ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ

,

,

Αρχάγγελοι και Αεροπόροι

.

……….Στις 8 Νοεμβρίου εκάστου έτους η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία εορτάζει την «σύναξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ασωμάτων και ουράνιων αγγελικών ταγμάτων», ενώ η ελληνική πολεμική αεροπορία εορτάζει κατ’ εξοχήν τον αρχάγγελο Μιχαήλ, που είναι ο θεόσταλτος προστάτης της. Όπως οι αγγελικές δυνάμεις είναι προστάτιδες των ανθρώπων έναντι κάθε ψυχοφθόρου διαβολικής απειλής, έτσι και η πολεμική αεροπορία μας είναι προστάτιδα τής καθαγιασμένης Πατρίδας μας έναντι κάθε εξωτερικής πολεμικής απειλής. Επίσης, οι ίδιοι άγγελοι, και κυρίως ο αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι προστάτες τής αεροπορίας μας και αρωγοί σε κάθε αμυντική ή απελευθερωτική ενέργειά της επειδή χάρη στον Ελληνισμό και στον πανάρχαιο πολιτισμό του ο αληθινός Λόγος τού Θεού εξαπλώνεται αενάως και επωφελώς σε ολόκληρο τον Κόσμο και αδιαλείπτως φωτίζει ολόκληρη την δημιουργία.

……….Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ονομάζονται και «ταξιάρχες». «Ταξιάρχης» είναι ο «αρχηγός τής τάξεως», ο «αρχηγός ενός συντεταγμένου σώματος». Ο όρος είναι συνώνυμος τού «ταξίαρχος». Κατά την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, «άγιος ταξιάρχης» είναι ο αρχάγγελος που έχει τεθεί επικεφαλής μίας «τάξεως αγγέλων», δηλαδή ενός συντεταγμένου σώματος αγγέλων. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, λοιπόν, είναι άγιοι ταξιάρχες επειδή είναι επικεφαλής «τάξεως αγγέλων». Φέρουν και την επωνυμία «παμμέγιστοι» επειδή είναι οι πλέον γνωστοί και επιφανείς των αρχαγγέλων. Τα ονόματά τους, τα οποία σώζονται στην εβραϊκή γλώσσα, σημαίνουν αντίστοιχα «ποιός σαν τον Θεό;» και «δύναμή μου ο Θεός».

……….Σύμφωνα με την αξεπέραστη διδασκαλία τού μεγάλου φιλοσόφου και αγίου τής ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, Ιωάννη τού Δαμασκηνού, όπως αυτή σώζεται στο θεόπνευστο έργο του «Έκδοσις ακριβής τής Ορθοδόξου Πίστεως», βιβλίο β΄, κεφάλαιο γ΄, «Περί αγγέλων», οι άγγελοι είναι κτίσματα τού Θεού, ασώματες φύσεις, νοερές ουσίες, αεικίνητες και αυτεξούσιες, που κατά χάριν έχουν λάβει από τον Δημιουργό την αθανασία. Μόνον ο Θεός γνωρίζει επακριβώς το είδος τής ουσίας τους. Εμείς, κρίνοντας από τον εαυτό μας, τους ονομάζουμε «ασώματους» ή «άυλους», αλλά μόνον ο Θεός είναι όντως ασώματος και άυλος. Ο άγγελος είναι φύση λογική, δύναται να προκόψει στο αγαθό, αλλά δύναται να υποκύψει και στο κακό, όπως συνέβη με τον Διάβολο και τους οπαδούς του. Στους άξιους ανθρώπους οι άγγελοι δεν εμφανίζονται όπως πραγματικά είναι, επειδή δεν θα γίνονταν αντιληπτοί, αλλά μετασχηματισμένοι κατά τρόπο ώστε να καθίστανται ορατοί. Δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Ιεραρχούνται. Δεν επικοινωνούν μέσω τού προφορικού λόγου και δεν νυμφεύονται. Είναι πάντοτε ισχυροί και έτοιμοι να εκπληρώσουν το θέλημα τού Θεού, τον οποίον αδιάκοπα υμνούν.

……….Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, συγκινεί ένα πλήθος καλλιεργημένων Ελλήνων τής Πατρίδας μας ή τής διασποράς, είτε χριστιανών είτε μουσουλμάνων είτε αρχαιόθρησκων είτε σκεπτικιστών είτε άλλων, και αξίζει να εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Υπό την σκέπη των άκαμπτων πτερύγων τής πολεμικής αεροπορίας μας, εγγυήτριας τής αξιοπρέπειας και τής πολιτικής ελευθερίας τού έθνους μας, και υπό την ευλογία τής ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας μας, εγγυήτριας τής θρησκευτικής και ηθικής ελευθερίας κάθε συμπολίτη μας, έχουμε την δύναμη να πανηγυρίσουμε ακόμη και σήμερα, σε τούτους τους τόσο δύσκολους καιρούς, και να αποδείξουμε σε φίλους και εχθρούς ότι «οι ουρανοί», είτε γαλάζιοι είτε πνευματικοί, «είναι δικοί μας».

Αθανάσιος Τσακνάκης

08/11/2017

***

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων:

……….Το κείμενο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τού συγγραφέα.

……….Επιτρέπεται η δωρεάν αναδημοσίευση στο διαδίκτυο και μόνον, αυτούσιου και χωρίς αλλαγές τού παρόντος κειμένου, μόνον μετά από άδεια τού συγγραφέα, και με τον αυστηρό όρο να αναφέρονται σαφώς ο συγγραφέας και η αρχική πηγή δημοσίευσης, και εφ’ όσον η αναδημοσίευση περιλαμβάνει το σύντομο βιογραφικό τού συγγραφέα, και την σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων.

……….Απαγορεύεται η αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων, φράσεων και η με κάθε άλλο τρόπο τροποποίηση ή αλλοίωση τού κειμένου και τού περιεχομένου του.

***

Πληροφορίες εικόνας: Επεξεργασμένη σύνθεση πολεμικού αεροσκάφους με τον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο τής Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο Λέσβου και τμήματος τής εικόνας τού Ταξιάρχου Μιχαήλ, η οποία βρίσκεται στην μονή Πανορμίτου Σύμης.