Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ-Ι Σ Ι Σ & Ο Σ Ι Ρ Ι Σ

,

,

Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ – ΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΣ
,

,

……….«Το «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» έργο τού Πλουτάρχου είναι μία εκτενής επιστολή θεολογικού περιεχομένου, απευθυνόμενη στην Κλέα, ιέρεια των Δελφών και θυγατέρα δύο φίλων τού συγγραφέα. Στις σελίδες τής επιστολής παρουσιάζονται, αναλύονται και εξηγούνται οι μύθοι, οι παραδόσεις, οι θρύλοι, οι αλληγορίες, οι συμβολισμοί, οι τελετές, οι ιερουργίες και οι εορτές που συνδέονται με τους δύο μεγαλύτερους – κατά την εποχή εκείνη – Θεούς τού αιγυπτιακού έθνους, την Ίσιδα και τον Όσιρη, η λατρεία των οποίων είχε υπερβεί τα σύνορα τής Αιγύπτου και είχε εξαπλωθεί και σε άλλα μεσογειακά έθνη, μεταξύ των οποίων και στο ελληνικό.

……….Πέρα από τις ενδιαφέρουσες μυθολογικές, ιστορικές, λαογραφικές, καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές, βιολογικές και γεωγραφικές πληροφορίες, που μας παρέχει το κείμενο και που μπορεί να αμφισβητούνται, να επιβεβαιώνονται ή να απορρίπτονται από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα, δίκαιο θα ήταν να θεωρηθεί αδιαμφισβήτητα πλούσια η προσφορά του στον χώρο τής θεολογίας. Οι βαθυστόχαστες θεολογικές συλλήψεις τού Πλουτάρχου – οι οποίες στηρίζονται σε σταθερές ηθικές και φιλοσοφικές βάσεις – αντικατοπτρίζουν κατά το μάλλον ή ήττον τις περί Θείου αντιλήψεις και διδασκαλίες τής πλειοψηφίας των σύγχρονων θρησκειών.

……….Στην εποχή μας, κατά την οποία τίθεται σε έντονη αμφισβήτηση τόσο η χρησιμότητα και το περιεχόμενο καθεμιάς θρησκείας, όσο και η ίδια η ύπαρξη, η ουσία, η ποιότητα και η δράση τού Θεού, ο θεολογικός στοχασμός τού Πλουτάρχου είναι σε θέση να προσφέρει σε κάθε σώφρονα άνθρωπο – ανεξάρτητα από τις ατομικές πεποιθήσεις και το ηθικό, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό περιβάλλον τού καθενός – ένα πλήθος εναυσμάτων γιά την πληρέστερη κατανόηση τού θρησκευτικού φαινομένου και έναν σημαντικό αριθμό διανοητικών εργαλείων γιά την εκκίνηση και την εξέλιξη μιάς καρποφόρου προσωπικής ή συλλογικής θεολογικής αναζήτησης.»

***


Ολόκληρη την έκδοση μπορείτε να διαβάσετε στο : https://www.academia.edu/

Αφήστε μια απάντηση