ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

 

,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΙΟΛΑΣ, Δ.Φ.

……….Πολλοί λίγοι, ἀκόμη καὶ Πόντιοι, γνωρίζουν ὅτι τὸ λίκνο τῶν Ποντίων βρίσκεται στὴν περίφημη καὶ ἀρχαιότατη Ἀρκαδία. Ἐκεῖ, στὴν ὀρεινὴ περιοχὴ (ὅπως καὶ στὸν Πόντο) ἴδρυσαν τὴν πρώτη Τραπεζοῦντα, κοντὰ στὸν Ποταμό Ἀλφειό, γιὰ νὰ ἔχουν φυσικὰ ἄφθονο νερὸ – ζωτικότατο στοιχεῖο τῆς ζωῆς μας. Ἀνάμεσα στὰ δύο πανάρχαια βουνά, τὸ μυθικὸν Λύκαιον καὶ τὸ Μαίναλον, ὅπου ρέουν οἱ πρωτοπηγὲς τοῦ Ἀλφειοῦ ποταμοῦ, οἱ πρῶτοι Πόντιοι κτίζουν τὴν πρώτη Τραπεζοῦντα καὶ ἱδρύουν τὴν μητρικὴ τους πόλη (μητρόπολη).

……….Ἀργότερα, ἀναγκάζονται (εἴτε ἀπὸ σεισμό, εἴτε ἀπὸ πλημμύρα, εἴτε ἀπὸ ἄλλη αἰτία) νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν προγονικὴ τους ἑστία καὶ νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Κυνουρία ἤ τὴν Ἀργολίδα, (ὅπως οἱ Κρῆτες καὶ Κύπριοι) πρὸς τὴν Ἰωνία.

Ἡ Ἀνατολή, μὲ τὸν μυθικὸ της χρυσὸ (τὸ χρυσόμαλλο Δέρας), ἦταν ἡ σταθερὴ πηγὴ ἕλξης ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἐκείνης τῆς μυθικῆς ἐποχῆς. Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικότατη Ἰωνία, οἱ Ἀρκᾶδες-Τραπεζούντιοι, ἀναχωροῦν πρὸς τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ ἱδρύουν ἐκεῖ (γύρω στὸν 7ο-8ο αἰῶνα π.Χ.) τὴν δεύτερη Τραπεζοῦντα, κόρη τῆς πρώτης Ἀρκαδικῆς Τραπεζοῦντας.

Τὸ περίφημο κράτος ἤ βασίλειο τῶν Ποντίων ἱδρύεται ἀπὸ τοὺς Τραπεζούντιους τῆς Ἀρκαδίας, ποὺ εἶναι οἱ μακρινοὶ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Ποντίων, ὅπου γῆς. Τὸ τοπωνύμιο Ὑψοῦς καὶ ὁ ὁμώνυμος γιὸς τοῦ μυθικοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Λυκάονα (ποὺ ἦταν γιὸς τοῦ Πελασγοῦ) ὥς περιοχὴ τῆς Ἀρκαδίας, στὴν ἐπαρχία τῆς Γορτυνίας, γίνεται ἡ ῥίζα τοῦ ὀνόματος τῆς οἰκογένειας τῶν Ποντίων Ὑψηλάντηδων.

Οικόσημο τής οικογενείας Υψηλάντη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Οικόσημο τής οικογενείας Υψηλάντη. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

……….Οἱ πρῶτοι ποὺ ἐξεγέρθηκαν ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν ἦσαν αὐτοὶ οἱ Πόντοι Ὑψηλάντηδες, Ἀλέξανδρος καὶ Δημήτριος. Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸν 18ο αἰῶνα ἡ Ὑψοῦς (Στεμνίτσα) εἶναι ἡ ἕδρα της.

……….(…) Ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ τοποθεσία τῆς Πρώτης Τραπεζούντας ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους τῆς προϊστορικῆς περιόδου, ὅπως ὁ Θ. Σπυρόπουλος, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔφορος ἀρχαιοτήτων στὴν περιφέρεια Ἀρκαδίας, ὁ ὁποῖος ἐνήργησε καὶ ἐνεργεῖ συστηματικὲς ἀνασκαφές στὴν περιοχή.

Ο αρχαιολογικός χώρος τής αρχαίας Τραπεζούντας στην Αρκαδία
Ο αρχαιολογικός χώρος τής αρχαίας Τραπεζούντας στην Αρκαδία

 

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση