Αρχείο ετικέτας ΒΙΘΥΝΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ

,

ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΒΙΘΥΝΙΑ)

……….Μεγάλο εμπορικό λιμάνι, με έδρα Καζά, με πάνω από 3.000 ορθοδόξους χριστιανούς. Η αρχική ονομασία ήταν Μύρλεια και ήταν δημιουργία τής πόλης Κολοφών. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

.

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ


……….Η «μητέρα των πόλεων τής Βιθυνίας» δημιουργήθηκε από τον Θράκα ηγεμόνα Ζιποίτη που έδωσε το όνομα τού υιού του Νικομήδη στην νέα πόλη. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ