ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

.

German soldier of the Wehrmacht talking to an Albanian.
Γερμανός στρατιώτης τής Βέρμαχτ, σε ευχάριστη συζήτηση με αλβανό.

,

Έργα και ημέρες των Τσάμηδων στην Κατοχή 

.

Το σατανικό σχέδιο

……….Δεν πρέπει όμως να νομισθή, ότι η εγκληματική δραστηριότης των στιφών εκείνων εξυπηρετούσε απλώς τους σκοπούς τού πλιάτσικου και ικανοποιούσε μόνον τις κτηνώδεις αρπακτικές παρορμήσεις των. Τουναντίον. Οι Τσάμηδες, όργανα τής ανεδαφικής μεγαλομανίας εξάλλων Αλβανών και ενεργούμενα των Ιταλών και ύστερα των Γερμανών, έδρασαν βάσει σχεδίου, σκοπός τού οποίου ήταν η αλλοίωση τής εθνολογικής συνθέσεως τής Θεσπρωτίας, με τον «ενδεχόμενο δόλο» τής εμφανίσεώς της ως «αλβανικής» σ’ ένα πιθανό δημοψήφισμα σε περίπτωση συμμαχικής νίκης και η ανεμπόδιστη προσάρτηση της Ελληνικωτάτης αυτής περιοχής στην «Μεγάλη Αλβανία», μέσα στα σύνορα τής οποίας θα προσετίθετο (εάν δεν τον εξολόθρευαν) και ο συμπαγής Ελληνικός πληθυσμός τής Θεσπρωτίας, με αποτέλεσμα —συνυπολογιζομένων και των δύο και πλέον εκατοντάδων χιλιάδων Βορειοηπειρωτών, υποδούλων στους Αρβανίτες (κατά την επικρατούσα δική τους αυτοπροσφώνηση)— την οριστική μετατόπιση τού κέντρου εθνολογικού βάρους στο Ελληνικό στοιχείο.

……….Το σατανικό αυτό σχέδιο προέβλεπε δυο μεθόδους γιά τον ίδιο σκοπό: Την φυσική εξόντωση τού Ελληνικού πληθυσμού και την εκδίωξη των επιζησάντων διά τής κατατρομοκρατήσεως.

Τσάμης Ύπατος Αρμοστής Θεσπρωτίας

……….Δέκα ημέρες μετά την κατάληψη τής ηρωικής Κρήτης, δυνάμει διατάγματος τής Ιταλικής Κυβερνήσεως ο αρχηγός τής εγκληματικής τριανδρίας των Ντίνο διορίζεται «Ύπατος Αρμοστής Θεσπρωτίας»).1

……….Την 13-12-41, ιδρύθηκε στα Τίρανα «Υπουργείον των Ελευθέρων Εδαφών». Την παραμονή τής ιδρύσεως τού εν λόγω «Υπουργείου», διά τού υπ’ αριθ. 264 διατάγματος, είχαν προσαρτηθή στην Αλβανία τα νοτιοσλαβικά εδάφη τής «Αρμοστείας» τού Αϊζότι. Αντίθετα, η Θεσπρωτία υφίστατο την κατοχή, αλλά παρέμενε νομικώς στην Ελλάδα. Ο Άξων δεν απεφάσιζε να την χαρίση στο Αλβανικό προτεκτοράτο τού Μουσσολίνι, δεδομένου ότι η παρουσία των Τσάμηδων δεν άλλαζε την κυριαρχούσα ελληνική φυσιογνωμία τού τόπου, οι δε Γερμανοί δεν συγχωρούσαν εύκολα στον ψευδοκαίσαρα (ενν. Μουσολίνι) την αναβολή τής εκστρατείας των κατά τής Σοβιετικής Ενώσεως, που ο ίδιος προεκάλεσε με την άφρονα επίθεσή του εναντίον τής Ελλάδος. (Άλλωστε σήμερα ξέρομε, ότι η καθυστέρηση εκείνη, οφειλομένη εξ ολοκλήρου στο αδάμαστο πολεμικό μένος και την βαθυρρίζωτη Εθνική πίστη τού Ελληνικού Στρατού, έσωσε —κυριολεκτικά και αδιαμφισβήτητα— την Μόσχα και το καθεστώς της).

……….Η μη προσάρτηση τής Θεσπρωτίας στην Αλβανία συνετέλεσε στην επίσπευση τής εφαρμογής τού σχεδίου εξοντώσεως τού Ελληνικού στοιχείου από τους Τσάμηδες υπό την καθοδήγηση των Ιταλών.

……….Έτσι, τον Ιούλιο τού 1942, συγκροτήθηκε γιά την συστηματοποίηση τού έργου τής εξολοθρεύσεως, η διαβόητη «K.S.I.L.A.», τρομοκρατική οργάνωση, τα αρχικά τής οποίας σημαίνουν στην αλβανική: «Αλβανικόν Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως». Ηγετικά μέλη της ήσαν Τσάμηδες, ευρισκόμενοι τώρα στην κομμουνιστική Αλβανία τού τοποτηρητού τής Μόσχας, δικτατορίσκου Εμβέρ Χότζα, επιφορτισμένοι με την οργάνωση ειδικών μονάδων Τσάμηδων, που κατά διαταγήν τής Κόμινφορμ σχεδιάζεται να εισβάλουν στην Ελλάδα, μαζί με τα άθλια λείψανα τού συμμοριακού στρατού τού Κ.Κ.Ε. Αν μάλιστα πιστέψωμε ωρισμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπως τής ελβετικής «Wochenzeitung», υπό την ηγεσία κομμουνιστών Γερμανών πρώην S. S., οι οποίοι, φαίνεται, δεν εδυσκολεύθηκαν να διαπιστώσουν την ανυπαρξία ουσιώδους διαφοράς μεταξύ τής ναζιστικής Γκασταπό και τής σοβιετικής Γκεπεού.

Chams marching in New York City in the 2012 Albanian Roots Parade
Τσάμηδες διαμαρτύρονται στην Νέα Υόρκη το 2012, διότι η παγκόσμια κοινότητα δεν τους τίμησε γιά τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρόγονοί τους εναντίον των Ελλήνων, αισθανόμενοι αδικημένοι…

Οι αρχηγοί των γκάγκστερς

……….Οι Τσάμηδες τής Κ. S. I. L. Α., που εγκλημάτησε μέχρι τον Αύγουστο 1944, ήσαν οι έξης:

 1. Νουρί Μπέη Ντίνο από     τήν Παραμυθία
 2. Μαζάρ Μπέη Ντίνο »          »          »
 3. Μαχμούτ Μάλε »          το Γρακοχώρι Ηγουμενίτσης
 4. Μπίτο Τάχο »          τον Παραπόταμο      »
 5. Χάμψο Τετζέπ »          τήν Μακρυχώρα        »
 6. Ραμαντάν Σούλιο »          το Καλπάκι Φιλιατών
 7. Μουλά Εμίν »          την Λάκκα Ηγουμενίτσης
 8. Μουσταφά Χαλίμ Γκέρα » τον Βραχωνα             »
 9. Αντίμ Μούχο »          τό Γραικοχώρι           »
 10. Μούλα Νταμίν »          τήν Λάκκα                  »
 11. Ιζίτ Σκέντο »          τή Φασκομηλιά         »
 12. Τζελιάς Σκέντο »                      »                     »
 13. Χαμίτ Μουχάμετ »          »          Μαζαρακιά    »
 14. Φερχάτ Μουχάμετ »          »          Μαζαρακιά     »
 15. Ίσδρα Αχμέτ Ταΐφ »          τό Γραικοχώρι          »

16        Ζούμπο Μούχο                    »          »                      »

 1. Νταμίν Βεϊσέλ »          τον Παραπόταμο »
 2. Ναζίφ Βεϊσέλ »          »                     »

……….Τα εγκλήματα τού «Συστήματος Αλβανικής Πολιτικής Διοικήσεως» υπήρξαν φρικαλέα. Παραθέτομε τους αδιαψεύστους αριθμούς:

 1. Δολοφονηθέντες υπό Τσάμηδων μόνων ή εν συνεργασία μετά των στρατευμάτων κατοχής . . .             632
 2. Εξαφανισθέντες και αχθέντες ως όμηροι . . . 428
 3. Βιασμοί γυναικών και κορασίδων . . .  209
 4. Απαγωγαί . . .                        31
 5. Πυρποληθείσαι οικίαι . . . 2.332
 6. Λεηλατηθέντα ολοσχερώς χωρία 53
 7. Διαρπαγέντα ζώα: α) Αιγοπρόβατα . . . 37.556

β) Βοοειδή     . . .                  9.285

γ) Ιπποειδή    . . .                   4.148

δ) Πουλερικά (ενός μόνον χωρίου) . . .      30.000

Κυψέλαι . . .               742

τα ανωτέρω κατώτερα τής πραγματικότητος».

1) Το ίδιο διάταγμα διώρισε το πρώην Υπουργό Φεϊζή Αϊζότι «Πολιτικόν Αρμοστήν» τής Αλβανικής Κυβερνήσεως στα εδάφη Κοσσόβου, Δίβρης, Στρούγκας (Νοτιοσλαβία).

Πηγή: Το έργο τού Χαρίτωνος Λάμπρου, «Τσάμηδες και Τσαμουριά», εκδοθέν στην Αθήνα το 1949.

***

Πηγή εικόνας τού στρατιώτη τής βέρμαχτ με τον αλβανό :  https://www.google.gr

Αφήστε μια απάντηση