Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (26-28/7/1822)

,

Ὁ Νικηταρᾶς κατακρημνίζει τοῦρκο ἱππέα στὰ Δερβενάκια. Peter von Hess
Ὁ Νικηταρᾶς κατακρημνίζει τοῦρκο ἱππέα στὰ Δερβενάκια. Peter von Hess

.

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ  
( Περίληψη )

,

……….Μετὰ τὴν μάχη τοῦ Ἁγίου Σώστη (26 και 27 Ἰουλίου), κατὰ τὴν ὁποία καταστράφηκε ἡ ἐμπροσθοφυλακή τοῦ Δράμαλη, οἱ Ἕλληνες, ἐπί τῇ βάσει σχεδίου, ὅπως εἶχε καταστρωθεῖ ἀπό τὸν Θ. Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἀρχηγούς, περίμεναν τὸν κύριο ὅγκο τῶν τούρκων, στὰ στενὰ τῶν Δερβενακίων· ἡ ἀκάθεκτη ἐπίθεση τῶν Ἑλλήνων, ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, δημιούργησε σύγχυση καὶ πανικὸ στοὺς τούρκους, αἴσθηση τὴν ὁποία ἐνίσχυσε ἡ ἀνάφλεξη φορτίου μὲ πυρίτιδα ποὺ βρισκόταν στὴν ράχη καμήλας, κατόπιν εὐστόχου βολῆς τοῦ Νικηταρᾶ.

……….Ὁ στρατὸς τοῦ Δράμαλη διαλύθηκε καὶ 1.500 πτώματα ἀπέμειναν στὸ πεδίο τῆς μάχης. Μεταξὺ τῶν νεκρῶν ἦταν καὶ ὁ πρώην μέγας Βεζύρης Τοπᾶλ Ἀλῆ πασᾶς. Ὁ ὑπερόπτης Δράμαλης, κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ ὅπως ὅπως ἀπό γιδόστρατες, ἀνεβασμένος σ ’ἕνα γαϊδούρι.

……….Μεταξὺ τῶν λαφύρων ποὺ περιῆλθαν στοὺς νικητὲς ἦταν: 800 ἀραβικά ἄλογα, 1.200 ἡμίονοι καὶ 36 καμῆλες.

……….Στὴν μάχη τῶν Δερβενακίων, ἀναφέρεται καὶ τὸ ἀκόλουθο χαρακτηριστικὸ ἐπεισόδιο. Λίγο μετὰ τὴν ἔναρξή της, ὁ Κολοκοτρώνης βλέποντας ἕνα βοσκόπουλο νὰ παρακολουθῇ μὲ περιέργεια καὶ θαυμασμὸ τὸν διεξαγόμενο ἀγώνα, τὸ ρώτησε:

«Τὶ στέκεσαι βρὲ Ἕλληνα καὶ δὲν πᾶς καὶ σὺ νὰ πολεμήσῃς;».

«Δὲν ἔχω ἄρματα, καπετάνιε», ἀπάντησε ὁ νεαρὸς ποιμένας.

«Πήγαινε νὰ σκοτώσῃς μὲ τὴν ἀγκλίτσα σου κανένα παληότουρκο καὶ ν’ ἀρματωθῇς», τὸν προέτρεψε ζωηρὰ ὁ Κολοκοτρώνης.

……….Τὸ βράδι, ὅταν ἡ μάχη εἶχε τελειώσει, εἶδε ἕνα παλληκάρι μὲ μαλαμοκαπνισμένα ἄρματα, ποὺ στεκόταν μπροστὰ του καὶ τοῦ χαμογελοῦσε.

«Ποῦ σ’ ἔχω ξαναϊδεῖ βρὲ Ἕλληνα;» τὸν ρώτησε ὁ Κολοκοτρώνης.

«Δὲν μὲ γνωρίζεις, καπετάνιε;» ἀπάντησε ὁ νεαρὸς πολεμιστής. Εἶμαι ἐγώ ποὺ μ’ ἔστειλες νὰ πολεμήσῳ μὲ τὴν ἀγκλίτσα. Πῆγα μὲ τὴν εὐχή σου κι’ ἔκαμα ὅπως μοῦ’ πες».


Αφήστε μια απάντηση