ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

7 Αυγούστου

,

480 π.Χ..—Ἀρχίζει ἡ τιτανομαχία στὶς Θερμοπύλες. Ἕνα ἀπό τὰ πλέον ἐνδιαφέροντα ἀλλά καὶ ἀμφισβητούμενα ζητήματα, εἶναι ὁ χρονολογικὸς προσδιορισμὸς τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν. Ἀπό τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων τῶν Περσικῶν πολέμων, κυρίως ἀπό τὴν μάχη τῶν Πλαταιῶν, προκύπτει κατὰ τρόπο ἀνεπίδεκτο ἀμφισβητήσεως ὅτι οἱ μάχες στὶς Θερμοπύλες καὶ τὸ Ἀρτεμίσιο, ἔγιναν τὸ καλοκαίρι τοῦ 480 π.Χ. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὡς βασικὸ λόγο ἀνεπαρκοῦς ἀποστολῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Περσῶν, τὸν ἑορτασμὸ τῶν Καρνείων, ὁ ὁποῖος βάσει τῶν θρησκευτικῶν νόμων καὶ παραδόσεων τῆς Σπάρτης ἦταν ἀνυπέρβλητο κώλυμα γιὰ τὴν ἔναρξη ἐκστρατείας. Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Λεωνίδας ξεκίνησε μαζὶ μὲ τὶς Πελοποννησιακὲς δυνάμεις γιὰ τὶς Θερμοπύλες, ὁ ἑορτασμός τῶν Καρνείων ἤ εἶχε ἤδη ἀρχίσει, ἤ ἐπρόκειτο νὰ ἀρχίσῃ σὲ λίγες ἡμέρες. Ἡ δὲ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν, ἤ εἶχε λάβει τέλος πρὶν τὴν λήξη τῶν Καρνείων, ἤ ἔληξε λίγες ἡμέρες μετὰ (ἀπό μία ἔως πέντε).

317.—Γεννιέται ο Κωνστάντιος Β΄, Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

626.—Ὁ Στόλος τῆς Ῥωμανίας, καταναυμαχεῖ καὶ διασκορπίζει τὸν στόλο τῶν Ἀβάρων καὶ Σλάβων ποὺ πολιορκοῦσαν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀπό τὴν προηγούμενη ἡμέρα οἱ Ἄβαροι εἶχαν καταλάβει μὲ ἔφοδο τὴν ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν στὸ εὑάλωτο βορειοανατολικὸ ἄκρο τῆς Πόλης καὶ ἐτοιμάστηκαν γιὰ τὴν τελικὴ ἐπίθεση σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Πέρσες. Τὸ σύνθημα τῆς ἐπιθέσεως ἦταν ὅταν δοῦν φωτιὲς στὸ ἀκραῖο σημεῖο τῶν θαλασσίων τειχῶν, νὰ ἐπιτεθοῦν τὰ μονόξυλα, ὥστε νὰ δημιουργήσουν ἀντιπερισπασμό στὸν ῥωμαϊκό στόλο καὶ νὰ μεταφερθοῦν μὲ ἀσφάλεια οἱ Πέρσες μὲ τὰ ὑπόλοιπα πλοῖα. Ἐκείνη τὴν δραματικὴ νύχτα, καθὼς ὁ πατριάρχης Σέργιος περιέτρεχε τὰ τείχη μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας γιὰ νὰ ἐνθαρρύνῃ τοὺς ὑπερασπιστές καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Βασιλεύουσας ἀνέπεμπαν δεήσεις στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ κατασκοπεία κατάφερε νὰ ὑποκλέψῃ τὸ σύνθημα τῶν ἐχθρῶν. Νωρὶς τὰ ξημερώματα, οἱ ἀμυνόμενοι ἄναψαν φωτιὲς στὴν ἄκρη τῶν θαλασσίων τειχῶν, προκαλῶντας τὴν ἄκαιρη ἐπίθεση τῶν μονόξυλων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξολόθρευσή τους. Στὴν συνέχεια ἐπιτέθηκαν στὰ ὑπόλοιπα πλοῖα ποὺ εἶχαν ἀρχίσει νὰ μεταφέρουν Πέρσες ἀπό τὴν Χαλκηδόνα, καὶ τὰ βύθισαν ὅλα. Ἐπικεφαλῆς τῶν πολιορκουμένων ἦταν ὁ πατριάρχης Σέργιος καὶ ὁ πατρίκιος Βῶνος. Ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Γένους ἐκφράσθηκε μὲ τὸ περίφημο “Τῇ Ὑπερμάχῳ”, τὸν Ἐθνικό Ὕμνο οὐσιαστικὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν μέσων χρόνων, ὁ ὁποῖος γράφτηκε γιὰ τὴν περίσταση καὶ τέθηκε στὴν ἀρχή τοῦ «Ἀκαθίστου Ὕμνου», ποὺ εἶναι παλαιότερος (αρχές 6ου αιώνα).

.—Την ίδια ημέρα, ο αδελφός τού Αυτοκράτορα Ηράκλειου, Θεόδωρος, κατανικά τους 50.000 Πέρσες που εστάλησαν με σκοπό να επιτηρούν τον Στρατό μας [στην Μεσοποταμία] κατά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.

1571.—Δεύτερη ημέρα σφαγών των κατοίκων τής Αμμοχώστου από τούς τούρκους ενώ, ο αρχηγός τους Μουσταφά εισέρχεται στην πόλη ως νικητής.

.—Ο τουρκικός στόλος υπό τον Κιλίτζ Αλή, πλέει προς το ακρωτήριο Ταίναρο γιά να βρεί τον στόλο τού Δον (Χ)Ζουάν, ο οποίος την ίδια στιγμή βρισκόταν στα Κύθηρα.

1572.—Αμφίρροπη ναυμαχία μεταξύ τού μωαμεθανού (και πρώην πειρατή) Ουλούτζαλη με τον στόλο τού Δον Χουάν έξω από τα Κύθηρα. Οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν στις 10 τού μήνα, με τα σκυλιά να υποχωρούν τελικώς στις 16/9ου προς την Μεθώνη ώστε να έχουν την προστασία των κανονιών τής πόλης.

1628.—Ο τρομερός Άγγλος αρχιπειρατής sir Kenelm Digby βρίσκει στο πέλαγος ένα κενό καραμουζάλ (είδος πλοίου), το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται νωρίτερα είχαν κουρσέψει τέσσερα πολεμικά τής Μεσσίνας. Κράτησαν μόνο τα πανιά και τα σχοινιά το οποία είχαν απομείνει σε αυτό.

1645.—Τελευταία μεγάλη έφοδος των οθωμανών κατά τής πόλεως των Χανίων. Λίγες ημέρες μετά, Κρήτες και Ενετοί θα συνθηκολογήσουν.    

1684.—Οι Βενετοί, μετά από μακρά πολιορκία τής Κορώνης και με την συνεπικουρία στόλου τής Φλωρεντίας, καταφέρνουν να καταλάβουν την πόλη.

1687.—Οι Ενετοί, υπό τον Μοροζίνι, καταλαμβάνουν την Κόρινθο.

1717.—Απεβίωσε ο δάσκαλος τού Γένους, διδάκτωρ πανεπιστημίου και λόγιος, Ιωαννίκιος Λειχούδης.

1789.—Ο Λάμπρος Κατσώνης καταβυθίζει τρία τουρκικά πλοία κοντά στις νότιες Κυκλάδες.

1793.—Αφού πρώτα βασανίστηκε σκληρά και φυλακίστηκε από τούς τούρκους, ο Νεομάρτυρας από το Ηράκλειο Κρήτης Άγιος Μύρων, εκτελείται στην αγχόνη.

1821.—(5-7). «Μάχαι παρά το χωρίον Ρωμανού και Λινόν τού Χουσεΐναγα, μία ώρα έξω των Πατρών, και νίκη Ελλήνων. Εν αυταίς Έλληνες και τούρκοι στρατηγοί ήσαν οι Θ. Γρίβας, Κ. Μεταξάς των μεν, Ιουσούφ Σελήμ πασάς των δε». Μάχη τού Γηροκομείου (Πατρών). Οι Πατρινοί, υπό τον Π. Καρατζά, καθώς και σώματα Ρουμελιωτών και Κεφαλλήνων υπό τους Θ.Γρίβα, Γερ. Φωκά, Νικ. Γερακάρη και άλλους οπλαρχηγούς, αποκρούουν σφοδρή επίθεση τού Γιουσούφ πασά, και έπειτα από μάχη που διήρκεσε επί 24 ώρες και συνεχίσθηκε αδιάκοπα και κατά την νύκτα, κατέλαβαν το Γηροκομείο. Οι τούρκοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες και αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν στην Πάτρα.

.—Μετὰ ἀπό πολύμηνη πολιορκία τοῦ Νεοκάστρου πό τοὺς Ἕλληνες, ὑπό τὴν ἀρχηγία τοῦ ἐπισκόπου Μεθώνης Γρηγορίου, ἡ ἀπελπισία ποὺ ἔφερε ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα στοὺς πολιορκούμενους, τούρκους τοὺς ἀνάγκασε νὰ προχωρήσουν σὲ διαπραγματεύσεις παραδόσεως. Ὁ ἐπίσκοπος Μεθώνης καὶ οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί, τοὺς ὑποσχέθηκαν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τὴν ζωὴ καὶ τὴν τιμὴ τους, οἱ τοῦρκοι  ὅμως δίσταζαν παρ’ ὅλη τὴν ἀπελπιστική τους κατάσταση. Εἶχαν τὴν ἐλπίδα ὅτι μὲ τὴν καθυστέρηση θὰ κέρδιζαν χρόνο καὶ θὰ ἔφτανε βοήθεια ἀπό τὴν γειτονικὴ Μεθώνη. Στὶς 7 Αὐγούστου, ὑπογράφηκε μονομερῶς ἀπό τοὺς Ἕλληνες, ἡ πράξη παραδόσεως.

1822.—Έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στα χωριά Κιάτο και Βασιλικό Κορινθίας. Στην μάχη νίκησαν οι Έλληνες υπό τον Ιωάννη Κολοκοτρώνη.

.—«Μάχη εν Μύλοις έξω τού Ναυπλίου, καθ’ ην εζωγρήθησαν οι οπλαρχηγοί Ραβούλιας, Καβαλαράκης και Θεόδ. Κουμαντάκος. Νίκη τούρκων. Εν αυτή τους μεν Έλληνας διηύθυνεν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, τους δε τούρκους ο Αλή πασάς τού Ναυπλίου».

1825.—Οι Κίτσος Τζαβέλας και Κ. Φωτομάρας με τα παλικάρια τους, ενίσχυσαν την άμυνα τού Μεσολογγίου. «Άφιξις στρατηγών Κίτσου Τζαβέλα, Γ. Βαλτινού και Κ. Φωτομάρα μετά στρατευμάτων εις Μεσολόγγιον».

.—Ελληνικά πλοία κατάφεραν να διασπάσουν τον πολιορκητικό κλοιό και να εφοδιάσουν το Μεσολόγγι. 

.—Την ίδια ημέρα, οπλαρχηγοί τής Πελοποννήσου καταφέρνουν να διασπάσουν τον αιγυπτιακό και αλβανικό στρατό στο Ίσαρη τής Αρκαδίας.

1864.—Δραματική η κατάσταση των κατοίκων στην Μακεδονία, με τους τούρκους να προβαίνουν τα τελευταία χρόνια σε κάθε είδους αυθαιρεσίες και βασανιστήρια.

1867.—Εις σφοδράν μάχην παρά την θέσιν Καβαλλαράς τού Μεραμβέλλου, οι Κρήτες επαναστάται νικούν τα υπό τον Ομέρ πασσάν πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα και τα τρέπουν εις φυγήν.

1876 (ν.ημ).—Ἑρρῖκος Σλῆμαν ἀρχίζει τὶς ἀνασκαφές στὶς Μυκῆνες. Κατὰ τὴν διάρκειά τους, ἀνασκάπτοντας τὸν Ταφικὸ Περίβολο Α΄, βρῆκε πέντε θολωτοὺς τάφους μὲ πλῆθος χρυσῶν κοσμημάτων καὶ χάλκινων ὅπλων. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀφθονίας τῶν χρυσῶν ἔργων τέχνης ποὺ ἀνακάλυψε, θεώρησε πὼς εἶχε βρεῖ τὸ σῶμα τοῦ Ἀγαμέμνονα. Ὁ «πατέρας» τῆς ἑλληνικῆς προϊστορικῆς ἀρχαιολογίας, Χρῆστος Τσούντας, σὲ μία ἐκδρομὴ τῆς φοιτητικῆς Ἀκαδημαϊκῆς Λέσχης μὲ ξεναγὸ τὸν ἴδιο καὶ τὸν Σπυρίδωνα Λάμπρο, μόνιμο καθηγητὴ Ἑλληνικῆς ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἶχε πεῖ μεταξὺ ἄλλων: «Ὁ Σλῆμαν εὑρῶν εἰς ἕνα ἐκ τῶν τάφων αὐτῶν σκελετὸν μὲ τὸ κρανίον ἐπί τοῦ στήθους, ἐνόμισεν ὅτι εἶναι ὁ σκελετὸς τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ ἡ θέσις αὐτή τῆς κεφαλῆς προέρχεται ἀπό τὴν δολοφονίαν, μετὰ τὴν ὁποίαν τὸν ἔρριψαν ὅπως ὅπως ἐπί τοῦ τάφου. Ἀλλ’ αὐτό δὲν φαίνεται ὀρθόν, διότι ἡ θέσις τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀνευρεθέντος σκελετοῦ δὲν εἶναι δυσεξήγητος. Ἀφοῦ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἔθαπτον τοὺς νεκροὺς αὐτῶν καθημένους, φυσικὸν εἶνε μετὰ τὴν σήψιν τῶν σαρκῶν, νὰ πέση ἡ κεφαλὴ ἐπί τοῦ στήθους». Καὶ ὁ Λάμπρου στὸν ἐπίλογό του πρόσθεσε: « Ὁ Σλῆμαν ἀνευρίσκων τὸν ἀμύθητον ἐκεῖνον θησαυρὸν ἐκ τῶν τάφων αὐτῶν, καὶ ἀναγγέλων εὑφροσύνως τὴν μεγάλην ἀνακάλυψιν πρὸς τὸν Βασιλέα, ηὔχετο νὰ εἶναι ὁ θησαυρὸς αὐτός πηγὴ ἐθνικοῦ πλούτου διὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως, κανεὶς δὲν ἐπίστευεν ὅτι ἀντί τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου εἰς τὸν ὁποῖον ἤλπιζεν ὁ Σλῆμαν, θὰ ἤρχετο φεῦ! εἰς τὴν Ἑλλάδα…ὁ ἔλεγχος» (βλ.κ΄ 26/7)

1900.—Ηγεμόνας τής Σάμου διορίζεται ο Μιχαλάκης Γρηγοριάδης, αντί τού παυθέντος Βαγιάννη. Ο Βαγιάννης, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε εναντιωθεί στις αποφάσεις τής Συνελεύσεως τής νήσου.

1901.—Μία νέα φονικότατη συμμορία κομιτατζήδων αποκαλύπτεται στην Φιλιππούπολη.

1905.—Ένας αιμοχαρής βούργαρος κομιτατζής, σφάζει αγρίως τον Έλληνα Ηλία Παπακωνσταντίνου από το χωριό Σουχοδόλ τής Μακεδονίας. Το «έγκλημα» τού άτυχου ποιμένα στο επάγγελμα, ήταν η άρνηση να δεχθεί τον εκβουλγαρισμό του.

.—Την ίδια ημέρα, οι βούργαροι δολοφονούν ύπουλα τον προύχοντα τής Εδέσσης Μιχαήλ Θεοδώρου. Το φονικό έγινε δημοσίως και ενώ ο άτυχος Θεόδωρου βρίσκονταν αμέριμνος σε καφενείο τής πόλεως.

.—Η απίστευτη δολοφονική μανία των βουργάρων στην Μακεδονία. Στα Λειβάδια, η συμμορία των δολοφόνων Λουκά, Αργύρη και Αποστόλη, κατασφάζει αγρίως τους αρχιποιμένες τής περιοχής, Κωνσταντίνο Στεργίου και Νούσιο Μηνά. Εκτός των δύο Ελλήνων, γιά να ξεδιψάσουν την μανία τους οι βούργαροι έσφαξαν μαζί και περί τα 450 αιγοπρόβατα (…)

1906.—Οι Μακεδονομάχοι Π. Φιωτάκης, Καρασεβδάς και Περδίκας, στο χωριό Παππαδιά, το οποίο ήταν γενέτειρα τού μέχρι πρότινος βουργαρόφρονα Ήλια, συναντούν τους Μπολάνη και Καραβίτη. Οι δύο τελευταίοι, όταν έλαβαν την χαρμόσυνη είδηση τής επιστροφής των χωριών Σέτινα, Παππαδιά και Σόβιτς στην Ορθοδοξία, υπέβαλαν τα σώματά τους σε απνευστί και νυχθημερών 15ντάωρη υπερ-πορεία μέχρι να φθάσουν στα λημέρια τής περιοχής, και αφού άφησαν τους άνδρες εκεί οι καπετάνιοι με άλλους δύο άνδρες συνέχισαν μέχρι την Παππαδιά.

.—Την νύκτα τής 6ης προς 7η Αυγούστου, ο καπετάν Γαρέφης τού Μακεδονικού Αγώνα, κατάφερε να εντοπίσει τις τσέτες Λούκα και Καρατάσου στα Καλύβια Καραφυλέων κοντά στο Τσερνέσοβο (Γαρέφη) και να τις προσβάλλει αποτελεσματικά με την κάλυψη τής νύκτας. Ο αγώνας που ακολούθησε υπήρξε σκληρός και πεισματώδης και οι αντίπαλοι πολλές φορές ήλθαν στα χέρια. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν δέκα εξ κομιτατζήδες μεταξύ των οποίων και οι βοεβόδες Λούκα και Καρατάσος, τραυματίσθηκε όμως πολύ σοβαρά ο Γαρέφης, ο υπαρχηγός τού σώματος Δημήτριος Τσέγκος, ο διμοιρίτης Νικόλαος Ξυνογαλάς και οι οπλίτες Απόστολος Πολυχρόνου, Νικόλαος Χατζηγιάννης και Γρηγόριος Μέγας. Δυστυχώς, ο μεγάλος αρχηγός, λίγες ημέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Γαρέφης, μ’ όλο τον σοβαρό τραυματισμό του, επέμεινε πριν εγκαταλείψει με τα παλικάρια του το πεδίο τής μάχης, να ιδεί τ’ αποτελέσματα τής συμπλοκής. Τον πήγαν λοιπόν σηκωτό τα παλικάρια του κι’ είδε τα πτώματα των κομιτατζήδων και τα λάφυρα. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν είδε τον Λούκα ανάμεσα στους νεκρούς τον στενοχώρησε αφάνταστα γιατί πίστευε — κι’ είχε δίκιο — πως τον είχε χτυπήσει κι’ αυτόν καίρια όπως τον Καρατάσο. Το λεοντόκαρδο παλικάρι έζησε δύο μερόνυχτα και στις στερνές του στιγμές, η οικογένεια τού Παλάσκα κι οι Γιαννακουλαίοι, τού συμπαραστάθηκαν με συγκινητική αφοσίωση και απαράμιλλη ανθρωπιά.

1908.—Οι αρχηγοί των ανταρτικών σωμάτων Μακρής, Βολάνης, Καραβίτης και Τσίτσος, με 140 Έλληνες αντάρτες, πριν να επιστρέψουν στην ελεύθερη Ελλάδα μετά την Νεοτουρκική Επανάσταση, εισέρχονται θριαμβευτικά στο Μοναστήρι όπου έγιναν δεκτοί με στρατιωτικές τιμές από τις τουρκικές αρχές.

1911.—Οι Μεγάλες Δυνάμεις, με διακοίνωσή τους προς την Πύλη, δηλώνουν ότι, επιθυμούν την διατήρηση τού υπάρχοντος καθεστώτος στην Κρήτη. 

1912.—Οι τούρκοι συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Μακεδονία, με στόχο αλβανούς εξεγερθέντες. 

1913.—Μετά το κυριολεκτικό ρήμαγμα τής πόλεως των Σερρών από τούς βουργάρους, η πόλη καταγράφει 15.000 άστεγους ενώ φθάνουν 1.400 πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη.

1919.—Το κίνημα τού Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνεται σε όλη την Μικρά Ασία, χωρίς η τουρκική κυβέρνηση Κωνσταντινουπόλεως να μπορεί να επιβληθεί.

.—Στο Μέτωπο στην Μ. Ασία γίνονται μάχες περιπόλων.

1920.—Οι Ελληνικές δυνάμεις υφίστανται επίθεση των τουρκικών δυνάμεων στο Ντεμιρτζή Μ. Ασίας. Επίθεση των Ελληνικών Δυνάμεων επί τού Μπαχτσετζίκ, Νταζενίκ, δεν είχε αποτέλεσμα.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά Μικράς Ασίας προελαύνουσα στο Μέτωπο τού Σαγγαρίου, μάχεται εναντίον των τούρκων παρά το Κέρπογλου και τούς εκδιώκει από τις κατεχόμενες θέσεις τους.

1927.—Γυρίζεται η πρώτη ελληνική ταινία στον Σαρωνικό, – χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία -, με πρωταγωνιστές την Μιράντα Θεοχάρη και τον Δενδραμή. Τίτλος τής ταινίας «Έρως και κύματα», των αδελφών Γαζιάδη, που ήταν πρωτοπόροι στον κινηματογράφο.

1929.—Στο Ηράκλειο τής Κρήτης ιδρύεται το αθλητικό σωματείο Εργοτέλης.

1932.—Γίνονται αγώνες διαβάθμισης γιά την τελική κατάταξη τού 4ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 1931-32, τού οποίου νικητής είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης: ΑΕΚ- Γουδί 3-1 στο γήπεδο τού Παναθηναϊκού και Ολυμπιακός- Άμυνα 2-0 στο Ποδηλατοδρόμιο. Μερικές μέρες πριν, στις 31/7, ΑΕΚ- Γουδί 2-2 και Ολυμπιακός- Άμυνα 5-1.

1938.—Πέθανε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών λόγω θανάσιμου τραυματισμού του σε αεροπορικό ατύχημα ο πιλότος μας Μυσίρης Ιωάννης.

1939.—Ειδική μέριμνα γιά την αναστύλωση τού ναού τού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και γιά την συντήρηση των άλλων βυζαντινών μνημείων τής πόλης αποφασίζει η κυβέρνηση.

1944.—Περίπολος τού Ιερού Λόχου αιχμαλωτίζει ένα εχθρικό πλοιάριο στο Πέραμα τής Μυτιλήνης.

.—Νεκρός από θραύσμα χειροβομβίδας εχθρών (μάλλον Τσάμηδων), ο άτυχος Κοσμίδης Ιωάννης τού Γεωργίου από το χωριό Νέα Σελεύκεια τού Ν. Θεσπρωτίας. Ο άτυχος Κοσμίδης ήταν άμαχος και λογίστηκε στις «παράπλευρες απώλειες».

1945.—Σκοτώθηκε στην Βάρκιζα Αττικής, λόγω αεροπορικού ατυχήματος με αεροσκάφος τύπου Σπίτφάϊαρ (Spitfire) κατά την εκπαίδευση, ο αεροπόρος μας Παν. Κωσταράς. Μετά την κατάρρευση τού Ελληνικού Μετώπου είχε διαφύγει στην Μέση Ανατολή, όπου πήρε μέρος στις εκεί πολεμικές επιχειρήσεις.

.—Παρέλαση τού Ιερού Λόχου στο Πεδίο τού Άρεως, εμπρός από όλους τούς επισήμους. Η Σημαία του, τιμήθηκε με παράσημα και μετάλλια. Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων τού Ιερού Λόχου από τον Μάρτιο τού ’44 μέχρι τον Ιούνιο τού ’45, οι απώλειές του ήταν: 12 νεκροί, 55 τραυματίες και αιχμάλωτοι ή εξαφανισθέντες 32. Από τους αιχμαλώτους οι 6 κατόρθωσαν να δραπετεύσουν.

1946.—Αεροσκάφος τύπου Γουέλιγκτον (Wellington) τής 13ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, κατέπεσε και συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Ελευσίνας. Νεκροί οι αεροπόροι μας Δημ. Ανδρεαδάκης, Μιχ. Σταμούλης, Ι. Σάφαρης, Γ. Λούκος και Ανδρ. Γιαννόπουλος. Οι περισσότεροι ήταν ήρωες τού Ελληνοϊταλικού Πολέμου και τής Μέσης Ανατολής.

1948.—Ημερομηνία θανάτου τού εφημερίου τού χωριού Βουτύρου Ευρυτανίας, Γεώργιου Νικόπουλου. Ο ιερέας κατηγορήθηκε γιά συνεργασία με τους κομμουνιστές και εκτελέστηκε.

1949.—Ο Εθνικός στρατός μάχεται εναντίον των κομμουνιστικών δυνάμεων επί τού υψώματος Τσάρνο.

1952.—Το Τάγμα τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας καταλαμβάνει το ύψωμα 167 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν τής Κορέας..Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ), που απεστάλη από τον Νοέμβριο τού 1950 στο θέατρο επιχειρήσεων τής Κορέας, συνίστατο από μία δύναμη ενισχυμένου Τάγματος Πεζικού (1.000 άνδρες περίπου), κι’ ενός Σμήνους Μεταφορών με αεροσκάφη C-47 Dakota. Οι Ελληνικές Μονάδες έδρασαν ενταγμένες σε αμερικανικούς σχηματισμούς και σε όλη τη διάρκεια τής εμπόλεμης κατάστασης απέδειξαν ότι ήταν αντάξιες τού ονόματός τους. Οι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν διεξάγονταν σε μία απομακρυσμένη από την πατρίδα χώρα, εντελώς άγνωστη και με ιδιάζουσες τραχείς κλιματολογικές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, το ηθικό τού Ε.Κ.Σ.Ε. παρέμενε ακμαίο, η μαχητική του ικανότητα σε υψηλό επίπεδο και η θέλησή του γιά την τελική νίκη ακλόνητη.

1953.—Καταστρεπτικοί και πολύνεκροι σεισμοί στην Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Οι σεισμικές δονήσεις συνεχίσθηκαν μέχρι τις 12 Αυγούστου. Το Αργοστόλι, το Ληξούρι, και η πόλη τής Ζακύνθου καταστράφηκαν τελείως. Οι άστεγοι ανήλθαν σε 120.000. Θρηνήθηκαν περίπου 500 νεκροί, οι δε τραυματίες ξεπέρασαν τους 4.000 (βλ. κ΄ 12/8).

1957.—Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εκλέγεται ο Πατρών, Θεόκλητος.

.—Συζήτηση στὴν Βουλὴ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν  ἐξαγορὰ τῆς ΙΟΝΙΚΗΣ καθὼς ἐπίσης  κατοχυρώνεται καὶ ἡ ἐπωνυμία  ΙΟΝΙΚΗ.

1964.—Η τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν έπειτα από δύο ημέρες κατόπιν αποφάσεως τού Συμβουλίου Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε.

.—Σὲ μάχη γιὰ τὸ ὕψωμα Λωρόβουνο, σκοτώθηκαν ὁ ὑπολοχαγός Παπαγεωργίου, ὁ διαβιβαστὴς του, καταδρομέας Γεώργιος Ἀπληκιώτης, καὶ ὁ ὁπλοπολυβολητὴς Μιχαήλ Κουσουλίδης. 

1970.—Ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 61 ἐτῶν ὁ δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, Νῖκος Τσιφόρος. Ἀπό τὰ γυμνασιακὰ του χρόνια ὁ Τσιφόρος δημιουργοῦσε ἱστορίες καὶ χαρακτῆρες μὲ μεγάλη ἄνεση ἀλλά καὶ μυστικότητα λόγῳ τοῦ συντηρητικοῦ καὶ μὲ αὐστηρές ἀρχές πατέρα του. Τελείωσε τὴ Νομικὴ μεν, ἀλλά ἀσφυκτιῶντας σὲ αὐτό τὸ περιβάλλον, ἦλθε σὲ ῥήξη μὲ τὸν πατέρα του καὶ ἀκολούθησε τὴν περιπέτεια ναυτολογούμενος σὲ καράβι. Ἀπό τὰ ταξείδια του συγκέντρωσε ἐμπειρίες γιὰ νὰ γράψῃ τὰ πρῶτα του ἔργα. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ πνευματώδους καὶ ἰδιαιτέρως εὐφυοῦς σατυρικοῦ του χαρίσματος, ἦλθε στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’40 μὲ ἀρχή τὸ δεύτερο θεατρικὸ του μὲ τίτλο «Ἡ πινακοθήκη τῶν ἠλιθίων».  Ἐκτός ἀπό τὴν λογοτεχνία, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ χρονογράφημα, δημοσιεύοντας σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες· παράλληλα ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸν κινηματογράφο γράφοντας σενάρια καὶ σκηνοθετῶντας ταινίες ποὺ μᾶς εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητές. Καταπιάστηκε μὲ ὅλα αὐτά τὰ εἶδη μὲ τὴν ἴδια ἐπιτυχία. Ὁ ἴδιος  χαρακτήρισε τὰ ἱστορικοῦ περιεχομένου λογοτεχνικὰ του ἔργα, ὡς «ἱστορικῶς ἀκριβὴ εἰς σατυρικὴν μορφήν».Ἑλληνική Μυθολογία, καὶ ἡ ἱστορία τῶν Σταυροφοριῶν γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἐξαιρετικά δείγματα γιὰ τὸν τρόπο προσέγγισης καὶ παρουσίασης.

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Μουρμούρης Γεώργιος, όταν το αεροσκάφος του, κατά την διάρκεια διατεταγμένης νυχτερινής πτήσεως, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή τής Σκύρου.

.—Ἱδρύθηκε τὸ Ναυτικὸ Κλιμάκιο στὸ Χερβοῦργο τῆς Γαλλίας, μὲ σκοπὸ τὴν παραλαβὴ τῶν τεσσάρων ΤΠΚ τύπου CΟΜΒΑΤΤΑΝΤΕ ΙΙ. Αὐτές ἦταν ἀπό τὰ πλέον σύγχρονα πλοῖα τῆς ἐποχῆς στὸ Π.Ν. ἐνῶ ἡ ἔνταξή τους στὸ Ἑλληνικό Πολεμικὸ Ναυτικό εἰσήγαγε ἕνα νέο ὅπλο, τὰ κατευθυνόμενα βλήματα. Τὰ τέσσερα ΤΠΚ παραγγέλθηκαν τὸ 1968, καὶ ναυπηγήθηκαν στὰ ναυπηγεῖα CMN τοῦ Χερβούργου στὸ διάστημα 1970 – 1972.

1971.—Ανακρίνονται από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών οι 19 από τους 25 κατηγορούμενους, που είχαν συλληφθεί με την κατηγορία σύστασης παράνομης οργάνωσης με την επωνυμία “Ρήγας Φεραίος”.

1975.—Αρχίζει η δίκη των βασανιστών τής ΕΣΑ. Θα λήξει στις 13 Σεπτεμβρίου, με καταδίκες και βαριές ποινές στους ενόχους.

1976.—Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο “Χόρα” παραβιάζει δύο φορές την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας… Φτάσαμε (προς το παρόν) στο έτος 2020, η τουρκιά συνεχώς αποθρασύνεται και οι ελλαδικές κυβερνήσεις συνεχίζουν τις εκκλήσεις προστασίας προς τις «Μεγάλες Δυνάμεις», υποχωρώντας. 

1991.—Οι δικαστές τής Ελλάδος και οι αποδοχές τους. Με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, χαρακτηρίζει ως αντισυνταγματικό τον περιορισμό των αυξήσεων των αποδοχών τους στο 70%.

1999.—Απεβίωσε στην Μάλαγα σε ηλικία 90 ετών ο Σταύρος Φρυγανάς, πρώτος ανεπίσημος πρωταθλητής τής Ελλάδας στο σκάκι το 1930. Ο Φρυγανάς ζούσε κυρίως εκτός Ελλάδας και το 1925 και το 1931 αντιμετώπισε τον Lasker σε φιλικές παρτίδες. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έφερε 2 σκακιστικά ρολόγια στην Ελλάδα, τα οποία επιστρατεύτηκαν στο πρώτο επίσημο πρωτάθλημα το 1947. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος τής ΕΣΟ μέχρι το 1957.

2000.—Ο αρχηγός τής ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής στο Σίδνεϊ, Γιάννης Παπαδογιαννάκης, ανακοινώνει ότι ο ποδηλάτης Γιώργος Χειμωνέτος και η αθλήτρια τού στίβου Αλεξάνδρα Τζιούτη, βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Οι δυο αθλητές τιμωρήθηκαν με δύο χρόνια αποκλεισμό.

.—Το αεροσκάφος PZL M-18 τού οποίου ήταν κυβερνήτης ο Αθ. Μπελσεμές, κατέπεσε και συνετρίβη στο όρος Παντοκράτωρ στην περιοχή Τρουμπέτα τής Κέρκυρας.

2002.—Η Κατερίνα Θάνου και η Κατερίνα Βόγγολη κατακτούν χρυσά μετάλλια στα 100 μ. και την δισκοβολία αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο. Χάλκινα μετάλλια κερδίζουν η Αναστασία Κελεσίδου στην δισκοβολία και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου στη σφυροβολία.

2009.—Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄133 και τίθεται σε ισχύ η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και βουργαρίας γιά την διενέργεια κοινού διαβατηριακού ελέγχου στην Ελληνοβουργαρική μεθόριο. Κοινό σημείο ελέγχου καθορίστηκε ο Προμαχώνας Σερρών και η Κούλατα βουργαρίας. Στις κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος θα συστεγάζονται και οι βούργαροι αστυνομικοί. Ο νόμος που επικύρωσε την διακρατική συμφωνία είναι ο 3780/2009. Η συμφωνία, που είχε υπογραφεί στην Σόφια στις 29 Απριλίου 2008, στόχο είχε την επιτάχυνση και διευκόλυνση διελεύσεως των χερσαίων συνόρων μεταξύ Ελλάδος και βουργαρίας, ενώ θα πάψει να ισχύει όταν στην βουργαρία εφαρμοσθεί πλήρως η Σέγκεν. Παρ’ όλο όμως που διευκρινίζεται στο άρθρο 1, ότι γιά τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Ελλάδα και εξέρχονται από την βουργαρία θα υφίσταται έλεγχος εξόδου από τις αρμόδιες βουργαρικές αρχές και έλεγχος εισόδου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, τέθηκαν ερωτήματα (2016) στο γιατί (κατά την είσοδο στο ελληνικό έδαφος) ενώ οι εισερχόμενοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την βουργαρική επικράτεια και βρίσκονται επί Ελληνικού εδάφους, τον έλεγχο κάνουν βούργαροι και όχι Έλληνες αστυνομικοί.

2017.—Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια, και μάλιστα με νέο πανελλήνιο ρεκόρ! Η χρυσή ολυμπιονίκης τού Ρίο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο. Έχοντας ήδη κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, η Κατερίνα Στεφανίδη ανέβασε τον πήχη στα 4,91 μ. καταφέρνοντας να τα περάσει καταρρίπτοντας και το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.

.—Σε στάχτη μετέτρεψε περισσότερα από 20.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης η φωτιά που έκαιγε στα Κύθηρα επί τρία συνεχόμενα ημερόνυχτα. Κάηκε περίπου το 8% τής έκτασης των Κυθήρων με το μεγαλύτερο μέρος να είναι δασική έκταση και λίγες καλλιέργειες.

.—Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Σταθάκη των δύο σχετικών αποφάσεων, προκηρύξεως δύο διεθνών διαγωνισμών γιά την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Αιτήσεις υπέβαλαν η κοινοπραξία Total-ExxonMobil-ΕΛ.ΠΕ., που ενδιαφέρεται γιά τις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά τής Κρήτης, και τής Energean Oil & Gas, γιά την θαλάσσια περιοχή στην Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο). Τόσο η Exxon Mobil όσο και η Total δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο.

2018.—Ο πρωθυπουργεύων Αλ. Τσίπρας θέλοντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά την σύσκεψη γιά τις φονικές πυρκαγιές τής Νοτιοανατολικής Αττικής, σε ομιλία του στο Λαύριο επέρριψε ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις γιά την αυθαίρετη δόμηση. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση κληρονόμησε μία οικιστική βόμβα ενώ με τον γνωστό λαϊκισμό του, είπε πως ανέλαβε ευθύνες οι οποίες μπορεί και να μην τού αναλογούν, ενώ περίμενε την ανάληψη ευθύνης από όσους κυβέρνησαν αυτοί και οι οικογένειές τους αυτό τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε μεταξύ άλλων για τάχιστη ανοικοδόμηση με νομιμότητα και σεβασμό στον περιβάλλον και στην ζωή των κατοίκων. Έναν χρόνο μετά, οι δυστυχείς επιζήσαντες κάτοικοι ακόμα περιμένουν την πραγματοποίηση των ΘΑ, ενώ οι σε ανάρρωση εγκαυματίες προμηθεύονται τα απαραίτητα φαρμακευτικά είδη, χάρις στην προσφορά ιδιωτών και τού ιδρύματος Λάτση.

.—Απεβίωσε η Ρίκα Βαγιάννη (Μαρίκα Ζούλα), αρχικά ηθοποιός (ατάλαντη όπως αυτοχαρακτηρίστηκε) και από το 1986 παρουσιάστρια και δημοσιογράφος. Έχει παρουσιάσει εκπομπές στο Μega, το Star, το Seven Χ, το Κανάλι 5 και από το 1997 άρχισε την συνεργασία της με την ΕΡΤ στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2012. Ήταν επίσης ιδρυτικό στέλεχος τού ‘’Protagon’’ ενώ ήταν  υποψήφια βουλευτής με το ‘’Ποτάμι’’ στον Νομό Μαγνησίας. Πατριός της και ο άνθρωπος που την μεγάλωσε σαν πατέρας ήταν ο δημοσιογράφος σε θέματα αθλητισμού, Γιάννης Διακογιάννης.

2019.—Στην πρώτη ενεργειακή υπουργική διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Η.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υποτίθεται ότι συμφωνήθηκαν η πλήρης στήριξη των Ελληνικών και Κυπριακών θέσεων γιά τα ενεργειακά και η επέκταση τής συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας τού περιβάλλοντος…

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση