στις Βουλευτικές εκλογές (Ν. 2159). Ωστόσο, οι Ελληνίδες δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις εκλογές που ακολούθησαν τον Νοέμβριο, διότι δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι.

1962.—Η κηδεία τού βουλευτή τής Ε.Δ.Α. Γρηγόρη Λαμπράκη, από την Μητρόπολη Αθηνών μέχρι το Α΄ Νεκροταφείο, έγινε συνοδεία εκατοντάδων χιλιάδων λαού.

1973.—Σαν σήμερα πραγματοποιούνται τα επίσημα εγκαίνια τού Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, στο φρούριο ΦΙΡΚΑ – Χανίων.

1979.—Στο περιστύλιο τού Ζαππείου υπογράφεται η συμφωνία ένταξης τής Ελλάδας στην ΕΟΚ.

1981.—Ισχυροί σεισμοί πλήττουν την Αιτωλοακαρνανία.

1990.—Αρχίζει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη τού τέως υπουργού Οικονομικών Νικόλαου Αθανασόπουλου, γιά την σκανδαλώδη υπόθεση τού Γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού.

1997.—Πειραιάς: Δολοφονία τού εφοπλιστή Κώστα Περρατικού από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

2008.—Ο βουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ, Κοροβέσης Περικλής, έθεσε επερώτηση στην Βουλή σχετικά με τους λόγους ύπαρξης τού Τάγματος Εθνοφυλακής Φλώρινας εν έτει 2008, «την στιγμή που άλλα αντίστοιχα σώματα (όπως αυτό στις Σάπες Ροδόπης) έχουν καταργηθεί», ζητώντας επίσης να μάθει «από ποιό “εθνικό κίνδυνο” προφυλάσσει το εν λόγω τάγμα τους κατοίκους τού Νομού». Ολόκληρο το κείμενο τής επερωτήσεώς του, είναι πιστή αντιγραφή δελτίου τύπου που εξέδωσε μία σχεδόν εβδομάδα πριν (στις 20/5) το ανθελληνικό «Ουράνιο τόξο».

2013.—Απεβίωσε στην Αθήνα ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, Φώτης Πολυμέρης.

2018.—Ο ομογενής Ελληνο-καναδός επιχειρηματίας Μάθιου Στάικος δολοφονήθηκε στο Τορόντο σαν σήμερα στα  τριάντα επτά του χρόνια. Με καταγωγή από την Λιβαδειά, ο Ματθαίος μεγάλωσε στο Τορόντο και αποφάσισε μετά το πανεπιστήμιο να τελειοποιήσει τα ελληνικά του. Ξεκίνησε μαθήματα και με κάθε ευκαιρία ταξίδευε στην Ελλάδα. Το ίδιο διάστημα έφτιαχνε με τον αδερφό του ένα λογισμικό και το 2009 το πούλησαν στην Blackberry. Το καλοκαίρι τού 2015, τού δημοψηφίσματος και των capital controls, o Μάθιου Στάικος αποφάσισε να τολμήσει να επενδύσει στην Ελλάδα φτιάχνοντας την Vleepo, μία εταιρία startup στην Λάρισα. Ο ίδιος είχε πει: «Όταν είδα πως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ, σκέφθηκα πως είναι σημαντικό ο καθένας να προσπαθήσει να κάνει κάτι καλό γιά την χώρα. Nα δείξουμε πως δεν συμβαίνουν εκεί μόνο άσχημα πράγματα». Η δολοφονία του συγκλόνισε όσους τον γνώριζαν. Οι δικοί του άνθρωποι αποκλείουν να ήταν στοχευμένη επίθεση, ενώ η αστυνομία τού Τορόντο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ο Μάθιου να ήταν το άτυχο θύμα μιάς συγκυρίας. Να ήταν δηλαδή ο τυχαίος στόχος ενός εκτελεστή ο οποίος έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανός να εισχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα τής νύχτας. Ο εκτελεστής του ήταν Αφροαμερικανός, ο οποίος απομακρύνθηκε από το σημείο τού εγκλήματος επιβαίνοντας σε μία γκρι ή ασημί τετράθυρη Μερσεντές. ‘’Toronto police said the suspect intended to shoot 37-year-old Matthew Staikos in Yorkville late Monday night, but it is still unclear whether or not Staikos was targeted’’.

2019.—Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ανακοίνωσε την απόφαση τού Αλέξη Τσίπρα να γίνουν εκλογές στις επτά Ιουλίου. Στην προσπάθειά του να αμβλύνει το κλίμα διχασμού που δημιούργησε και να μαζέψει ψηφαλάκια, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ακόμα μία πολιτική του μετάλλαξη. Οι πολλές αναφορές στο παρελθόν και στα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώθηκαν, και όταν γίνονται εστιάζουν σε αυστηρό πολιτικό πλαίσιο. Οι «φασίστες» που εναντιώνονταν στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών έγιναν ξαφνικά, «πολίτες με μεγαλύτερη ευαισθησία, που θα καταλάβουν μελλοντικά τα οφέλη τής συμφωνίας».

.—Μία μεγάλη πολιτική απώλεια… Παραιτήθηκε από την ηγεσία τού κόμματος ‘’Ποτάμι’’ ο Σταύρος Θεοδωράκης χρίζοντας διάδοχό του τον Γιώργο Μαυρωτά. Ο Θεοδωράκης εισηγήθηκε την μη κάθοδο τού κόμματος στις εθνικές εκλογές υποστηρίζοντας όμως ότι θα ακούσει όλες τις εισηγήσεις των υπολοίπων στελεχών. Ο Μαυρωτάς μετά τις εκλογές υπουργοποιήθηκε από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς ως επιβράβευση γιά το ΝΑΙ του, στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση