ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΥΓΕΛΗ – 30/10/1912

.

.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΥΓΕΛΗ - 30/10/1912

……….Τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης,  στὶς 30 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, δύο Ἀκαρνανικά εὐζωνικά τάγματά μας, ἀπελευθερώνουν τὴν Γευγελῆ στὶς ὄχθες τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ βορείως τῆς λίμνης Κερκίνης.

……….Ἡ σφύζουσα ἀπό Ἑλληνισμό πόλη, ἐπιφύλαξε θερμότατη ὑποδοχή στὸν Ἑλληνικό Στρατὸ ποὺ τὴν ἀπελευθέρωσε. Τέτοιες ἦταν οἱ ἐκδηλώσεις λατρείας τῶν ἐπί ἑκατοντάδων ἐτῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, ποὺ στὴν συνείδησή τους οἱ εὔζωνες εἶχαν ἀναχθεῖ σὲ μικρὲς θεότητες καὶ οἱ κάτοικοι ἀνταγωνίζονταν ποιὸς θὰ τοὺς πρωτοφιλοξενήσῃ.

……….Δυστυχῶς γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἕνα κομμάτι τῆς Ἑλλάδος θὰ παιχτῇ στὴν διεθνὴ σκακιέρα τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ τὸ ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας ἔσβησε ὅταν ὁ Ἑλληνικός Στρατὸς διατάχτηκε νὰ ἀποχωρήσῃ καὶ νὰ παραδοθῇ ἡ περιοχὴ στοὺς Σέρβους ποὺ καὶ αὐτοί προσπάθησαν μὲ κάθε μέσο νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ σλαβοποιήσουν.

……….Μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ Β’ Βαλκανικοῦ πολέμου, ἡ ἐλπίδα ξανάνθισε στὶς ἑλληνικές καρδιὲς ὅταν γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ θυσία ἑλληνικοῦ αἵματος ἡ Γευγελῆ ἀπελευθερώθηκε τὸ 1913 ἀπό τοὺς βούλγαρους ποὺ τὴν εἶχαν καταλάβει. Ὅμως γιὰ ἄλλη μία φορά, ἡ θυσίες τῶν Ἑλλήνων στὸν βωμὸ τῆς ἐλευθερίας ἀπαξιώθηκαν ἀπό τὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, ἡ Γευγελῆ παραχωρήθηκε ὁριστικά στοὺς Σέρβους· ἀκολούθησε τὸ ξερίζωμα μεγάλου τμήματος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα (2014) ἡ Ἑλληνική Γευγελῆ ἀποτελεῖ τμῆμα τῶν σκοπίων…


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση