ΑΡΚΑΔΙ – Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΜ. ΜΠΙΡΙΚΟΥ

.

-«L' OLOCAUSTO DI ARCADI» Φανταστική σύνθεση του Ιταλού ζωγράφου G.L.Gaterri (1867), εμπνευσμένη από το «ολοκαύτωμα του Αρκαδίου».
«L’ OLOCAUSTO DI ARCADI» Φανταστική σύνθεση του Ιταλού ζωγράφου G.L.Gaterri (1867), εμπνευσμένη από το «ολοκαύτωμα του Αρκαδίου».

.

Αφήγηση τού διασωθέντος Ανδρέα Εμμ. Μπιρίκου 

……….«Τρίτη μέρα αξέχαστα ήρθανε πρωί πρωί οι Τούρκοι στ’ Αρκάδι την ώρα που λειτουργούσανε. Εγώ ήμουν δίπλα στο μπάρμπα μου το Γούμενο μέσα στην Εκκλησία και έρχεται ο βαρδιάνος και τού λέει:

……….«Γούμενε, το «Νίκη» επαίξανε στα Σκουλούφια και πέψε να δεις ανε φαίνωνται οι Τούρκοι». Ως τ’ άκουσεν ο Γούμενος έπεψε ένα ογρήγορο πολεμιστή κι όντεν εγύρισε εφώνιαξε απού τη πόρτα: «Ετοιμαστήτε, οι Τούρκοι όπου να ‘ναι φτάνουνε στο Μοναστήρι».

……….Ετοτεσάς εγίνηκε στο Μοναστήρι μεγάλη φασαρία. Οι άντρες επιάσανε τ’ άρματα κι επήγανε στα μιτιρίζα και τα γυναικόπαιδα είπενε ο Γούμενος και μαζωχτήκανε στα κελλιά και στα Μεσοκούμια. Πολλοί ερρίχνανε μπαλωτές στον αέρα κι εφωνιάζανε «καλώς ωρίσετε».

……….Πριν κλείσουνε τσοι πόρτες τού Μοναστηριού, εβάλανε μέσα ούλα τα ζωντανά κι απόεις εστελιώσανε την πόρτα με μεσοδόκια και πελέκια.

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση