Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Γυναῖκα τῆς Χίου πηγή http://chiospapyros.gr/el/dept_21.html
Γυναίκα τῆς Χίου

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ

.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο Χριστόφορου Πλάτωνος Καστάνη σὲ μετάφραση Χρήστου Γιατράκου. Ἐκδόσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (σελ. 65,67,68).

.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

……….«….Οἱ τοῦρκοι χρησιμοποιοῦν αἰμοδιψὴ κυνηγόσκυλα γιὰ νὰ ξετρυπώσουν τοὺς φυγάδες ἀπὸ τὶς σπηλιὲς καὶ τοὺς γκρεμούς. Οἱ Ἑβραῖοι, βοηθοῦν ἐπίσης στὴν ἀνακάλυψη καὶ σφαγὴ τῶν ἀθώων Χιωτῶν…….Ὅταν ἀποτύχουν τὰ ἄλλα μέσα, τὸ κυνηγόσκυλο ψάχνει ὅ,τι καὶ ὅπου δὲν μποροῦν Ἑβραῖος καὶ ὁ Τοῦρκος. Οἱ φυγάδες δεχόμενοι τὴν ἐπίθεση τοῦ ζώου, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς τρύπες τους τρέχοντας καὶ ἀμέσως σφάζονται ἤ ὁδηγοῦνται στὸ φρούριο γιὰ νὰ ἐκτελεσθοῦν δημόσια, πρὸς εὐχαρίστηση τῶν Τουρκισσῶν καὶ Ἐβραίων κυριῶν…»

ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΟΙ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑΣ

……….«…Ὁ ἀρχιναύαρχος τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, διακατεχόμενος ἀπὸ ἀπελπιστικὴ ἀγωνία [!!] γιὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς ἐξόντωσης τῶν Χίων ἀπὸ Τούρκους, Ἑβραίους καὶ κυνηγόσκυλα, σχεδίασε ἕνα ἀπαράμιλλο τέχνασμα. Συγκάλεσε τοὺς Εὐρωπαίους προξένους καὶ τοὺς ζήτησε νὰ βγοῦν καὶ νὰ προκυρήξουν τὴν κατάπαυση τῆς σφαγῆς ὅλων τῶν Χίων καὶ νὰ τοὺς καλέσουν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὶς κρυψῶνες τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πόλη τους καὶ στὰ χωριὰ τους…»

………«…Οἱ Ἑβραῖοι διεκρίθησαν μὲ τὸ νὰ σύρουν τὰ πτώματα στὴ θάλασσα, ἐπιδεικνύοντας πρὸς αὐτὰ ἄκρα περιφρόνηση…»

……….«…Ἑβραῖοι, Ἀρμένιοι, Φράγκοι, ἐνέπαιζαν τοὺς δυστυχεῖς Χίους συμπράττοντες μὲ τοὺς Ὀθωμανούς και λέγοντας χλευαστικά στοὺς ἄτυχους Ἕλληνας: “Ἐλευθερία, ἐλευθερία, πᾶρε τὴν ἐλευθερία σου ἀπὸ τὸ γιαταγάνι…»

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση