ΤΟ Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ. ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

,

Στο ξεκίνημα, τα βασικά στοιχεία τής διαφωτίσεως αποτελούσαν, τα Εθνικά ιδανικά, η ελευθερία τού Λαού και η Δημοκρατία. Με την πάροδο τού χρόνου όμως, πέρασαν στο επόμενο στάδιο, στην καλλιέργεια ιδεών ανθρωπισμού, πανανθρωπισμού, Σοσιαλισμού, κομμουνισμού και τελικά στην ιδέα τής πανανθρώπινης κομμουνιστικής κοινωνίας, υπό την ηγεσία και πνοή τής Μεγάλης Σοβιετικής Ρωσίας.

.

Το Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ. και οι μεθοδεύσεις του ως τέταρτη κατοχική δύναμη

.

……….Το κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα από τις αρχές τής γερμανο-ιταλικής κατοχής, δημιούργησε το Ε.Α.Μ. περιβάλλοντάς το με Δημοκρατικό μανδύα, και καλώντας όλους τους Έλληνες να ενταχθούν σ’  αυτό γιά την απελευθέρωση τής Πατρίδας. Με τις μαχητικές του εκδηλώσεις απέσπασε την προσοχή των Ελλήνων, και, ιδιαιτέρως τής νεολαίας, η οποία με ενθουσιασμό εντάχθηκε σ’  αυτό χωρίς να γνωρίζει τους πραγματικούς του σκοπούς.

……….Με αυτόν τον τρόπο, μέσω θεαματικών εμφανίσεων σε Εθνικές Επετείους, χρησιμοποιώντας Εθνικά συνθήματα και ψάλλοντας τον Εθνικό ύμνο, συγκινούσαν τους Έλληνες αποσπώντας τον θαυμασμό γιά την τόλμη και αποφασιστικότητά τους. Τοιουτοτρόπως το Ε.Α.Μ. κατά τα αρχικά στάδια τής αναπτύξεώς του, τέθηκε επί κεφαλής τής παθητικής αντιστάσεως των Ελλήνων κατά των κατακτητών.

……….Επί κεφαλής τού Ε.Α.Μ. τέθηκαν παλαιά κομμουνιστικά στελέχη, ειδικά εκπαιδευμένα και με μεγάλη πείρα στην συνωμοτική και επαναστατική δράση. Μόλις το Ε.Α.Μ. ισχυροποιήθηκε, άρχισε την καθοδήγηση τού Λαού μέσω παράνομου Τύπου ο οποίος εκδιδόταν καθημερινά και μοιραζόταν δωρεάν στον Ελληνικό λαό από εντεταλμένα όργανα.

……….Στο ξεκίνημα, τα βασικά στοιχεία τής διαφωτίσεως αποτελούσαν, τα Εθνικά ιδανικά, η ελευθερία τού Λαού και η Δημοκρατία. Με την πάροδο τού χρόνου όμως, πέρασαν στο επόμενο στάδιο, στην καλλιέργεια ιδεών ανθρωπισμού, πανανθρωπισμού, Σοσιαλισμού, κομμουνισμού και τελικά στην ιδέα τής πανανθρώπινης κομμουνιστικής κοινωνίας, υπό την ηγεσία και πνοή τής Μεγάλης Σοβιετικής Ρωσίας.

……….Με την μέθοδο αυτή, τής προοδευτικής αποκαλύψεως τής κομμουνιστικής ιδιότητάς του, το Ε.Α.Μ. κατόρθωσε να παρασύρει μεγάλο αριθμό Εθνικοφρόνων πολιτών, οι οποίοι παρέμειναν σε αυτό, είτε γιατί επηρεάστηκαν από την συνεχή κομμουνιστική καθοδήγηση, είτε διά τής βίας, υπό την άμεση απειλή εκτελέσεως.

……….Αρκετοί νεοπροσήλυτοι στο Ε.Α.Μ. και μη ανήκοντες στο κομμουνιστικό κόμμα, χρησιμοποιήθηκαν ως εκτελεστικά όργανα άγριων κακουργημάτων, ώστε η πιθανή απομάκρυνσή τους να γίνει αδύνατη, από τον φόβο τής λογοδοσίας ενώπιον τής δικαιοσύνης. Τα ενταχθέντα με αυτόν τον τρόπο στο κομμουνιστικό κόμμα μέλη, αποτέλεσαν τους πλέον μαχητικούς του πυρήνες, και την κύρια δύναμη κρούσεώς του. Έγιναν οι γενίτσαροι τού κόμματος.

……….Το καλοκαίρι τού 1942, το Ε.Α.Μ. κυριαρχώντας πολιτικώς στα αστικά κέντρα, εξόρμησε προς την ύπαιθρο όπου οργάνωσε τις πρώτες μαχητικές ομάδες, οι οποίες εξοπλίστηκαν αρχικά με κρυμμένο οπλισμό και στην συνέχεια με ρίψεις εφοδίων από συμμαχικά αεροπλάνα. Το καλοκαίρι τού 1943 είχε κυριαρχήσει στην Ελληνική ύπαιθρο μέσω τής στρατιωτικής του οργανώσεως τού Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός).

…………Όμως, από τον χειμώνα τού 1942 προς το 1943, άρχισε να γίνεται φανερό πλέον, ότι πίσω από το Ε.Α.Μ. κρυβόταν το κομμουνιστικό κόμμα, οπότε άρχισε να εκδηλώνεται μία παθητική αλλά και ανοργάνωτη αντίδραση εναντίον του, από την μεριά τού Λαού, την οποία αντιμετώπισε με ευκολία με ύπουλα και προδοτικά μέσα. Τα άτομα τα οποία αντιδρούσαν κατά τού Ε.Α.Μ. ή απλώς αρνιόντουσαν να ενταχθούν σε αυτό, καταγγέλονταν με ανώνυμες επιστολές προς τα στρατεύματα κατοχής ως συνομώτες εναντίον τού καθεστώτος, με αποτέλεσμα την σύλληψη και τον εγκλεισμό τους, είτε σε φυλακές, είτε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

……….Με την μέθοδο αυτή συνελήφθη μεγάλος αριθμός Αξιωματικών, πολιτικών και ανθρώπων οι οποίοι ασκούσαν επιρροή στον Εθνικόφρονα λαό κι έτσι το Ε.Α.Μ., χωρίς σημαντικές αντιδράσεις, συνέχιζε την δραστηριότητά του.

……….Από το καλοκαίρι τού 1943, ο Ε.Λ.Α.Σ. άρχισε να ασχολείται στην ύπαιθρο με την εξόντωση των Εθνικοφρόνων πολιτών και την διάλυση των εμφανιζομένων Εθνικοφρόνων ομάδων Αντιστάσεως. Κατάφερε με δόλο να διαλύσει τις Εθνικές ομάδες που αναπτύχθηκαν στην Πελοπόννησο από τον Ε.Σ. (Ελληνικό Στρατό), στην Στερεά Ελλάδα την Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κοινωνικό Κίνημα Αντιστάσεως) και στην Μακεδονία την Π.Α.Ο. (Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση), καλώντας τες δήθεν γιά συνεργασία σε περιοχές που είχε υπό την κατοχή του. Εξ άλλου, ο μέντοράς τους Λένιν έλεγε ότι : «οι συμφωνίες γίνονται γιά να παραβιάζονται» .

……….Έμεινε τότε απόλυτος κυρίαρχος τής υπαίθρου χώρας (εκτός από την περιοχή τής Ηπείρου την οποία ήλεγχε ο Ε.Δ.Ε.Σ.), ασχολούμενος πλέον με την κομμουνιστική οργάνωση τής χώρας και τού Λαού, υπό την απειλή των όπλων και την τρομοκρατία των εκτελέσεων. Σημαντικός αριθμός Αξιωματικών των Εθνικοφρόνων οργανώσεων που διέλυσε ο Ε.Λ.Α.Σ., κατόρθωσε να διαφύγει προς τα αστικά κέντρα, ορισμένοι όμως συλλήφθηκαν, ή εκτελέσθηκαν, ή υποχρεώθηκαν διά τής βίας να καταταγούν σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, βρέθηκαν να υπηρετούν στον Ε.Λ.Α.Σ. εκατοντάδες Αξιωματικοί, από τους οποίους μικρό μέρος είχε καταταγεί εθελοντικά. Αυτοί χρησιμοποιήθηκαν γιά την συγκρότηση των Επιτελείων μεγάλων μονάδων, την εκπαίδευση των στελεχών τού Ε.Λ.Α.Σ. και την διεύθυνση των επιχειρήσεών του.

……….Κατά την περίοδο τής Εαμοκρατίας, ασκήθηκε τέτοιου μεγέθους Λαϊκή τρομοκρατία, ώστε η ζωή κάθε πολίτη εξαρτιόταν από την διάθεση τού πρώτου κακοποιού ένοπλου στοιχείου τού Ε.Λ.Α.Σ. Και από αυτούς τους εκτελεστές είχε περίσσευμα ο Ε.Λ.Α.Σ., διότι σε αυτόν κατετάγησαν όλοι οι τρόφιμοι των φυλακών και οι αλήτες κακοποιοί των πόλεων.

……….Τον σκελετό τής οργανώσεως τού Ε.Α.Μ. αποτέλεσαν οι πρώτοι κομμουνιστές στην Ελλάδα, οι αριστερίζοντες διανοούμενοι που εξελίχθηκαν σε φανατικούς κομμουνιστές και ο υπόκοσμος τής Ελληνικής κοινωνίας. Η συμπλήρωσή του, έγινε με βίαιη στρατολογία φιλήσυχων Εθνικοφρόνων Ελλήνων, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι και έντρομοι τα διαδραματιζόμενα, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν.

……….Το Ε.Α.Μ. –  Ε.Λ.Α.Σ. ελάχιστη δράση σημείωσε εναντίον των κατοχικών στρατευμάτων. Συνεργάσθηκε στενά με τις βουργαρικές δυνάμεις που κατείχαν την Μακεδονία και Θράκη, και τελώντας υπό την συνεχή καθοδήγηση τής μητέρας Κομμουνιστικής Ρωσίας, είχε τάξει ως σκοπό του την διατήρηση άθικτων των δυνάμεών του, γιά να τις χρησιμοποιήσει γιά την βίαιη επιβολή τού κομμουνισμού μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από την Ελλάδα.

……….Εκτός όμως από την Ήπειρο, στην Μακεδονία και την Θράκη ανέπτυξαν αξιοθαύμαστη δράση με ανεξάρτητες ισχυρές ομάδες, οι Πόντιοι οπλαρχηγοί Αντώνιος Φωστηρίδης (Τσαούς Αντών), ο Μιχάλης Αγάς, ο Κισσά Μπατζάκ και ορισμένοι άλλοι, οι οποίοι συγκρότησαν ισχυρές ομάδες κυρίως από πρόσφυγες τού Πόντου, που έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των βούργαρων, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους Ελληνικούς πληθυσμούς. Οι γενναίοι αυτοί Πόντιοι, πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Πατρίδα. Αφού ο Ε.Λ.Α.Σ κατόρθωσε να διαλύσει την Π.Α.Ο. έβαλε ως επόμενο στόχο τις ανεξάρτητες ομάδες των Ποντίων οπλαρχηγών οι οποίοι παρ’  όλες τις προσπάθειες τού Ε.Λ.Α.Σ να τους προσεταιριστεί, παρέμεναν ακλόνητοι στην απόφαση μη συνεργασίας γνωρίζοντας τους σκοπούς του και τις προθέσεις του. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση του Κισσά Μπατζάκ :  «Οἱ Ελασίτες εἶναι σεσημασμένοι κομμουνιστὲς σκοποῦντες ἐπέκτασιν Σλαυισμοῦ», περιγράφοντας λακωνικά την επικρατούσα κατάσταση.

……….Οι κομμουνιστές μέσω τού Ε.Λ.Α.Σ. και τής συνωμοτικής τους πείρας, με δόλο και απάτη, αλλά και την (δυστυχώς) αλόγιστη υποστήριξη τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Ελεύθερης Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατόρθωσαν να εξοντώσουν τις Εθνικές ομάδες Ελλήνων ανταρτών και να κυριαρχήσουν απολύτως στην ύπαιθρο, εκτός τής Ηπείρου, όπου κυριαρχούσε ο Στρατηγός Ζέρβας με τον Ε.Δ.Ε.Σ.  Ταυτοχρόνως, η κομμουνιστική θρασύτητα έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε διοχέτευε και μέσα στα αστικά κέντρα ομάδες εκτελεστών, οι οποίοι εκτελούσαν ως «προδότες»  όσους είχαν καταφύγει εκεί. Έτσι δημιουργήθηκε κατάσταση απογνώσεως, με τον Ελληνικό Λαό να βρίσκεται μεταξύ τής Γερμανικής- βουργαρικής Σκύλλας και τής κομμουνιστικής Χαρίβδεως.

……….Η Ελεύθερη Ελληνική Κυβέρνηση αδιαφόρησε τελείως γι’ αυτό το δράμα τού Ελληνικού Λαού, οι δε Βρεττανοί εξακολουθούσαν την συνεργασία τους και τον εξοπλισμό τού Ε.Λ.Α.Σ., παρά το γεγονός ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε αυτός τα παρεχόμενα όπλα κατά των κατακτητών, αλλά αποκλειστικά και μόνο κατά των αντιφρονούντων με τα σχέδιά τους Ελλήνων.

***
Πηγή: «1940-1952 Το δράμα τής Ελλάδος- Έπη και αθλιότητες» Καραγιάννη Γεωργίου, Αντιστρατήγου ε.α.
Επιμέλεια κειμένου στην δημοτική: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»