ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΣΜΥΡΝΗ

,

,

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΣΜΥΡΝΗ

.

Πηγή: ‘’ Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπὸ Τζώρτζ Χόρτον (George Horton) – ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα.

Ἡ πυρπόληση τῆς Σμύρνης καὶ ἡ σφαγὴ καὶ ὁ διασκορπισμὸς τῶν κατοίκων της, διήγειρε ἐκτεταμένο ἀνθρωπιστικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἐνδιαφέρον σχετικὰ μὲ τὶς πρωτοφανεῖς δοκιμασίες τῶν λαϊκῶν μαζῶν ποὺ τὶς εἶχαν ὑποστεῖ. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος κῦκλος ἀνθρώπων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὄχι πολυάρθιμος,  ποὺ ἐθλίβει βαθύτερα ἀπ’ τὴν τύχη τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πόλεως· οἱ κλασικοὶ λόγιοι καὶ ἱστορικοί.

Τὰ βλέμματα τῶν λογίων, ἤδη ἀφ’ ὅτου ἔγιναν οἱ μεγάλες ἀνακαλύψεις τοῦ Σλῆμαν (Schliemann), στράφηκαν πρὸς τὴν νῆσο Κρήτη, ὅπου, ὅπως τώρα εἶναι γνωστό, ὑπῆρξε ἕνας πολιτισμὸς ἀνωτέρου ἐπιπέδου, ποὺ ἦταν σύγχρονος μὲ τὸν πρώιμο Αἰγυπτιακό καὶ τοῦ ὁποίου προφυλακὲς ἀποτελοῦσαν οἱ ἀρχαῖες πόλεις, Τύρινς καΜυκῆναι. 

Εἶναι πιθανό, ὅτι οἱ πρόγονοι τῶν βασιλικῶν οἴκων τῶν πόλεων αὐτῶν εἶχαν ἔλθει ἀρχικὰ ἀπ’ τὴν Μικρᾶ Ἀσία καὶ εἶναι δυνατὸ ἡ σύλληψη τῆς ἰδέας τῶν ἀγριωπῶν μεγάλων λεόντων ποὺ εἶναι στημένοι ὑπεράνω τῆς πόλεως τῶν Μυκηνῶν νὰ συμβόλιζαν τὸ θάρρος τῶν βασιλέων τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ νὰ εἶχαν εἰσαχθεῖ ἀπ’ τὴν Μικρᾶ Ἀσία. Ὁ Θησέας, ὁ θελκτικὸς καὶ ρομαντικὸς αὐτός ἥρωας, ποὺ τελικὰ ἔγινε ἕνας ἀπ’ τοὺς ἡγεμόνες τῆς μυθικῆς ἐποχῆς τῶν Ἀθηνῶν, ἔχει σχέση μὲ τὴν Μικρᾶ Ἀσία διὰ μέσου τῶν Ἀμαζόνων, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἱέρειες τῆς ἀρχαίας λατρείας τῆς πολύστηθης θεᾶς τῆς φύσεως τῆς Ἐφέσου. 

Ἀπὸ τὴν Ἰωνία ὁ ἀρχικὸς αὐτὸς πολιτισμὸς ἐξαπλώθηκε στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, στὴν Σικελία, στὴν Ἰταλία καὶ σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῶν ἀκτῶν τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ τελικὰ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση