Αρχείο ετικέτας ΖΑΛΟΓΓΟ

ΖΑΛΟΓΓΟ – 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1803

,

Ἔργο τοῦ Ary Scheffer μὲ τίτλο: Οἱ Σουλιώτισσες

,

……….Στὶς 18 Δεκεμβρίου 1803, δύο ἡμέρες μετὰ τὸ ὁλοκαύτωμα στὸ Κούγκι, μὲ συνεχεῖς σκληρὲς μάχες μεταξὺ τῶν διασωθέντων Σουλιωτῶν καὶ τῶν τουρκαλβανικῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, περίπου ἑξῆντα Σουλιώτισσες, προτίμησαν ἀντί τὴν αἰχμαλωσία, νὰ καταγκρεμιστοῦν μὲ τὰ παιδιὰ τους σ΄ ἕνα “χορὸ θανάτου” ποὺ ἔμεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς «χορὸς τοῦ Ζαλόγγου».

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν «Ἱστορία τοῦ Σουλίου, Περραιβοῦ, κεφ. ΚΑ’.σελ.111- 113.  Συνέχεια ανάγνωσης ΖΑΛΟΓΓΟ – 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1803

ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ (Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ)

 

.

.

Σουλιώται και Σουλιώτισσαι
(Ο θρυλικός χορός του Ζαλόγγου)

.

……….Την επαύριον λαβόντες τους ομήρους και τα αναγκαία φορτηγά ζώα, διηυθύνθησαν προς τήυ Πάργαν, αποσπασθέντες από τας αγκάλας της γλυκείας Πατρίδος και συνοδευόμευοι υπό κοπετών και θερμών δακρύων, ο Δήμος Δράκος, Φώτος Τζαβέλλας, Τζίμας Ζέρβας, Γκόγκας, Δαγκλής και λοιποί φύλαρχοι. Ούτοι έχοντες μεθ’ εαυτών τα δύο σχεδόν τρίτα των συμπολιτών επορεύθησαν εις την Πάργαν. Εξ άλλου ο Κίτζος Βότζαρης, Κουτζονίκας, Φωτομάρας με τους ιδικούς των διεβιβάσθησαν, οι μεν εις Βουλγαρέλι, οι δε εις Ζάλογγον. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ (Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ)