Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Τα τέσσερα άλογα τού Ιπποδρόμου τής Κωνσταντινούπολης, που τα άρπαξαν οι Σταυροφόροι το 1204. Σήμερα βρίσκονται στην Βενετία, όπως και πολλοί άλλοι κλεμμένοι βυζαντινοί θησαυροί.

,

……….Η Τέταρτη Σταυροφορία και η κατάκτηση τής Κωνσταντινούπολης το 1204 είναι από τα πολυσυζητημένα θέματα τής μεσαιωνικής ιστορίας και έχει τύχει ανάμεικτων ερμηνειών. Η Ιστορία τις αναφέρει ως ένα έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα αλλά επίσης και ως την αναπόφευκτη κατάρρευση τού βυζαντινού πολιτικού καθεστώτος, το οποίο ταλανιζόταν από μιά ανεξέλεγκτη εσωτερική κρίση εξαιτίας τής αντιπαράθεσης δύο διαφορετικών πολιτισμών.

……….Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι πολιτικές, οικονομικές και θρησκευτικές μηχανορραφίες που ελάμβαναν χώρα στο εσωτερικό τής Αυτοκρατορίας δεν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή κριτή τής κατάστασης αυτής. Η βενετική πλευρά υποστηρίζει ότι η κατάληξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις ειδικές σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης που είχαν διαμορφωθεί την περίοδο εκείνη. Είναι βέβαιο όμως ότι η εκστρατεία που ξεκίνησε το 1202 εξετράπη από τον προκαθορισμένο στόχο – την επανάκτηση τής Ιερουσαλήμ – και προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στους εκκλησιαστικούς κύκλους αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τούς Σταυροφόρους.

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο :  www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση