Αρχείο ετικέτας Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟ 1821

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (8/8/1821)

 

Πίνακας τοῦ Peter von Hess μὲ τὴν παράδοση τῆς Πύλου
Πίνακας τοῦ Peter von Hess μὲ τὴν παράδοση τῆς Πύλου

 

……….Μετὰ τὴν μονομερὴ ὑπογραφή ἀπό τοὺς Ἕλληνες τῆς πράξης παραδόσεως τοῦ Νεοκάστρου (βλ.7/8), οἱ τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ στέλνουν τὴν κινητὴ περιουσία τους στὰ ἑλληνικά πλοῖα ποὺ θὰ τοὺς παραλάμβαναν. Παρ’ ὅλη ὅμως τὴν ἄθλια κατάσταση στὴν ὁποία εἶχαν περιέλθει, ἀπό τὴν μία δὲν ὑπόγραφαν τὴν παράδοση τοῦ κάστρου καὶ ἀπό τὴν ἄλλη καθυστεροῦσαν τὴν ἐπιβίβασή τους, ἐλπίζοντας σὲ βοήθεια ἀπό τοὺς τούρκους τῆς Μεθώνης ἤ τοῦ τουρκικοῦ στόλου. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (8/8/1821)

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 

7-8-1821 ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 3,

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  (7/8/1821)

,

……….Μετὰ ἀπὸ πολύμηνη πολιορκία τοῦ Νεοκάστρου ἀπό τοὺς Ἕλληνες ὑπό τὴν ἀρχηγία τοῦ ἐπισκόπου Μεθώνης, Γρηγορίου, ἡ ἀπελπισία ποὺ ἔφερε ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα στοὺς πολιορκούμενους, τοὺς ἀνάγκασε νὰ προχωρήσουν σὲ διαπραγματεύσεις παραδόσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ