Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 17-06-1821

.

Καρπενισιώτης Αθανάσιος 17-6-1821
Ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης μάχεται. Χρωμολιθογραφία από το λεύκωμα του Σπυρίδωνος Λάμπρου, βασισμένη σε λιθογραφία του Γερμανού ζωγράφου Peter von Hess

,

……….Τα εις Μολδαυΐαν ευρισκόμενα σώματα, υπό τους Αθανάσιον Καρπενησιώτην, Ιωάννην Κοντογόνην, Γεώργιον Σοφιανόν, Σφαέλλον, Απόστολον Σταύρακαν με 1000 περίπου Κρητικούς, Δαγγλιόστρον και Μίγκλερην, άτινα είχον οχυρωθή εις το Σκουλένι,  εδέχθησαν την επίθεσιν τού Κεχαγιάμπεη, όστις επήλθε με 2.000 πεζούς, 4.000 ιππείς καί 6 κανόνια.

……….Εις το Σκουλένι ευρίσκετο επίσης και ο πλοίαρχος Λουκάς Βαλσαμάκης, όστις είχε αφήσει το πλοίον του εις την Οδησσόν και είχε τρέξει με ολόκληρον το πλήρωμά του και άλλους, τους οποίους συνήντησε καθ’ οδόν (400 περίπου).

……….Οι Ρώσοι, που έμειναν αμέτοχοι, όσο ο αγώνας δεν διεξαγόταν σε δικό τους έδαφος, παρακολουθούσαν από την απέναντι όχθη με ακράτητο ενθουσιασμό, θαυμάζοντας τον ηρωισμό και την αρχική επιτυχία των Ελλήνων. Δυστυχώς όμως, μετά την επέμβαση τού τουρκικού ιππικού η κατάσταση έγινε δυσχερέστατη για τους αμυνόμενους Έλληνες. Παρ’ όλο που τους θέριζαν οι σφαίρες και οι σπάθες των τούρκων, δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να επιτίθενται, αλλ’ έπεφταν γενναία ο ένας μετά τον άλλον.

……….Πρώτοι έπεσαν οι επικεφαλής: Κόντος, Ίντες, Σταύρακας, Δάγκλιστρος,  Σφαέλλος,  Βαλσαμάκης,  Κοντογόνης,  Σοφιανός. Μαζί τους έπεφταν μαχόμενοι γενναία και οι άνδρες τους. Μόνο ο Καραγιώργης διασώθηκε αν και πληγωμένος, περνώντας στην απέναντι όχθη. Ανάμεσα στους λίγους άνδρες που μάχονταν ακόμη έμεινε όρθιος και καταπληγωμένος να πολεμάει ο αρχηγός του Σώματος των Ελλήνων Αθανάσιος Καρπενησιώτης. Όταν ο γενναίος καπετάνιος έρριξε και τις τελευταίες βολές ενάντιων των τούρκων, πέταξε τα δυο πιστόλια του στον ποταμό. Ύστερα κραδαίνοντας το σπαθί του όρμησε εναντίον τους, και αφού έσφαξε άλλους δυο, έπεσε νεκρός. Έτσι όλοι οι υπερασπιστές του Σκουλενίου έπεσαν νεκροί και μόνο λίγοι τραυματισμένοι σώθηκαν που μεταφέρθηκαν στην απέναντι όχθη.

……….Ο Κεχαγιάμπεης προεκήρυξε ακολούθως αμοιβήν διά κάθε κεφάλι επαναστάτου που θα τού επήγαιναν. Επηκολούθησε αγρία σφαγή των Ελλήνων, η οποία εσταμάτησε μόνον όταν ο τούρκος αρχηγός, κορεσθείς από αίμα, ηρνήθη να δίδη αμοιβάς. Εις τον αθάνατον Ιερόν Λόχον ο Ανδρέας Κάλβος αφιέρωσε την περίφημον Ωδήν του· “Εις τον Ιερόν Λόχον“.

.

Όπως γράφει ο Κόκκινος στην “Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως”

[ ]«Αφού οχύρωσαν το Σκουλένι, με τους ολίγους που τους απόμειναν, έπειτα κοινώνησαν τών Αχράντων μυστηρίων και έφαγαν αντί άρτου αντίδωρον, μεταξύ τους ακούσθηκαν να λένε: Αυτή είναι η στερνή μας τροφή» (Κόκκινος σ. 240). [ ]«Η μάχη αυτή δεν έχει ανάλογη εις τας σελίδας τού Αγώνος ως προς την εκδήλωσιν ομαδικής ανδρείας και ηρωικής αντιμετωπίσεως βεβαίου θανάτου, παρά μόνον την μάχην τού Αθανάσιου Διάκου εις την γέφυρα τής Αλαμάνας και τού Παπαφλέσσα εις το Μανιάκι» (σελ.242).


Αφήστε μια απάντηση