ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

14-12-2014.

 1 Νοεμβρίου

,

451.—Ολοκληρώνεται η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος τής Χαλκηδόνος. Καθόρισε το Ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις τού Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό. Η Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και την σύζυγό του Αυγούστα Πουλχερία με συμμετοχή 650 επισκόπων. Η αίρεση τού Μονοφυσιτισμού, με πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή («Η Σύνοδος διά Ευτυχέα εγένετο»), δίδασκε ότι η θεία φύση τού Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη. Η Σύνοδος τής Χαλκηδόνος έθεσε το στέρεο και απαραβίαστο πλέον θεμέλιο τής Χριστολογίας, την ομολογία τής ομοουσιότητας τού Υιού προς τον Θεό Πατέρα. Αντιμετώπισε όμως και σειρά προβλημάτων ευταξίας εκκλησιαστικής, δικαιοδοσιών επισκόπων – επισκοπών, μοναστικού βίου και γάμου γιά τα οποία θέσπισε 28 σχετικούς Κανόνες. Με τον τελευταίο Κανόνα μάλιστα η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως αναγνωρίστηκε και τυπικά σε Πατριαρχείο, οπότε η Εκκλησία τής Ρώμης μολονότι προηγείτο τιμητικά, τέθηκε σε παράλληλη προς την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως θέση. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση τής Ρώμης η οποία αρνήθηκε την αποδοχή αυτής τής εξελίξεως.

1519.—Μετά από φρικτά βασανιστήρια ο Άγιος Ιάκωβος  ο οσιομάρτυς και οι συμμάρτυρες μαθητές του διάκονος Ιάκωβος και μοναχός Διονύσιος, βρίσκουν μαρτυρικό τέλος δι’ απαγχονισμού στις φυλακές τής Αδριανουπόλεως. Η μνήμη του επαναλαμβάνεται την 28η Ιανουαρίου. [Κατά τόν Συναξαριστήν «τη πρώτη τού Άνθεστηριώνος μηνός εν τω επτάκις χιλιοστώ είκοστώ ογδόω έτει ινδικτιώνος ζ» (7028-5508 =1519/1520=1 Νοεμβρίου 1519].

1532.—Επιστολή προς τον βασιλέα τής Γαλλίας Φραγκίσκο Α΄ μάς γνωστοποιεί πως ο Αντρέα Ντόρια μαζί με Έλληνες κατέλαβε την πόλη των Πατρών και κατευθύνεται προς Ναύπακτο.

1539.—Αρχίζει η κατασκευή τού Ελληνικού Ιερού Ναού τού Αγίου Γεωργίου Βενετίας προς χάριν των Μανιατών stradioti τής πόλεως. Από την αρχή τής παρουσίας τους στην Βενετία οι Έλληνες διεκδίκησαν το δικαίωμα τής ελεύθερης ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων τους, αλλά συνάντησαν αρνήσεις και περιορισμούς από τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές τής Βενετίας επειδή θεωρούνταν σχισματικοί. Το 1536 οι Έλληνες τής Βενετίας κατόρθωσαν να πάρουν την άδεια ανεγέρσεως τού ορθοδόξου ναού τού Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Campo dei Greci. Ο σπουδαίος αυτός ναός ολοκληρώθηκε το 1577 και το εντυπωσιακό καμπαναριό του το 1603.

1609.—Ο Ιππότης τής Μάλτας και πειρατής Monsu di Rodu, αιχμαλωτίζει πλοίο στον κάβο Χελιδόνι στα νότια παράλια τής Μικράς Ασίας.

1634.—Οι γαλέρες τού Αγίου Στεφάνου αφού επισκεύασαν τις ζημιές τους στην Ύδρα, μετά την ναυμαχία τής 18ης/10ου, βρίσκονται κοντά στην Ελαφόνησο. Σκοπός των Φλωρεντινών κουρσάρικων ήταν να κατευθυνθούν  προς τα Θρακικά Δαρδανέλλια γιά κούρσους.

1772.—Από μία διαταγή τού κόντε Αλέξιου Ορλώφ, από την Νάουσα τής Πάρου, η οποία αφορά πλειστηριασμό προϊόντων λεηλασίας στην θάλασσα, φαίνεται πως οι Ρώσοι προωθούσαν αυτού τού είδους τον κλεφτοπόλεμο στο Αιγαίο. Στα πλαίσια τού Ρωσο-τουρκικού πολέμου τα ελληνικά σκάφη με ρωσική σημαία, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τους πάντες.

1797.—Ο Ευγένιος Μποαρναί έφτασε στην Κέρκυρα κατά διαταγή τού Ναπολέοντα Βοναπάρτη γιά να αναγγείλει την συγχώνευση των Ιονίων νήσων στην Γαλλία και την διαίρεσή τους σε τρείς Νομούς (Συνθήκη Campo Formio). Ο ενθουσιασμός των Κερκυραίων γιά το νέο δημοκρατικό καθεστώς κράτησε πολύ λίγο· αφορμή η υπεροπτική συμπεριφορά των άθεων και υλιστών Γάλλων τού διαφωτισμού οι οποίοι δεν σέβονταν την θρησκευτική παράδοση των Κερκυραίων. Ειρωνεύονταν την ορθόδοξη πίστη και κυρίως τα σώματα των Αγίων τα οποία ονόμαζαν μούμιες. Ο στρατηγός Bonavita Gentily διέταξε την ταφή των νεκρών χωρίς νεκρώσιμη ακολουθία και απαγόρευσε να σημαίνουν οι καμπάνες των εκκλησιών. (Οι Γάλλοι εκδιώχθηκαν στις 5/3/1799 από την Ρωσοτουρκική συμμαχία).

1800.—Οι αντιπρόσωποι τής Γερουσίας των νήσων τού Ιονίου Αντ. Καποδίστριας και Δεσύλλας Νικ. Σιγούρος, γίνονται δεκτοί στην Κωνσταντινούπολη και παραλαμβάνουν από τον μέγα βεζύρη το σύνταγμα το οποίο αναγνωρίζει την αυτονομία των Επτανήσων. Την σημαία τού νέου κράτους ευλόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Οἱ πληρεξούσιοι τῆς Ἑπτανήσου, Καποδίστριας καἰ Δεσύλλας, ἐνδυθέντες καταλλήλως ὡς Ἑπτανήσιοι εὐγενεῖς, ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς ἐν Πέραν κατοικίας των, ἔφιπποι, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ διερμηνέως, τοῦ γραμματέως των καὶ τῆς ἄλλης συνοδείας τῶν ὑπηρετῶν των. Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Τὸπ Χανέ, εἰσῆλθον εἰς πολυτελέστατον πλοιάριον, παραχωρηθὲν ὑπό τοῦ Σουλτάνου. Πλεῖστα ἀκάτια Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ λέμβοι τῶν παρορμούντων ἐκεῖ ἑλληνικῶν πλοίων, συνώδευον τὸ πλοιάριον τῶν πληρεξουσίων, μέχρι τῆς πλευρίσεώς του εἰς τὴν ἀποβάθραν τοῦ Βαχρέ. Ἐκεῖ, τοὺς ἀνέμενον ἵπποι, φέροντες χρυσοὺς χαλινοὺς κ’ἐφίππια ἐπίχρυσα μετὰ χρυσῶν ἀναβατήρων. Ἀνελθόντες δ’ἐπί τῶν ἵππων, κατηυθύνθησαν εἰς τὴν Ὑψηλήν Πύλην».

1818.—Ο Αντώνιος Πελοπίδας μυεί στην Φιλική Εταιρία τον Παλαιών Πατρών Γερμανό.

1822.—Κατά τον έρανο που έγινε γιά την εκκίνηση τού στόλου ο Νικηταράς πρόσφερε ένα πολύτιμο σπαθί που τού είχε δοθεί από τα λάφυρα τού Ναυπλίου (παρ’ όλες τις αντιρρήσεις του), και το οποίο εκτιμήθηκε αντί 3.000 γροσίων. «Αυτό έχω, αυτό δίνω», είπε ο πάμπτωχος ήρωας. Αλλ’ οι Υδραίοι τού το επέστρεψαν με την ακόλουθη επιστολή: «Τὸ ὅπλο τοῦτο, ἀξίζει ὄχι 3.000 γρόσια, ἀλλ’ εἶναι ἀνεκτίμητον, ὅταν εἶναι εἰς χεῖρας σου».

.—Συνήφθη σφοδρή μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στα Καλύβια (ή Καγκέλια;) Λοκρίδος. Στην μάχη νίκησαν οι τούρκοι και φονεύθηκε ο Έλλην οπλαρχηγός  Κατσικογιάννης. «Μάχη παρὰ τὰ Καλύβια τοῦ Δαδίου τοῦ Δήμου Θερμοπυλῶν τῆς Ἐπαρχίας Λοκρίδος, καθ’ ἥν ἐφονεύθη ὁ ὁπλαρχηγὸς Μήνιος Κατσικογιάννης, συνελήφθη δ’ αἰχμάλωτος ὁ ὁπλαρχηγὸς Σαρῆς καὶ ἐπληγώθη ὁ ὁπλαρχηγὸς Γάτσος. Νίκη τούρκων. Ἀρχηγοὶ ἐνταῦθα ἦσαν τῶν μὲν Ἑλλήνων ὁ Ὀδυσσεύς Ἀνδροῦτσος τῶν δὲ τούρκων ὁ Μεχμέτμπεης».

1824.—Ο Ελληνικός στόλος αποτελούμενος από 45 μικρά πλοία υπό τον Άνδρέα Μιαούλη, διασκορπίζει κοντά στην Κρήτη την αρμάδα τού Ιμπραήμ με δύναμη πάνω από διακόσια πλοία και αιχμαλωτίζει πολλά μεταγωγικά με τροφές και πολεμοφόδια. «Ναυμαχία ἔξω τοῦ Μεγάλου Κάστρου τῆς Κρήτης ἀμφίρροπος, ἐν ᾖ ἐβυθίσθη τὸ πυρπολικὸν τοῦ Ῥομπότση. Ἐν αὐτῇ ἀρχηγοὶ ἦσαν οἱ Μιαούλης, Κανάρης κατὰ Ἰμβραὴμ πασᾶ».

1825.—Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αφού διήλθε μέσω τής περιοχής τού Βάλτου με 3.000 άνδρες, νίκησε τους τούρκους τού Ντελήμπαση κοντά στην Λάσπη τού Καρβασαρά (Αιτωλοακαρνανία) προξενώντας τους μεγάλη φθορά. «Μάχη μεταξὺ Λάσπης καὶ Ἐριβίου τῶν Θηβῶν. Μεγάλη Νίκη Ἑλλήνων, ὧν ἀρχηγὸς ἦτο ὁ Καραϊσκάκης, τῶν δὲ τούρκων ὁ Δελίμπασης τοῦ Κιουταχῆ τοπάρχης τῆς Σόφιας καὶ ὁ Τατὰρ Ἀγᾶς».

1843.—Ο Όθωνας συγκαλεί Εθνοσυνέλευση γιά την κατάρτιση Συντάγματος, ως απόρροια τού κινήματος τής 3ης Σεπτεμβρίου.

1854.—Ο βασιλεύς Όθων εκδίδει διάταγμα δημιουργίας λόχου πυροσβεστών (βλ.& 28/10).

1856.—Ο μεγαλύτερος σεισμός που συνέβη ποτέ στην νήσο Χίο. Το μέγεθός του έφτασε τα 6,6 Ρίχτερ. Από τις καταρρεύσεις κτηρίων αλλά και το θαλάσσιο σεισμικό κύμα που εισέβαλε στην στεριά, δυστυχώς υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Σύμφωνα με έρευνα γιά την τελευταία εκείνη τετραετία, το νησί, έχει δεχθεί περισσότερες από 50 φορές πλήγματα τού Εγκέλαδου.

1870.—Η τρομοκρατία των βούργαρων στην Μακεδονία σε έξαρση! Στην Έδεσσα, οι δόλιοι ενεργούν βίαιη κατάληψη τού Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, τον οποίο θέλουν να οικειοποιηθούν στα πλαίσια τής σχισμαστικής (κακόδοξης) τους «εκκλησίας». Μόλις λίγες ημέρες μετά, το βράδυ τής 12ης προς 13η τού μήνα, οι αντιδράσεις των Ελλήνων θα κορυφωθούν με ένα ογκώδες συλλαλητήριο έξω από το τούρκικο Διοικητήριο τής πόλης.

1894.—Μετά την παραίτηση-παύση τού Μιχαήλ Μελά από την Δημαρχία Αθηνών, κλήθηκε ο Α΄ Πάρεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτριος Σηλυβριώτης, να καλύψει το κενό. Παρά το γεγονός ότι ήταν Δημαρχεύων κατ’ εξαίρεση περιλαμβάνεται στους Δημάρχους λόγω τής νομικής ιδιομορφίας που επικράτησε με την απόλυση ― διά Βασιλικού Διατάγματος ― τού προηγουμένου Δημάρχου. Η θητεία του έληξε στις 30 Νοεμβρίου τού 1895 όπου και ανέλαβε ο Λάμπρος Καλλιφρονάς.

1903.—Το Βασιλικό Θέατρο τού οποίου καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Στέφανος Στεφάνου, αποφάσισε να ανεβάσει την «Ορέστεια» τού Αισχύλου μεταφρασμένη σε απλή δημοτική γλώσσα από τον πανεπιστημιακό Γεώργιο Σωτηριάδη. Η πρεμιέρα δόθηκε την 1η Νοεμβρίου, με την Μαρίκα Κοτοπούλη να ενσαρκώνει το ρόλο τής Αθηνάς Παλλάδος. Η συγκεκριμένη παράσταση έγινε αφορμή γιά ξέσπασμα αιματηρών επεισοδίων από φοιτητές υποκινούμενους από τον καθηγητή Μιστριώτη, με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα, που θα διαρκέσουν από τις 6 έως και τις 8 Νοεμβρίου.

1904.—Μετά από πολλές περιπέτειες, ο καπετάν Ρούβας (Κατεχάκης) φθάνει με τους άνδρες του και τους άνδρες τού Καούδη στο χωριό Λόσνιτσα όπου παραλαμβάνει επιστολή από κάποιον υψηλόβαθμο Έλληνα, σχετικά με την θέση στην οποία βρίσκεται ο επικηρυγμένος βούργαρος Μήτρος Βλάχος. Κατά την επιστολή, ο Βλάχος θα βρίσκεται γιά 3 ημέρες στο χωριό Γκαμπρέσι τής Καστοριάς.

1909.—Στην πρωτεύουσα, αρχίζει τις εργασίας του το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου.

1912.—Οι Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των τούρκων στην Ήπειρο. Προσκοπικές δυνάμεις (Εθελοντές) δίνουν  τετραήμερη μάχη στο χωρίο Μπουράτσα.

.—(ν.ημ.) Η Ελλάς μέσω τού Στρατού της απελευθερώνει την Σαμοθράκη (19/10 με το π.ημ.). Ο Ίων Δραγούμης που έγραψε ένα βιβλίο γιά το νησί είπε γιά την προσφορά των Σαμοθρακιτών: “ Ένα έθνος που γεννά ανθρώπους τέτοιους, που κάνουν ωραίες πράξεις, είναι ζωντανό. Κάθε καινούργια πράξη τους, ζωντανεύει την εθνική συνείδηση”. Ο Δραγούμης που αγωνίστηκε γιά την εθνική αποκατάσταση των υπόδουλων Ελλήνων στις αρχές τού αιώνα μας, μεταξύ των ετών 1905 και 1906 διετέλεσε πρόξενος τής Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Έβλεπε καθημερινά ν’αναδύεται απ’ το πέλαγος η εικόνα τής Σαμοθράκης και η θέα της στάθηκε πηγή εμπνεύσεως γιά τα οράματά του. Η επίσκεψή του σ’ αυτήν τον Ιούνιο τού 1906, τού έδωσε το υλικό γιά το λυρικότερο βιβλίο του με τίτλο τ’ όνομα τού νησιού, «Σαμοθράκη».

.—Ο Κρητικός Φοιτητικός Λόχος (βλ. 29/9ου) μετονομάζεται σε 2ο Λόχο τού 1ου Τάγματος τού «Ανεξάρτητου Συντάγματος Κρητών».

1913.—Υπογράφεται στην Αθήνα το κείμενο τής Συμφωνίας ειρήνης μεταξύ τουρκίας και Ελλάδος, η οποία επικυρώθηκε με τον Ν. ΔΣΙΓ (4213)/ 1913 «περί κυρώσεως τής από 1/11/1913 συμβάσεως ειρήνης Ελλάδος – τουρκίας». Σύμφωνα με αυτήν, ρυθμίστηκαν μεταξύ άλλων και τα θέματα βακουφίων  και η παραχώρηση των νήσων Ίμβρου και Τενέδου. 

1914.—Ἡ Ρωσία κηρύσσει τὸν πόλεμο κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Στὶς 29/10/1914 χωρὶς προηγούμενη κήρυξη πολέμου ὁ τουρκικὸς στόλος ὑπό τὴν διοίκηση τοῦ Γερμανοῦ ναυάρχου Σουσόν, βομβάρδισε τὰ ῥωσικὰ λιμάνια τῆς Ὁδησσοῦ, τῆς Σεβαστουπόλεως, τῆς Θεοδοσίας, καὶ τοῦ Νοβοροσὶσκ στὸν Εὔξεινο Πόντο. Μὲ ἄκρατη προπαγάνδα οἱ νεότουρκοι καλοῦσαν ὅλους τοὺς μουσουλμάνους (καὶ ἐκτὸς τουρκίας), σὲ ἱερὸ πόλεμο. Στὸ ρωσικὸ ἔδαφος περιοχὲς στρατηγικῆς ἀξίας ἦταν τὰ φρούρια τοῦ Κὰρς καὶ τοῦ Ἀρνταχᾶν, ἡ Τιφλίδα καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Μπακοῦ στὴν Κασπία. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ οἱ Ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ πλήρωσαν μὲ διωγμοὺς καὶ δολοφονίες τὰ ἐπακόλουθα τοῦ τουρκικοῦ φανατισμοῦ. 154.000 περίπου Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐξορίστηκαν. Ἀπὸ τοὺς 500.000 Ἕλληνες τοῦ Πόντου, 235.000 ἐκτοπίσθηκαν καὶ 80.000 κατέφυγαν στὴν Ῥωσία. 250.000 Ἕλληνες ὑπολογίζεται ὅτι ἐξοντώθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Πολλοὶ Ἕλληνες τοῦ Πόντου κατέφυγαν σὲ ὀρεινὲς περιοχὲς καὶ ὀργάνωσαν ἀνταρτοπόλεμο κατὰ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων.

1916.—Επιζήσαντες τού τορπιλισμένου πλοίου “Μαρίνα” επιβεβαιώνουν ότι η βύθιση έγινε από Γερμανούς και χωρίς καμμία προειδοποίηση. Τα πολεμικά και τα μεταγωγικά πλοία τής Αντάντ (Entente) αποτελούσαν γιά τα γερμανικά υποβρύχια έναν εναλλακτικό επίδοξο στόχο, ο οποίος συμπλήρωνε τον «πόλεμο εμπορίου» στην Μεσόγειο, που την εποχή εκείνη βρισκόταν στο απόγειό του. Θύματα αυτού τού πολέμου υπήρξαν και εμπορικά πλοία καθώς και πλοία τα οποία τελούσαν υπό προστασία, σύμφωνα με τους κανόνες πολέμου και των δυο αντιμαχομένων πλευρών, όπως πλωτά νοσοκομεία.

.—Απεβίωσε ο διαπρεπής νομομαθής και υπουργός Εξωτερικών Διονύσιος Στεφάνου από την Ζάκυνθο, σε ηλικία 80 ετών. Υπήρξε μέλος πολλών Συλλόγων και Εταιρειών (Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Εθνική Εταιρεία κ. ά. ) καθώς και υψηλόβαθμος τέκτονας. Η οικογένεια Στεφάνου καταγόταν από την Σαρατσά τής Κορώνης Πελοποννήσου και εγκαταστάθηκε στην Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά. Πατέρας τού Διονυσίου ήταν ο Παναγιώτης-Μαρίνος Στεφάνου, ιατροχειρουργός, και μητέρα του η Almaide Honorine de Chantal κόρη τού Γάλλου προξένου.

1918.—(π.ημ.) Μοίρα τού Ελληνικού στόλου με επικεφαλής το θωρακισμένο «Αβέρωφ», αγκυροβολεί στον Κεράτιο Κόλπο τής Κωνσταντινουπόλεως. Βλέποντας τα Ελληνικά πολεμικά πλοία να αγκυροβολούν απέναντι από την Αγία Σοφία, ολόκληρος ο Ελληνισμός τής Βασιλεύουσας πανηγυρίζει φρενήρης, ενώ τα σήμαντρα των εκκλησιών ακούγονται παντού και οι Ελληνικές σημαίες κυματίζουν (14/11 με το νέο ημ.).

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία γίνεται δράση περιπόλων.

1920.—Οι εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου έδωσαν την πλειοψηφία στην αντίπαλη τού Ελευθερίου Βενιζέλου πολιτική παράταξη. Τρείς ημέρες μετά θα σχηματισθεί κυβέρνηση υπό τον Δημήτριο Ράλλη και μετά από μερικές ημέρες η Αντιβασιλεία ανατέθηκε στην Βασιλομήτορα Όλγα, η  οποία ήταν η μόνη στην οποία είχε επιτραπεί να παραβρεθεί στην κηδεία τού βασιλέα Αλέξανδρου Α΄.

.—Εν μέσω πολέμου και Μικρασιατικής εκστρατείας ένα (ακόμη) παρ’ ολίγον Βενιζελικό στρατιωτικό πραξικόπημα ξεκινά. Ο Αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος όταν έμαθε την εκλογική αποτυχία των Φιλελευθέρων,  διέταξε την άμεση μεταφορά τού 8ου συντάγματος Κρητών από την Σμύρνη στην Αθήνα γιά να αποτρέψουν την ανάληψη τής εξουσίας από την «Ηνωμένη Αντιπολίτευση». Ανακάλεσε όμως μετά από τηλεγράφημα τού Βενιζέλου.

.—Μετά την ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές, ο Σοφοκλής Βενιζέλος που είχε παραιτηθεί από τον Στρατό γιά να θέσει υποψηφιότητα και τελικά να εκλεγεί βουλευτής Χανίων, θα ακολουθήσει τον πατέρα του στην Γαλλία.

.—Ο Ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

.—Οι τούρκοι σφαγιάζουν 10.000 Αρμένιους τής πόλεως Χατζήν.

1921.—Στην Μ. Ασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο γίνεται δράση πυροβολικού και περιπόλων.

1930.—Ο Στρατός σε επιφυλακή. Με την κατηγορία νέου κινήματος αξιωματικών στις τάξεις του, περίπου 400 αξιωματικοί έχουν συλληφθεί και οδηγούνται στα κρατητήρια ή σε απόταξη.

1931.—Χιλιάδες κάτοικοι τής πρωτεύουσας παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Κυπρίων που έπεσαν τις προηγούμενες ημέρες στα επεισόδια τής Μεγαλονήσου. Τα επεισόδια, είχαν αρχίσει τον Οκτώβριο.

1936.—Μετά την απόφαση τής Ρώμης να αλλάξει τον διοικητή Ρόδου, ο από τις 18/2/1923 διοικητής Μάριο Λάγκο θα αποχωρήσει εντός ολίγων ημερών και θα συνταξιοδοτηθεί.

1937.—Ο αληταράς και υπερόπτης Τσιάνο τής Ιταλίας, μετά από συνομιλία του με τον Βασιλέα Γεώργιο Β’ στην Ρώμη, σημειώνει κυνικότατα στο Ημερολόγιό του: «… Τού είπον ότι εις τα Βαλκάνια δυνάμεθα να υπολογίζωμεν πλήρως επί ωρισμένων Κρατών. Ο υπαινιγμός μου διά την Γιουγκοσλαυίαν ήτο σαφής. Η μοίρα άλλωστε έχει σφραγισθή. Οι Σέρβοι εις την Θεσ/νίκην, ημείς εις τα Τίρανα και την Κέρκυραν. Οι Έλληνες αισθάνονται και φοβούνται όλα αυτά. Νομίζω ότι οι καλοί μου λόγοι δεν ήρκεσαν να διαγράψουν την ιδέαν ταύτην, διά την πραγματοποίησιν τής οποίας άλλωστε εργάζομαι από τινος χρόνου».

1938.—Μυστική συνάντηση τού βούργαρου Πρωθυπουργού Κιοσεϊβάνωφ με τον Γιουγκοσλάβο Στογιαντίνοβιτς κατά την οποία πρότεινε τον διαμελισμό τής Ελλάδος και την μεταξύ τους μοιρασιά· οι βούργαροι την Θράκη και οι Γιουγκοσλάβοι την Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος τής Γιουγκοσλαβίας ενημέρωσε γιά την συνωμοσία τον Μεταξά (πιθανόν λόγω τής συγγενικής του σχέσεως με τον Βασιλικό Οίκο τής Ελλάδος) και υποσχέθηκε υποστήριξη την οποία τελικά όμως δεν έδωσε.

1940.—Η ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Θεσσαλονίκη τέσσερεις φορές, με πολλά θύματα μεταξύ τού άμαχου πληθυσμού. Τον άνανδρο αυτό βομβαρδισμό παρακολούθησε από αεροπλάνο ο υπουργός Εξωτερικών τής Ιταλίας, κόμης Τσιάνο ο οποίος και την περιέγραψε στο Ημερολόγιό του. «…Επιτέλους ήλιος! Ευκαιρία γιά έναν υπέροχο βομβαρδισμό τής Θεσσαλονίκης!…». Οι Ιταλοί αεροπόροι χρησιμοποίησαν με δολιότητα ελληνικά χρώματα στα αεροπλάνα τους με αποτέλεσμα ο άμαχος πληθυσμός να πληρώσει με την ζωή του καθώς παρακολουθούσε ανύποπτος στα πεζοδρόμια και στα καφενεία τα ιταλικά αεροπλάνα, πιστεύοντας ότι είναι ελληνικά.

.—Την ίδια ημέρα βομβαρδίζονται, το Μέτσοβο, η Καστοριά, η Λάρισα, η Θήβα, ο Πειραιάς, ο Ναύσταθμος τής Σαλαμίνος, ο Ισθμός τής Κορίνθου, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και η Σούδα. Στην διάρκεια των βομβαρδισμών αυτής τής ημέρας, συμμετέχουν 169 ιταλικά αεροσκάφη.

.—Οι κατοχικοί Ιταλοί κρατούν έγκλειστους όλους τους Ρόδιους άρρενες από 20 έως 60 ετών, σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην τάφρο τού φρουρίου τής Ρόδου.

.—Η Γιουγκοσλαβία δηλώνει ουδετερότητα στην Ελληνο – Ιταλική σύρραξη.

.—Οι Ιταλοί χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητες φάλαγγες καταλαμβάνουν το όρος Βούζιο.

.—«…Την 1η Νοεμβρίου 1940, ώρα 9.30΄ π.μ. ήρχισαν αι αεροπορικά επιδρομαί και οι βομβαρδισμοί τής Κερκύρας υπό των Ιταλών, με συνέχεια ημέραν παρ’ ημέραν ή με διαλείμματα 2 ή και 3 ημερών».

.—Το πρωΐ τής 1ης Νοεμβρίου στην μάχη τής Λυκορράχης, ενισχυμένη διλοχία υπό τον Αντισυνταγματάρχη Δ. Μισύρη καταφέρνει το πρώτο σοβαρό πλήγμα κατά των Ιταλών, με την σύλληψη των πρώτων 220 αιχμαλώτων και 120 υποζυγίων.

.—Διλοχία υπό τον Συνταγματάρχη Δαβάκη μετά από ηρωικό και εναλλασσόμενο αγώνα καταλαμβάνει τον Προφήτη Ηλία Φούρκας.

.—Μετά την διήμερη τακτική συμπτύξεως τής γραμμής αμύνης, η Ταξιαρχία Ιππικού αρχίζει την εξαίρετη δράση της στην περιοχή τού Δούτσικου – Γρεβενών. Έκτοτε, βαθμιαία η αναλογία των δυνάμεων σημειώνει αντίστροφη πορεία υπέρ των Ελλήνων.

.—Η VIII ΜΠ (απόσπασμα Αώου), υπό τον Αντισυνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή αρχίζει να ασκεί σοβαρή πίεση κατά τού δεξιού (δυτικού) πλευρού των Ιταλών.

.—Ο εκ Χάλκης τής Δωδεκανήσου υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, φονεύεται μαχόμενος ηρωϊκά στην Ζούζαλη Πίνδου. Ο αντικαταστάτης του Έφεδρος  Ανθυπολοχαγός Ελευθέριος Ντάσκας, από τα Θεοδωριανά Άρτας, φονεύθηκε κι αυτός μαχόμενος ηρωικώς μετά από λίγο. Ο Αλέξανδρος Διάκος είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός τού Στρατού Ξηράς και των βουνών τής Πίνδου, που φονεύθηκε κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και Ανθυπολοχαγός Ντάσκας ο πρώτος Έφεδρος πεσών.

.—Ιταλοί, αλβανοί και Τσάμηδες εισβάλουν στο χωριό Πουρνιά τής Ηπείρου. Έκλεψαν, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα πάντα μέχρι και τα σπαρτά, ενώ στην καταστροφή τού χωριού πρωτοστάτησαν οι άτακτοι αλβανοί. Δυστυχώς, η πλήρης καταστροφή τού χωριού συντελέστηκε το 1944 όταν δύο γερμανικά συντάγματα το κατέλαβαν γιά οκτώ ημέρες. Κατά το έτος 1943 οι Γερμανοί συνέλαβαν έξι κατοίκους και τους απέστειλαν στην Γερμανία απ’ όπου δεν επέστρεψαν ποτέ. Σημειωτέον ότι οι τουρκαλβανοί και οι Τσάμηδες συνεργάστηκαν «αρμονικά» και με τους Γερμανούς.

.—Ιταλοί και αλβανοί εισβάλουν στο χωριό Άρματα τής Ηπείρου, στο οποίο θα παραμείνουν μέχρι την 3η τού μήνα διενεργώντας ποικίλες καταστροφές και λεηλασίες. Μετά την συνθηκολόγηση των Ελληνικών στρατευμάτων οι βάρβαροι επέστρεψαν στο βλαχοχώρι όπου, αφού επιδόθηκαν σε πλήρη λεηλασία, σε συνεργασία με ρουμανίζοντες (γενίτσαρους) Βλάχους, θέλησαν να υποχρεώσουν τους κατοίκους να στέλνουν τα παιδιά τους σε ρουμάνικο σχολείο. Οι κάτοικοι με τις ενέργειες τού ιερέα τού χωριού αντέδρασαν και έσωσαν τα παιδιά τους. [Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο στα άλλα 3 βλαχοχώρια τής περιοχής όπου τους εξανάγκασαν στην ανθελληνική ενέργεια.] Το δυστυχές χωριό γνώρισε την καταστροφή άλλες 3 φορές από τους πλέον βάρβαρους λαούς τής Ευρώπης. Ήταν την 18/10/1943 όταν οι Γερμανοί ενήργησαν ολοκαύτωμα, την 5/7/1944 καθώς και την 7/7/1944.

1943.—Ομάδα κατασκόπων σε συνεργασία με τον αρχιαντάρτη Μανώλη Μπαντουβά, φυγαδεύονται από την Κρήτη προς την Αίγυπτο. Ο φοβερός Μπαντουβάς, ο οποίος ήταν ένας από τους μόλις τρεις (όλους και όλους) τους οποίους είχαν επικηρύξει στο νησί οι Γερμανοί, άφησε ως ηγέτη στους άνδρες του τον αδελφό του Γιάννη (ενν. Μπαντουβά).

.—Ο Ιερός Λόχος (το 1ο κλιμάκιο) που δύο μέρες πριν μεταφέρθηκε στην Σάμο, ενισχύεται με άνδρες του που μεταφέρθηκαν με πολεμικά πλοία.

.—Πέθαναν από κοιλιακό τύφο στο 1ο Νεοζηλανδικό Νοσοκομείο Χελουάν Μέσης Ανατολής, οι πιλότοι μας Νικόλαος Ρεβεζούλης και Κοσμάς Αγράδας. Με την κατάρρευση τού Ελληνικού Μετώπου το 1941 οι πιλότοι μας είχαν διαφύγει στην Μέση Ανατολή και έλαβαν μέρος στις εκεί επιχειρήσεις.

.—Στα πλαίσια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των Γερμανών με την κωδική ονομασία «Πάνθηρας», οι ναζί εισβάλουν στο Περτούλι Τρικάλων και το παραδίδουν στις φλόγες. Είχαν πληροφορίες ότι το χωριό ήταν ένα από τα αρχηγεία των κομμουνιστών ανταρτών, μόνον που αυτοί πρόλαβαν να φύγουν και να μεταφέρουν την έδρα τους στα Λουτρά Σμοκόβου. Μόλις τα τελευταία χρόνια, το ΚΚΕ έκανε αποκαλυπτήρια μνημείου στην περιοχή γιά την… θετική παρουσία τού ΕΛΑΣ στον συγκεκριμένο τόπο (…)

1944.—Οι Βρετανοί εισέρχονται την Θεσσαλονίκη.

.—Οι Γερμανοί αποβιβάζονται μυστικά στο νησί Χάλκη και μετά από μάχη τραυματίζουν θανάσιμα τον ήρωα λοχαγό Διογένη Φανουράκη. Οι Γερμανοί, γνωρίζοντας ήδη τις κινήσεις τού ήρωα λόγω προδοσίας ενός Άγγλου, αποβιβάστηκαν μυστικά στο νησί και ξεχώρισαν από τους κατοίκους δέκα Χαλκίτες, απειλώντας τους με θάνατο αν δεν φανερωνόταν. Εκείνος εμφανίστηκε και ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα.

1945.—Νέα de facto κυβέρνηση υπό την προεδρία τού Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Δεν θα καταφέρει να βγάλει τον μήνα.

1946.—Ο Φρίντριχ Γουιέλμος Μίλλερ, ο επονομαζόμενος ως ‘’δήμιος τής Κρήτης’’, καταδικάζεται σε θάνατο από τα Ελληνικά δικαστήρια, ως εγκληματίας πολέμου.

1948.—Ἐκλέγεται Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἀθηναγόρας Α΄(25 Μαρτίου 1886 – 7 Ἰουλίου 1972). Εἶναι ὁ μόνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ δὲν εἶχε τὴν τουρκικὴ ὑποκοότητα, προϋπόθεση ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀνάρρηση στὸν πατριαρχικὸ θρόνο. Στὸ πλαίσιο τοῦ ψυχροπολεμικοῦ κλίματος καὶ τοῦ κλιμακούμενου ψυχροῦ πολέμου μεταξὺ Η.Π.Α. καὶ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, οἱ Δυτικὲς Δυνάμεις θεωροῦσαν τὸν προηγούμενο Πατριάρχη, Μάξιμο Ε΄, ὑπὲρ τοῦ δέοντος φιλικὸ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφάσισαν τὴν προώθηση τοῦ Ἀθηναγόρα Ἀμερικῆς.  Ὁ Τροῦμαν παραχώρησε στὸν Πατριάρχη τὸ ἀμερικανικὸ προεδρικὸ ἀεροσκάφος γιὰ νὰ μεταβῇ στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του (βλ.26/1/1949).

1965.—Πνίγηκε στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Ευβοϊκό κόλπο, νοτιοανατολικά τού χωριού Γιάλτρα, ο αεροπόρος μας Μιχαήλ Παπαμιχαήλ.

1968.—Απεβίωσε ο γνωστός και ως «Γέρος τής Δημοκρατίας» Γεώργιος Παπανδρέου, πολιτικός και πρωθυπουργός. Διετέλεσε τρεις φορές Πρωθυπουργός τής Ελλάδος ενώ η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε δίπλα στον Ελευθέριο Βενιζέλο ως Νομάρχης Λέσβου. Γεννήθηκε στην Αγία Μαρίνα τού Νομού Αχαΐας στις 18 Φεβρουαρίου τού 1888 και είναι ο ’’πατριάρχης’’ τής γνωστής οικογένειας πωλητικών.

1974.—Εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση τού ΟΗΕ το ψήφισμα γιά το Κυπριακό. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα ζητούσε την επιστροφή των προσφύγων και την διασφάλιση τού βασικού δικαιώματος τής Κυπριακής Δημοκρατίας γιά ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα…

.—Η χώρα μας εισέρχεται στις βασικές εμπορικές συναλλαγές τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(ΕΟΚ) διά τής τελωνειακής ενώσεως.

1987.—Απεβίωσε η δεξιοτέχνης και πατρικία τού πιάνου από την Θεσσαλονίκη, Βάσω Δεβετζή.

1988.—Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον τού προέδρου τού Ολυμπιακού, Γιώργου Κοσκωτά, γιά παράνομες συναλλαγές με την τράπεζα “Merrill Lynch“. Από τις έρευνες προκύπτει τεράστιο σκάνδαλο με εμπλεκόμενους αρκετούς πολιτικούς (βλ.& 30/10).

1993.—Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

2000.—Απεβίωσε ο σερ Στήβεν Ράνσιμαν, κορυφαίος Βρετανός βυζαντινολόγος με καταγωγή από την Σκωτία. Ανέδειξε με την επιστημονική του κατάρτιση το πώς ο κλασσικός κόσμος αναδύθηκε και επιβίωσε των μεταβαρβαρικών επιδρομών και κατακτήσεων, χάρις στο παραμελημένο μέχρι τότε από την επιστήμη Βυζάντιο. Σε συνέντευξή του, είχε αναφέρει ότι: «…υπάρχουν σύγχρονοι Έλληνες διανοούμενοι, που υποστηρίζουν ότι το Βυζάντιο δεν αξίζει να μελετηθεί ιδιαίτερα, ότι δεν δημιούργησε τίποτε, ότι είχε σχολιαστές των γραφών κι όχι διανοούμενους. Με μία φράση, “δεν ήταν και τίποτε αξιομνημόνευτο”. Νομίζω ότι αυτοί οι Έλληνες είναι πολύ άδικοι με τους βυζαντινούς τους προγόνους. Δεν ήταν μία κοινωνία χωρίς διανοούμενους – αρκεί να δεις την δουλειά και την πρόοδο τής βυζαντινής ιατρικής. Μπορεί να μην συμπαθεί κάποιος την θρησκεία, αλλά μερικοί από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς όπως οι Καππαδόκες πατέρες, και πολλοί ακόμη, ως τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ήταν άνθρωποι μοναδικής πνευματικότητας… Υπήρχε έντονη διανόηση και πνευματική ζωή στο Βυζάντιο».

.—Ο αλβανός υπουργός Εξωτερικών Πασκάλ Μίλος (πρώην Πασχάλης Μίλος από την Χιμάρα), σε συνέντευξή του θίγει θέμα επιστροφής περιουσιών των Τσάμηδων από την Ελλάδα…

2005.—Αρχίζει στο Μέγαρο τής Βουλής η διαμόρφωση χώρου με καθίσματα και οπτικοακουστικά μέσα, γιά την υποδοχή και ενημέρωση των μαθητών που το επισκέπτονται.

2017.—Πραγματοποιείται στην Αθήνα η 2η Διεθνής Διάσκεψη «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στην Μέση Ανατολή», η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα τού υπουργείου Εξωτερικών. Στον απόηχο των εντάσεων που σημειώνονται στην Βόρειο Ήπειρο (βλ. 31/10) εναντίον των Ελλήνων ομογενών που ζουν και εργάζονται υπό το αλβανικό καθεστώς και στο πλαίσιο τής Διεθνούς Διασκέψεως, συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης αλβανίας Αναστάσιος.

.—Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση τής δολοφονίας τού γνωστού δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Βάσει δημοσιευμάτων τού Τύπου, δράστης τής δολοφονίας είναι ένας 32χρονος αλβανός ο οποίος είχε αποδράσει  από τις Φυλακές Κασσάνδρας κάνοντας κατάχρηση τής άδειας που είχε λάβει. Ο αλβανός δράστης που ομολόγησε την πράξη του στην κατάθεσή του, είπε στους αστυνομικούς ότι «ήθελα να τον εκφοβίσω και όχι να τον σκοτώσω». Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η Αστυνομία, πίσω από τον αλβανό δράστη και τον επίσης αλβανό συνεργό του, βρίσκονται 3 κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού οι οποίοι είναι και οι ηθικοί αυτουργοί.

2018.—Εκπρόσωπος τής Συντονιστικής Φοιτητικής Ένωσης Βορειοηπειρώτικου Αγώνα (ΣΦΕΒΑ) απάντησε με έντονο τρόπο στις δηλώσεις που προέβη σαν σήμερα ο πρώην υπουργός τού ΠαΣοΚ Θεόδωρος Πάγκαλος γιά την δολοφονία τού Ομογενούς Εθνομάρτυρα  Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ο Πάγκαλος δήλωσε ότι «Εγώ είμαι τής άποψης όποιος κραδαίνει όπλο να πυροβολείται από την αστυνομία όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ και τις σκανδιναβικές χώρες»…Η ΣΦΕΒΑ απάντησε:‘’Είναι θλιβερή η εικόνα μιζέριας και ηττοπάθειας ενός ανθρώπου που κατά διαστήματα είχε την ευθύνη τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας μας και ο οποίος σε όλη την διάρκεια τής θητείας του στο ΥΠΕΞ δεν νοιάστηκε ποτέ ουσιαστικά γιά τα θέματα που απασχολούσαν την Βόρειο Ήπειρο’’.

.—Μαθητές τού 1ου Γενικού Λυκείου Γέρακα προχώρησαν σε κατάληψη, ως συμπαράσταση στους έξι συμμαθητές τους οι οποίοι αποβλήθηκαν γιά δύο ημέρες. Αφορμή γιά την απόφαση τής Διεύθυνσης τού ΓΕΛ κατά των έξι μαθητών ήταν το γεγονός ότι στην παρέλαση τής 28ης Οκτωβρίου φώναξαν συνθήματα υπέρ τής ελληνικότητας τής Μακεδονίας και τής Κύπρου. Αποτέλεσμα τής καταδικαστικής απόφασης ήταν η διαμαρτυρία των συμμαθητών και στην συνέχεια η κατάληψη. Ακολούθησαν οι γνωστές «γκεμπελικές» τακτικές τού κυβερνώντος κόμματος και των υπαλλήλων του τού διαδικτύου, με διασπορά ψευδών ειδήσεων και λασπολογίας. Διότι ως γνωστόν, σύμφωνα με την ιδεοληψία των κυβερνώντων, όταν οι καταλήψεις σχολείων γίνονται γιά εθνικούς λόγους, τότε αποτελούν εκδήλωση «φασίζουσα» και είναι εκτός «δημοκρατικού πλαισίου».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση