ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

31  Οκτωβρίου

,

802.—Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη ανετράπη μετά από στάση, επικεφαλής τής οποίας ήταν ο μέχρι τότε λογοθέτης τού γενικού Νικηφόρος. Ανάμεσα στους στασιαστές συγκαταλεγόταν ο πατρίκιος και κυαίστωρ Θεόκτιστος. Το ιδιαίτερα φιλικό προς την Αυτοκράτειρα Ειρήνη κείμενο τού Θεοφάνη, αναφέρεται στην αχαριστία που επέδειξαν οι στασιαστές πατρίκιοι προς την ευεργέτιδά τους η οποία τους είχε γεμίσει χρυσάφι «πλείσταις δωρεαίς». Όσοι έλαβαν μέρος στην στάση δεν είχαν λόγους να είναι δυσαρεστημένοι με την Ειρήνη και ορισμένοι εκτιμώντας τα γεγονότα είχαν τόσο ξαφνιαστεί, που νόμιζαν ότι ονειρεύονται. Η Ειρήνη εξορίστηκε στην αρχή στα Πριγκιποννήσια και στην συνέχεια στην Λέσβο. Πιθανολογείται ότι αφορμή – μία τουλάχιστον – γιά την εκδίωξη τής Ειρήνης, ήταν η πρόταση γάμου που τής έγινε από τον Καρλομάγνο με αποτέλεσμα εάν η Ειρήνη την αποδεχόταν να αναγνωρισθεί το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος ως συνεχιστής και διάδοχος τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

.—Αυτοκράτορας τού Ρωμανίας αναγορεύεται ο λογοθέτης τού γενικού Νικηφόρος Α΄, γνωστός γιά τα μέτρα στην δημογραφική, οικονομική και δημοσιονομική πολιτική που έλαβε. Ο Νικηφόρος Α΄ σε μία από τις συγκρούσεις με τους βούργαρους τού Κρούμου το 811 στην Θράκη σκοτώθηκε, ενώ ο γυιός του Σταυράκιος τραυματίσθηκε βαριά. Ο βάρβαρος Κρούμος μετέτρεψε το κεφάλι τού Αυτοκράτορα Νικηφόρου σε κύπελλο που το χρησιμοποιούσε στα συμπόσιά του. Στα εδάφη τής Θράκης – ως σταυροδρόμι τής Ανατολής και τής Δύσεως- οι συγκρούσεις με τους βάρβαρους λαούς ήταν συνεχείς. Ερημώθηκε και αποδεκατίστηκε χιλιάδες φορές μα δεν έπαψε ποτέ να είναι το Ελληνικώτερο προπύργιο έως τις μέρες μας.

1029.—Τα Ελληνικά στρατεύματα τής Ρωμανίας υπό τον Μιχαήλ Σπονδύλη ηττώνται από τους Άραβες στο Χαλέπι.

1282.—Αποκαθίσταται στον Οικουμενικό θρόνο ο Πατριάρχης και άγιος τής Εκκλησίας μας, Ιωσήφ Α΄. Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τις περιόδους 1267 – 1275 και 1282 – 1283. Είχε εξαναγκασθεί σε παραίτηση λόγω τής αντιθέσεώς του στην Ένωση μετά την Σύνοδο τής Λυών. Μετά όμως τον θάνατο τού Μιχαήλ Η΄ ο νέος Αυτοκράτορας τον αποκατέστησε.

1448.—Απεβίωσε απογοητευμένος από τις προσπάθειες και επαφές του με την Δύση ο Αυτοκράτωρ τής Ρωμανίας, Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος. Την περίοδο εκείνη οι Δυτικοί απέτυχαν στο να αποκρούσουν την τουρκική λαίλαπα καταλήγοντας στις τραγικές ήττες στην Βάρνα (1444) και στο Κόσοβο (1448). Από την άλλη, οι διπλωματικές του προσπάθειες στο συμβούλιο τής Φερράρας-Φλωρεντίας που ήταν και η μεγαλύτερή του ελπίδα, απέτυχαν κι αυτές λόγω των διαφωνιών μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών.   

1754.—Ο νεομάρτυρας Νικόλαος ο εν Χίω, εκτελείται από τους οθωμανούς στην θέση Βουνάκι Χίου.

1788.—Η ταρτάνα (είδος πλοίου) «Ιωσήφ Β’» με καπετάνιο τον Παν. Στρατή και πλήρωμα 28 ανδρών, φθάνει στην Τεργέστη κατάφορτη με λείες από τις καταδρομές τού Έλληνα θρύλου Λάμπρου Κατσώνη. Ήταν ένα ακόμη από τα 10 πλοία τού στόλου τού Λ. Κατσώνη τα οποία ξεκίνησαν στις 13 τού μήνα από την Ζάκυνθο.

1824.—(τέλος μηνός). «Ἄφιξις Ἰωάννου Βαρβάκη εἰς Ἑλλάδα».

1828.—Παραδόθηκε στους Έλληνες τουρκικό σώμα, το οποίον βρισκόταν στο μοναστήρι Δομπού Λιβαδειάς. «Παρεδόθησαν οἱ ἐντὸς τοῦ μοναστηρίου Δομποῦ τοῦ Δήμου Πέτρας τῆς Ἐπαρχίας Λεβαδείας τοῦρκοι διὰ συνθήκης εἰς τὸν Δημήτριον Ὑψηλάντην, Εὐμορφόπουλον, ἀρχηγὸς τῶν τούρκων Ἀμπὰζ Ἀγᾶς Τσάμης».

.—«Ἀναχώρησις τούρκων ἐκ Διστόμου τῆς Λεβαδείας τοῦ Δήμου Συκιωνίων, Ζεμενοῦ, Κορίνθου, Μοναστηρίου Ὀσίου Λουκᾶ, τοῦ Δήμου Διστόμου Λεβαδείας παραλίας Σαλώνων, Σκριποῦ Ὀρχομενίων Λεβαδείας, Ταλαντίου τῆς Λοκρίδος καὶ Τουρκοχωρίου τοῦ Δήμου Ἐλατείας τῆς Λοκρίδος».

.—Οι Έλληνες υπό τον Μαυροβουνιώτη κυρίευσαν με έφοδο το χωριό Στεβενίκο Λιβαδειάς. «Οἱ Ἕλληνες ἐκυρίευσαν ἐξ ἐφόδου τὸ χωρίον Στεβενίκου τοῦ Δήμου Πέτρας τῆς Ἐπαρχίας Λεβαδείας. Ἐνταῦθα ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Βάσσος Μαυροβουνιώτης καὶ Ζεληνιώτης, τῶν δὲ τούρκων ὁ Ὀμὲρ πασᾶς τῆς Καρύστου».

.—Οι Έλληνες νικούν τους τούρκους στη θέση Οζά, Γαρδικίου Σπερχειάδος. Ολόκληρη η περιοχή τού Διστόμου, Λιβαδειάς, Ζεμενού, παραλία Σαλώνων και Λοκρίδος, απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. «Μάχη παρὰ τὸ χωρίον Γαρδίκι ἐν θέσει Ὀζὰ τῆς Ἐπαρχίας Φθιώτιδος τοῦ Δήμου Σπερχειάδος καὶ νίκη Ἑλλήνων. Ἐνταῦθα ἀρχηγοὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων ἦσαν οἱ Πανομάρας καὶ Μαστραπᾶς, τῶν δὲ τούρκων ὁ Ἀσλάμπεης».

.—Οι Έλληνες κυρίευσαν την Αράχωβα Λιβαδειάς.

1835.—Απεβίωσε ο Υδραίος Δημήτριος Τσαμαδός ο οποίος είχε διαθέσει πάνω από 150.000 τάλληρα και τα πλοία του «Αγαμέμνων» και «Αχιλλεύς» γιά τον Αγώνα. Κατά τον Μάρτιο τού 1825 προκειμένου να συγκροτηθεί στόλος προς απόκρουση τού Ιμπραήμ, τού ζητήθηκαν 4.000 τάλληρα. Αλλά δεν είχε πλέον χρήματα. «Ἀδελφοί, – εἶπεν εἰς τοὺς ἄλλους Ὑδραίους,- τάλληρα πλέον δὲν μοῦ ἔμειναν. Ἔχω ὅμως ἀκόμη τὴν ζωὴν μου καὶ ἰδοῦ ἐπιβαίνω τοῦ πλοίου μου ὡς ναύτης».

1863.—(ν.ημ.). Ο βασιλεύς Γεώργιος Α΄ δίνει τον νενομισμένο όρκο ενώπιον τής Εθνικής Συνελεύσεως. Με προκήρυξή του προς τον Ελληνικό Λαό κάλεσε τους αρίστους και δεξιωτάτους από τους πολιτικούς άνδρες να συνταχθούν γύρω από το Στέμμα και παραβλέποντας τις πολιτικές τους αντιθέσεις, να συνεργασθούν γιά το καλό τής Πατρίδος.

1903.—Η τρομοκρατία στην Μακεδονία. Σε επιστολή τού πρόξενου Σερρών Ίωνος Δραγούμη προς έναν φίλο του, αναφέρει επί λέξει: «Οι πατριαρχικοί ορθόδοξοι κάτοικοι τού χωριού Λάκκος φοβόταν να καλέσουν στο χωριό τους τουρκικό απόσπασμα, γιά να εκδιώξει την εμφανισθείσα βουλγαρική συμμορία, διότι οι Οθωμανοί στρατιώτες, κατά την συνήθειά τους, διέπρατταν συγχρόνως βιαιότητες, ωμότητες και ατιμώσεις γυναικών στο χωριό».

1908.—Αποφασίζεται ότι η διεθνής διάσκεψη που θα λάβει την τελική έγκριση τής Ενώσεως τής Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα  θα συνέλθει στην Ρώμη.

1912.—Μετὰ ἀπό πεισματώδη μάχη ὁ Στρατὸς μας εἰσέρχεται στὸ Μέτσοβο. Οἱ ἀπώλειες γιὰ τὸν τουρκικὸ στρατὸ ἦταν βαριές. Ὁ ρόλος τῶν Κρητῶν καὶ Ἠπειρωτῶν ἐθελοντῶν στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Μετσόβου ἦταν καθοριστικός. Οἱ Κλειδῆς, Μαλανδράκης, Μπαλαντῖνος καὶ Χρῆστος Μακρῆς μαζί με τοὺς ὑπόλοιπους Κρῆτες, ἐκτέλεσαν μὲ αὐταπάρνηση τὴν ἐντολὴ τοῦ συνταγματάρχη Μῆτσα νὰ καταλάβουν τὸ Μέτσοβο πάσῃ θυσίᾳ. Ἡ στρατηγικὴ του θέση ἦταν σημαντικὴ διότι ἔτσι θὰ παρεμποδιζόταν ἡ ἀποστολὴ ἐνισχύσεων καὶ ἐφοδίων πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων.

.—Το Γ΄ Σύνταγμα Ιππικού εισέρχεται και απελευθερώνει την πόλη των Σερρών από τους βουργάρους οι οποίοι είχαν εισβάλλει κατά χιλιάδες μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα (23/10ου).

1914.—Ο αγγλο-γαλλικός στόλος αρχίζει τον αποκλεισμό τής Σμύρνης.

1918.—Μετά την υπογραφή τής συνθήκης τού Μούδρου, ο Άγγλος Στρατηγός Μιλν ορίζει ως διοικητή των συμμαχικών στρατευμάτων κατοχής τής Ευρωπαϊκής τουρκίας τον Στρατηγό Ουίλσον, Διοικητή τού XII Βρετανικού Σώματος Στρατού. Έτσι στο ακρωτήριο Έλλη και στο Κουμ Καλέ άρχισε η αποβίβαση τής 28ης Βρετανικής Μεραρχίας και  η είσοδος των συμμαχικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι τής Κωνσταντινουπόλεως.

.—Συμμαχική Μοίρα στην οποία συμμετείχαν και τα Ελληνικά πολεμικά “Αβέρωφ” και “Κιλκίς“, περνά τα Στενά και αγκυροβολεί μπροστά στα ανάκτορα τού Ντολμά Μπαχτσέ. Η Ελληνική Σημαία είναι πλέον ορατή από την Αγία Σοφία. Ταυτοχρόνως τμήμα Κρητών χωροφυλάκων εγκαθίσταται στο Φανάρι ως φρουρά τού Πατριαρχείου. Οι Έλληνες τής Πόλης πιστεύοντας ότι έφθασε η μεγάλη ώρα τής λυτρώσεως ενθουσιάστηκαν. Στο στόμα όλων των Ελλήνων ακούγονταν οι στίχοι τού τραγουδιού:  “στην Αγιά-Σοφιά αγνάντια, βλέπω τα ευζωνάκια…”.

.—Ο πρώτος νεκρός αξιωματικός τού Σώματος Ιππικού στον Α’ Π.Π., είναι ο Ίλαρχος Γαλανόπουλος Τζανέτος ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα.

.—Ο Ιταλικός στρατός καταλαμβάνει την Σκόδρα τής Βορείου Ηπείρου. Ήδη το προηγούμενο δεκαπενθήμερο είχε προβεί στην κατάληψη τού Δυρραχίου και των Τιράνων.

1919.—Στο μέτωπο στην Μ. Ασία μεταξύ των εμπολέμων Ελλήνων και τούρκων γίνεται δράσις  περιπόλων.

.—Διανομή βιβλίων στους μαθητές τού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Αλφαβητάριο, και τα “Ψηλά Βουνά” τού Ζ. Παπαντωνίου).

1920.—Σε ολόκληρο το μέτωπο στην Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

1921.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία δρα με περιπόλους.

1922.—Ο απεσταλμένος ως Έξαρχος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στην αλβανία, επίσκοπος Μιλητουπόλεως Ιερόθεος, λειτουργεί αντίθετα με τους Κανόνες και αναγνωρίζει το αντικανονικό κληρικολαϊκό συνέδριο των αλβανών στο Βεράτιο (!..) Το συνέδριο εκείνο πραγματοποίησαν αλβανοί στις 10 Σεπτεμβρίου, χωρίς την συμμετοχή των Ελληνικών κοινοτήτων τής Βορείου Ηπείρου (δηλ. τους Ορθοδόξους), κηρύσσοντας ως αρχηγό τής τοπικής εκκλησίας έναν απλό παπά (!..)

.—Το στρατιωτικό πραξικόπημα των Βενιζέλου – Πλαστήρα σε αίθουσα τής Βουλής, κηρύσσει την έναρξη τού Στρατοδικείου γιά την «Δίκη των Εξ». Στο εγκλητήριο τής δίκης το οποίο κατατέθηκε στις 26 τού μήνα γίνονταν αναφορά ότι παραδόθηκαν στον εχθρό πόλεις όπως η Σμύρνη και η Αδριανούπολη, οι οποίες όμως ήταν εκτός ελληνικής επικράτειας και μη προσαρτημένες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο εσπευσμένο Στρατοδικείο που έστησε το καθεστώς δεν υπήρξε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο γιά τους κατηγορούμενους, οδηγώντας αδίκως (όπως αποφάνθηκε το αναιρετικό δικαστήριο πολύ αργότερα) αθώους ανθρώπους στον θάνατο.

1923.—Περίπου έναν χρόνο και πλέον μετά την επιβολή τού στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Ελλάδα, συνέρχονται σε σύσκεψη οι πρωταίτιοι με θέμα την μεταβολή τού καθεστώτος. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν μία νομότυπη κυβέρνηση στον Ελευθέριο Βενιζέλο μέσω εκλογών, οι οποίες διενεργήθηκαν τελικώς τον μήνα Δεκέμβριο.

1929.—Η στιγμή γιά να ναυαγήσει το Αυτοκέφαλο τής Δωδεκανήσου είναι ευνοϊκή και ο πατριάρχης Φώτιος Β΄ δίνει την χαριστική βολή. Πραγματικά λίγες μέρες μετά από την εκλογή του, τον επισκέφτηκε ο αντιπρόσωπος τής ιταλικής κυβερνήσεως Pietro Mancuso ζητώντας του να υπογράψει το Πρωτόκολλο γιά το Αυτοκέφαλο και τον Συνοδικό Τόμο τής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Δωδεκανήσου. Ο νέος Πατριάρχης δήλωσε ότι είναι μεν πρόθυμος να υπογράψει αλλά προκειμένου να είναι έγκυρη η απόφαση θα έπρεπε κατά την γνώμη του να διενεργηθεί ένα δημοψήφισμα στα Δωδεκάνησα ώστε το ορθόδοξο ποίμνιο να εκφράσει την θέλησή του σχετικά με το ζήτημα. Ύστερα απ’ αυτά η ιταλική διοίκηση απέσυρε τον αντιπρόσωπό της και σταμάτησε το θέμα εκεί.

1930.—Μετά την χθεσινή υπογραφή τού συμφώνου φιλίας μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Μουσταφά Κεμάλ, τα συλλαλητήρια των προσφύγων και όχι μόνον – εδώ και βδομάδες πλέον – δεν λένε να κοπάσουν. Σε νυχτερινή διαδήλωση στην πρωτεύουσα Αθήνα συνέβησαν σοβαρά επεισόδια ενώ πολλές ήταν και οι συλλήψεις από την αστυνομία.

1934.—Μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ Παναγῆ Τσαλδάρη λήφθηκε ἡ ὁριστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Νομοῦ Κιλκίς. Τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο θὰ κατατεθῇ στὴν Βουλὴ στὶς 10 Νοεμβρίου. Ἡ περιφέρεια Κιλκίς πρὶν ἀπό τὸν σχετικὸ νόμο ὑπαγόταν στὸν Νομὸ Θεσσαλονίκης. Ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ Ποντίων τῆς περιφέρειας Κιλκίς μὲ ἀνακοίνωσή της δήλωνε ὅτι ἠ ἐπικείμενη ἵδρυση Νομαρχίας Κιλκὶς συνάντησε τὴν εὐμενὴ ἀποδοχὴ ὅλων τῶν κατοίκων ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν φρονημάτων.

1937.—Ο «προοδευτικός» και υπέρμαχος τής ‘’μαλλιαρής’’ γλώσσας Αλέξανδρος Δελμούζος, παραιτείται από την έδρα τού καθηγητή στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1940.—Το υπό τον ηρωϊκό συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη απόσπασμα Πίνδου, δυνάμεως περίπου 2.500 ανδρών με τέσσερα πυροβόλα, αφού με κατάλληλους ελιγμούς συγκράτησε την προέλαση των Ιταλών ενήργησε σειρά ορμητικών και θυελλωδών αντεπιθέσεων οι οποίες συνεχίστηκαν επί τριήμερο και κατέληξαν στην κατάληψη των κατεχομένων από τον εχθρό θέσεων. Οι απώλειες των Ιταλών υπήρξαν βαρύτατες. Συνελήφθησαν πολλοί αιχμάλωτοι και κυριεύθηκε  άφθονο πολεμικό υλικό. Έτσι η πρώτη φάση τής μάχης τής Πίνδου, κατά την οποία γυναίκες τής περιοχής αψηφώντας τον κίνδυνο μετέφεραν νυχθημερόν πολεμοφόδια και τρόφιμα στα προκεχωρημένα τμήματα, τερματίσθηκε με μεγαλειώδη Ελληνική νίκη. Δόθηκε έτσι στις δυνάμεις μας το απαραίτητο χρονικό διάστημα γιά να προπαρασκευάσουν και οργανώσουν γενικώτερη αντεπίθεση σ’ ολόκληρο το μέτωπο. Ο Δαβάκης, ο οποίος ηγήθηκε τής επιθέσεως τραυματίσθηκε σοβαρά στις 2 Νοεμβρίου. Αξίζει υπογραμμίσεως και υπενθυμίσεως ότι οι αλβανοί συμμετείχαν τής ιταλικής επιθέσεως κατά τής Ελλάδος με δέκα τέσσερα τάγματα τακτικού στρατού, τάγματα μελανοχιτώνων (Φασιστική Εθνοφυλακή) και πλήθος αλβανών εθελοντών. Η πρώτη επίθεση εναντίον τής χώρας μας, έγινε από την αλβανική «Μιλίτσια» και τούς λεγεωνάριούς της.

.—Επτά εχθρικά αεροπλάνα εμφανίσθηκαν προς αναγνώριση στην Χρούπιστα, την Καστοριά και τα περίχωρα. Τα 6 από τα 7 κατευθύνθηκαν νοτιοανατολικά, ενώ το άλλο επέστρεψε και έριξε 2 βόμβες στον 7ον λόχο τού 2ου τάγματος, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα.

.—Η ιταλική αεροπορία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Πάτρα και την Ναύπακτο. Στόχος των Ιταλών ήταν να πληγούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις και να παρεμποδιστεί η μεταφορά στρατευμάτων και πολεμικού υλικού μέσω τής Αιτωλοακαρνανίας προς την Ήπειρο. Οι βόμβες έπεσαν, εκτός από την λιμενική ζώνη, και σε περιοχές στο κέντρο τής πόλεως σκορπώντας τον θάνατο στους πολίτες.

.—Ελληνικά αεροσκάφη ενεργούν αναγνωρίσεις στις περιοχές Αγίων Σαράντα, Αυλώνας, Δυρραχίου, Ελβασάν, Ρονικόνιζας, Λούσια, Βερατίου, Πρεμετής και κοιλάδας Δεβόλη ποταμού, σε όφελος τού Γενικού Στρατηγείου.

.—Τα αντιτορπιλικά μας “Σπέτσες” και “Ψαρά” καταφθάνουν στα παράλια τής Βορείου Ηπείρου απέναντι από την Κέρκυρα, όπου αποβιβάζονται ιταλικά στρατεύματα. Αφού σήκωσαν την ελληνική σημαία άρχισαν να βομβαρδίζουν τους έκπληκτους Ιταλούς επί μιάμιση ώρα.

.—Την ίδια μέρα, αγγλικά πολεμικά πόντισαν νάρκες στα ελληνικά ύδατα, ενώ αγγλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Κρήτη, όπου και παρέμειναν έως τις 28 Μαΐου 1941.

1942.—Νέο θύμα των αιμοσταγών Τσάμηδων, ο Νικόλαος Αναστασίου από το Γραικοχώρι τής Θεσπρωτίας. Σκοτώθηκε από γενίτσαρους μουσουλμάνους συγχωριανούς του και συγκεκριμένα από τον Ιλιάζ Νέλιο Χαμήτ και τον Ταχήρ Μητηλή, ενώ στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε ο Κώτσος Λιάκος.

1943.—Στην επιχείρηση καταλήψεως των Δωδεκανήσων και άλλων νησιών τού Αιγαίου από τους Συμμάχους διάρκειας δύο μηνών, έλαβε μέρος φτάνοντας στην Σάμο και ο Ιερός Λόχος.

.—Λήγουν οι από κοινού σφοδρές επιθέσεις κομμουνιστών και Γερμανών Ναζί εναντίον τού ΕΔΕΣ τού Ναπολέοντα Ζέρβα. Είχαν αρχίσει στις 10/10/1943.

1955.—Έρχεται στην Αθήνα ο Μακάριος γιά επαφές με την νέα κυβέρνηση.

1960.—Εγκαινιάζεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός τού Ταυρωπού, ισχύος 80.000 κιλοβάτ (βλ.& 30/10).

1967.—Με αφορμή την σύλληψη και ολιγοήμερη κράτηση τού Ραούφ Ντεκτάς, ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο.

1972.—Καταργείται στην Ελλάδα ο θεσμός τής προίκας γιά τους γάμους των αξιωματικών.

1976.—Η χώρα μας ξεκινά διεθνή εκστρατεία γιά την επιστροφή των μνημείων τής Ακροπόλεως.

1985.—Απεβίωσε ο ζωγράφος και ποιητής Νίκος Εγγονόπουλος, ο κυριότερος εκφραστής τού σουρεαλισμού στην χώρα μας. Αποτέλεσε μία από τις πλέον ιδιόρρυθμες αλλά και τις πιό έντιμες περιπτώσεις στην νεώτερη καλλιτεχνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με δήλωσή του, αισθανόταν περισσότερο ζωγράφος παρά ποιητής και ως εκ τούτου λίγο τον ενδιέφερε να δει τυπωμένα τα ποιήματά του.

.—Απεβίωσε ο πυγμάχος και πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου στην κατηγορία ημιβαρέων βαρών, Αντώνης Χριστοφορίδης. Όταν στις 14 Ιανουαρίου 1941 νίκησε στις ΗΠΑ τον Ιταλό αντίπαλό του και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ελαφρών βαρών, οι εφημερίδες έγραφαν ότι οι Έλληνες νικάνε παντού τους Ιταλούς από το μέτωπο τής Βορείου Ηπείρου έως τα ρινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρία χρόνια πριν, στο Βερολίνο, είχε νικήσει τον Γερμανό πρωταθλητή αναγκάζοντας τον Αδόλφο Χίτλερ να αποχωρήσει εκνευρισμένος πριν την λήξη τού αγώνα.

.—Στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, τρομοκρατική οργάνωση  ενεργεί βομβιστική επίθεση σε αστικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές. Τουλάχιστον 10 επιβάτες τού οχήματος τραυματίστηκαν σοβαρά, με έναν να έχει υποστεί ακρωτηριασμό.

1991.—Αρχαιολογικές ανασκαφές αποδεικνύουν γιά πολλοστή φορά την ελληνικότητα τής πόλεως των Γιαννιτσών τού Νομού Πέλλας.

.—Νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

2001.—Σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Έλληνας ερευνητής Απόστολος Γεωργόπουλος που εργάζεται στο χημικό τμήμα τού γενικού νοσοκομείου τής Βιέννης, ανακοινώνει την ανακάλυψη μιάς ουσίας (GEO 1) που εξουδετερώνει τον βάκιλο τού άνθρακα σε λίγα δευτερόλεπτα (χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό).

2002.—Σεισμός 5,4 Ρίχτερ πλήττει την επαρχία Κάμπο μπάσο τής Νοτίου Ιταλίας, με 29 νεκρούς, εκ των οποίων οι 25 είναι παιδιά (κατέρρευσε στέγη νηπιαγωγείου στην Απουλία και το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Σαν Τζουλιάνο). Η Ιταλία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

.—Απεβίωσε ο πρώτος (και προσωρινός) Πρόεδρος τής Δημοκρατίας μετά την Μεταπολίτευση, Μιχαήλ Στασινόπουλος. Υπήρξε επίσης ακαδημαϊκός και συγγραφέας. Ως πολιτικός σύμβουλος της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου μετά την απελευθέρωση, κατέγραψε ένα συγκινητικό περιστατικό : «[…] Δεν είχαν περάσει ελάχιστα λεπτά (από την λήξη τής τελετής, όπου υπό τους ήχους τού Εθνικού μας ύμνου η γαλανόλευκη Σημαία υψωνόταν στον Δωδεκανησιακό ουρανό), και το πλήθος εκινήθη γιά να διαλυθεί. Αντί όμως να διαλυθεί στους γύρω δρόμους είδα με περιέργεια να συμπυκνώνεται το πλήθος προς μία κατεύθυνση.[…]Το πλήθος έφτασε κάποτε στην είσοδο τού νεκροταφείου, εστάθηκε εκεί, και έκαμε τί ; Ακούστε! Ανάγγειλε στους νεκρούς Δωδεκανησίους, το μεγάλο, το ασύλληπτο άγγελμα: ότι η ελευθερία, που αιώνες είχαν ποθήσει, που γι’ αυτήν αιώνες θυσιάστηκαν, έφτασε τέλος σήμερα, και ότι η Ρόδος ήταν πιά ελεύθερη

2015.—Ο Έλληνας αθλητής Ελευθέριος Πετρούνιας κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στην Γλασκώβη, με 15,800 βαθμούς κερδίζοντας παράλληλα την απ’ ευθείας πρόκριση γιά τους Ολυμπιακούς Αγώνες τού Ρίο. Το 2015 εκτός από τις πρώτες θέσεις που κατέκτησε στους αγωνιστικούς χώρους, οι οποίες και προϊδέασαν γιά το τί θα ακολουθούσε, ο Λευτέρης Πετρούνιας έχασε τον αγαπημένο του πατέρα. Σύμφωνα με δήλωσή του, κάθε του διάκριση από εκεί και πέρα στην αθλητική του πορεία θα την αφιερώνει σε εκείνον.

2017.—Δημοσιεύματα τού Τύπου αναφέρονται στην κατάθεση τής γραμματέως τού Χριστοφοράκου σχετικά με το σκάνδαλο Siemens και το πρόγραμμα ‘’χορηγιών’’ (δηλαδή χρηματισμού) τού Γερμανικού κολοσσού σε ελλαδίτες πωλητικούς.

.—Δραματική έκκληση έκανε ο Πρόεδρος τής βορειοηπειρωτικής οργανώσεως ‘’Ομόνοια’’ προς την ελλαδική κυβέρνηση και τον Διεθνή Παράγοντα να προστατέψουν την γηγενή Εθνική Ελληνική Μειονότητα τής Βορείου Ηπείρου. Ο Λεωνίδας Παππάς, αναφερόμενος στην αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Χιμάρα και στις κατεδαφίσεις ελληνικών ιδιοκτησιών έγραψε μεταξύ άλλων: ‘’[…] Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία βρίσκεται σε καθεστώς διωγμού απ’ την αυταρχική και αλαζονική κυβέρνηση τού Έντι Ράμα. […] παρά την διεθνή διάσταση που έλαβε το θέμα, δεν εφαρμόστηκαν ούτε οι προβλεπόμενες απ’ τον νόμο διαδικασίες. Η έφοδος στις 4:00 τα ξημερώματα […] με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τα μηχανήματα κατεδαφίσεων, ξυπνούν θλιβερές μνήμες του παρελθόντος. […]Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ […] καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση καθώς και τον Διεθνή παράγοντα να εντείνουν τις προσπάθειες γιά την προστασία τής Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, πιέζοντας την αλβανική Κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της και την κοινή λογική’’. Δύο χρόνια μετά, ο αλβανός φίλαρχος Ράμα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα [στο πλαίσιο τής 4ης Ευρώ-Αραβικής Συνόδου (29-30/10/2019)], θα δηλώσει θρασύτατα σε συνέντευξη, ότι η αλβανία είναι «[…] φωτεινό παράδειγμα σεβασμού των μειονοτήτων»…

2018.—Αρνητικό “ρεκόρ” δεκαοκταετίας στην απώλεια θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τής οικονομίας  σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε το πληροφοριακό σύστημα ‘’Εργάνη’’, περισσότερες ήταν οι αποχωρήσεις σε σχέση με τις προσλήψεις. Συγκεκριμένα οι αναγγελίες προσλήψεως ανήλθαν σε 229.959, ενώ οι αποχωρήσεις σε 350.046. Οι χαμένες θέσεις εργασίας τού ιδιωτικού τομέα το 2018 αυξήθηκαν σε 120.087 έναντι 98.420 του 2017. [Το πληροφοριακό σύστημα ‘’Εργάνη’’ δημοσίευσε τα στοιχεία Οκτωβρίου στις 16/11/2018.]

2019.—Απεβίωσε ο μουσικοσυνθέτης και ‘’πατέρας τού νέου κύματος’’ Γιάννης Σπανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος συνθέτης δεν αντιμετώπιζε τις τελευταίες ημέρες κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά αντιθέτως ετοιμαζόταν πυρετωδώς γιά τις ζωντανές εμφανίσεις που θα πραγματοποιούσε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο μαζί με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

.—Δημοσιεύματα τού Τύπου αναφέρονται ότι μέχρι και τις 31/10 πέρασαν στα νησιά 795 παράνομοι αλλοδαποί. Συγκεκριμένα στην Λέσβο αποβιβάστηκαν 150 άτομα στις 30/10 και 80 στις 31/10. Στην Χίο 155 στις 30/10 και 205 στις 31/10. Στην Σάμο 100 στις 30/10 και 105 στις 31/10. Και την στιγμή που οι παράνομοι αλλοδαποί διαφόρων προελεύσεων από τριτοκοσμικές χώρες φτάνουν κατά εκατοντάδες στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας ‘’σχεδιάζει’’ να συνεχίσει την ‘’φιλοξενία’’ τους στην ενδοχώρα. Στις λεπτομέρειες τού ‘’σχεδίου’’ αναφέρθηκε αθηναϊκός τηλεοπτικός δίαυλος. Συγκεκριμένα, εξήντα πέντε ξενοδοχεία απ’ όλες σχεδόν τις περιοχές τής Ελλάδας υπέβαλλαν αίτηση παρέχοντας τις δομές τους γιά συμμετοχή σε αυτό το ‘’σχέδιο’’. Θεωρείται ότι επαρκούν γιά 20.000 παράνομους αλλοδαπούς με εξάμηνη διάρκεια μισθώσεως. Κυβερνητικά στελέχη θα ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, γιά να εξηγήσουν (με χρήση συναισθηματικού εκβιασμού και εξαγορά συνειδήσεων), «ότι  είναι οικογένειες με μικρά παιδιά», ενώ θα τάξουν στους δήμους και ανταλλάγματα σε χρήματα ή έργα… Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ακόμη κι’ αν υπάρξουν αντιδράσεις οι παράνομοι εισβολείς θα εγκαθίστανται παρ’ όλο που το πρόβλημα με τις ροές συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση