ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ «ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ»

,

,

Γράμμα στὸν ἄνθρωπο τῆς πατρίδας μου

.

Νικηφόρος Βρεττάκος 

.

…Μὴ μὲ μαρτυρήσῃς !

Καὶ προπαντὸς νὰ μὴν τοῦ εἶπῇς πὼς μ’ ἐγκατέλειψεν ἡ ἐλπίδα !

.

Καθὼς κοιτᾶς τὸν Ταΰγετο, σημείωσε τὰ φαράγγια

ποὺ πέρασα, καὶ τὶς κορφὲς ποὺ πάτησα, καὶ τ’ ἄστρα

ποὺ εἶδα… Πὲς τους ἀπὸ μένα, πὲς τους ἀπ’ τὰ δάκρυά μου,

ὅτι ἐπιμένω ἀκόμη πὼς ὁ κόσμος

εἶναι ὄμορφος !

***

Πηγή: Ὁ Α΄ τόμος τῆς ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ τῶν Ἡρακλῆ καὶ Ῥένου, Ἥρκου καὶ Στάντη  Ἀ π ο σ τ ο λ ί δ η (σ.172). «Η ΠΟΙΗΣΗ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ»  
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
© Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση