Ἡ Χίος κατὰ τὴν ἀρχαιότητα

Κόρη τῆς Χίου 520-510 π.Χ. Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Ἀκροπόλεως πηγή http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B7_(%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1)
Κόρη τῆς Χίου 520-510 π.Χ. Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Ἀκροπόλεως 

.

.

.

«…Ἡ ναυτιλία καὶ τὸ ἐμπόριον, κατέστησαν τὴν Χίον κατὰ τοὺς Ε’ καὶ Δ’ π.Χ. αἰῶνας, τὴν πλουσιωτέραν νῆσον τοῦ Αἰγαὶου, ἐπέτρεψε δε εἰς τοὺς Χίους νὰ προβοῦν εἰς τὴν κοπὴν ἀφθόνων καὶ ὑγιῶν νομισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπεβλήθησαν ταχέως εἰς τὰς ἀγορᾶς…»….

.

.

.

 

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ  ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

.

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

.

.

.

Αφήστε μια απάντηση