ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ

,

ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΒΙΘΥΝΙΑ)

……….Μεγάλο εμπορικό λιμάνι, με έδρα Καζά, με πάνω από 3.000 ορθοδόξους χριστιανούς. Η αρχική ονομασία ήταν Μύρλεια και ήταν δημιουργία τής πόλης Κολοφών.

……….Στην συνέχεια ονομάσθηκε Απάμεια και τέλος την βρίσκουμε με το όνομα Μουδανιά. Εκεί, στις 11/10/1922, μετά την μικρασιατική  καταστροφή, υπογράφηκε η ανακωχή ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

***

Σχετική ενότητα:  ΒΥΖΑΝΤΙΟ (Βιθυνία-Μυσία) 

Ενδιαφέρον σύνδεσμος : Η Μικρά Ασία κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και η εξάπλωση τού ισλαμισμού 

***

Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση